Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4769
strona główna: 134134
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Budżet Miasta na 2006 rok : 2588
Budżet miasta na 2014 rok: 1628
Sprawozdania finansowe za 2019 rok : 342
Sprawozdania finansowe za 2020 rok : 153
Uchwały Rady Miasta 2021: 410
Budżet Miasta na 2008 rok : 2285
Budżet Miasta na 2009 rok: 2271
Budżet Miasta na 2010 rok: 2378
Budżet miasta na 2011 rok: 2199
Budżet miasta na 2012 rok: 2284
Budżet miasta na 2013 rok: 1578
Budżet miasta na 2015 rok: 1670
Budżet Miasta na 2016 rok: 1391
Budżet Miasta na 2017 rok : 1443
Budżet Miasta na 2018 rok : 1041
Budżet Miasta na 2019 rok: 830
Budżet Miasta na 2020 rok : 491
Budżet Miasta na 2021 rok: 231
Burmistrz Miasta: 19716
Decyzje w sprawie zgromadzeń: 66
Deklaracja dostępności: 402
Dostępność: 270
Dzierżawy: 2796
Informacja o zgromadzeniach: 125
Informacje utajnione: 4815
Interpelacje i zapytania radnych: 733
Jednostki organizacyjne: 12035
Jednostki pomocnicze: 5436
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1178
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1804
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1068
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 785
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1088
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta : 289
Komisje: 8261
Komunikaty: 50996
Kontrole: 2207
Mazowiecka Izba Rolnicza: 420
Mienie komunalne: 4707
Nieodpłatna Pomoc Prawna: 1252
Ochrona Środowiska: 10837
Oferty Inwestycyjne: 11812
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy: 19395
Organizacje pożytku publicznego: 11709
Oświadczenia majątkowe 2016: 1761
Oświadczenia majątkowe 2017: 1714
Oświadczenia majątkowe 2018: 1640
Oświadczenia majątkowe 2019: 1484
Oświadczenia majątkowe 2020: 1362
Oświadczenia majątkowe 2021 : 654
PETYCJE: 2551
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR): 162064
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 845
Podatki i opłaty: 4122
Policja: 2853
Pomoc: 3573
Pracownicy Urzędu: 1249
Pracownicy Urzędu: 1446
pracownicy urzędu: 992
pracownicy urzędu: 937
pracownicy urzędu: 1136
pracownicy urzędu : 285
Prawo lokalne: 17842
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż: 1805
Przetargi: 209081
Rada Miejska: 61583
Radca Prawny: 8394
Radni: 1189
Radni: 1346
radni: 1492
radni: 263
radni: 1068
radni: 906
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż: 1033
Redakcja Biuletynu: 4275
Referendum: 4083
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu: 7657
RODO: 1490
Rządowe Centrum Legislacji:: 1740
Samodzielne stanowiska: 7686
Sesje Rady Miejskiej: 898
Spółki Prawa Handlowego: 5699
Sprawozdania finansowe: 800
Sprawozdania finansowe za 2018 rok: 506
Sprawy: 6005
Statut Miasta: 3848
Statystyka: 4769
Stowarzyszenia i Związki: 7756
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015: 8194
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026: 2048
Straż pożarna: 2728
Uchwały Rady Miasta 2003-2010: 5515
Uchwały Rady Miasta 2011: 2950
Uchwały Rady Miasta 2012: 4482
Uchwały Rady Miasta 2013: 3678
Uchwały Rady Miasta 2014: 3235
Uchwały Rady Miasta 2015: 2665
Uchwały Rady Miasta 2016: 2450
Uchwały Rady Miasta 2017: 2302
Uchwały Rady Miasta 2018: 2587
Uchwały Rady Miasta 2019: 1284
Uchwały Rady Miasta 2020 : 868
Urząd Miejski: 18239
Urząd Stanu Cywilnego: 8696
Wiadomości: 22001
Witamy w Raciążu: 134134
Wybory 2011: 2962
Wybory 2013: 3049
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej: 830
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej: 2406
Wybory 2014: 3165
Wybory 2015: 2116
Wybory 2018: 2382
Wybory 2019: 1081
Wybory 2020 : 857
Wyszukiwarka: 17934
Zarządzenia Burmistrza: 4574
Zbiorcza informacja o petycjach: 466
Zgłoszenia dotyczące zgromadzeń: 66
Zgromadzenia : 194
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna