Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4912
strona główna: 136743
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Budżet Miasta na 2006 rok : 2790
Budżet miasta na 2014 rok: 1836
Sprawozdania finansowe za 2019 rok : 483
Sprawozdania finansowe za 2020 rok : 307
Uchwały Rady Miasta 2021: 684
Budżet Miasta na 2008 rok : 2470
Budżet Miasta na 2009 rok: 2440
Budżet Miasta na 2010 rok: 2540
Budżet miasta na 2011 rok: 2374
Budżet miasta na 2012 rok: 2508
Budżet miasta na 2013 rok: 1740
Budżet miasta na 2015 rok: 1848
Budżet Miasta na 2016 rok: 1556
Budżet Miasta na 2017 rok : 1606
Budżet Miasta na 2018 rok : 1204
Budżet Miasta na 2019 rok: 1048
Budżet Miasta na 2020 rok : 662
Budżet Miasta na 2021 rok: 408
Burmistrz Miasta: 20343
Decyzje w sprawie zgromadzeń: 145
Deklaracja dostępności: 675
Dostępność: 455
Dzierżawy: 2939
Informacja o zgromadzeniach: 254
Informacje utajnione: 4965
Interpelacje i zapytania radnych: 901
Jednostki organizacyjne: 12378
Jednostki pomocnicze: 5581
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1317
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1942
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1221
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 955
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1253
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta : 494
Komisje: 8748
Komunikaty: 51873
Kontrole: 2421
Mazowiecka Izba Rolnicza: 570
Mienie komunalne: 4845
Nieodpłatna Pomoc Prawna: 1543
Ochrona Środowiska: 11100
Oferty Inwestycyjne: 12031
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy: 20054
Organizacje pożytku publicznego: 11941
Oświadczenia majątkowe 2016: 1892
Oświadczenia majątkowe 2017: 1872
Oświadczenia majątkowe 2018: 1785
Oświadczenia majątkowe 2019: 1616
Oświadczenia majątkowe 2020: 1529
Oświadczenia majątkowe 2021 : 1006
PETYCJE: 2764
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR): 165340
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 1082
Podatki i opłaty: 4344
Policja: 3003
Pomoc: 3696
Pracownicy Urzędu: 1398
Pracownicy Urzędu: 1596
pracownicy urzędu: 1138
pracownicy urzędu: 1105
pracownicy urzędu: 1293
pracownicy urzędu : 512
Prawo lokalne: 18278
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż: 2041
Przetargi: 212585
Rada Miejska: 64718
Radca Prawny: 8831
Radni: 1339
Radni: 1487
radni: 1741
radni: 468
radni: 1212
radni: 1077
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż: 1277
Redakcja Biuletynu: 4411
Referendum: 4302
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu: 7959
RODO: 1703
Rządowe Centrum Legislacji:: 1866
Samodzielne stanowiska: 8000
Sesje Rady Miejskiej: 1117
Spółki Prawa Handlowego: 5937
Sprawozdania finansowe: 958
Sprawozdania finansowe za 2018 rok: 655
Sprawy: 6172
Statut Miasta: 4118
Statystyka: 4912
Stowarzyszenia i Związki: 8040
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015: 8387
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026: 2269
Straż pożarna: 2884
Uchwały Rady Miasta 2003-2010: 5720
Uchwały Rady Miasta 2011: 3132
Uchwały Rady Miasta 2012: 4797
Uchwały Rady Miasta 2013: 3851
Uchwały Rady Miasta 2014: 3445
Uchwały Rady Miasta 2015: 2859
Uchwały Rady Miasta 2016: 2647
Uchwały Rady Miasta 2017: 2534
Uchwały Rady Miasta 2018: 2848
Uchwały Rady Miasta 2019: 1477
Uchwały Rady Miasta 2020 : 1121
Urząd Miejski: 18559
Urząd Stanu Cywilnego: 8929
Wiadomości: 22278
Witamy w Raciążu: 136743
Wybory 2011: 3157
Wybory 2013: 3258
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej: 903
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej: 2613
Wybory 2014: 3373
Wybory 2015: 2312
Wybory 2018: 2591
Wybory 2019: 1300
Wybory 2020 : 1063
Wyszukiwarka: 18473
Zarządzenia Burmistrza: 4795
Zbiorcza informacja o petycjach: 625
Zgłoszenia dotyczące zgromadzeń: 156
Zgromadzenia : 364
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna