Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 4671
strona główna: 132569
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Budżet Miasta na 2006 rok : 2484
Budżet miasta na 2014 rok: 1569
Sprawozdania finansowe za 2019 rok : 295
Sprawozdania finansowe za 2020 rok : 92
Uchwały Rady Miasta 2021: 258
Budżet Miasta na 2008 rok : 2211
Budżet Miasta na 2009 rok: 2195
Budżet Miasta na 2010 rok: 2311
Budżet miasta na 2011 rok: 2121
Budżet miasta na 2012 rok: 2202
Budżet miasta na 2013 rok: 1522
Budżet miasta na 2015 rok: 1579
Budżet Miasta na 2016 rok: 1324
Budżet Miasta na 2017 rok : 1372
Budżet Miasta na 2018 rok : 974
Budżet Miasta na 2019 rok: 730
Budżet Miasta na 2020 rok : 419
Budżet Miasta na 2021 rok: 144
Burmistrz Miasta: 19345
Decyzje w sprawie zgromadzeń: 31
Deklaracja dostępności: 276
Dostępność: 153
Dzierżawy: 2745
Informacja o zgromadzeniach: 62
Informacje utajnione: 4758
Interpelacje i zapytania radnych: 672
Jednostki organizacyjne: 11881
Jednostki pomocnicze: 5371
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1116
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1749
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 990
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 714
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1027
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta : 179
Komisje: 8076
Komunikaty: 50099
Kontrole: 2130
Mazowiecka Izba Rolnicza: 368
Mienie komunalne: 4643
Nieodpłatna Pomoc Prawna: 1048
Ochrona Środowiska: 10712
Oferty Inwestycyjne: 11713
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy: 19004
Organizacje pożytku publicznego: 11617
Oświadczenia majątkowe 2016: 1711
Oświadczenia majątkowe 2017: 1652
Oświadczenia majątkowe 2018: 1583
Oświadczenia majątkowe 2019: 1423
Oświadczenia majątkowe 2020: 1288
Oświadczenia majątkowe 2021 : 476
PETYCJE: 2450
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR): 158387
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 666
Podatki i opłaty: 4015
Policja: 2793
Pomoc: 3489
Pracownicy Urzędu: 1184
Pracownicy Urzędu: 1382
pracownicy urzędu: 933
pracownicy urzędu: 862
pracownicy urzędu: 1073
pracownicy urzędu : 183
Prawo lokalne: 17584
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż: 1707
Przetargi: 207298
Rada Miejska: 60282
Radca Prawny: 8203
Radni: 1124
Radni: 1295
radni: 1363
radni: 170
radni: 1010
radni: 817
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż: 874
Redakcja Biuletynu: 4168
Referendum: 4008
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu: 7485
RODO: 1351
Rządowe Centrum Legislacji:: 1682
Samodzielne stanowiska: 7524
Sesje Rady Miejskiej: 800
Spółki Prawa Handlowego: 5591
Sprawozdania finansowe: 688
Sprawozdania finansowe za 2018 rok: 456
Sprawy: 5937
Statut Miasta: 3745
Statystyka: 4671
Stowarzyszenia i Związki: 7635
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015: 8097
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026: 1942
Straż pożarna: 2676
Uchwały Rady Miasta 2003-2010: 5448
Uchwały Rady Miasta 2011: 2871
Uchwały Rady Miasta 2012: 4328
Uchwały Rady Miasta 2013: 3558
Uchwały Rady Miasta 2014: 3118
Uchwały Rady Miasta 2015: 2585
Uchwały Rady Miasta 2016: 2369
Uchwały Rady Miasta 2017: 2201
Uchwały Rady Miasta 2018: 2467
Uchwały Rady Miasta 2019: 1176
Uchwały Rady Miasta 2020 : 746
Urząd Miejski: 18026
Urząd Stanu Cywilnego: 8585
Wiadomości: 21844
Witamy w Raciążu: 132569
Wybory 2011: 2874
Wybory 2013: 2961
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej: 797
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej: 2326
Wybory 2014: 3076
Wybory 2015: 2032
Wybory 2018: 2305
Wybory 2019: 1009
Wybory 2020 : 781
Wyszukiwarka: 17557
Zarządzenia Burmistrza: 4491
Zbiorcza informacja o petycjach: 411
Zgłoszenia dotyczące zgromadzeń: 30
Zgromadzenia : 87
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna