Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
   Samodzielne stanowiska 
   Urząd Stanu Cywilnego 
   Radca Prawny 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
urząd miejski: 18560
strona główna: 136744
    witamy w raciążu / urząd miejski 
   Urząd Miejski
 
  

Urząd Miejski w Raciążu

Adres:

Pl. A.Mickiewicza 17
09-140 Raciąż

powiat płoński
województwo mazowieckie

Informacje:

Urząd Miejski w Raciążu czynny jest:
poniedziałek-piątek w godz: 7.30 - 15.30


Telefon i fax. do Urzędu Miejskiego w Raciążu:
Tel.  (0-23) 679 11 63
        (0-23) 679 11 83

Fax. (0-23) 679 18 65

e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

Od dnia 01.01.2019 rachunkami bankowymi Gminy Miasto Raciąż są niżej wymienione rachunki bankowe:

1) 05 8233 0004 0000 1544 2017 0080
Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących opłat niepodatkowych między innymi:

  • opłat za dzierżawę, czynsz za najem lokali,
  • opłat za sprzedaż działek, sprzedaż budynków, lokali,
  • opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • opłaty skarbowej,
  • opłaty targowej,
  • opłat związanych z licencjami i zezwoleniami,
  • opłat i kar za wycinkę drzew

2) 81 8233 0004 0000 1544 2017 0070
Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) Wszyscy podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych mają utworzone indywidualne rachunki bankowe, na które należy uiszczać opłaty z tego tytułu.

Szczegółowe informacje o rachunkach można uzyskać pod nr telefonów: 23 6791163 wewn. 40

Kasa Urzędu Miejskiego czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 14:45

Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 13:30


Burmistrz Miasta: mgr Mariusz Jerzy Godlewski
Skarbnik Miasta: mgr Maria Małgorzata Karwowska
Sekretarz: Renata Kujawa
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo@rt-net.pl
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 29 Styczeń 2019 - 23:33
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna