Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta
Urząd Miejski
RODO
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu
Wiadomości
Komunikaty
Sprawozdania finansowe
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Rada Miejska
Prawo lokalne
Wybory 2011
Wybory 2013
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory 2019
Wybory 2020
Referendum
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Przetargi
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR)
Kontrole
Ochrona Środowiska
Oferty Inwestycyjne
Organizacje pożytku publicznego
Oświadczenia majątkowe 2016
Oświadczenia majątkowe 2017
Oświadczenia majątkowe 2018
Oświadczenia majątkowe 2019
Oświadczenia majątkowe 2020
Oświadczenia majątkowe 2021
Informacje utajnione
Spółki Prawa Handlowego
Sprawy
Mienie komunalne
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026
Rządowe Centrum Legislacji:
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż
PETYCJE
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż
Zgromadzenia
Deklaracja dostępności
Dostępność
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin

strona główna: 136743
    witamy w raciążu 
   Witamy w Raciążu
 
  

Nowa strona BIP Urzędu Miejskiego w Raciążu http://bip.miastoraciaz.plUrząd Miejski w Raciążu

Adres:

Pl. A.Mickiewicza 17
09-140 Raciąż

powiat płoński
województwo mazowieckie

Informacje:

Urząd Miejski w Raciążu czynny jest:
poniedziałek-piątek w godz: 7.30 - 15.30


Telefon i fax. do Urzędu Miejskiego w Raciążu:

Tel.  (0-23) 679 11 63
        (0-23) 679 11 83

Fax. (0-23) 679 18 65

e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

Od dnia 01.01.2019 rachunkami bankowymi Gminy Miasto Raciąż są niżej wymienione rachunki bankowe:

1) 05 8233 0004 0000 1544 2017 0080
Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących opłat niepodatkowych między innymi:

  • opłat za dzierżawę, czynsz za najem lokali,
  • opłat za sprzedaż działek, sprzedaż budynków, lokali,
  • opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • opłaty skarbowej,
  • opłaty targowej,
  • opłat związanych z licencjami i zezwoleniami,
  • opłat i kar za wycinkę drzew

2) 81 8233 0004 0000 1544 2017 0070
Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) Wszyscy podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych mają utworzone indywidualne rachunki bankowe, na które należy uiszczać opłaty z tego tytułu.

Szczegółowe informacje o rachunkach można uzyskać pod nr telefonów: 23 6791163 wewn. 40 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim, pokój nr 5.


Burmistrz Miasta: Mariusz Jerzy Godlewski
Skarbnik Miasta: Maria Małgorzata Karwowska
Sekretarz: Renata Kujawa
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: piotr.kosiorek@miastoraciaz.pl


 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 29 Wrzesień 2021 - 17:53
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna