Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
stowarzyszenia i związki: 8040
strona główna: 136743
    witamy w raciążu / stowarzyszenia i związki 
   Stowarzyszenia i Związki
 
  
1 Fundacja Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Pólka-Raciąż 80
  Opis: Prezes Zarządu - Michał Adamczyk
tel: 509 691 181
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Fundacja Profilaktyki, Resocjalizacji oraz Pomocy Rodzinom Zagrożonym
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: ul. 19 stycznia 15 A
  Opis: Fundacja Profilaktyki, Resocjalizacji oraz Pomocy Rodzinom Zagrożonym
Wykluczeniem Społecznym „ Radość dzieciom”
Prezes: Ireneusz Leszek Brdak
tel. 604 273 185
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Klub Sportowy
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Sportowa 1
  Opis: tel. (0-23) 679 29 24
Prezes Zarządu:
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Ochotnicza Straż Pożarna
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 23
  Opis: tel. (0-23) 679 11 25
Prezes Zarządu: Jarosław Krupiński
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica:
  Opis: Rada jest organem konsultacyjno – doradczym Burmistrza, działającym na terenie gminy, w skład którego wchodzą przedstawiciele czynnie działających organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (6 osób), przedstawiciele Rady Miejskiej w Raciążu (2 osoby) oraz przedstawiciele organu wykonawczego (2 osoby).
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 01 marca 2017 roku skład Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawia się następująco:
RRDPP:

1) Artur Adamski - współprzewodniczący – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego, przedstawiciel burmistrza,
2) Wiesława Czerwińska – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciel burmistrza,
3) Edyta Obrębska – przedstawiciel Rady Miejskiej,
4) Leszek Kowalski – przedstawiciel Rady Miejskiej,
5) Stefan Modrzejewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów,
6) Artur Gizler – przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy i Miasta Raciąż,
7) Dawid Smoleński - współprzewodniczący – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej,
8) Andrzej Pokorski – przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Motocyklowy Cavalcade,
9) ks. Sebastian Krupniewski - przedstawiciel Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha,
10) Janina Osmańska – przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów.
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Cavalcade
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Plac Adama Mickiewicza 38/2
  Opis: NIP 567 19 07 675
REGON 364348020
Prezes Stowarzyszenia -Andrzej Pokorski
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Psijazna Dłoń
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Parkowa 14
  Opis: Zarząd Stowarzyszenia:
Małgorzata Stanisławiak: 608755740
Monika Wyszyńska: 503805744
Tomasz Przybyłowski: 514336696
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Stowarzyszenie "Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej"
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica:
  Opis: Prezes Zarządu: Tomasz Noskiewicz
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica:
  Opis: Prezes: Jacek Szelągowski
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica:
  Opis: Prezes Zarządu: Stefan Modrzejewski
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Ziemi Raciąskiej
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica:
  Opis: Prezes: Czesław Szpojankowski
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Parkowa 14
  Opis: tel.(0-23) 679 10 78
Prezes Zarządu: Barbara Kosińska
tel. (0-23) 679 14 74
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 25 Listopad 2019 - 14:08
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna