Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
jednostki organizacyjne: 12378
strona główna: 136743
    witamy w raciążu / jednostki organizacyjne 
   Jednostki organizacyjne
 
  
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 21
  Opis: tel/fax (0-23) 679-20-07
e-mail: mops.sekretariat@miastoraciaz.pl
Kierownik - Wiesława Czerwińska
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Miejski Zespół Szkół w Raciążu
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel./fax (0-23) 679-11-81 - sekretariat
Dyrektor Szkoły – Dariusz Mosakowski
e-mail: sekretariat@mzsraciaz.pl
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Miejski Zespół Szkół w Raciążu - Publiczne Gimnazjum w Raciążu
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel./fax (0-23) 679-11-81 - sekretariat
Dyrektor Szkoły – Dariusz Mosakowski
e-mail: sekretariat@mzsraciaz.pl
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Miejski Zespół Szkół w Raciążu - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel./fax (0-23) 679-11-81 - sekretariat
Dyrektor Szkoły – Dariusz Mosakowski
e-mail: sekretariat@mzsraciaz.pl
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Parkowa 14
  Opis: tel (0-23) 679-10-78
Dyrektor Artur Adamski
e-mail: sekretariat@mckraciaz.pl
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Miejskie Przedszkole
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Nadrzeczna 8
  Opis: Dyrektor Iwona Karpińska
e-mail: przedszkole@miastoraciaz.pl
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 25 Listopad 2019 - 14:08
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna