Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
   Samodzielne stanowiska 
   Urząd Stanu Cywilnego 
   Radca Prawny 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
samodzielne stanowiska: 7687
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / urząd miejski / samodzielne stanowiska 
   Samodzielne stanowiska
 
  
1 Samodzielne stanowiska
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Pl. A. Mickiewicza 17
  Opis:
PARTER
- Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej - Maria Płuciennik
- Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej - Piotr Zaszewski
- Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatków - Elżbieta Leszczyńska
- Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony - Dominika Wojtczak
- Sekretariat Urzędu oraz stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej - Katarzyna Wawrowska
- Urząd Stanu Cywilnego - Marta Dąbrowa
- Konserwator - Robert Widecki
- Sprzątaczka -
- Darmowe Porady Prawne - Mec. Sławomir Brzeziński

I PIĘTRO
- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami - Danuta Charzyńska
- Stanowisko ds. wymiaru i księgowości opłat lokalnych, Zastępca Skarbnika Miasta - Anna Wiśniewska
- Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Magdalena Szcześniewska
- Stanowisko ds. księgowości oświatowej - Jolanta Maławska

II PIĘTRO
- Skarbnik Miasta - Maria Małgorzata Karwowska
- Sekretarz - Renata Kujawa
- Stanowisko ds. zakupów i zamówień publicznych, nadzoru właścicielskiego i obsługi prawnej - Paulina Adamiak
- Stanowisko ds. rozwoju, inwestycji oraz środków pozabudżetowych - Justyna Dumińska
- Stanowisko ds. inwestycji, infrastruktury komunalnej i gospodarki przestrzennej - Ewelina Szczepańska
- Stanowisko ds. kadr i płac - Anna Szcześniewska
- Burmistrz Miasta Raciąż - Mariusz Jerzy Godlewski
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 25 Listopad 2019 - 14:08
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna