Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
burmistrz miasta: 19718
strona główna: 134135
    witamy w raciążu / burmistrz miasta 
   Burmistrz Miasta
 
  
Historia zmian
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta mgr Czesław Szpojankowski 04 Grudzień 2006 - 15:14
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta mgr Czesław Szpojankowski 14 Kwiecień 2006 - 14:21
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta mgr Czesław Szpojankowski 14 Kwiecień 2006 - 14:19
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta mgr Czesław Szpojankowski 14 Kwiecień 2006 - 13:25
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Sekretarz Miasta Eugeniusz Zakrzewski 05 Czerwiec 2007 - 13:55
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Grzegorz Domański 04 Grudzień 2018 - 22:04
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Grzegorz Domański 04 Grudzień 2006 - 14:54
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny mgr inż. Grzegorz Domański 04 Grudzień 2006 - 14:54
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Grzegorz Domański 04 Grudzień 2006 - 14:30
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Zbigniew Adamski 04 Grudzień 2018 - 22:22
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Zbigniew Adamski 04 Grudzień 2018 - 22:20
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Zbigniew Adamski 14 Styczeń 2011 - 13:23
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Zbigniew Adamski 14 Styczeń 2011 - 13:11
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Zbigniew Adamski 04 Grudzień 2006 - 14:53
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Adamski 04 Grudzień 2006 - 14:29
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Jan Andrzej Smoliński 04 Grudzień 2018 - 22:09
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Andrzej Smoliński 04 Grudzień 2006 - 14:31
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radna Zbigniew Adamski 27 Czerwiec 2003 - 10:59
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Zbigniew Adamski 27 Czerwiec 2003 - 11:14
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Roman Jan Bieńkowski 14 Styczeń 2011 - 13:13
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radna Wiesława Bońkowska 14 Styczeń 2011 - 13:14
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski 04 Grudzień 2018 - 22:13
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski 04 Grudzień 2018 - 22:03
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski 04 Grudzień 2018 - 22:03
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Paweł Chrzanowski 15 Kwiecień 2013 - 22:39
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Paweł Chrzanowski 14 Styczeń 2011 - 13:23
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Paweł Chrzanowski 14 Styczeń 2011 - 13:14
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Paweł Chrzanowski 13 Styczeń 2011 - 07:54
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny mgr inż. Paweł Chrzanowski 04 Grudzień 2006 - 14:54
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny mgr inż. Grzegorz Domański 27 Czerwiec 2003 - 11:14
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Bogusław Andrzej Jeżak 17 Styczeń 2019 - 20:21
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Bogusław Andrzej Jeżak 03 Sierpień 2015 - 23:28
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Andrzej Jeżak 12 Marzec 2015 - 21:41
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Andrzej Jeżak 14 Styczeń 2011 - 13:24
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Andrzej Jeżak 03 Styczeń 2007 - 15:35
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Andrzej Jeżak 03 Styczeń 2007 - 15:35
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Bogusław Andrzej Jeżak 04 Grudzień 2006 - 14:30
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Antoni Kempa 14 Styczeń 2011 - 13:16
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radna mgr inż. Piotr Kirczuk 27 Czerwiec 2003 - 11:26
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Andrzej Rzucidło 04 Grudzień 2018 - 22:08
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny lek. med. Andrzej Rzucidło 04 Grudzień 2006 - 14:55
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Janusz Kazimierz Sadowski 04 Grudzień 2018 - 22:24
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Jerzy Saniuk 04 Grudzień 2018 - 22:08
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Sławomir Marek Trojanowski 13 Styczeń 2011 - 07:55
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Piotr Kirczuk 04 Grudzień 2018 - 22:06
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny mgr inż. Piotr Kirczuk 04 Grudzień 2006 - 14:55
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny mgr inż. Piotr Kirczuk 04 Grudzień 2006 - 14:30
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Tomasz Wawrowski 13 Styczeń 2011 - 07:55
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Ryszard Ziółkowski 13 Styczeń 2011 - 07:55
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radna x x 03 Lipiec 2003 - 10:52
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Jerzy Godlewski - Wygaśnięcie mandatu Uchwała Nr XXIX/180/2013 z dnia 04 marca 2013 roku. 04 Grudzień 2018 - 22:05
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Jerzy Godlewski - Wygaśnięcie mandatu Uchwała Nr XXIX/180/2013 z dnia 04 marca 2013 roku. 15 Kwiecień 2013 - 22:39
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Jerzy Godlewski (Wygaśnięcie mandatu (Uchwała Nr XXIX/180/2013 z dnia 04 marca 2013 roku) 07 Marzec 2013 - 07:27
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Jerzy Godlewski 07 Marzec 2013 - 07:26
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Jerzy Godlewski 07 Marzec 2013 - 07:24
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Jerzy Godlewski 14 Styczeń 2011 - 13:23
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Jerzy Godlewski 14 Styczeń 2011 - 13:15
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Jerzy Godlewski 04 Grudzień 2006 - 14:35
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kosiorek 04 Grudzień 2018 - 22:06
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kosiorek 14 Styczeń 2011 - 13:24
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kosiorek 14 Styczeń 2011 - 13:17
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Piotr Kosiorek 04 Grudzień 2006 - 15:02
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Mirosław Lewandowski 04 Grudzień 2018 - 22:07
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Mirosław Lewandowski 14 Styczeń 2011 - 13:24
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Mirosław Lewandowski 14 Styczeń 2011 - 13:18
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radna Mirosław Lewandowski 04 Grudzień 2006 - 14:51
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Grzegorz Wiktor Machciński 04 Grudzień 2018 - 22:07
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Grzegorz Wiktor Machciński 14 Styczeń 2011 - 13:25
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Grzegorz Wiktor Machciński 14 Styczeń 2011 - 13:18
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radna Grzegorz Wiktor Machciński 04 Grudzień 2006 - 15:11
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Piotr Janusz Marszał 04 Grudzień 2018 - 22:07
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Piotr Janusz Marszał 14 Styczeń 2011 - 13:25
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Piotr Janusz Marszał 14 Styczeń 2011 - 13:18
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radna Piotr Janusz Marszał 04 Grudzień 2006 - 15:12
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Sławomir Ładysław Pniewski 04 Grudzień 2018 - 22:08
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Andrzej Wojciech Staniszewski 17 Styczeń 2019 - 20:21
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wojciech Staniszewski 03 Sierpień 2015 - 23:23
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wojciech Staniszewski 03 Sierpień 2015 - 23:22
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wojciech Staniszewski 03 Sierpień 2015 - 23:21
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Andrzej Wojciech Staniszewski 12 Marzec 2015 - 21:42
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Andrzej Wojciech Staniszewski 14 Styczeń 2011 - 13:26
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Andrzej Wojciech Staniszewski 14 Styczeń 2011 - 13:21
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Andrzej Wojciech Staniszewski 05 Maj 2010 - 13:25
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Andrzej Wojciech Staniszewski 05 Maj 2010 - 13:24
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Andrzej Wojciech Staniszewski 05 Maj 2010 - 13:22
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radna Andrzej Wojciech Staniszewski 04 Grudzień 2006 - 15:12
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta Mariusz Jerzy Godlewski 05 Marzec 2013 - 10:07
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta Mirosław Łukowski 05 Marzec 2013 - 10:07
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta mgr Janusz Kazimierz Sadowski 13 Luty 2013 - 22:48
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta mgr Janusz Kazimierz Sadowski 27 Luty 2011 - 18:31
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta mgr Janusz Kazimierz Sadowski 06 Luty 2011 - 20:34
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta mgr Janusz Kazimierz Sadowski 20 Luty 2008 - 12:22
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta mgr Janusz Kazimierz Sadowski 20 Luty 2008 - 12:20
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych Wiesław Gawroński 17 Styczeń 2019 - 20:17
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wiesław Gawroński 17 Styczeń 2019 - 20:17
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Kierownik Referatu Finansowego Maria Karwowska 02 Wrzesień 2014 - 14:55
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Kier. Ref. Gosp. Komunalnej i Mieszk., Ochrony Środ. i Gosp. Przestrzennej 02 Wrzesień 2014 - 11:11
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Kier. Ref. Gosp. Komunalnej i Mieszk., Ochrony Środ. i Gosp. Przestrzennej Hanna Piotrowska 02 Wrzesień 2014 - 11:10
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radna Krystyna Chrzanowska 17 Styczeń 2019 - 20:20
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krystyna Chrzanowska 01 Grudzień 2014 - 20:13
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radna Krystyna Chrzanowska 01 Grudzień 2014 - 20:12
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radna Krystyna Chrzanowska 01 Grudzień 2014 - 20:00
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radna Krystyna Chrzanowska 14 Styczeń 2011 - 13:23
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Andrzej Karasiewicz 14 Styczeń 2011 - 13:24
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Daniel Kuciński 04 Grudzień 2018 - 22:06
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Daniel Kuciński 14 Styczeń 2011 - 13:24
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Patryk Obrębski 04 Grudzień 2018 - 22:08
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Patryk Obrębski 14 Styczeń 2011 - 13:25
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Andrzej Sendal 14 Styczeń 2011 - 13:25
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Artur Gizler 14 Styczeń 2011 - 13:23
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Sekretarz Miasta 02 Wrzesień 2014 - 11:11
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Sekretarz Miasta Renata Kujawa 02 Wrzesień 2014 - 11:10
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta mgr Mariusz Jerzy Godlewski 13 Październik 2016 - 20:23
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Burmistrz Miasta Mariusz Jerzy Godlewski 05 Wrzesień 2014 - 07:09
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Janusz Chłopik 04 Grudzień 2018 - 21:57
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radna Marzanna Kubińska 04 Grudzień 2018 - 21:58
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radny Jerzy Jan Lawendowski 04 Grudzień 2018 - 21:59
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radna Edyta Katarzyna Obrębska 17 Styczeń 2019 - 20:21
Usunięto:
red. Paulina Ryfińska
Radny Marek Wiejski 17 Styczeń 2019 - 20:20
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radna Ireneusz Brdak 04 Grudzień 2018 - 22:23
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radna Ryszard Godlewski 04 Grudzień 2018 - 22:23
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Radna Zbigniew Leszczyński 04 Grudzień 2018 - 22:24
  ostatnia modyfikacja: 17 Styczeń 2019 - 20:21
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna