Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
jednostki organizacyjne: 12035
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / jednostki organizacyjne 
   Jednostki organizacyjne
 
  
  Historia zmian
1 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu w dniu 25 Maj 2017 - 20:35
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 21
  Opis: tel/fax (0-23) 679-20-07
e-mail: mops.sekretariat@miastoraciaz.pl
Kierownik - Wiesława Czerwińska


2 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu w dniu 25 Maj 2017 - 20:33
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Wolności 34
  Opis: tel/fax (0-23) 679-20-07
e-mail: mops_raciaz@poczta.onet.pl
Kierownik - Wiesława Czerwińska

3 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu w dniu 05 Wrzesień 2014 - 06:59
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Wolności 34
  Opis: tel/fax (0-23) 679-20-07
e-mail: mops_raciaz@poczta.onet.pl
Kierownik - Wiesława Czerwińska
4 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu w dniu 10 Kwiecień 2006 - 11:40
  Kod: Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Wolności 34
  Opis: tel. 90-23) 679-20-07
e-mail: mops_raciaz@poczta.onet.pl
Kierownik - Wiesława Czerwińska
5 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu w dniu 25 Maj 2017 - 20:37
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel./fax (0-23) 679-11-81 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - Maria Chyczewska
e-mail: mzsraciaz@vp.pl
6 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu w dniu 05 Wrzesień 2014 - 06:59
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. fax (0-23) 679-11-81 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - Maria Chyczewska
7 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu w dniu 02 Wrzesień 2014 - 14:56
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. fax (0-23) 679-11-81 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - mgr Ryszard Kalinowski
8 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu w dniu 15 Kwiecień 2008 - 10:38
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis:
9 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu - Miejskie Przedszkole w dniu 05 Wrzesień 2014 - 06:58
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Nadrzeczna 8
  Opis:
10 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu - Publiczne Gimnazjum w Raciążu w dniu 25 Maj 2017 - 20:38
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel./fax (0-23) 679-11-81 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - Maria Chyczewska
e-mail: mzsraciaz@vp.pl


11 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu - Publiczne Gimnazjum w Raciążu w dniu 05 Wrzesień 2014 - 07:03
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. (0-23) 679-11-81 - sekretariat

12 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu - Publiczne Gimnazjum w Raciążu w dniu 05 Wrzesień 2014 - 06:59
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. (0-23) 679-11-81 - sekretariat
13 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu w dniu 25 Maj 2017 - 20:38
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel./fax (0-23) 679-11-81 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - Maria Chyczewska
e-mail: mzsraciaz@vp.pl


14 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu w dniu 05 Wrzesień 2014 - 07:03
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. fax (0-23) 679-11- 81 - sekretariat

15 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu w dniu 05 Wrzesień 2014 - 07:00
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. fax (0-23) 679-11- 81 - sekretariat
16 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejski Zespół Szkół w Raciążu Publiczne Gimnazjum w Raciążu w dniu 15 Kwiecień 2008 - 10:45
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. (0-23) 679-11-81 - sekretariat17 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekracji w Raciążu w dniu 20 Kwiecień 2008 - 17:35
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Parkowa 14
  Opis: tel (0-23) 679-10-78
Dyrektor - Janusz Chłopik

18 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu w dniu 25 Maj 2017 - 20:40
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Parkowa 14
  Opis: tel (0-23) 679-10-78
Dyrektor Artur Adamski
e-mail: sekretariat@mckraciaz.pl

19 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu w dniu 05 Wrzesień 2014 - 07:00
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Parkowa 14
  Opis: tel (0-23) 679-10-78
Dyrektor - Konrad Merlęga20 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu w dniu 03 Sierpień 2012 - 15:03
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Parkowa 14
  Opis: tel (0-23) 679-10-78
Dyrektor - Janusz Chłopik


21 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejskie Centrum Kultury w Raciążu w dniu 15 Kwiecień 2008 - 10:43
  Kod: Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Parkowa 14
  Opis: tel (0-23) 679-10-78
Dyrektor - Teresa Wanda Chrzanowska
tel. (0-23) 679-19-63

22 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejskie Centrum Kultury w Raciążu w dniu 10 Kwiecień 2006 - 11:39
  Kod: Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Parkowa 14
  Opis: tel (0-23) 679-10-78
Dyrektor - Teresa Wanda Chrzanowska
tel. (0-23) 679-19-63
23 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejskie Centrum Kultury w Raciążu w dniu 30 Czerwiec 2003 - 16:18
  Kod: Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Ul. Parkowa 14
  Opis: tel (0-23) 679-10-78
Dyrektor - Teresa Wanda Chrzanowska
tel. (0-23) 679-19-63
24 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Miejskie Przedszkole w dniu 25 Maj 2017 - 20:40
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Nadrzeczna 8
  Opis: Dyrektor Iwona Karpińska
e-mail: przedszkole@miastoraciaz.pl
25 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Publiczne Gimnazjum w Raciążu w dniu 15 Kwiecień 2008 - 10:45
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. (0-23) 679-11-81 - sekretariat


26 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Publiczne Gimnazjum w Raciążu w dniu 15 Kwiecień 2008 - 10:39
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. (0-23) 679-10-26 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - mgr Iwona Cholińska
e-mail: gim1@neostrada.pl


27 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Publiczne Gimnazjum w Raciążu w dniu 10 Kwiecień 2006 - 11:37
  Kod: Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. (0-23) 679-10-26 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - mgr Iwona Cholińska
Tel.kom. 0-6-2 64 41 82

28 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Publiczne Gimnazjum w Raciążu w dniu 30 Czerwiec 2003 - 16:18
  Kod: Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Ul. Kilińskiego 62B
  Opis: tel. (0-23) 679-10-26 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - mgr Iwona Cholińska
Tel.kom. 0-6-2 64 41 82
29 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu w dniu 15 Kwiecień 2008 - 10:45
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. fax (0-23) 679-11- 81 - sekretariat30 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu w dniu 15 Kwiecień 2008 - 10:40
  Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. fax (0-23) 679-11 811 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - mgr Maria Chyczewska
tel. 90-23) 679-20-05
e-mail: spraciaz@interklasa.pl


31 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu w dniu 10 Kwiecień 2006 - 11:35
  Kod: Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. fax (0-23) 679-11 811 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - mgr Maria Chyczewska
tel. 90-23) 679-20-05

32 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu w dniu 10 Kwiecień 2006 - 11:34
  Kod: Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Kilińskiego 62B
  Opis: tel. fax (0-23) 679-11 811 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - mgr Maria Chyczewska
tel. 90-23) 679-20-05
Tel. kom. 0-606 48 83 37

33 Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu w dniu 30 Czerwiec 2003 - 16:18
  Kod: Miejscowość: Raciąż
  Ulica: Ul. Kilińskiego 62B
  Opis: tel. fax (0-23) 679-11 811 - sekretariat
Dyrektor Szkoły - mgr Maria Chyczewska
tel. 90-23) 679-20-05
Tel. kom. 0-606 48 83 37
  ostatnia modyfikacja: 25 Listopad 2019 - 14:08
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna