Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory 2018: 2383
strona główna: 134136
    witamy w raciążu / wybory 2018 
   Wybory 2018
 
  
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 24 września 2018r. 25 Wrzesień 2018 - 08:19
  Opis: w sprawie losowania kandydatów, w celu ustalenia dopuszczalnego maksymalnego składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych.

  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 24 września 2018r. 25 Wrzesień 2018 - 08:19
  Opis: w sprawie losowania kandydatów, w celu ustalenia dopuszczalnego maksymalnego składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 24 września 2018r. 25 Wrzesień 2018 - 08:12
  Opis: w sprawie losowania kandydatów, w celu ustalenia dopuszczalnego maksymalnego składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych 02 Październik 2018 - 11:33
  Opis: ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Informacja o skłądach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych 08 Październik 2018 - 08:33
  Opis: ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 01 października 2018r 01 Październik 2018 - 11:48
  Opis: o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Płońskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 2 października 2018r. 02 Październik 2018 - 10:39
  Opis: o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Raciążu zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 2 października 2018r. 02 Październik 2018 - 10:38
  Opis: o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Raciąż zarządzonych dzień 21 października 2018r.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 2 października 2018r. 02 Październik 2018 - 10:37
  Opis: o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Raciążu zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 2 października 2018r. 02 Październik 2018 - 10:37
  Opis: o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Raciążu zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13 listopada 2018r. 13 Listopad 2018 - 14:11
  Opis: w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Raciążu w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. oraz ślubowanie burmistrza miasta wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018r.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13 listopada 2018r. 13 Listopad 2018 - 14:10
  Opis: w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Raciążu w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. oraz ślubowanie burmistrza miasta wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018r.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Uchwała nr 1/2018 i nr 2/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Raciąż) z dnia 4 października 2018 r. 04 Październik 2018 - 21:53
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Uchwała nr 1/2018 i nr 2/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Raciąż) z dnia 4 października 2018 r. 04 Październik 2018 - 21:52
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Uchwała Nr 5/2018 i 6/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Raciąż) z dnia 4 października 2018 r. 05 Październik 2018 - 12:36
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Uchwała Nr 7/2018 i 8/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Raciąż) z dnia 4 października 2018 r. 04 Październik 2018 - 21:57
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Uchwała Nr 9/2018 i 10/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Raciąż) z dnia 4 października 2018 r. 04 Październik 2018 - 22:00
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
  Autor:
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Uchwała nr XLIII/348/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 2018r 19 Październik 2018 - 08:19
  Opis: w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji: realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01. Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych).
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Zawiadomienie 01 Październik 2018 - 15:00
  Opis: o sporządzeniu spisu wyborców
  Autor:
  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna