Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
organizacje pożytku publicznego: 11709
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / organizacje pożytku publicznego 
   Organizacje pożytku publicznego
 
  
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 08 Kwiecień 2014 - 10:43
  Opis: Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014

POBIERZ >>  Autor:
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 08 Kwiecień 2014 - 10:34
  Opis:

POBIERZ >>

Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014
  Autor:
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 08 Kwiecień 2014 - 10:34
  Opis: Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014

POBIERZ >>

  Autor:
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 08 Kwiecień 2014 - 10:33
  Opis: Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014

POBIERZ >>
  Autor:
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 08 Kwiecień 2014 - 10:32
  Opis: Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014


POBIERZ >>  Autor:
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 08 Kwiecień 2014 - 10:32
  Opis: Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014

POBIERZ


  Autor:
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 08 Kwiecień 2014 - 10:31
  Opis: Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014
POBIERZ >> http://bip.um.raciaz.asi.pl/pls/raciazum/dokumenty/F5246/ogloszenie01042014.zip
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Sprawozdanie Gminy Miasto Raciąż 09 Czerwiec 2017 - 12:03
  Opis: z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasto Raciąż 22 Maj 2019 - 12:57
  Opis: z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 11 Kwiecień 2017 - 10:48
  Opis: dotycząca "Uporządkowania miejsc pamięci na terenie Gminy Miasto Raciąż"
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Urposzczona oferta realizacji zadania publicznego 28 Wrzesień 2016 - 08:56
  Opis: dotycząca Strzeleckich spotkań z lokalną historią.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Zarządzenie 58/2021 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 01 czerwca 2021 r. 01 Czerwiec 2021 - 12:48
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 7 listopada 2017r. 07 Listopad 2017 - 14:49
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Zarządzenie nr 116/2015 Burmisttrza Miasta Raciąża z dnia 16 listopada 2015r. 16 Listopad 2015 - 14:14
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 06 marca 2020 r. 06 Marzec 2020 - 15:03
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 06 marca 2020 r. 06 Marzec 2020 - 14:59
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 05 stycznia 2021 r. 05 Styczeń 2021 - 12:15
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 04 maja 2015r. 07 Maj 2015 - 08:14
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 2015r.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 04 maja 2015r. 07 Maj 2015 - 08:16
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Zarządzenie NR 70/2015 06 Lipiec 2015 - 16:15
  Opis: Zarządzenie NR 70/2015 Burmistrza Raciąża z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Autor:
Edytowano:
red. Paulina Ryfińska
ZARZĄDZENIE NR 71/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 26 2021 r. 26 Lipiec 2021 - 13:25
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
Edytowano, zmieniono załącznik:
red. Paulina Ryfińska
Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 27 stycznia 2016r. 27 Styczeń 2016 - 10:15
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna