Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
   Sprawozdania finansowe za 2020 rok  
   Sprawozdania finansowe za 2019 rok  
   Sprawozdania finansowe za 2018 rok 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
sprawozdania finansowe za 2020 rok : 154
strona główna: 134135
    witamy w raciążu / sprawozdania finansowe / sprawozdania finansowe za 2020 rok  
   Sprawozdania finansowe za 2020 rok
 
  
1 Gmina Miasto Raciąż - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2020. Poniedziałek, 05/07/2021
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150596 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Gmina Miasto Raciąż - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2020 Czwartek , 06/05/2021
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139774 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Urząd Miasta w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 Czwartek , 06/05/2021
  Opis: Urząd Miasta w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 306008 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Urząd Miasta w Raciążu - Bilans 2020 Czwartek , 06/05/2021
  Opis: Urząd Miasta w Raciążu - Bilans 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 480387 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Gmina Miasto Raciąż - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 Czwartek , 06/05/2021
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 133063 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Gmina Miasto Raciąż - bilans 2020r. Czwartek , 06/05/2021
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - bilans 2020r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172385 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Szkoła Podstawowa w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020. Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Szkoła Podstawowa w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 287062 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Szkoła Podstaowa w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Szkoła Podstawowa w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 384197 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Szkoła Podstawowa w Raciążu - informacja dodatkowa 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Szkoła Podstawowa w Raciążu - informacja dodatkowa 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 954665 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Szkoła Podstawowa w Raciążu - bilans 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Szkoła Podstawowa w Raciążu - bilans 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 444619 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Miejskie Przedszkole w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020. Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Miejskie Przedszkole w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 271092 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Miejskie Przedszkole w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2020. Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Miejskie Przedszkole w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 381874 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Miejskie Przedszkole w Raciążu - informacja dodatkowa 2020r. Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Miejskie Przedszkole w Raciążu - informacja dodatkowa 2020r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 907671 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Miejskie Przedszkole w Raciążu - bilans 2020r. Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Miejskie Przedszkole w Raciążu - bilans 2020r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 444288 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Gmina Miasto Raciąż - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137230 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 287883 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 441609 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - informacja dodatkowa 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - informacja dodatkowa 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 832523 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Bilans 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Bilans 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 489376 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Urząd Miasta w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Urząd Miasta w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 295465 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Urząd Miasta w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Urząd Miasta w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 336716 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Urząd Miasta w Raciążu - Informacja dodatkowa 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Urząd Miasta w Raciążu - Informacja dodatkowa 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1326481 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Urząd Miasta w Raciążu - Bilans 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Urząd Miasta w Raciążu - Bilans 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 514644 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Gmina Miasto Raciąż - wyciąg danych zawartych załączniku "informacja dodatkowa" 2020r. Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - wyciąg danych zawartych załączniku "informacja dodatkowa" 2020r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 220977 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Gmina Miasto Raciąż - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 131874 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Gmina Miasto Raciąż - Rachunek zysków i strat 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - Rachunek zysków i strat 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146337 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Gmina Miasto Raciąż - Informacja dodatkowa 2020 Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - Informacja dodatkowa 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 293316 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Gmina Miasto Raciąż - bilans 2020r. Wtorek , 27/04/2021
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - bilans 2020r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171493 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna