Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
dostępność: 455
strona główna: 136742
    witamy w raciążu / dostępność 
   Dostępność
 
  
1 Raport o stanie zapewnienia dostępności Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61190 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Raport o stanie zapewnienia dostępności Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63124 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Plan działania​ na​ rzecz​ poprawy​ zapewnienia​ dostępności osobom​ ze​ szczególnymi​ potrzebami Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społcznej w Raciążu na lata 2021-2024

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 352754 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Raport o stanie zapewnienia dostępności Czwartek , 25/03/2021
  Opis: podmiotu publicznego - Urząd Miejski w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63109 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom Czwartek , 25/03/2021
  Opis: ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Raciążu na lata 2021 – 2024
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 265686 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna