Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2014 
Oświadczenia majątkowe 2015 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory 2020 : 71
strona główna: 119211
    witamy w raciążu / wybory 2020  
   Wybory 2020
 
  
1 Informacja o sposobie Poniedziałek, 30/03/2020
  Opis: zgłaszania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1578895 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Wzór zgłoszenia kandydata Piątek , 27/03/2020
  Opis: do obwodowej komisji wyborczej w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Informacja o zmianie Piątek , 27/03/2020
  Opis: lokalu wyborczego w obwodzie nr 3
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51927 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Zgodna na przyjęcie pełnomocnitwa Czwartek , 05/03/2020
  Opis: w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111835 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Wniosek o sporządenie aktu pełnomocnictwa Czwartek , 05/03/2020
  Opis: w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 107562 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Czwartek , 05/03/2020
  Opis: zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 167373 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 30 Marzec 2020 - 10:49
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna