Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory 2020 : 1063
strona główna: 136743
    witamy w raciążu / wybory 2020  
   Wybory 2020
 
  
1 Obwieszecznie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 202 0r. Wtorek , 07/07/2020
  Opis: w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65783 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Informacja w spr. aktu pełnomocnictwa do głosowania Wtorek , 30/06/2020
  Opis: w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 12 lipca 2020r.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 22296 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I Czwartek , 18/06/2020
  Opis: w sprawie aktualnych składów obwodowych komisji wyborczych
na obszarze właściwości w miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151366 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Postanowienie nr 26/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 15 czerwca 2020 r Wtorek , 16/06/2020
  Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 842601 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 POSTANOWIENIE NR 27/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 15 czerwca 2020 r. Wtorek , 16/06/2020
  Opis: w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 174104 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 22 W CIECHANOWIE z dnia 15 czerwca 2020 r. Wtorek , 16/06/2020
  Opis: o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 22 w Ciechanowie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 118874 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020r. Poniedziałek, 15/06/2020
  Opis: o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 247778 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. Piątek , 12/06/2020
  Opis: o powołaniu w mieście Raciąż obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100946 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 12 czerwca 2020r. Piątek , 12/06/2020
  Opis: o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych w siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2100512 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Informacja w spr. głosowania korespondencyjnego Wtorek , 09/06/2020
  Opis: w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 438460 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Informacja w spr. aktu pełnomocnictwa do głosowania Wtorek , 09/06/2020
  Opis: w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 438386 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Informacja w spr. wzoru zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Wtorek , 09/06/2020
  Opis: w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Informacja o dyżurach pełnionych przez Urzędnika Wyborczego Piątek , 05/06/2020
  Opis: Miasta Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 12619 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020r. Piątek , 08/05/2020
  Opis: w sprawie podjęcia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1216893 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 20 kwietnia 2020 r. Czwartek , 23/04/2020
  Opis: o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104569 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Obwieszczenie Państwowej Komisji WYborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. Piątek , 17/04/2020
  Opis: o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2020 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84187 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Informacja Komisarza Wyborczego I z dnia 10 kwietnia 2020 r. Piątek , 10/04/2020
  Opis: dokonaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Komisji Obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzięń 10 maja 2020 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 655305 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 10 kwietnia 2020 r. Piątek , 10/04/2020
  Opis: o informacjach o numerach obwodów głosowania, wyznacznych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1281906 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Druki wniosków Piątek , 03/04/2020
  Opis: o dopisanie wyborcy do spisu wyborców, o udostępnienie spisu wyborców, o wpisanie do rejestru wyborców oraz o wydanie zaświadczenia o prawie o głosowania w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 383013 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Dyżury Środa , 01/04/2020
  Opis: urzędnika wyborczego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116632 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Informacja o sposobie Poniedziałek, 30/03/2020
  Opis: zgłaszania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1578895 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Wzór zgłoszenia kandydata Piątek , 27/03/2020
  Opis: do obwodowej komisji wyborczej w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Informacja o zmianie Piątek , 27/03/2020
  Opis: lokalu wyborczego w obwodzie nr 3
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51927 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Zgodna na przyjęcie pełnomocnitwa Czwartek , 05/03/2020
  Opis: w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111835 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Wniosek o sporządenie aktu pełnomocnictwa Czwartek , 05/03/2020
  Opis: w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 107562 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Czwartek , 05/03/2020
  Opis: zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 167373 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna