Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2020 : 868
strona główna: 134133
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2020
 
  
1 Uchwała nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie zobowiązania Rządu Polski do uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155576 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Uchwała nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonych na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119038 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Uchwała nr XX/173/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 134047 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2433644 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Uchwała nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3295508 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Uchwała nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1529290 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała nr XX/169/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3340779 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Uchwała nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2021 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 482831 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Uchwała nr XX/167/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie wyznaczenia nowej aglomeracji Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1881723 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Uchwała nr XX/166/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w przedmiocie udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Odwoławczą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1440 ze zm.) w sprawie sygn. akt DF-RI.612.2.15.2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156480 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Uchwała nr XX/165/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2021 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 400438 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Uchwała nr XX/164/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 244195 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Uchwała nr XX/163/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska miejskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135938 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Uchwała nr XX/162/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2021 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 268546 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Uchwała nr XX/161/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2021 rok.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 303445 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 UCHWAŁA Nr XIX/160/2020 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 29 października 2020 roku Poniedziałek, 02/11/2020
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157851 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 UCHWAŁA Nr XIX/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 29 października 2020 roku Poniedziałek, 02/11/2020
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 131796 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 UCHWAŁA Nr XIX/158/2020 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 29 października 2020 roku Poniedziałek, 02/11/2020
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119707 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 UCHWAŁA Nr XIX/157/2020 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 29 października 2020 roku Poniedziałek, 02/11/2020
  Opis: w sprawie udzielenia Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Raciąż z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika rolniczego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106735 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 UCHWAŁA Nr XIX/156/2020 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 29 października 2020 roku Poniedziałek, 02/11/2020
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1622458 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 UCHWAŁA Nr XIX/155/2020 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 29 października 2020 roku Poniedziałek, 02/11/2020
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3340105 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 UCHWAŁA Nr XIX/154/2020 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 29 października 2020 roku Poniedziałek, 02/11/2020
  Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160469 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Oświadczenie 1/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1414376 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Uchwała Nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300353 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Uchwała Nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie nadania nazwy ulicy Stefana Batorego w miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 576459 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Uchwała Nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18785005 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Uchwała Nr XVIII/150/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8516382 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Uchwała Nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 409290 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Uchwała Nr XVIII/148/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie zmieniającej uchwały nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu Umieszczania Materiałów Reklamowych na tablicach i słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 835173 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Uchwała Nr XVIII/147/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2209882 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Uchwała Nr XVIII/146/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół z terenu miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1244070 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1233698 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała Nr XVIII/144/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 280004 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Uchwała Nr XVIII/143/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22851734 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie zmieniającej Uchwały Nr XVI/115/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 642343 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Uchwała Nr XVIII/141/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, których są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 422884 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3546945 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2276668 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9712499 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7890133 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 220573 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2020/2021.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 423100 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2020/2021.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 589193 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Uchwała Nr XVII/133/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem garaży stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 663668 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 929022 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie wydawania gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1010675 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2058697 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Agrol” w Raciążu na działalność Burmistrza Miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 465086 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Uchwała Nr XVII/128/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193924 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Uchwała Nr XVII/127/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145568 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Uchwała Nr XVII/126/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r. Środa , 24/06/2020
  Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Raciąż wotum zaufania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 272010 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020r. Czwartek , 14/05/2020
  Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności cywilnoprawnej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 439216 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020r. Czwartek , 14/05/2020
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowych Gminy Miasta Raciąż na rok 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3810902 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020r. Czwartek , 14/05/2020
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7838972 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020r. Czwartek , 14/05/2020
  Opis: w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 522034 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Uchwała Nr XVI/121/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020r. Czwartek , 14/05/2020
  Opis: w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 671430 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Uchwała Nr XVI/120/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020r. Czwartek , 14/05/2020
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w Raciążu przy ul. Józefa Piłsudskiego 1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 343731 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020r. Czwartek , 14/05/2020
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 343349 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Uchwała Nr XVI/118/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020r. Czwartek , 14/05/2020
  Opis: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5559545 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Uchwała Nr XVI/117/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020r. Czwartek , 14/05/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3718756 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Uchwała Nr XVI/116/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020r. Czwartek , 14/05/2020
  Opis: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1719372 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Uchwała Nr XVI/115/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020r. Czwartek , 14/05/2020
  Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5715382 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Uchwała Nr XV/114/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 marca 2020r. Czwartek , 26/03/2020
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 20245021 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Uchwała Nr XV/113/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 marca 2020r. Czwartek , 26/03/2020
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7917209 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Uchwała Nr XV/112/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 marca 2020r. Czwartek , 26/03/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2020r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9915839 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020r. Piątek , 21/02/2020
  Opis: w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 313833 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020r. Piątek , 21/02/2020
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9905933 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020r. Piątek , 21/02/2020
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12477152 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Uchwała Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020r. Piątek , 21/02/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5726475 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Uchwała Nr XIV/107/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020r. Piątek , 21/02/2020
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2911726 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Uchwała Nr XIV/106/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020r. Piątek , 21/02/2020
  Opis: w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5025498 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Uchwała Nr XIV/105/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020r. Piątek , 21/02/2020
  Opis: w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Raciążu do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 669355 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Uchwała Nr XIV/104/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020r. Piątek , 21/02/2020
  Opis: w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2020 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3956320 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna