Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
budżet miasta na 2020 rok : 492
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / prawo lokalne / budżet miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2020 rok
 
  
1 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Środa , 17/02/2021
  Opis: Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204425 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Uchwała nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. Poniedziałek, 21/12/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2433644 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Poniedziałek, 19/10/2020
  Opis: Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 203365 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Raciąż Środa , 29/07/2020
  Opis: za II kwartał 2020r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 276531 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Kwartalna informacja Wtorek , 19/05/2020
  Opis: o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204222 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Uchwała NR XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Wtorek , 19/05/2020
  Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2020 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49716509 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Wtorek , 19/05/2020
  Opis: nr Ci.286.2019. z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż projekcie uchwały budżetowej w 2020 r. oraz możliwości sfinansowania deficytu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1199979 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Zarządzenie 100/2019 Burmistrza Miasta Raciąz z dnia 12 listopada 2020 r. Wtorek , 19/05/2020
  Opis: w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71227717 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna