Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
   Sprawozdania finansowe za 2020 rok  
   Sprawozdania finansowe za 2019 rok  
   Sprawozdania finansowe za 2018 rok 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
sprawozdania finansowe za 2018 rok: 507
strona główna: 134136
    witamy w raciążu / sprawozdania finansowe / sprawozdania finansowe za 2018 rok 
   Sprawozdania finansowe za 2018 rok
 
  
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Bilans 2018 Niedziela , 10/05/2020
  Opis: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Bilans 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 486427 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Informacja dodatkowa 2018 Niedziela , 10/05/2020
  Opis: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Informacja dodatkowa 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 830578 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2018 Niedziela , 10/05/2020
  Opis: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 280213 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 Niedziela , 10/05/2020
  Opis: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 280213 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Urząd Miasta w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 Niedziela , 10/05/2020
  Opis: Urząd Miasta w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 287592 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Urząd Miasta w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 Niedziela , 10/05/2020
  Opis: Urząd Miasta w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 287592 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Urząd Miasta w Raciążu -Rachunek zysków i strat 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Urząd Miasta w Raciążu -Rachunek zysków i strat 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 454719 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Urząd Miasta w Raciążu - Informacja dodatkowa 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Urząd Miasta w Raciążu - Informacja dodatkowa 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1136208 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Urząd Miasta w Raciążu - Bilans 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Urząd Miasta w Raciążu - Bilans 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 515697 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Gmina Miasto Raciąż -Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Gmina Miasto Raciąż -Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 132375 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Gmina Miasto Raciąż -Bilans z wykonania budżetu 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Gmina Miasto Raciąż -Bilans z wykonania budżetu 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137570 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Gmina Miasto Raciąż - Rachunek zysków i strat 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - Rachunek zysków i strat 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147000 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Gmina Miasto Raciąż - Informacja Dodatkowa 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - Informacja Dodatkowa 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 243907 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Gmina Miasto Raciąż - Bilans 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Gmina Miasto Raciąż - Bilans 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172002 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Miejskie Przedszkole w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Miejskie Przedszkole w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 285991 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Miejskie Przedszkole w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Miejskie Przedszkole w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 483208 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Miejskie Przedszkole w Raciążu - Informacja dodatkowa 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Miejskie Przedszkole w Raciążu - Informacja dodatkowa 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 883266 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Miejskie Przedszkole w Raciążu - Bilans 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Miejskie Przedszkole w Raciążu - Bilans 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 497438 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Szkoła Podstawowa w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Szkoła Podstawowa w Raciążu - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 285991 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Szkoła Podstawowa w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Szkoła Podstawowa w Raciążu - Rachunek zysków i strat 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 483208 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Szkoła Podstawowa w Raciążu - Informacja dodatkowa 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Szkoła Podstawowa w Raciążu - Informacja dodatkowa 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 883266 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Szkoła Podstawowa w Raciążu - Bilans 2018 Piątek , 10/05/2019
  Opis: Szkoła Podstawowa w Raciążu - Bilans 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 497438 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna