Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
   Mazowiecka Izba Rolnicza 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory 2019: 1301
strona główna: 136744
    witamy w raciążu / wybory 2019 
   Wybory 2019
 
  
1 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 16 września 2019 r. Czwartek , 03/10/2019
  Opis: o zarejestrowanych kandydatach na posłów w okręgu wyborczym nr 39 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 169064 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 16 września 2019 r. Czwartek , 03/10/2019
  Opis: o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 39 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62197 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 16 września 2019r. Poniedziałek, 30/09/2019
  Opis: o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 39 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1842548 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Informacja Okręgowek Komisji WYborczej w Płocku z dnia 26 sierpnia 2019 r. Poniedziałek, 30/09/2019
  Opis: o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61390 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Składy Komisji Obwodowych Wtorek , 24/09/2019
  Opis: w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151136 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Postanowienie nr 179/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 23 września 2019r. Wtorek , 24/09/2019
  Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 256200 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Informacja dotycząca zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego Piątek , 20/09/2019
  Opis: oraz składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 208958 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych Czwartek , 19/09/2019
  Opis: dotyczące organizacji przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 113997 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 16 września 2019r. Poniedziałek, 16/09/2019
  Opis: w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 235827 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Informacja w sprawie dyzurów pełnionych przez urzędnika wyborczego Wtorek , 10/09/2019
  Opis: w miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 14107 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów Wtorek , 10/09/2019
  Opis: do składów Obwodowych Komisji Wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13497 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 04 września 2019r. Środa , 04/09/2019
  Opis: w sprawie numerów oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1514706 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 27 sierpnia 2019r. Środa , 28/08/2019
  Opis: w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 118610 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych Środa , 28/08/2019
  Opis: w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 473690 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 06 sierpnia 2019 r. Środa , 21/08/2019
  Opis: o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2039468 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Uchwała Nr XLI/337/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 31 sierpnia 2018r. Środa , 14/08/2019
  Opis: w sprawie zmiany Regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach i słupach ogłoszeniowych do Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216823 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Obwieszczenie Okregowej Komisji WYborczej w Warszawie II Piątek , 17/05/2019
  Opis: z dnia 29 kwietnia 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 714963 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Informacja o aktualnych składach Piątek , 10/05/2019
  Opis: Komisji Obwodowych w wyborach do Europarlamentu zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151583 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Postanowienie nr 133/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 02 maja 2019r. Poniedziałek, 06/05/2019
  Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 131127 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 26 kwietnia 2019r. Piątek , 26/04/2019
  Opis: w sprawie powołania w mieście Raciąż obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 436354 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Czwartek , 18/04/2019
  Opis: oraz zgodna na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Europarlamentu Europejskiego
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 884553 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Pełnomocnictwo do głosowania Czwartek , 18/04/2019
  Opis: w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 112513 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Informacja Rejoinowej Komisji Wyborczej nr 8 w Ciechanowie z dnia 15 kwietnia 2019r. Poniedziałek, 15/04/2019
  Opis: o składzie Rejonowej Komisji Wyborczej w Ciechanowie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 136814 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Uchwała 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 08 kwietnia 2019r. Środa , 10/04/2019
  Opis: w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 339332 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r Wtorek , 05/03/2019
  Opis: o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300423 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna