Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2019: 1285
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2019
 
  
1 Uchwała NR XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Piątek , 03/01/2020
  Opis: Uchwała budżetowa Gminy Miasta Raciąż na rok 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49716509 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Uchwała NR XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Piątek , 03/01/2020
  Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11968382 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Uchwała NR XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Piątek , 03/01/2020
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31034710 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała NR XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Piątek , 03/01/2020
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9204523 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Uchwała NR XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Piątek , 03/01/2020
  Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2082285 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Uchwała NR XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Piątek , 03/01/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2020 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1752982 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała NR XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Piątek , 03/01/2020
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2020 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4389192 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Uchwała NR XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Piątek , 03/01/2020
  Opis: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2388362 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Uchwała NR XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Piątek , 03/01/2020
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkyjno-Handlowe „Agrol” w Raciążu na działalność Burmistrza Miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2429628 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Uchwała NR XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Piątek , 03/01/2020
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. 703/5 położonej w obrębie geodezyjnym 0233 Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 853113 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Uchwała NR XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r. Piątek , 03/01/2020
  Opis: w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 946625 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 grudnia 2019r. Wtorek , 31/12/2019
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2735890 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 20 grudnia 2019r. Wtorek , 31/12/2019
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9451786 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Wtorek , 05/11/2019
  Opis: w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11189040 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Uchwała NR XI/90/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 października 2019r. Wtorek , 05/11/2019
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 942077 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Uchwała NR XI/89/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 października 2019r. Wtorek , 05/11/2019
  Opis: w sprawie zmiany zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13952224 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Uchwała NR XI/88/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 października 2019r. Wtorek , 05/11/2019
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14633846 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Uchwała NR XI/87/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 października 2019r. Wtorek , 05/11/2019
  Opis: w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7425702 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Uchwała NR XI/86/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 października 2019r. Wtorek , 05/11/2019
  Opis: w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1877694 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Uchwała NR XI/85/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 października 2019r. Wtorek , 05/11/2019
  Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4044871 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 września 2019 Czwartek , 03/10/2019
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18565035 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Uchwała Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 września 2019r. Czwartek , 03/10/2019
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14617167 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 września 2019r. Czwartek , 03/10/2019
  Opis: w sprawie zmieniająca Uchwalę Nr XXXV11/305/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1362394 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Uchwała NR IX/80/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Raciąż miejsc sprzedaży.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1338744 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Uchwała NR IX/79/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu - Pani Elżbiety Kosiorek do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 358063 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Uchwała NR IX/78/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26955654 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Uchwała NR IX/77/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14354988 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Uchwała NR IX/76/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie udzielenia Powiatrowi Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Raciąż na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 652423 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Uchwała NR IX/75/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia w mieście Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 904247 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Uchwała NR IX/74/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym mienia komunalnego na okres dłuższy niż 3 lata.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1083836 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Uchwała NR IX/73/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 884008 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała NR IX/72/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11403631 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała NR IX/71/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2019/2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 744090 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Uchwała NR IX/70/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2019/2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 760280 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Uchwała NR IX/69/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. Poniedziałek, 02/09/2019
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2019/2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 935236 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 10 lipca 2019r. Czwartek , 18/07/2019
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 15385632 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 10 lipca 2019r. Czwartek , 18/07/2019
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14337336 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 10 lipca 2019r. Czwartek , 18/07/2019
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym mienia komunalnego na okres dłuższy niż 3 lata.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1132047 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 10 lipca 2019r. Czwartek , 18/07/2019
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zwrot na rzecz najemcy nakładów związanych z modernizacją pomieszczeń usytuowanych na drugim piętrze budynku położonego w Raciążu, przy ul. Mławskiej 15.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1422782 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8119317 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2004r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8443052 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14900653 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14016360 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ulicy Płockiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8283036 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2076233 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: zmieniająca Uchwalę Nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5331739 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 339117 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290410 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Raciąż wotum zaufania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 568360 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: powołania Komisji Rady Miejskiej ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 419542 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 15780501 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14085728 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29497783 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: dopłaty do cen na odbiór ścieków
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 983647 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7424089 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r Piątek , 29/03/2019
  Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Raciążu do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1852154 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r Piątek , 29/03/2019
  Opis: w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Miasto Raciąż, na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 898444 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r Piątek , 29/03/2019
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50653130 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r Piątek , 29/03/2019
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32994781 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r Piątek , 29/03/2019
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Raciążu przy ul. Błonie 31/1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2030428 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r Piątek , 29/03/2019
  Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2019 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10215074 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r Piątek , 29/03/2019
  Opis: w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż na lata 2019-2021".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16605057 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r Piątek , 29/03/2019
  Opis: w sprawie ustalenia sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1184603 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Uchwała nr IV/40/2019/ Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r Poniedziałek, 25/02/2019
  Opis: sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2019 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1538079 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 • Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r Poniedziałek, 25/02/2019
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2019 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7289110 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r. Poniedziałek, 25/02/2019
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5092712 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r. Poniedziałek, 25/02/2019
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem garaży stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 413158 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r Poniedziałek, 25/02/2019
  Opis: w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 190910 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 • Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r Poniedziałek, 25/02/2019
  Opis: w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111494 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna