Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
budżet miasta na 2019 rok: 830
strona główna: 134133
    witamy w raciążu / prawo lokalne / budżet miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2019 rok
 
  
1 Uchwała NR XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019r Wtorek , 28/01/2020
  Opis: Uchwała budżetowa Gminy Miasta Raciąż na rok 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49716509 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 • Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Poniedziałek, 21/01/2019
  Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Raciąż na rok 2019.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 17587337 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Uchwała Nr Ci.381.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07 grudnia 2018 roku Poniedziałek, 21/01/2019
  Opis: w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 727584 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała Nr Ci.380.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07 grudnia 2018 roku Poniedziałek, 21/01/2019
  Opis: w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż projekcie uchwały o wieloletniej prognozy finansowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 604602 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna