Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory 2018: 2591
strona główna: 136742
    witamy w raciążu / wybory 2018 
   Wybory 2018
 
  
1 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13 listopada 2018r. Wtorek , 13/11/2018
  Opis: w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Raciążu w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. oraz ślubowanie burmistrza miasta wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018r.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228143 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 INFORMACJA O DYŻURACH MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RACIĄŻU Sobota , 03/11/2018
  Opis: W PRZEDDZIEŃ GŁOSOWANIA ORAZ W DZIEŃ GŁOSOWANIA.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122978 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I Wtorek , 30/10/2018
  Opis: o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 428183 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w w Warszawie Wtorek , 30/10/2018
  Opis: o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 267673 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 WNiosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Wtorek , 23/10/2018
  Opis: oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa podczas II tury wyborów samorządowych dnia 04 listopada 2018r.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 806752 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Informacja dotycząca aktów pełnomocnictwa Wtorek , 23/10/2018
  Opis: na głosowanie w II turze wyborów samorządowych dnia 04 listopada 2018r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 297947 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała nr 7/2018 Miejskiej Komisji WYborczej w Raciążu z dnia 22 października 2018r Poniedziałek, 22/10/2018
  Opis: w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212986 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Informacja Miejskiej Komisji w Raciążu Piątek , 19/10/2018
  Opis: o pełnionych dyżurach w dniach 20 - 21 października 2018r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119771 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 INFORMACJA W SPRAWIE AKTÓW PEŁNOMOCNICWA DO GŁOSOWANIA Czwartek , 11/10/2018
  Opis: w wyborach samorządowych zarządzonych na dzięń 21 października 2018r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93403 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Informacja o skłądach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Poniedziałek, 08/10/2018
  Opis: ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115961 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Uchwała Nr 5/2018 i 6/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Raciąż) z dnia 4 października 2018 r. Piątek , 05/10/2018
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 123504 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Uchwała Nr 11/2018 i 12/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Raciąż) z dnia 4 października 2018 r. Czwartek , 04/10/2018
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151893 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Uchwała Nr 9/2018 i 10/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Raciąż) z dnia 4 października 2018 r. Czwartek , 04/10/2018
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152576 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Uchwała Nr 7/2018 i 8/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Raciąż) z dnia 4 października 2018 r. Czwartek , 04/10/2018
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152608 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Uchwała nr 3/2018 i 4/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Raciąż) z dnia 4 października 2018 r. Czwartek , 04/10/2018
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152935 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Uchwała nr 1/2018 i nr 2/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Raciąż) Nr 1 (Raciąż) z dnia 4 października 2018 r. Czwartek , 04/10/2018
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Raciąż), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151975 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Uchwała Nr XLI/337/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 31 sierpnia 2018r. Wtorek , 02/10/2018
  Opis: w sprawie zmiany Regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach i słupach ogłoszeniowych do Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216823 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych Wtorek , 02/10/2018
  Opis: ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122737 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 01 października 2018r. Wtorek , 02/10/2018
  Opis: w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 142357 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 2 października 2018r. Wtorek , 02/10/2018
  Opis: o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Raciążu zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160680 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 2 października 2018r. Wtorek , 02/10/2018
  Opis: o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Raciąż zarządzonych dzień 21 października 2018r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109555 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Zawiadomienie Poniedziałek, 01/10/2018
  Opis: o sporządzeniu spisu wyborców
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 194462 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 1 października 2018r. Poniedziałek, 01/10/2018
  Opis: o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Raciążu zarządzonych na dzień 21 października 2018r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109488 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 01 października 2018r Poniedziałek, 01/10/2018
  Opis: o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Płońskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 217831 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 26 września 2018r. Piątek , 28/09/2018
  Opis: w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku na obszarze właściwości terytorialnej tj. powiatu ciechanowskiego i płońskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202432 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 24 września 2018r. Wtorek , 25/09/2018
  Opis: w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do komisji obwodowej oraz losowania kandydatów, w celu ustalenia dopuszczalnego maksymalnego składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 194592 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 18 września 2018 roku Wtorek , 18/09/2018
  Opis: o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120333 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Informacja o dyżurach Piątek , 14/09/2018
  Opis: Urzędnika Wyborczego w mieście Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69289 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Protokół 1/2018 Miejskiej Komisji Rady Miejskiej Piątek , 14/09/2018
  Opis: z dnia 12 września 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 834664 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13 września 2018 roku Piątek , 14/09/2018
  Opis: w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 175463 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Informacja Miejskiej Komisji w Raciążu z dnia 12 września 2018r. Środa , 12/09/2018
  Opis: o składzie osobowym, pełnionych funkcjach oraz miejsku, dniach i godzinach dyżurów komisji
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 472691 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 12 września 2018r. Środa , 12/09/2018
  Opis: w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 314202 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 12 września 2018r. Środa , 12/09/2018
  Opis: w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 258647 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Uchwała nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 12 września 2018r. Środa , 12/09/2018
  Opis: w sprawie wyboru na przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 248731 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 11 września 2018 r. Środa , 12/09/2018
  Opis: w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wybiorczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 199318 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 11 września 2018r. Wtorek , 11/09/2018
  Opis: sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 304330 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 6 września 2018r. Piątek , 07/09/2018
  Opis: w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204683 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 27 sierpnia 2018r. Czwartek , 06/09/2018
  Opis: o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 618887 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Infoirmacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie Wtorek , 04/09/2018
  Opis: o powołaniu urzędnika wyborczego w Mieście Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 131516 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 24 sierpnia 2018r Wtorek , 28/08/2018
  Opis: o okręgach wyborczych, ich granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 427029 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. Czwartek , 23/08/2018
  Opis: w sprawie informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Płońskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 226378 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018r. Czwartek , 23/08/2018
  Opis: w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 207391 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r. Wtorek , 19/06/2018
  Opis: w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 714022 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna