Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
   pracownicy urzędu 
   radni 
   kierownicy jednostek organizacyjnych miasta 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
radni: 1430
strona główna: 133316
    witamy w raciążu / oświadczenia majątkowe 2018 / radni 
   radni
 
  
1 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Leszka Brdaka
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 965640 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnej Izabeli Świerczyńskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1031758 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Zbigniewa Leszczyńskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 963661 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnej Marzanny Kubińskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 999408 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Pawła Chrzanowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 872407 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Dariusza Dobrosieskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1028087 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Krzysztofa Dądalskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1021084 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Jerzego Lawendowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1041320 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Zbigniewa Adamskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1066989 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Andrzeja Karasiewicza
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1022476 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnej Magdaleny Bylińskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1009870 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Artura Gizlera.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1034219 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Ryszarda Godlewskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1017839 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Andrzeja Sendala
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1081648 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 Piątek , 21/12/2018
  Opis: radnego Leszka Medarda Kowalskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1033021 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnego Zbigniewa Adamskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 961151 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnego Pawła Chrzanowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 909474 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnego Marka Wiejskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 886246 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnej Marzanny Kubińskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 897542 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnego Leszka Kowalskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 934540 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnego Krzysztofa Dądalskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 882032 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnej Krystyny Chrzanowskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 959158 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnego Jerzego Lawendowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 917161 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnej Edyty Obrębskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 941521 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnego Dariusza Dobrosielskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 930056 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnego Bogusława Jeżaka
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 921498 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnego Artura Gizlera
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 927284 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Staniszewskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 954194 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnego Andrzeja Sendala
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1008334 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 Piątek , 12/10/2018
  Opis: radnego Andrzeja Karasiewicza
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 916999 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnej Rady Miejskiej Marzanny Kubińskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1334401 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Zbigniewa Adamskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1163783 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Pawła Chrzanowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1459988 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Marka Wiejskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1320694 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Leszka Kowalskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1238463 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Dądalskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1299800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnej Rady Miejskiej Krystyny Chrzanowskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1327928 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Jerzego Lawendowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1280306 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnej Rady Miejskiej Edyty Obrębskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1398387 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Dariusza Dobrosielskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1406160 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Bogusława Jeżaka
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1341810 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Artura Gizlera
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1345327 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Andrzeja Staniszewskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1278778 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Andrzej Karasiewicza
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1334229 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Piątek , 25/05/2018
  Opis: Radnego Rady Miejskiej Andrzej Sendala
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1461967 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 09 Wrzesień 2021 - 08:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna