Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2018: 2588
strona główna: 134135
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2018
 
  
1 • Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178515 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 • Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Raciążu przy ul. Błonie 31/1;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 292059 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 • Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300303 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 • Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnieni od opłat jak również ich pobierania;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 614777 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 • Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 579229 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 • Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 663568 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 • Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Raciąż w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 857935 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 • Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: uchylająca uchwałę Nr XLI/334/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144248 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 • Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie planów pracy Rady Miejskiej na rok 2019;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 472846 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 • Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1107088 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 • Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 17587337 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 • Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6063225 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 • Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2018 rok;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9053174 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 • Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r. Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5347535 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109720 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r Czwartek , 03/01/2019
  Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 123198 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie opłaty od posiadania psów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 244878 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1177672 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Uchwała II/16/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1763651 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Uchwała II/15/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie określenie wysokości stawek opłaty targowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 669907 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10118919 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5201406 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Raciąż,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 223167 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 754829 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r w Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1190979 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie prowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 998130 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 915902 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6397707 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 199385 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 358033 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie ustalenia składu liczbowego Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 210940 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 grudnia 2018r Poniedziałek, 10/12/2018
  Opis: w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Raciąż,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 205369 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 20 listopada 2018r Środa , 21/11/2018
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120033 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 UChwała nr I/2/2018 z dnia 20 listopada 2018r. Środa , 21/11/2018
  Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 127063 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Uchwała nr XLIII/348/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 2018r Piątek , 19/10/2018
  Opis: w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji: realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01. Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 308837 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Uchwała nr XLIII/348/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 2018r. Środa , 17/10/2018
  Opis: w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01. Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych) .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 308837 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Uchwała nr XLIII/347/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 2018r Środa , 17/10/2018
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5864491 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Uchwała nr XLIII/346/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 2018r Środa , 17/10/2018
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2234634 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Uchwała nr XLIII/345/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 2018r Środa , 17/10/2018
  Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 976752 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Uchwała nr XLIII/344/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 2018r. Środa , 17/10/2018
  Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1233444 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Uchwała nr XLII/339/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2018r. Czwartek , 04/10/2018
  Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku nr XII/91/2014r.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2732608 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Uchwała nr XLII/338/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2018r. Czwartek , 04/10/2018
  Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ulicy Płockiej.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1141480 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Uchwała nr XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2018r. Piątek , 28/09/2018
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 17579741 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Uchwała nr XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2018r. Piątek , 28/09/2018
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12959637 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Uchwała nr XLII/341/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2018r. Piątek , 28/09/2018
  Opis: w sprawie udzielenia Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Raciąż na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 684042 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Uchwała nr XLII/340/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2018r. Piątek , 28/09/2018
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1521385 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Uchwała Nr XLI/337/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 31 sierpnia 2018r. Piątek , 07/09/2018
  Opis: w sprawie zmiany Regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach i słupach ogłoszeniowych do Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216823 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Uchwała Nr XLI/336/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 31 sierpnia 2018r. Piątek , 07/09/2018
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19807992 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Uchwała Nr XLI/335/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 31 sierpnia 2018r. Piątek , 07/09/2018
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12733784 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Uchwała Nr XLI/334/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 31 sierpnia 2018r. Piątek , 07/09/2018
  Opis: w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1400038 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Uchwała Nr XLI/333/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 31 sierpnia 2018r. Piątek , 07/09/2018
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2018/2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 944648 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Uchwała Nr XLI/332/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 31 sierpnia 2018r. Piątek , 07/09/2018
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2018/2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 826345 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Uchwała Nr XLI/331/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 31 sierpnia 2018r. Piątek , 07/09/2018
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1781641 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Uchwała Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 31 sierpnia 2018r. Piątek , 07/09/2018
  Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1071726 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Uchwała nr XL/329/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 sierpnia 2018r Czwartek , 16/08/2018
  Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/248/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 213119 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Uchwała nr XL/328/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 sierpnia 2018r Czwartek , 16/08/2018
  Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 405513 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Uchwała nr XXXIX/327/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 11 lipca 2018r Wtorek , 17/07/2018
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9186981 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Uchwała nr XXXIX/326/2018 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 11 lipca 2018r Wtorek , 17/07/2018
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12148550 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Uchwała nr XXXIX/325/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 lipca 2018r. Poniedziałek, 16/07/2018
  Opis: w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż" realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 771468 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r Piątek , 06/07/2018
  Opis: zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19590831 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 XXXVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r. Piątek , 06/07/2018
  Opis: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11990052 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r. Piątek , 06/07/2018
  Opis: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 530209 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r. Piątek , 06/07/2018
  Opis: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 583160 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r. Piątek , 06/07/2018
  Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1601767 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 XXXVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r. Piątek , 06/07/2018
  Opis: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Szkole Podstawowej im Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12032997 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r. Piątek , 06/07/2018
  Opis: w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Arka prowadzonej w formie opiekuńczej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 741440 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 XXXVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r. Piątek , 06/07/2018
  Opis: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Arka" realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 775244 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 XXXVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r. Piątek , 06/07/2018
  Opis: upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 564890 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 XXXVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r. Piątek , 06/07/2018
  Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/306/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 546741 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r. Piątek , 06/07/2018
  Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 194976 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 XXXVIII/313/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018r. Piątek , 06/07/2018
  Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 298404 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 XXXVII/3010/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r. Poniedziałek, 28/05/2018
  Opis: w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1472856 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r. Piątek , 25/05/2018
  Opis: w sprawie dopłaty do cen na odbiór ścieków
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1064214 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 XXXVII/311/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r Piątek , 25/05/2018
  Opis: w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1692569 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 XXXVII/309/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r. Piątek , 25/05/2018
  Opis: w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290771 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 XXXVII/308/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r Piątek , 25/05/2018
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18676601 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 XXXVII/307/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r Piątek , 25/05/2018
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11261735 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 XXXVII/306/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r Piątek , 25/05/2018
  Opis: w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1501994 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 XXXVII/305/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r. Piątek , 25/05/2018
  Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1718108 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 XXXVII/304/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r. Piątek , 25/05/2018
  Opis: w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1592494 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 XXXVII/303/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r. Piątek , 25/05/2018
  Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7183479 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 XXXVII/301/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r Piątek , 25/05/2018
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu, komunalnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Raciążu przy ul. Błonie 31/1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 929305 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 XXXV/285/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 lutego 2018r. Piątek , 27/04/2018
  Opis: w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2018 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3219081 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 Uchwała XXXVI/300/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018r Czwartek , 29/03/2018
  Opis: podziału Miasta Raciąża na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 512198 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 Uchwała XXXVI/299/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018r Czwartek , 29/03/2018
  Opis: w sprawie podziału Miasta Raciąża na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 784600 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Uchwała XXXVI/298/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018r Czwartek , 29/03/2018
  Opis: zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7277533 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 Uchwała XXXVI/297/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018r Czwartek , 29/03/2018
  Opis: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11421938 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 Uchwała XXXVI/296/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018r Czwartek , 29/03/2018
  Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1134905 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 Uchwała XXXVI/295/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018r Czwartek , 29/03/2018
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako numer działka 1618/1, znajdującej się przy ul. Reymonta w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 508183 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 Uchwała XXXVI/294/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018r Czwartek , 29/03/2018
  Opis: wyrażenia zgody a zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1743558 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 Uchwała XXXVI/293/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018r Czwartek , 29/03/2018
  Opis: w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2118864 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 Uchwała XXXVI/292/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018r. Czwartek , 29/03/2018
  Opis: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w placówkach wsparcia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 324730 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 XXXV/291/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 lutego 2018r Piątek , 09/02/2018
  Opis: w sprawie zwolnienia z opłat za zamieszczenie w czasopiśmie samorządowym „Puls Raciąża, Baboszewa i okolic” ogłoszeń o rekrutacji na nowe miejsca pracy przez przedsiębiorców oraz ogłoszeń o poszukiwaniu zatrudnienia przez mieszkańców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150396 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

94 XXXV/290/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 lutego 2018r Piątek , 09/02/2018
  Opis: w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Agrol” w Raciążu na działalność Burmistrza Miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 427748 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

95 XXXV/289/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 lutego 2018r Piątek , 09/02/2018
  Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych Powiatowi Płońskiemu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122638 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

96 XXXV/288/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 lutego 2018r. Piątek , 09/02/2018
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 15297001 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

97 XXXV/287/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 lutego 2018r Piątek , 09/02/2018
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11537157 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

98 XXXV/286/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 lutego 2018r. Piątek , 09/02/2018
  Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 264998 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

99 XXXV/284/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 lutego 2018r. Piątek , 09/02/2018
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 382566 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

100 XXXV/283/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 lutego 2018r. Piątek , 09/02/2018
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 321433 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna