Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
   Pracownicy Urzędu 
   Radni 
   Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta: 1179
strona główna: 134135
    witamy w raciążu / oświadczenia majątkowe 2017 / kierownicy jednostek organizacyjnych miasta 
   Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta
 
  
1 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu Artura Adamskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 990805 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu Dariusza Mosakowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 780655 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu Iwony Karpińskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1067589 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu Wiesławy Czerwińskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1024285 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Andrzeja Rybusa-Tołłoczko
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 996482 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Skarbnika Miasta Raciąża Marii Małgorzaty Karwowskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1030455 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Zastępcy Burmistrza Miasta Raciąża Pawła Rybki
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1017821 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Jerzego Godlewskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 927528 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna