Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
   Pracownicy Urzędu 
   Radni 
   Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
pracownicy urzędu: 1249
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / oświadczenia majątkowe 2017 / pracownicy urzędu 
   Pracownicy Urzędu
 
  
1 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: inspektora ds. wymiaru i księgowości podatków Elżbiety Leszczyńskiej

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1022350 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej Piotra Zaszewskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 994076 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: inspektora ds. kadr i płac Anny Szcześniewskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 865459 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Raciążu Marty Dąbrowy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 996044 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna