Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
   Pracownicy Urzędu 
   Radni 
   Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
radni: 1189
strona główna: 134133
    witamy w raciążu / oświadczenia majątkowe 2017 / radni 
   Radni
 
  
1 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnego Rady Miejskiej w Raciążu Andrzeja Karasiewicza
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 872737 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnej Rady Miejskiej w Raciążu Krystyny Chrzanowskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 884844 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnego Rady Miejskiej w Raciążu Pawła Chrzanowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 876823 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnej Rady Miejskiej w Raciążu Edyty Obrębskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 984044 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnego Rady Miejskiej w Raciążu Bogusława Jeżaka
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 905194 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnego Rady Miejskiej w Raciążu Zbigniewa Adamskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 895150 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnego Rady Miejskiej w Raciążu Dariusza Dobrosielskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 952647 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnego Rady Miejskiej w Raciążu Andrzeja Sendala
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 929664 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnej Rady Miejskiej w Raciążu Marzanny Kubińskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 891617 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnego Rady Miejskiej w Raciążu Jerzego Lawendowskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1145410 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnego Rady Miejskiej w Raciążu Krzysztofa Dądalskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 906843 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnego Rady Miejskiej w Raciążu Artura Gizlera
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 884892 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnego Rady Miejskiej w Raciążu Leszka Kowalskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 921584 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Radnego Rady Miejskiej w Raciążu Marka Wiejskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 937621 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu Andrzeja Staniszewskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 863146 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna