Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2017: 2303
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2017
 
  
1 Uchwała nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017r Piątek , 05/01/2018
  Opis: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych dla, których Gmina Miasto Raciąż jest organem rejestrującym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1078098 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Uchwała nr XXXIV/281/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017r. Piątek , 05/01/2018
  Opis: w sprawie planów pracy Rady Miejskiej na rok 2018.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 431630 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Uchwała nr XXXIV/280/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017r Piątek , 05/01/2018
  Opis: w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 973842 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała nr XXXIV/279/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017r Piątek , 05/01/2018
  Opis: w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47817236 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Uchwała nr XXXIV/278/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017r Piątek , 05/01/2018
  Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11679149 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 UChwała nr XXXIV/277/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017r Piątek , 05/01/2018
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2017 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8599941 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017r Piątek , 05/01/2018
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5186994 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 UChwała nr XXXIII/275/2017 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 28 listopada 2017r. Czwartek , 30/11/2017
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 343504 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Uchwała nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 listopada 2017r. Czwartek , 30/11/2017
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2017r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25355386 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Uchwała nr XXXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 listopada 2017r Czwartek , 30/11/2017
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14013506 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Uchwała nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 listopada 2017r Czwartek , 30/11/2017
  Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1456222 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Uchwała XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 06 listopada 2017r. Wtorek , 14/11/2017
  Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 417638 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 • Uchwała XXXII/271/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 06 listopada 2017r Poniedziałek, 13/11/2017
  Opis: zmieniająca Uchwałę nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu zmienioną uchwałą Nr XIX/164/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 168427 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 • Uchwała XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 06 listopada 2017r Poniedziałek, 13/11/2017
  Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1406497 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 • Uchwała XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 06 listopada 2017r Poniedziałek, 13/11/2017
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż za rok 2017.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 17866192 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 • Uchwała XXXII/268/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 06 listopada 2017r Poniedziałek, 13/11/2017
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13095119 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 • Uchwała XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 października 2017r Wtorek , 10/10/2017
  Opis: w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Raciąż dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 986382 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 • Uchwała XXXI/265/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 października 2017r Wtorek , 10/10/2017
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż za rok 2017
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14698879 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Uchwała XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 października 2017r Wtorek , 10/10/2017
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14991233 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Uchwała XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Czwartek , 28/09/2017
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na 2017 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7173346 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 • Uchwała XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172205 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 • Uchwała XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14768497 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 • Uchwała XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 643574 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 • Uchwała XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: w sprawie dopłaty do cen na odbiór ścieków
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 305620 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 • Uchwała XXX/258/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu w roku szkolnym 2017/2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 360732 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 • Uchwała XXX/257/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2017/2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 286616 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 • Uchwała XXX/256/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: zmieniająca uchwałę nr IV/29/2003 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 marca 2003r w sprawie Statutu Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 330810 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 • Uchwała XXX/255/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: zmieniająca uchwałę nr XXXV/237/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135762 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 • Uchwała XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: zmieniająca uchwałę nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu zmienioną uchwałami nr XXXIV/230/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 oraz nr XXIV/208/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269137 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 • Uchwała XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: zmieniająca uchwałę nr XXVIII/226?2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147835 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 • Uchwała XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r Piątek , 01/09/2017
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 297921 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 • Uchwała XXX/251/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 394946 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 • Uchwała XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Raciąż oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 665522 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 • Uchwała XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017r. Piątek , 01/09/2017
  Opis: w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 521107 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 XXIX/248/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. Czwartek , 13/07/2017
  Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 461040 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. Poniedziałek, 03/07/2017
  Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 633470 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 XXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. Poniedziałek, 03/07/2017
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2017 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3525965 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 XXIX/245/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. Poniedziałek, 03/07/2017
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8177122 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 XXIX/244/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r Poniedziałek, 03/07/2017
  Opis: w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 467072 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 XXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. Poniedziałek, 03/07/2017
  Opis: w sprawie złożenia zażalenia na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Płońsku Sygn. akt PR Ds.889.2017 z dnia 20 czerwca 2017r. o odmowie wszczęcia dochodzenia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1119451 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. Poniedziałek, 03/07/2017
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem garaży stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 403522 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 XXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. Poniedziałek, 03/07/2017
  Opis: w sprawie wrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 507843 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. Poniedziałek, 03/07/2017
  Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 662860 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 XXIX/239/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. Poniedziałek, 03/07/2017
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie najemcy zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 559027 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 XXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. Poniedziałek, 03/07/2017
  Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 140427 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 XXIX/237/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. Poniedziałek, 03/07/2017
  Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 121447 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 • Uchwała XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137017 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 • Uchwała XXVIII/235/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie zawiadomienia Prokuratura Rejonowego w Płońsku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1035370 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 • Uchwała XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 442417 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 • Uchwała XXVIII/233/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie Uchwała w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 552745 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 • Uchwała XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 319675 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 • Uchwała XXVIII/231/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2017 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7612226 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 • Uchwała XXVIII/230/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8196333 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 • Uchwała XXVIII/229/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 469328 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 • Uchwała XXVIII/228/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 467023 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 • Uchwała XXVIII/227/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do składu Komisji projektowej ds. weryfikowania projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137322 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 • Uchwała XXVIII/226/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 500565 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 • Uchwała XXVIII/225/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu komunalnego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Raciążu przy ul. 19 stycznia z jednoczesnym zbyciem udziału w nieruchomości wspólnej oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 318621 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 • Uchwała XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017r. Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Raciążu przy ul. Akacjowej 1 z jednoczesnym zbyciem udziału w nieruchomości wspólnej oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 346521 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Uchwała XXVII/222/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 marca 2017r. Środa , 05/04/2017
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 17896277 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 • Uchwała XXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 marca 2017r Środa , 05/04/2017
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2017 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 20642266 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 • Uchwała XXVII/221/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 marca 2017r. Środa , 05/04/2017
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów orz firmy Sp. z. o.o. Spółka
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 562976 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Uchwała NR.XXVII/220/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dn. 30 marca 2017r. Środa , 05/04/2017
  Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1156558 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 • Uchwała XXVI/219/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017r. Piątek , 03/03/2017
  Opis: w sprawie planu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 903713 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 • Uchwała XXVI/218/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017r. Piątek , 03/03/2017
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2017 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8446270 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 • Uchwała XXVI/217/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017r. Piątek , 03/03/2017
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12800242 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 • Uchwała XXVI/216/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017r. Piątek , 03/03/2017
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr ew. 1144/5.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 529657 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 • Uchwała XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017r. Piątek , 03/03/2017
  Opis: w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Raciążu do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 263830 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 • Uchwała XXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017r. Piątek , 03/03/2017
  Opis: w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Raciąż oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 560726 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 • Uchwała XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017r. Piątek , 03/03/2017
  Opis: w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Miasto Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 442263 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 • Uchwała XXV/212/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2017r. Środa , 01/02/2017
  Opis: w sprawie Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 780498 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Uchwała nr XXV/211/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2017r Środa , 01/02/2017
  Opis: w sprawie Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2017r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1357705 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Uchwała nr XXV/210/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2017r Środa , 01/02/2017
  Opis: w sprawie budżetu dla Gminy Miasto Raciąż na 2017 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48526652 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Uchwała nr XXV/209/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2017r Środa , 01/02/2017
  Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11910234 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna