Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
   Pracownicy Urzędu 
   Radni 
   Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
radni: 1347
strona główna: 134135
    witamy w raciążu / oświadczenia majątkowe 2016 / radni 
   Radni
 
  
1 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnego Zbigniewa Adamskiego
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2781855 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnej Krystyny Chrzanowskiej
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1338407 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnego Pawła Chrzanowskiego
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1236164 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnego Krzysztofa Dądalskiego
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1156010 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnego Dariusza Dobrosielskiego
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1188400 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnego Artura Piotra Gizlera
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1035849 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Oświadzenia majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnego Bogusława Andrzeja Jeżaka
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1221061 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnego Andrzeja Karasiewicza
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1138218 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnego Leszka Kowalskiego
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 751174 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnej Marzanny Kubińskiej
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1386854 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnego Lawendowskiego Jerzego
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1217682 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnej Edyty Obrębskiej
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1504434 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnego Andrzeja Sendala
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1372245 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Czwartek , 04/08/2016
  Opis: Radnego Marka Wiejskiego
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1199135 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Oświadczenie majątkowe Wtorek , 14/06/2016
  Opis: Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Staniszewskiego
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 972695 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna