Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2016: 2450
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2016
 
  
1 Uchwała XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r. Wtorek , 25/02/2020
  Opis: w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Miasto Raciąż


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1720601 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Uchwała nr XXIV/206/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2016r Poniedziałek, 09/01/2017
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18835582 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Uchwała nr XXIV/205/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2016r Czwartek , 05/01/2017
  Opis: w sprawie ustalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na rok 2017.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1439055 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 28 grudnia 2016r. Środa , 04/01/2017
  Opis: zmieniająca uchwałę nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu zmienioną uchwałą nr XXXIV/230/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 sierpnia 2013 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 252965 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Uchwała XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 28 grudnia 2016r. Środa , 04/01/2017
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2016 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37323821 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Uchwała nr XXIV/204/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2016r. Środa , 04/01/2017
  Opis: sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2017 rok,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 326393 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała nr XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2016r. Środa , 04/01/2017
  Opis: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów oraz firmy Robbud Sp. z o.o. Spółka komandytowa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 567133 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 • Uchwala XXIII/202/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2016r. Piątek , 16/12/2016
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 394189 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 • Uchwala XXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2016r. Piątek , 16/12/2016
  Opis: w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Raciąż przez inne niż Gmina Miasto Raciąż osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3093131 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 • Uchwala XXIII/200/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2016r. Piątek , 16/12/2016
  Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 132072 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 • Uchwala XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2016r. Piątek , 16/12/2016
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1082356 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Zmiany uchwały nr XXII/198/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 września 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 548467 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Uchwała XXII/197/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139032 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Uchwała XXII/196/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2016r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7845568 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Uchwala XXII/195/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r. Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19158971 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Uchwała XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż na lata 2016-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1381809 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Uchwała XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1866073 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Uchwała XXII/192/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążu jako partnerowi w realizacji projektu " Aktywizacja- Integracja-Zmiana
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 291503 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Uchwała XXII/191/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r. Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie przyjęcia" Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1581070 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Uchwała XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1126884 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Uchwała XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r. Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 712356 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Uchwała XXII/187/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie wyrażenia woli na zbycie w drodze bezprzetargowej nowopowstałej działki z dzielonej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Raciąż na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 258017 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Uchwała XXII/186/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie wyrażenia woli na zbycie w formie przetargowej działki po wydzieleniu nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 252515 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 • Uchwala XXII/185/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu komunalnego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Raciążu przy ulicy 19 stycznia 7A z jednoczesnym zbyciem udziału w nieruchomości wspólnej oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 429260 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 • Uchwala XXII/184/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01 grudnia 2016r. Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 399149 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Uchwala XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 października 2016r. Czwartek , 27/10/2016
  Opis: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Raciąż w ramach pomocy de minimis
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 9648390 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Uchwała XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 października 2016 r. Czwartek , 27/10/2016
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 50250508 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Uchwała nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 października 2016r Środa , 26/10/2016
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2016r.
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 59669403 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Uchwała nr XXI/180/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 października 2016r Środa , 26/10/2016
  Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 16963039 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Uchwała nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016r. Czwartek , 06/10/2016
  Opis: w sprawie dopłaty do cen na odbiór ścieków
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 527626 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016r. Czwartek , 06/10/2016
  Opis: zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2016 rok.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2432426 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała nr XX/177/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016r. Czwartek , 06/10/2016
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1133251 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała nr XX/176/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016r. Czwartek , 06/10/2016
  Opis: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Raciąż w ramach pomocy de minimis
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1289828 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Uchwała nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016r. Czwartek , 06/10/2016
  Opis: w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2085526 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Uchwała nr XX/174/206 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016r. Czwartek , 06/10/2016
  Opis: zmiany uchwały z dnia Nr XVII/149/2016 z dnia 03 czerwca 2016r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Raciąż – Raciąż Północny
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 427399 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Uchwała nr XX/173/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016r Czwartek , 06/10/2016
  Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/206/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Raciąż oraz o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 296755 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Uchwała Nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016 roku Czwartek , 08/09/2016
  Opis: w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 521346 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Uchwała Nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016 roku Czwartek , 08/09/2016
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 4771062 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Uchwała Nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016 roku Czwartek , 08/09/2016
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 1150716 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Uchwała Nr XIX/169/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016 roku Czwartek , 08/09/2016
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 730241 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Uchwała Nr XIX/168/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016 roku Czwartek , 08/09/2016
  Opis: w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 294550 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Uchwała Nr XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 31 sierpnia 2016 roku Czwartek , 08/09/2016
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2016/2017
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 296576 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Uchwała Nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 31 sierpnia 2016r. Czwartek , 08/09/2016
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu w roku szkolnym 2016/2017
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 334041 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Uchwała Nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016 roku Czwartek , 08/09/2016
  Opis: Zmieniająca Uchwałę nr XVIII/160/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 141723 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016 roku Czwartek , 08/09/2016
  Opis: Zmieniająca Uchwałę nr XVII/1472016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 1975153 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016r. Czwartek , 08/09/2016
  Opis: Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 1118634 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Uchwała nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 roku Poniedziałek, 18/07/2016
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2016.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 3582797 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Uchwała nr XVIII/161/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 roku Poniedziałek, 18/07/2016
  Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 6590254 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 roku Poniedziałek, 18/07/2016
  Opis: w sprawie Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1866324 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Uchwała nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 roku Poniedziałek, 18/07/2016
  Opis: w sprawie Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 9900447 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Uchwała nr XVIII/158/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 roku Poniedziałek, 18/07/2016
  Opis: w sprawie Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 2940956 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. Poniedziałek, 18/07/2016
  Opis: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 878093 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Uchwała Nr XVII/156/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016 roku Piątek , 10/06/2016
  Opis: W sprawie odmowy przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 352005 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Uchwała Nr XVII/155/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016 roku Piątek , 10/06/2016
  Opis: W sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 364509 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Uchwała Nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016 roku Piątek , 10/06/2016
  Opis: W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 133952 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Uchwała Nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016 roku Piątek , 10/06/2016
  Opis: W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 2110828 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Uchwała Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016 roku Piątek , 10/06/2016
  Opis: W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 7369614 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Uchwała Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016 roku Piątek , 10/06/2016
  Opis: Zmieniająca Uchwałę nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 546818 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016 roku Piątek , 10/06/2016
  Opis: W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016 roku
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 1357550 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Uchwała Nr XVII/149/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016 roku Piątek , 10/06/2016
  Opis: W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Raciąż - Raciąż Północny
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 637056 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Miejskiej w Raciążu Piątek , 10/06/2016
  Opis: W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 983075 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Uchwała Nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016 roku Piątek , 10/06/2016
  Opis: W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 4193513 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Uchwała Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016 roku Piątek , 10/06/2016
  Opis: W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 127230 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Uchwała Nr XVII/145/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016 roku Piątek , 10/06/2016
  Opis: W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 106139 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Uchwała Nr XVI/144/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04.05.2016r. Wtorek , 10/05/2016
  Opis: Uchylająca uchwałę nr XV/136/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 343135 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Uchwała Nr XVI/143/2016 Rady Miejskiej w Raciążu a dnia 04.05.2016r. Wtorek , 10/05/2016
  Opis: W sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 520941 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04.05.2016r. Wtorek , 10/05/2016
  Opis: W sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 188314 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Uchwała Nr XVI/141/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04.05.2016r. Wtorek , 10/05/2016
  Opis: W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 1285137 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Uchwała Nr XVI/140/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04.05.2016r. Wtorek , 10/05/2016
  Opis: W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 1418044 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04.05.2016r. Wtorek , 10/05/2016
  Opis: Zmieniająca Uchwałę nr XLII/299/2014 Rady Miejskie w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 333238 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04.05.2016r. Wtorek , 10/05/2016
  Opis: W sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 5988920 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04.05.2016r. Wtorek , 10/05/2016
  Opis: W sprawie wyrażenia woli na zbycie w drodze bezprzetargowej części działki z nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 428924 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Uchwała Nr XV/136/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 kwietnia 2016r Wtorek , 12/04/2016
  Opis: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 634740 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Uchwała Nr XV/135/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 kwietnia 2016r Wtorek , 12/04/2016
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2016.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 722455 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 Uchwała Nr XV/134/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 kwietnia 2016r Wtorek , 12/04/2016
  Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2093933 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 Uchwała Nr XV/133/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 kwietnia 2016r Wtorek , 12/04/2016
  Opis: w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do składu Komisji projektowej ds. weryfikowania projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 45090 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 kwietnia 2016r Wtorek , 12/04/2016
  Opis: w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do złożenia wniosku i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia oraz akceptacja złożonych w nim planów taryfowych w imieniu Gminy Miasto Raciąż dla projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 105320 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 kwietnia 2016r Wtorek , 12/04/2016
  Opis: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na rok 2016.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 611930 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 Uchwała Nr XV/130/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 kwietnia 2016r Wtorek , 12/04/2016
  Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 459998 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 Uchwała Nr XIV/129/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie zaliczenia drogi lokalnej ul. Jesionowej do kategorii dróg gminnych.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 583914 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 Uchwała Nr XIV/128/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 721254 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 Uchwała Nr XIV/127/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie nadania nazwy skwerowi w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 483883 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 Uchwała Nr XIV/126/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2016.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 10270823 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 Uchwała Nr XIV/125/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 5955044 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 Uchwała Nr XIV/124/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 479364 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 477655 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 471077 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 Uchwała Nr XIV/121/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Raciąż oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 914397 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 Uchwała Nr XIV/120/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasto Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 1040378 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 1705474 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Miasto Raciąż pn. ,,Strategia Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 -2026”.

  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 524561 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 Uchwała Nr XIV/117/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na rok 2016.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 676396 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 roku Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na rok 2016.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 1854171 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna