Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2014 
Oświadczenia majątkowe 2015 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
   Zbiorcza informacja o petycjach 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
petycje: 1675
strona główna: 116813
    witamy w raciążu / petycje 
   PETYCJE
 
  
1 Odpowiedź na petycję Piątek , 15/11/2019
  Opis: w spawie realizacji płatności bezgotówkowych w urzędzie.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13267 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Odpowiedź na petycje Środa , 06/11/2019
  Opis: dotyczącą akcji "Się gra się ma".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 427971 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Petycja Czwartek , 31/10/2019
  Opis: w spawie realizacji płatności bezgotówkowych w urzędzie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221194 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Petycja Środa , 23/10/2019
  Opis: w sprawie działań zwiększających bezpieczeństwo uczniów na drodze i działań przyczyniających się do ograniczenia ilości wypadków drogowych z udziałem uczniów.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 136300 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Odpowiedź na petycję Środa , 09/10/2019
  Opis: w sprawie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1552970 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Petycja Piątek , 04/10/2019
  Opis: dot. walki z patologiami i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 169638 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Odpowiedź na petycję Piątek , 14/06/2019
  Opis: dotyczącą smogu w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1436424 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Odpowiedź na petycję Poniedziałek, 10/06/2019
  Opis: w sprawie usług telekomunikacyjnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1861772 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Petycja Piątek , 31/05/2019
  Opis: Raciąż tonie w smogu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1576343 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Petycja Czwartek , 30/05/2019
  Opis: w sprawie redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych.

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 165859 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Odpowiedź na petycję Czwartek , 30/05/2019
  Opis: w sprawie informatyzacji Jednostek Samorządu Terytorialnego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2029526 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Petycja Czwartek , 30/05/2019
  Opis: w sprawie informatyzacji Jednostek Samorządu Terytorialnego.  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5318790 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Odpowiedź na petycję Czwartek , 14/03/2019
  Opis: dotyczącą przystąpienia Gminy Miasto Raciąż do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" - edycja 2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1037857 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Petycja Piątek , 08/03/2019
  Opis: Inicjatywa - Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny - Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148728 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Odpowiedź na petycję Czwartek , 31/01/2019
  Opis: w sprawie wdrożenia procedur związanych z użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia/
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 671832 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Odpowiedź na petycję Poniedziałek, 03/12/2018
  Opis: w sprawie programu wzorowa łazienka w szkołach.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158503 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Petycja Czwartek , 22/11/2018
  Opis: w sprawie informatyzacji Jednostek Samorządu Terytorialnego i powiązanie lokalnych systemów z asystentami centralnymi.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2093792 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Petycja Wtorek , 25/09/2018
  Opis: w sprawie Programu "Wzorowa Łazienka" w szkołach.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5900730 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Petycja Wtorek , 18/09/2018
  Opis: w sprawie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1023934 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Odpowiedź na petycję Wtorek , 18/09/2018
  Opis: w sprawie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 258692 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Odpowiedź na petycję Poniedziałek, 20/08/2018
  Opis: Efektywność Energetyczna - lekarstwem na SMOG - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 414525 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Petycja Poniedziałek, 20/08/2018
  Opis: Efektywność Energetyczna - lekarstwem na SMOG - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158039 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Odpowiedź na petycję Czwartek , 01/02/2018
  Opis: w sprawie upowszechnienia informacji o działaniach non profit
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204321 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Petycja Czwartek , 01/02/2018
  Opis: w sprawie upowszechnienia informacji działaniach non profit
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290031 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Odpowieź na petycję Poniedziałek, 13/11/2017
  Opis: w sprawie MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DO NAUKI MATEMATYKI
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120270 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Odpowiedź na petycję Piątek , 10/11/2017
  Opis: wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 188013 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Petycja Wtorek , 10/10/2017
  Opis: do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 186228 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Petycja Wtorek , 10/10/2017
  Opis: O MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DO NAUKI MATEMATYKI
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 237170 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Odpowiedź na prtycję Piątek , 26/05/2017
  Opis: dotyczącą Podwórka NIvea
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 129891 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Petycja Środa , 24/05/2017
  Opis: w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 197566 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Odpowiedź na petycję Piątek , 24/02/2017
  Opis: w sprawie Inicjatywy - Bezpieczeństwo Cybernetyczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161031 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 PETYCJA Wtorek , 21/02/2017
  Opis: w sprawie Inicjatywy Bezpieczeństwo Cybernetyczne
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 248832 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 PETYCJA Środa , 30/11/2016
  Opis: w sprawie czystych - wzorowych łazienek w szkołach
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202279 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Odpowiedź na petycję Środa , 30/11/2016
  Opis: dotyczącej Inicjatywy Dbajmy o Najmłodszych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95681 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Odpowiedź na pertycję Wtorek , 08/11/2016
  Opis: w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 178662 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Pertycja Wtorek , 08/11/2016
  Opis: w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 202725 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Petycja Środa , 12/10/2016
  Opis: w sprawie analizy i stanu faktycznego w zakresie publikowania danych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki pod kątem zachowania standardów otwartości danych
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 758312 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Opowiedź na petycję Środa , 12/10/2016
  Opis: w sprawie analizy i stanu faktycznego w zakresie publikowania danych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki pod kątem zachowania standardów otwartości danych
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 191778 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Załączniki do petycji Piątek , 22/07/2016
  Opis: w sprawie efektywności energetycznej.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 9400775 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Odpowiedź na petycję Piątek , 22/07/2016
  Opis: w sprawie efektywności energetycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 99935 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Petycja Piątek , 22/07/2016
  Opis: w sprawie efektywności energetycznej
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 137439 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Odpowiedź na petycję Piątek , 03/06/2016
  Opis: dotyczącej bezpiecznej administracji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 184831 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Petycja Piątek , 03/06/2016
  Opis: w sprawie bezpiecznej administracji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2816331 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Odpowiedź na petycję Piątek , 03/06/2016
  Opis: dotyczącej placów zabaw
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 248418 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Petycja Piątek , 03/06/2016
  Opis: w sprawie placów zabaw
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2207568 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Petycja Środa , 27/04/2016
  Opis: bezpiecznego oprogramowania.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 149970 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Petycja Środa , 27/04/2016
  Opis: w sprawie konkursu "Podwórko Nivea"
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 236063 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Odpowiedź na petycję Piątek , 22/04/2016
  Opis: w sprawie podnoszenie kwalifikacji - Biblioteczka Samorządowca
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 194159 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Petycja Piątek , 22/04/2016
  Opis: w sprawie podnoszenie kwalifikacji - Biblioteczka Samorządowca
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 132932 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 PETYCJA Akademii Liderów Innowacji i Przesiębiorczości Czwartek , 03/12/2015
  Opis: dotycząca podjęcia współpracy z internetowym serwisem doradczym dla przedsiębiorców www.mikroporady.pl
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1878198 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Czwartek , 08/10/2015
  Opis: Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących
petycji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102481 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 23 Styczeń 2020 - 13:29
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna