Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Referendum 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2003 
Oświadczenia majątkowe 2004-2005 
Oświadczenia majątkowe 2006 
Oświadczenia majątkowe 2007 
Oświadczenia majątkowe 2008 
Oświadczenia majątkowe 2009 
Oświadczenia majątkowe 2010 
Oświadczenia majątkowe 2011 
Oświadczenia majątkowe 2012 
Oświadczenia majątkowe 2013 
Oświadczenia majątkowe 2014 
Oświadczenia majątkowe 2015 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
Rządowe Centrum Legislacji: 
PETYCJE 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
petycje: 1258
strona główna: 100864
    witamy w raciążu / petycje 
   PETYCJE
 
  
1 Petycja Wtorek , 25/09/2018
  Opis: w sprawie Programu "Wzorowa Łazienka" w szkołach.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5900730 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

2 Petycja Wtorek , 18/09/2018
  Opis: w sprawie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1023934 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

3 Odpowiedź na petycję Wtorek , 18/09/2018
  Opis: w sprawie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 258692 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

4 Odpowiedź na petycję Poniedziałek, 20/08/2018
  Opis: Efektywność Energetyczna - lekarstwem na SMOG - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 414525 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

5 Petycja Poniedziałek, 20/08/2018
  Opis: Efektywność Energetyczna - lekarstwem na SMOG - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158039 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

6 Odpowiedź na petycję Czwartek , 01/02/2018
  Opis: w sprawie upowszechnienia informacji o działaniach non profit
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204321 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

7 Petycja Czwartek , 01/02/2018
  Opis: w sprawie upowszechnienia informacji działaniach non profit
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290031 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

8 Odpowieź na petycję Poniedziałek, 13/11/2017
  Opis: w sprawie MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DO NAUKI MATEMATYKI
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120270 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

9 Odpowiedź na petycję Piątek , 10/11/2017
  Opis: wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 188013 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

10 Petycja Wtorek , 10/10/2017
  Opis: do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 186228 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

11 Petycja Wtorek , 10/10/2017
  Opis: O MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DO NAUKI MATEMATYKI
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 237170 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

12 Odpowiedź na prtycję Piątek , 26/05/2017
  Opis: dotyczącą Podwórka NIvea
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 129891 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

13 Petycja Środa , 24/05/2017
  Opis: w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 197566 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

14 Odpowiedź na petycję Piątek , 24/02/2017
  Opis: w sprawie Inicjatywy - Bezpieczeństwo Cybernetyczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161031 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

15 PETYCJA Wtorek , 21/02/2017
  Opis: w sprawie Inicjatywy Bezpieczeństwo Cybernetyczne
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 248832 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

16 PETYCJA Środa , 30/11/2016
  Opis: w sprawie czystych - wzorowych łazienek w szkołach
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202279 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

17 Odpowiedź na petycję Środa , 30/11/2016
  Opis: dotyczącej Inicjatywy Dbajmy o Najmłodszych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95681 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

18 Odpowiedź na pertycję Wtorek , 08/11/2016
  Opis: w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 178662 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

19 Pertycja Wtorek , 08/11/2016
  Opis: w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 202725 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

20 Petycja Środa , 12/10/2016
  Opis: w sprawie analizy i stanu faktycznego w zakresie publikowania danych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki pod kątem zachowania standardów otwartości danych
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 758312 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

21 Opowiedź na petycję Środa , 12/10/2016
  Opis: w sprawie analizy i stanu faktycznego w zakresie publikowania danych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki pod kątem zachowania standardów otwartości danych
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 191778 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

22 Załączniki do petycji Piątek , 22/07/2016
  Opis: w sprawie efektywności energetycznej.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 9400775 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

23 Odpowiedź na petycję Piątek , 22/07/2016
  Opis: w sprawie efektywności energetycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 99935 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

24 Petycja Piątek , 22/07/2016
  Opis: w sprawie efektywności energetycznej
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 137439 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

25 Odpowiedź na petycję Piątek , 03/06/2016
  Opis: dotyczącej bezpiecznej administracji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 184831 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

26 Petycja Piątek , 03/06/2016
  Opis: w sprawie bezpiecznej administracji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2816331 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

27 Odpowiedź na petycję Piątek , 03/06/2016
  Opis: dotyczącej placów zabaw
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 248418 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

28 Petycja Piątek , 03/06/2016
  Opis: w sprawie placów zabaw
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2207568 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

29 Petycja Środa , 27/04/2016
  Opis: bezpiecznego oprogramowania.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 149970 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

30 Petycja Środa , 27/04/2016
  Opis: w sprawie konkursu "Podwórko Nivea"
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 236063 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

31 Odpowiedź na petycję Piątek , 22/04/2016
  Opis: w sprawie podnoszenie kwalifikacji - Biblioteczka Samorządowca
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 194159 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

32 Petycja Piątek , 22/04/2016
  Opis: w sprawie podnoszenie kwalifikacji - Biblioteczka Samorządowca
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 132932 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

33 PETYCJA Akademii Liderów Innowacji i Przesiębiorczości Czwartek , 03/12/2015
  Opis: dotycząca podjęcia współpracy z internetowym serwisem doradczym dla przedsiębiorców www.mikroporady.pl
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1878198 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

34 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Czwartek , 08/10/2015
  Opis: Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących
petycji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102481 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

  ostatnia modyfikacja: 22 Październik 2018 - 14:13
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna