Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2015: 2666
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2015
 
  
1 Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 30.12.2015r. Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w sprawie wydania gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1034700 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 30.12.2015r. Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2015.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 12201561 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 30.12.2015r. Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 7825219 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała Budżetowa nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 30.12.2015r. Czwartek , 07/01/2016
  Opis: Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Raciąż na rok 2016
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 24785958 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 30.12.2015r. Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w Płońsku.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 418597 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 30.12.2015r. Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 5445862 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 30.12.2015r. Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w sprawie: przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 769025 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 30.12.2015r. Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej w Raciążu w przedmiocie uznania skargi Pana Stanisława J. za bezzasadną.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 469147 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 30.12.2015r. Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Raciąż przez inne niż Gmina Miasto Raciąż osoby prawne i osoby fizyczne oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej placówkom niepublicznym.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 5972623 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 30.12.2015r. Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 734096 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 grudnia 2015 roku Wtorek , 15/12/2015
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2015.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 20739357 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 grudnia 2015 roku Wtorek , 15/12/2015
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 11539036 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 grudnia 2015 roku Wtorek , 15/12/2015
  Opis: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 2295537 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 grudnia 2015 roku Wtorek , 15/12/2015
  Opis: w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków i organizacje oraz tryby działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 881826 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015 roku Poniedziałek, 23/11/2015
  Opis: potwierdzająca przynależność Gminy Miasto Raciąż do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, wyrażoną Uchwałą Nr XXlll/125/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2008 roku.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 306574 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015 roku Poniedziałek, 23/11/2015
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 23268092 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Uchwała Br XI/99/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015 roku Poniedziałek, 23/11/2015
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 8886081 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015 roku Poniedziałek, 23/11/2015
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 796074 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopda 2015 roku Poniedziałek, 23/11/2015
  Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 10131652 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015 roku Poniedziałek, 23/11/2015
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1867520 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015 roku Poniedziałek, 23/11/2015
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 931847 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015 roku Poniedziałek, 23/11/2015
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2802939 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015 roku Poniedziałek, 23/11/2015
  Opis: w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Raciąż przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3962955 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015 roku Poniedziałek, 23/11/2015
  Opis: w sprawie zgłoszenia przez Radę Miejską w Raciążu kandydatów do składu osobowego Miejskiej Komisji do Spraw Referendum oraz do Obwodowych Komisji Wyborczych do Spraw Referendum.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 345717 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015 roku Poniedziałek, 23/11/2015
  Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 234859 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Uchwała Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku Poniedziałek, 26/10/2015
  Opis: w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płońsku
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 228471 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku Poniedziałek, 26/10/2015
  Opis: w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Raciąż na rok 2015.
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 14338171 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku Poniedziałek, 26/10/2015
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 19319978 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku Poniedziałek, 26/10/2015
  Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzki8ego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 1635784 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku Poniedziałek, 26/10/2015
  Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 1421320 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku Poniedziałek, 26/10/2015
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Stanisława J. na działalność Burmistrza Miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 1084685 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku Poniedziałek, 26/10/2015
  Opis: w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Raciążu do Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 249049 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku Poniedziałek, 26/10/2015
  Opis: w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu i nadania jej statutu.
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 5466331 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Uchwała Nr X/82/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku Poniedziałek, 26/10/2015
  Opis: w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 656484 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Uchwała Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku Poniedziałek, 26/10/2015
  Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 5508928 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2015/2016.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 693488 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 1067831 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Raciąż w zakresie przyjęcia zadania publicznego polegającego na realizacji zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 314064 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Raciąż w zakresie przyjęcia zadania publicznego polegającego na realizacji zadań gminnej biblioteki
publicznej dla Gminy Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 323890 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2015.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 16813647 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 11444119 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 1171683 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożoną przez Pana Waldemara K. na działalność Burmistrza Miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 1577741 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: zmieniająca Uchwalę Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 862268 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 755604 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu w roku szkolnym 2015/2016
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 870272 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 1806721 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Uchwała Nr IX/68/20105 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015 roku Czwartek , 03/09/2015
  Opis: w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 267364 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Uchwała NrVIII/67/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2015 roku Środa , 08/07/2015
  Opis: W sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1027994 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Uchwała nr. VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2015r. Środa , 08/07/2015
  Opis: W sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta Raciąż na 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 7563468 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2015 roku Środa , 08/07/2015
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 10853589 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2015 roku Środa , 08/07/2015
  Opis: w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Raciąż oraz w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 931250 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2015 roku Środa , 08/07/2015
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Waldemara K. na działalność Burmistrza Miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1557994 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2015 roku Środa , 08/07/2015
  Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 215813 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2015 roku Środa , 08/07/2015
  Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 179812 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Uchwała Nr VII/60/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 271258 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Uchwała Nr VII/59/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 925364 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Uchwała Nr VII/58/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 8447649 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Uchwała Nr VII/57/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 16509564 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Uchwała Nr VII/56/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2015 rok.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 281190 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Uchwała Nr VII/55/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Ewę P. na działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1063199 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Uchwała Nr VII/54/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 518531 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Uchwała Nr VII/53/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 998809 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Uchwała Nr VII/52/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2677827 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Uchwała Nr VII/51/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1356132 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Uchwała Nr VII/50/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2530066 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Uchwała Nr VII/49/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1478633 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Uchwała Nr VII/48/2015 z dnia 26 maja 2015 Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2015 roku.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3748541 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2015 roku Środa , 01/04/2015
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 243260 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2015 roku Środa , 01/04/2015
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 222067 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2015 roku Środa , 01/04/2015
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7716039 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2015 roku Środa , 01/04/2015
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 15450233 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 597125 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 486141 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6975491 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2015.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 17734605 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 15317347 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1687163 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części
nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1655278 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 732866 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Miasto Raciąż na rok 2015.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4934322 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2015 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3443759 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160378 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku Czwartek , 19/03/2015
  Opis: w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 181346 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku Wtorek , 03/02/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części budynku użytkowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 655226 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku Wtorek , 03/02/2015
  Opis: w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1292586 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku Wtorek , 03/02/2015
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2015.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18879054 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku Wtorek , 03/02/2015
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 15384963 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku Wtorek , 03/02/2015
  Opis: w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Raciążu do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 313629 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku Wtorek , 03/02/2015
  Opis: w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2428249 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku Wtorek , 03/02/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 21 służebnością przesyłu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1242467 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku Wtorek , 03/02/2015
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2015 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1039115 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku Wtorek , 03/02/2015
  Opis: w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2015 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3519333 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna