Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2014 
   Pracownicy Urzędu 
   Radni 
   Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta  
Oświadczenia majątkowe 2015 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
radni: 1678
strona główna: 117784
    witamy w raciążu / oświadczenia majątkowe 2014 / radni 
   Radni
 
  
1 Oświadczenie majątkowe Wtorek , 16/06/2015
  Opis: Radnej Marzanny Kubińskiej
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2074421 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Marek Wiejski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1811149 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Andrzej Staniszewski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1671423 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Andrzej Sendal Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1826805 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Edyta Obrębska Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1646444 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Jerzy Lawendowski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1587487 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Marzanna Kubińska Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1620571 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Leszek Kowalski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1729925 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Andrzej Karasiewicz Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1533300 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Bogusław Jeżak Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1743082 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Artur Gizler Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1598852 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Dariusz Dobrosielski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1712904 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Krzysztof Dądalski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1547685 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Paweł Chrzanowski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1598800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Krystyna Chrzanowska Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1707800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Zbigniew Adamski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1655645 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Janusz Chłopik Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1636754 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Bogusław Jeżak Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1557693 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Daniel Kuciński Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1875961 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Grzegorz Machciński Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1728383 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Piotr Marszał Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1799132 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Patryk Obrębski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1677544 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Andrzej Staniszewski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1724616 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Andrzej Sendal Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1943393 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Mirosław Lewandowski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1806285 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Piotr Kosiorek Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1756713 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Andrzej Karasiewicz Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1813909 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Artur Gizler Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1733931 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Paweł Chrzanowski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1990987 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Krystyna Chrzanowska Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1690172 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Zbigniew Adamski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1801657 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Zbigniew Adamski Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1264610 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Piotr Kosiorek Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1375249 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Paweł Chrzanowski Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1220741 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Patryk Obrębski Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1261672 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Mirosław Lewandowski Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1150267 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Janusz Chłopik Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1173717 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Grzegorz Wiktor Machciński Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1234805 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Daniel Kuciński Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1157593 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Piotr Marszał Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1224722 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Krystyna Chrzanowska Rzemieniewska Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1296000 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Artur Piotr Gizler Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1220765 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Andrzej Wojciech Staniszewski Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1286456 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Andrzej Sendal Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1291397 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Andrzej Karasiewicz Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1245885 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Bogusław Andrzej Jeżak Wtorek , 29/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 2095239 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 21 Luty 2020 - 10:01
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna