Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2014 
   Pracownicy Urzędu 
   Radni 
   Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta  
Oświadczenia majątkowe 2015 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
pracownicy urzędu: 1385
strona główna: 117776
    witamy w raciążu / oświadczenia majątkowe 2014 / pracownicy urzędu 
   Pracownicy Urzędu
 
  
1 Mariusz Godlewski Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1650831 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Paweł Rybka Czwartek , 19/02/2015
  Opis: Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1455746 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Renata Kujawa Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1346752 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Paweł Rybka Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1286408 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Maria Małgorzata Karwowska Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1557886 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Mariusz Jerzy Godlewski Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Mariusz Jerzy Godlewski
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2263464 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 21 Luty 2020 - 10:01
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna