Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2014: 3235
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2014
 
  
1 Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 grudnia 2015 roku Wtorek , 15/12/2015
  Opis: w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenie trybu powoływania członków i organizacje oraz trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 881826 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Uchwała Nr XLIV/321/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 roku Piątek , 27/03/2015
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Ewę P. na działalność Burmistrza Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 968448 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Uchwała Nr XLIV/320/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 roku Piątek , 27/03/2015
  Opis: w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 2039410 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż na rok 2015.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 42962490 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 9576726 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2014.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 25422712 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 10679678 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie skargi złożonej przez Pana Łukasza K. na działalność Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1025328 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/300/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1653554 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Miasto Raciąż, na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 284465 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 344173 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 712926 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 708194 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 722804 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 715344 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Raciąż z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 396980 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014 roku Środa , 07/01/2015
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/I6112017, Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 20l2 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie
miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1254521 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 grudnia 2014 roku Poniedziałek, 15/12/2014
  Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 270493 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 grudnia 2014 roku Poniedziałek, 15/12/2014
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39084276 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 grudnia 2014 roku Poniedziałek, 15/12/2014
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10563998 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 grudnia 2014 roku Poniedziałek, 15/12/2014
  Opis: w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 358765 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 grudnia 2014 roku Poniedziałek, 15/12/2014
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 257320 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 grudnia 2014 roku Poniedziałek, 15/12/2014
  Opis: w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 225243 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 listopada 2014 roku Czwartek , 04/12/2014
  Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 214873 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Uchwała Nr I/1//2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 listopada 2014 roku Czwartek , 04/12/2014
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 198112 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Uchwała Nr XLVI/342/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 listopada 2014 roku Czwartek , 20/11/2014
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2014.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4901800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 listopada 2014 roku Czwartek , 20/11/2014
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10271691 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Uchwała Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 listopada 2014 roku Czwartek , 20/11/2014
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnego prawa użytkowania na rzecz spółki pod firmą ORANGE POLSKA S.A. na prawie użytkowania wieczystego działek gruntów objętych księgą wieczystą Kw Nr PL1L/0001009215 oraz na budynkach stanowiących
odrębne od gruntu nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1157666 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Uchwała Nr XLV/339/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 219563 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Uchwała Nr XLV/338/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 564922 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Uchwała Nr XLV/337/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami i przewodami tłocznymi w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 243564 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała Nr XLV/336/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 937087 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała Nr XLV/335/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąża na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13602909 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Uchwała Nr XLV/334/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6930381 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Uchwała Nr XLV/333/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Stanisława J. Na działalność Burmistrza Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 814242 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Uchwała Nr XLV/332/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 853514 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Uchwała Nr XLV/331/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 628444 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Uchwała Nr XLV/330/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 21 służebnością przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 674105 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Uchwała Nr XLV/329/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 663301 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Uchwała Nr XLV/328/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: Zmieniająca Uchwałę Nr XXV/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 451101 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Uchwała Nr XLV/327/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: Zmieniająca Uchwałę Nr XXX/185/2013 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 378094 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Uchwała Nr XLV/326/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2014 roku Czwartek , 06/11/2014
  Opis: Uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4131096 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Uchwała Nr XLIV/325/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie wyrażenia woli nabycia przez Gminę Miasto Raciąż zabudowanej nieruchomości położonej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 179972 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Uchwała Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 264664 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Uchwała Nr XLIV/323/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 9965906 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Uchwała Nr XLIV/322/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 6482448 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Uchwała Nr XLIV/319/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 1424281 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Uchwała Nr XLIV/318/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 1301888 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Uchwała Nr XLIV/317/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej budynku użytkowego
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 1314528 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Uchwała Nr XLIV/316/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 1069801 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Uchwała Nr XLIV/315/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy jednoczesnym obciążeniu służebnościami.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 1578131 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Uchwała Nr XLIV/314/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 709718 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Uchwała Nr XLIV/312/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: Zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 974494 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Uchwała Nr XLIV/311/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu w roku szkolnym 2014/2014
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 863276 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Uchwała Nr XLIV/310/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2014 r. Niedziela , 19/10/2014
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2014/2014
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 700705 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 UCHWAŁA Nr XLIV/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 25 września 2014 roku Czwartek , 02/10/2014
  Opis: Zmieniająca Uchwałę nr XXVII/170/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 stycznia 2013 roku, w sprawie podziału miasta Raciąża na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 468580 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Uchwała Nr XLIII/309/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 lipca 2014 roku Sobota , 16/08/2014
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2014.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10565984 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Uchwała Nr XLIII/308/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 lipca 2014 roku Sobota , 16/08/2014
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8960030 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 UCHWAŁA NR XLII/307/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie zaopiniowania zmiany granic i obszaru aglomeracji "Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 691133 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 UCHWAŁA NR XLII/306/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody do przystąpienia do projektu w ramach Działania 6.2 "Turystyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 536428 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 UCHWAŁA NR XLII/305/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody do przystąpienia do projektu w ramach Działania 6.1 "Kultura" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 545796 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 UCHWAŁA NR XLII/304/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody do przystąpienia do projektu w ramach Działania 6.1 "Kultura" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 595707 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 UCHWAŁA NR XLII/303/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Ewę D. na działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2170916 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 UCHWAŁA NR XLII/302/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miast Raciąż na rok 2014.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18888263 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 UCHWAŁA NR XLII/301/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8880331 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 UCHWAŁA NR XLII/300/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1637905 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 UCHWAŁA NR XLII/299/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2001248 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 UCHWAŁA NR XLII/298/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 652434 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 UCHWAŁA NR XLII/297/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 276857 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 UCHWAŁA NR XLII/296/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 201263 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 UCHWAŁA NR XLI/295/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 391934 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 UCHWAŁA NR XLI/294/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moje przyszłość"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 768447 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 UCHWAŁA NR XLI/293/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2014.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11447141 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 UCHWAŁA NR XLI/292/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8929108 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 UCHWAŁA NR XLI/291/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Stanisławę Z. na działalność Burmistrza Miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1550926 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 UCHWAŁA NR XLI/290/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 541807 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 UCHWAŁA NR XLI/289/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 584818 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 UCHWAŁA NR XLI/288/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 715152 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 UCHWAŁA NR XLI/287/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 328025 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 UCHWAŁA NR XLI/286/2014 RADY MIASTA RACIĄŻ z dnia 12 maja 2014 r. Piątek , 27/06/2014
  Opis: w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. "Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 538996 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 UCHWAŁW Nr XL/285/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2014.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 16409384 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 UCHWAŁW Nr XL/284/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 8978990 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 UCHWAŁW Nr XL/283/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Jarosława S. na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1394621 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 UCHWAŁW Nr XL/282/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 365741 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 UCHWAŁW Nr XL/281/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Raciąż na okręgi wyborcze

  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 592299 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 UCHWAŁW Nr XL/280/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1914171 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 UCHWAŁW Nr XL/279/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 688673 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 UCHWAŁW Nr XL/278/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 706665 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 UCHWAŁW Nr XL/277/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2364842 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 UCHWAŁW Nr XL/276/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2893851 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 UCHWAŁW Nr XL/275/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr VI/31/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 717364 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 UCHWAŁW Nr XL/274/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/249/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 344795 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 UCHWAŁW Nr XL/273/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 4548272 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

94 UCHWAŁA Nr XXXIX/272/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: zmieniająca Uchwałę nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 48833 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

95 UCHWAŁA Nr XXXIX/271/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: w sprawie określenia zmian zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 217042 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

96 UCHWAŁA Nr XXXIX/270/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2014.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 291662 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

97 UCHWAŁA Nr XXXIX/269/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 335481 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

98 UCHWAŁA Nr XXXIX/268/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Annę S. na działalność Pani Wiesławy Czerwińskiej - kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 62345 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

99 UCHWAŁA Nr XXXIX/267/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Jana B. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 65673 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

100 UCHWAŁA Nr XXXIX/266/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 85977 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

101 UCHWAŁA Nr XXXIX/265/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 90979 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

102 UCHWAŁA Nr XXXIX/264/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 121644 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

103 UCHWAŁA Nr XXXIX/263/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/220/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 25874 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

104 UCHWAŁA Nr XXXIX/262/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 171963 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

105 UCHWAŁA Nr XXXIX/261/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 10 lutego 2014 roku Poniedziałek, 14/04/2014
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 54689 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna