Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Referendum 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2003 
Oświadczenia majątkowe 2004-2005 
Oświadczenia majątkowe 2006 
Oświadczenia majątkowe 2007 
Oświadczenia majątkowe 2008 
Oświadczenia majątkowe 2009 
Oświadczenia majątkowe 2010 
Oświadczenia majątkowe 2011 
Oświadczenia majątkowe 2012 
Oświadczenia majątkowe 2013 
Oświadczenia majątkowe 2014 
Oświadczenia majątkowe 2015 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
Rządowe Centrum Legislacji: 
PETYCJE 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
organizacje pożytku publicznego: 6776
strona główna: 100870
    witamy w raciążu / organizacje pożytku publicznego 
   Organizacje pożytku publicznego
 
  
1 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Piątek , 10/08/2018
  Opis: na zakup obuwia sportowego i bidonów dla zawodników drużyny seniorów LKS Błękitni Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 657497 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

2 Zarządzenie nr. 56/2018 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 25 czerwca 2018r. Poniedziałek, 25/06/2018
  Opis: unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269587 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

3 Zarządzenie nr. 55/2018 Burmistrza Raciąża z dnia 25 czerwca 2018r. Poniedziałek, 25/06/2018
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 715985 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

4 Zarządzenie 54/2018 Burmistrza Miasta Raciąz z dnia 22 czerwca 2018r. Piątek , 22/06/2018
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 597056 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

5 Wzór oferty REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Środa , 30/05/2018
  Opis: O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 277504 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

6 Ogłoszenie otwartego kokursu ofert na realizacje zadania publicznego Środa , 30/05/2018
  Opis: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2886499 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

7 Ogłoszenie otwartego kokursu ofert na realizacje zadania publicznego Środa , 30/05/2018
  Opis: w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2947598 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

8 Zarządzenie nr 23?2018 Burmistrza MIasta Raciąz z dnia 4 maja 2018r. Poniedziałek, 07/05/2018
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 742071 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

9 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Czwartek , 29/03/2018
  Opis: na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1787970 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

10 Zrządzenienr 112/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 04 grudnia 2017r Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 417503 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

11 Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 01 grudnia 2017r Piątek , 01/12/2017
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193373 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

12 Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 7 listopada 2017r. Wtorek , 07/11/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1774134 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

13 Zarządzenie nr 102/207 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 06 listopada 2017r. Poniedziałek, 06/11/2017
  Opis: unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157856 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

14 Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 października 2017r Środa , 11/10/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1873811 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

15 Urposzczona oferta realizacji zadania publicznego Poniedziałek, 09/10/2017
  Opis: z zakresu wspierania kultury fizycznej, polegające na organizowaniu zajęć piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 548717 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

16 Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31 sierpnia 2017r Czwartek , 31/08/2017
  Opis: unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152835 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

17 Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Miasta Raciąża Środa , 16/08/2017
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 192426 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

18 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Czwartek , 27/07/2017
  Opis: -
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 78317 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

19 Zarządzenie unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej Czwartek , 27/07/2017
  Opis: -
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

20 Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza MIasta Raciąża z dnia 27 czerwca 2017r. Wtorek , 27/06/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1863373 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

21 Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Raciąża z dnia 23 czerwca 2017r Poniedziałek, 26/06/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadnia publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 434155 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

22 Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Raciąża z dnia 21 czerwca 2017r. Poniedziałek, 26/06/2017
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 196424 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

23 Sprawozdanie Gminy Miasto Raciąż Piątek , 09/06/2017
  Opis: z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 373726 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

24 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31 maja 2017r. Środa , 31/05/2017
  Opis: sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1741050 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

25 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Wtorek , 11/04/2017
  Opis: dotycząca "Uporządkowania miejsc pamięci na terenie Gminy Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 877920 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

26 Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dna 13 marca 2017r. Wtorek , 14/03/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 439550 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

27 Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 marca 2017r Poniedziałek, 13/03/2017
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195600 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

28 Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 09 lutego 2017 roku Piątek , 10/02/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1794561 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

29 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Środa , 28/09/2016
  Opis: dotycząca Strzeleckich spotkań z lokalną historią.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 600830 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

30 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Piątek , 12/08/2016
  Opis: pod tytułem "Krzewienie idei krwiodawstwa oraz promocja aktywnego stylu życia krwiodawców z Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 601400 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

31 Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 21 lipca 2016r. Czwartek , 21/07/2016
  Opis: w sprawie częściowego ogłoszenia otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 443793 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

32 Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 19 kwietnia 2016r. Środa , 20/04/2016
  Opis: w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 750726 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

33 Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 13 kwietnia 2016r. Czwartek , 14/04/2016
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 662572 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

34 Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 12.04.2016r. Wtorek , 12/04/2016
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 74072 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

35 Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 18 marca 2016 roku Środa , 23/03/2016
  Opis: w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 783853 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

36 ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 04 marca 2016 roku. Piątek , 11/03/2016
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 141558 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

37 Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 17 lutego 2016 r. Piątek , 19/02/2016
  Opis: w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 135/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 273855 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

38 Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 17 lutego 2016r. Środa , 17/02/2016
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3392598 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

39 Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 27 stycznia 2016r. Środa , 27/01/2016
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 4002295 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

40 Zarządzenie nr 135/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.12.2015r. Środa , 30/12/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 3578798 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

41 Zarządzenie nr 134/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 grudnia 2015r. Środa , 30/12/2015
  Opis: w sprawie unieważnienie otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 129/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 247720 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

42 Zarządzenia nr 129/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 09 grudnia 2015r. Środa , 09/12/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 3405554 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

43 Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza Miasta Raciąża Środa , 09/12/2015
  Opis: w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 116/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 listopada 2015r w sprawie ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016r
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 270961 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

44 Zarządzenie nr 124/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 25 listopada 2015r. Poniedziałek, 07/12/2015
  Opis: w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu zarządzonych na dzień 20 stycznia 2016r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 225807 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

45 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 02 grudnia 2015 roku Czwartek , 03/12/2015
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o wyborach do Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 284414 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

46 Zarządzenie nr 116/2015 Burmisttrza Miasta Raciąża z dnia 16 listopada 2015r. Poniedziałek, 16/11/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3782511 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

47 Zarządzenie NR 70/2015 Poniedziałek, 06/07/2015
  Opis: Zarządzenie NR 70/2015 Burmistrza Raciąża z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 676594 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

48 Zarządzenie nr 68/2015 Czwartek , 02/07/2015
  Opis: z dnia 2 lipca 2015 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 343848 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

49 Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 czerwca 2015 roku Czwartek , 11/06/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 3769605 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

50 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Poniedziałek, 08/06/2015
  Opis: Poznaj Kraków – Światowe Dni Młodzieży 2016 w okresie od 11 czerwca 2015r. do 25 czerwca 2015r. W formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2679679 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

51 Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 27 maja 2015 roku Czwartek , 28/05/2015
  Opis: uchylające Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 281033 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

52 Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 04 maja 2015r. Czwartek , 07/05/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 793764 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

53 Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 04 maja 2015r. Czwartek , 07/05/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 2015r.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 744968 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

54 Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 15.04.2015r. Czwartek , 16/04/2015
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 341813 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

55 Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 15.04.2015r. Czwartek , 16/04/2015
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 352740 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

56 Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31 marca 2015 roku Wtorek , 31/03/2015
  Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 393248 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

57 Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 marca 2015 roku Wtorek , 24/03/2015
  Opis: w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3682097 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

58 Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 marca 2015 roku Poniedziałek, 23/03/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015 roku
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 4204898 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

59 Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Poniedziałek, 27/10/2014
  Opis: Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 267397 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

60 Program Współpracy, formularz konsultacji Poniedziałek, 06/10/2014
  Opis: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO RACIĄŻ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 38078 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

61 ZARZĄDZENIE NR 57/2014 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 6 czerwca 2014 r. Poniedziałek, 09/06/2014
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 489753 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

62 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Środa , 04/06/2014
  Opis: Ochrona i promocja zdrowia.
Promocja aktywnego trybu życia dla krwiodawców.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 3007184 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

63 ZARZĄDZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 8 maja 2014 r. Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2744220 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

64 ZARZĄDZENIE NR 40/2014 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 7 maja 2014 r. Środa , 07/05/2014
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 609559 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

65 Oferta realizacji zadania publicznego Wtorek , 08/04/2014
  Opis: Rodzaj zadania publicznego: edukacja, oświata, wypoczynek
Tytuł zadania: Europa Dla Prymusów
w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 20 maja 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3146909 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

66 Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 Wtorek , 08/04/2014
  Opis: Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014

POBIERZ >>
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 3953403 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

67 Uchwała Nr XL/274/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Wtorek , 08/04/2014
  Opis: w sprawie zmiany Uchwały XXXVIII/249/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 344795 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

68 Uchwała Nr XXXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 08/04/2014
  Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 330008 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

  ostatnia modyfikacja: 22 Październik 2018 - 14:13
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna