Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
organizacje pożytku publicznego: 11942
strona główna: 136744
    witamy w raciążu / organizacje pożytku publicznego 
   Organizacje pożytku publicznego
 
  
1 Zarządzenie ne 72/2021 Burmistrza Miasta Raciąża dnia 03 sierpnia 2021 r. Piątek , 20/08/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 107691 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 ZARZĄDZENIE NR 71/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 26 lipca 2021 r. Poniedziałek, 26/07/2021
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102776 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 29 czerwca 2021 r. Wtorek , 29/06/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106549 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 29 czerwca 2021 r. Wtorek , 29/06/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116330 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 ZARZĄDZENIE NR 64/2021 BURMISTRZA RACIĄŻA z dnia 25 czerwca 2021 roku Piątek , 25/06/2021
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102346 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA RACIĄŻA z dnia 25 czerwca 2021 roku Piątek , 25/06/2021
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101507 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Zarządzenie 61/2021 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 czerwca 2021 r. Środa , 16/06/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 393157 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Zarządzenie 59/2021 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 01 czerwca 2021 r. Wtorek , 01/06/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 351065 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Zarządzenie 58/2021 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 01 czerwca 2021 r. Wtorek , 01/06/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 349344 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Środa , 28/04/2021
  Opis: z obszaru ochrony i promocji zdrowia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1328552 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 11 lutego 2021 r. Czwartek , 11/02/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115763 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 10 lutego 2021 r. Czwartek , 11/02/2021
  Opis: zarządzenie zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105608 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 04 lutego 2021 r. Poniedziałek, 08/02/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115696 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza MIasta Raciąża z dnia 25 stycznia 2021 r. Poniedziałek, 25/01/2021
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102031 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 ZARZĄDZENIE NR 4/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 13 stycznia 2021 r. Środa , 13/01/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 345725 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 ZARZĄDZENIE NR 2/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 05 stycznia 2021 r. Wtorek , 05/01/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 342243 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Program Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Czwartek , 17/12/2020
  Opis: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160469 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Zarządzenie NR 53/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 04 sierpnia 2020r. Wtorek , 04/08/2020
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 332864 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 30 czerwca 2020 r. Środa , 01/07/2020
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1645632 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Zarządzenie NR 40/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 19 czerwca 2020r. Poniedziałek, 22/06/2020
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 480042 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Raciąża z dnia 17 czerwca 2020r. Środa , 17/06/2020
  Opis: w spr. powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 802394 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Wzór oferty Wtorek , 26/05/2020
  Opis: realizacji zadania publicznego.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 51166 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Zarządzenie 33/2020 Burmistrza Miasta Raciąz z dnia 26 maja2020 r. Wtorek , 26/05/2020
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1964364 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Zarządzenie NR 23/2020 Burmistrza Raciąża z dnia 30 marca 2020r. Poniedziałek, 06/04/2020
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 812966 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 06 marca 2020 r. Piątek , 06/03/2020
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8528113 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Wtorek , 05/11/2019
  Opis: oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4044871 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 18 czerwca 2019r. Wtorek , 18/06/2019
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1196048 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 12 czerwca 2019r Środa , 12/06/2019
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 199306 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Wzór oferty Środa , 22/05/2019
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23441 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrz Miasta Raciąż z dnia 22 maja 2019r. Środa , 22/05/2019
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3965609 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasto Raciąż Środa , 22/05/2019
  Opis: z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 264555 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Zarządzenie NR 42/2019 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.04.2019r. Wtorek , 30/04/2019
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1245195 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Zarządzenie 19/2019 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 kwietnia 2019r. Piątek , 19/04/2019
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 727923 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 03 kwietnia 2019r. Środa , 03/04/2019
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2434329 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 03 kwietnia 2019r. Środa , 03/04/2019
  Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2019 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 28 marca 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1389187 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Wzór oferty Piątek , 29/03/2019
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23141 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 29 marca 2019r. Piątek , 29/03/2019
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5202132 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Zarządzene nr 33/2019 Burmuistrza Miasta Raciąż z dnia 28 marca 2019r. Czwartek , 28/03/2019
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1313124 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Wzór oferty Poniedziałek, 11/03/2019
  Opis: na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23141 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 11 marca 2019r. Poniedziałek, 11/03/2019
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14538385 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Piątek , 10/08/2018
  Opis: na zakup obuwia sportowego i bidonów dla zawodników drużyny seniorów LKS Błękitni Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 657497 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Zarządzenie nr. 56/2018 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 25 czerwca 2018r. Poniedziałek, 25/06/2018
  Opis: unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269587 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Zarządzenie nr. 55/2018 Burmistrza Raciąża z dnia 25 czerwca 2018r. Poniedziałek, 25/06/2018
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 715985 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Zarządzenie 54/2018 Burmistrza Miasta Raciąz z dnia 22 czerwca 2018r. Piątek , 22/06/2018
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 597056 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Wzór oferty REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Środa , 30/05/2018
  Opis: O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 277504 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Ogłoszenie otwartego kokursu ofert na realizacje zadania publicznego Środa , 30/05/2018
  Opis: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2886499 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Ogłoszenie otwartego kokursu ofert na realizacje zadania publicznego Środa , 30/05/2018
  Opis: w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2947598 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Zarządzenie nr 23?2018 Burmistrza MIasta Raciąz z dnia 4 maja 2018r. Poniedziałek, 07/05/2018
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 742071 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Czwartek , 29/03/2018
  Opis: na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1787970 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Zrządzenienr 112/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 04 grudnia 2017r Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 417503 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 01 grudnia 2017r Piątek , 01/12/2017
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193373 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 7 listopada 2017r. Wtorek , 07/11/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1774134 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Zarządzenie nr 102/207 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 06 listopada 2017r. Poniedziałek, 06/11/2017
  Opis: unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157856 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 października 2017r Środa , 11/10/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1873811 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Urposzczona oferta realizacji zadania publicznego Poniedziałek, 09/10/2017
  Opis: z zakresu wspierania kultury fizycznej, polegające na organizowaniu zajęć piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 548717 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31 sierpnia 2017r Czwartek , 31/08/2017
  Opis: unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152835 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Miasta Raciąża Środa , 16/08/2017
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 192426 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Czwartek , 27/07/2017
  Opis: -
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 78317 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Zarządzenie unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej Czwartek , 27/07/2017
  Opis: -
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza MIasta Raciąża z dnia 27 czerwca 2017r. Wtorek , 27/06/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1863373 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Raciąża z dnia 23 czerwca 2017r Poniedziałek, 26/06/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadnia publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 434155 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Raciąża z dnia 21 czerwca 2017r. Poniedziałek, 26/06/2017
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 196424 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Sprawozdanie Gminy Miasto Raciąż Piątek , 09/06/2017
  Opis: z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 373726 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31 maja 2017r. Środa , 31/05/2017
  Opis: sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1741050 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Wtorek , 11/04/2017
  Opis: dotycząca "Uporządkowania miejsc pamięci na terenie Gminy Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 877920 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dna 13 marca 2017r. Wtorek , 14/03/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 439550 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 marca 2017r Poniedziałek, 13/03/2017
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195600 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 09 lutego 2017 roku Piątek , 10/02/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1794561 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Środa , 28/09/2016
  Opis: dotycząca Strzeleckich spotkań z lokalną historią.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 600830 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Piątek , 12/08/2016
  Opis: pod tytułem "Krzewienie idei krwiodawstwa oraz promocja aktywnego stylu życia krwiodawców z Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 601400 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 21 lipca 2016r. Czwartek , 21/07/2016
  Opis: w sprawie częściowego ogłoszenia otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 443793 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 19 kwietnia 2016r. Środa , 20/04/2016
  Opis: w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 750726 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 13 kwietnia 2016r. Czwartek , 14/04/2016
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 662572 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 12.04.2016r. Wtorek , 12/04/2016
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 74072 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 18 marca 2016 roku Środa , 23/03/2016
  Opis: w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 783853 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 04 marca 2016 roku. Piątek , 11/03/2016
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 141558 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 17 lutego 2016 r. Piątek , 19/02/2016
  Opis: w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 135/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 273855 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 17 lutego 2016r. Środa , 17/02/2016
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3392598 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 27 stycznia 2016r. Środa , 27/01/2016
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 4002295 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 Zarządzenie nr 135/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.12.2015r. Środa , 30/12/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 3578798 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 Zarządzenie nr 134/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 grudnia 2015r. Środa , 30/12/2015
  Opis: w sprawie unieważnienie otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 129/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 247720 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 Zarządzenia nr 129/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 09 grudnia 2015r. Środa , 09/12/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 3405554 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza Miasta Raciąża Środa , 09/12/2015
  Opis: w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 116/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 listopada 2015r w sprawie ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016r
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 270961 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 Zarządzenie nr 124/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 25 listopada 2015r. Poniedziałek, 07/12/2015
  Opis: w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu zarządzonych na dzień 20 stycznia 2016r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 225807 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 02 grudnia 2015 roku Czwartek , 03/12/2015
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o wyborach do Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 284414 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Zarządzenie nr 116/2015 Burmisttrza Miasta Raciąża z dnia 16 listopada 2015r. Poniedziałek, 16/11/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3782511 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 Zarządzenie NR 70/2015 Poniedziałek, 06/07/2015
  Opis: Zarządzenie NR 70/2015 Burmistrza Raciąża z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 676594 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 Zarządzenie nr 68/2015 Czwartek , 02/07/2015
  Opis: z dnia 2 lipca 2015 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 343848 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 czerwca 2015 roku Czwartek , 11/06/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 3769605 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Poniedziałek, 08/06/2015
  Opis: Poznaj Kraków – Światowe Dni Młodzieży 2016 w okresie od 11 czerwca 2015r. do 25 czerwca 2015r. W formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2679679 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 27 maja 2015 roku Czwartek , 28/05/2015
  Opis: uchylające Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 281033 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 04 maja 2015r. Czwartek , 07/05/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 793764 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 04 maja 2015r. Czwartek , 07/05/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 2015r.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 744968 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

94 Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 15.04.2015r. Czwartek , 16/04/2015
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 341813 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

95 Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 15.04.2015r. Czwartek , 16/04/2015
  Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 352740 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

96 Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31 marca 2015 roku Wtorek , 31/03/2015
  Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 393248 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

97 Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 marca 2015 roku Wtorek , 24/03/2015
  Opis: w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3682097 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

98 Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 marca 2015 roku Poniedziałek, 23/03/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015 roku
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 4204898 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

99 Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Poniedziałek, 27/10/2014
  Opis: Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 267397 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

100 Program Współpracy, formularz konsultacji Poniedziałek, 06/10/2014
  Opis: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO RACIĄŻ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 38078 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

101 ZARZĄDZENIE NR 57/2014 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 6 czerwca 2014 r. Poniedziałek, 09/06/2014
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 489753 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

102 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Środa , 04/06/2014
  Opis: Ochrona i promocja zdrowia.
Promocja aktywnego trybu życia dla krwiodawców.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 3007184 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

103 ZARZĄDZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 8 maja 2014 r. Czwartek , 08/05/2014
  Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2744220 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

104 ZARZĄDZENIE NR 40/2014 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 7 maja 2014 r. Środa , 07/05/2014
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 609559 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

105 Oferta realizacji zadania publicznego Wtorek , 08/04/2014
  Opis: Rodzaj zadania publicznego: edukacja, oświata, wypoczynek
Tytuł zadania: Europa Dla Prymusów
w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 20 maja 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3146909 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

106 Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 Wtorek , 08/04/2014
  Opis: Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014

POBIERZ >>
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 3953403 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

107 Uchwała Nr XL/274/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2014 roku Wtorek , 08/04/2014
  Opis: w sprawie zmiany Uchwały XXXVIII/249/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 344795 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

108 Uchwała Nr XXXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Wtorek , 08/04/2014
  Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 330008 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna