Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Referendum 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2003 
Oświadczenia majątkowe 2004-2005 
Oświadczenia majątkowe 2006 
Oświadczenia majątkowe 2007 
Oświadczenia majątkowe 2008 
Oświadczenia majątkowe 2009 
Oświadczenia majątkowe 2010 
Oświadczenia majątkowe 2011 
Oświadczenia majątkowe 2012 
Oświadczenia majątkowe 2013 
Oświadczenia majątkowe 2014 
Oświadczenia majątkowe 2015 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
Rządowe Centrum Legislacji: 
PETYCJE 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 eur): 110000
strona główna: 100864
    witamy w raciążu / pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 eur) 
   Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR)
 
  
1 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.3.2018 z dnia 22 października 2018r. Poniedziałek, 22/10/2018
  Opis: na dzierżawę wydzielonej części terenu ( chodnika ) przy ulicy Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu ( przy cmentarzu parafialnym ) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 ( 4m x 3m ) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 791240 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

2 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. KG.7230.2.2018 z dnia 19 października 2018r. Poniedziałek, 22/10/2018
  Opis: na dzierżawę wydzielonej części terenu (chodnika) przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 (4mx3m) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 198812 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

3 Zapytanie ofertowe nr KG.271.14.2018 z dnia 19 października 2018 r. Piątek , 19/10/2018
  Opis: na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – opisowej rozwiązania miejsc postojowych przy Pl. A. Mickiewicza po stronie południowej i wschodniej".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2823000 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

4 Zapytanie ofertowe nr. KG.7230.2.2018 z dnia 15 października 2018r. Poniedziałek, 15/10/2018
  Opis: na dzierżawę wydzielonej części terenu (chodnika) przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 (4m x 3m) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1153771 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

5 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.12.2018 z dnia 10 października 2018r. Środa , 10/10/2018
  Opis: na wyłonienie pedagoga, psychologa, prawnika, terapeuty oraz doradcy zawodowego w ramach projektu "Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6477556 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

6 Informacja z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego KG.271.12.2018 z dnia 09 października 2018r. Wtorek , 09/10/2018
  Opis: dot. dostawy wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 299176 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

7 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.271.12.2018 z dnia 09 października 2018r. Wtorek , 09/10/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 320943 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

8 Zapytanie ofertowe nr KG.271.12.2018 z dnia 05 października 2018 r. Piątek , 05/10/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6075560 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

9 Informacja o unieważnieniu postępowania nr. KG.271.11.2018 z dnia 04 październikia 2018r. Czwartek , 04/10/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170766 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

10 Informacja z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego nr KG.271.11.2018 z dnia 25.09.20018 r Środa , 03/10/2018
  Opis: dot. dostawy wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 347168 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KT.271.10.2018 Wtorek , 02/10/2018
  Opis: na dostawę i montaż 4 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana i ul. Warszawska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262681 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

12 Informacja z otwarcia ofert Poniedziałek, 01/10/2018
  Opis: dot. postępowania pn."Dostawa i montaż 4 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana i Warszawska".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 227114 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

13 Zapytranie ofertowe nr KG.271.11.2018 z dnia 25 września 2018r. Wtorek , 25/09/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3754339 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

14 Zapytanie ofertowe nr. KT.271.10.2018 z dnia 21 września 2018r. Piątek , 21/09/2018
  Opis: na dostawę i montaż 4 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana i ul. Warszawska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1254199 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.10.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie Kierownika w Placówce wsparcia dziennego - Świetlica ARKA w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 309678 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.9.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie prowadzących zajęcia rozwijające w Placówce wsparcia dziennego - Świetlica ARKA w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 343312 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.8.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie psychologa i pedagoga w Placówce wsparcia dziennego- Świetlica ARKA w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 298795 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.7.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie kierownika i wychowawców w Placówce wsparcia dziennego - Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 408316 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.271.10.2018 Czwartek , 20/09/2018
  Opis: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dot. usługi polegającej na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.: ”Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 356436 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

20 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Poniedziałek, 17/09/2018
  Opis: Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269586 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

21 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Poniedziałek, 17/09/2018
  Opis: dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dot. zakupu tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 321590 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

22 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 17/09/2018
  Opis: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dot. zakupu tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 604077 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

23 Odpowiedzi na pytania Środa , 12/09/2018
  Opis: dotyczące zapytania ofertowego na usługę polegającej na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn : Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 951768 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

24 Notatka z pisemnego rozpoania rynku z dnia 27 września 2018r Poniedziałek, 10/09/2018
  Opis: polegające na zakupie systemu do elektronicznego głosowania uchwał Rady Miejskiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 282459 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

25 Zapytanie ofertowe nr OK.271.6.2018 z dnia 7 września 2018r. Poniedziałek, 10/09/2018
  Opis: na wyłonienie terapeuty prowadzącego punkt wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2891715 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MOPS.26.6.2018 Środa , 05/09/2018
  Opis: "Zakup i dostarczenie wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica Arka".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 229460 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

27 Odpowiedzi na pytania KG.271.9.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. Wtorek , 04/09/2018
  Opis: w sprawie zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 267306 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

28 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.10.2018 z dnia 3 września 2018r. Wtorek , 04/09/2018
  Opis: na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.: ”Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6180393 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

29 Zapytanie ofertowe na KG.271.9.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. Piątek , 31/08/2018
  Opis: w sprawie zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2084079 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr KG.271.5.2017 z dnia 14 września 2017r. Piątek , 31/08/2018
  Opis: na realizację usługi polegającej na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165747 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

31 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.10.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku Czwartek , 30/08/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia kierownika w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlica - ARKA w Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3237419 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

32 Pisemne rozpozanie rynku nr OT.2601.13.2018 Poniedziałek, 27/08/2018
  Opis: na zakup systemu do elektronicznego głosowania uchwał Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 278820 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

33 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.3.2018 Środa , 22/08/2018
  Opis: dotyczy zamówienia na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania
projektem pn: Projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektowności
energetycznej w Gminie Miasto Raciąż” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6676243 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

34 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.9.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia prowadzącego/cej zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się oraz prowadzącego/cej zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne w Placówce Wsparcia Dziennego —Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3864011 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

35 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.8.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia pedagoga i psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego —Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3483868 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

36 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.7.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia kierownika oraz dwóch wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego —Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3663372 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

37 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.6.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: na zakup i dostarczenie wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego — Świetlica Arka
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 610828 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

38 Informacja dotycząca zapytania ofertowego na KZ.6845.1.2018 z dnia 16.07.2018r Środa , 25/07/2018
  Opis: w sprawie wydłużenia terminu składania ofert na punkty gastronomiczno - handlowe podczas V Jarmarku Raciąskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148309 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

39 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KG.7021.1.2018 Piątek , 20/07/2018
  Opis: na rewitalizację parku miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 200710 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

40 Zapytanie ofertowe nr KZ.6845.1 .2018 Wtorek , 17/07/2018
  Opis: na punkty gastronomiczno-handlowe przy Placu Adama Mickiewicza podczas trwania wydarzeń artystyczno-rozrywkowych „V Jarmark Raciąski” w dniach 14 – 15 sierpnia 2018r.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3133282 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

41 Konkurs ofert KG.7021.1.2018 Piątek , 06/07/2018
  Opis: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rewitalizacyjnych w parku Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1604569 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

42 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 19/06/2018
  Opis: dotyczy świadczenia usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 314875 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

43 Zapytanie ofertowe KZ.271.1.2018 Wtorek , 05/06/2018
  Opis: na świadczenie usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1319709 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

44 Protokół z otwarcia ofert nr. KO.7031.2.2018 Piątek , 25/05/2018
  Opis: dotyczy zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - Etap II".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 285276 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

45 Zapytanie ofertowe dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż Etap II Wtorek , 22/05/2018
  Opis: Usługi polegające na odbiorze płyt azbestowo-cementowych falistych stosowanych w budownictwie, zdemontowanych wcześniej i składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Raciąż wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych, w ilości około 12,70 Mg (7 posesji).
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1730344 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

46 Nonatka z pisemnego rozpoznaia rynku z dnia 25 kwietnia 2018r. Wtorek , 15/05/2018
  Opis: polegające na serwisowaniu systemu monitoringu miejskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 289516 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

47 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 09 maja 2018r, nr. KO.7031.1.2018 Środa , 09/05/2018
  Opis: w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - ETAP II
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1889464 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

48 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Czwartek , 26/04/2018
  Opis: na przygotowanie oceny stanu technicznego mostu na rzece Raciążnica w ciągu ulicy Mławskiej o numerze JNI 15420007 oraz oceny stanu technicznego mostu na rzece Karsówka w ciągu ulicy Płockiej o numerze JNI 15420006.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193563 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

49 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 25 kwietnia, nr OT.2601.4.2018 Środa , 25/04/2018
  Opis: na konserwację kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 324164 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

50 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 18/04/2018
  Opis: dotyczy wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 177656 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

51 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferrty Wtorek , 17/04/2018
  Opis: dot. punktów gastronomiczno handlowych przy ul. 19 stycznia podczas Majówki 2018.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 286819 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

52 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.1.2018 Wtorek , 17/04/2018
  Opis: dot.ofert na wynajem 8 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 620509 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

53 Zapytanie ofertowe KM.6845.1.2018 z dnia 10.04.2018 Środa , 11/04/2018
  Opis: na punkty gastronomiczno-handlowe przy ul. 19 Stycznia
podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego
III Festiwal Muzyki Tanecznej – Majówka 2018


  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6159354 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

54 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.5.2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. Czwartek , 05/04/2018
  Opis: dotyczące wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 822692 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

55 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku Czwartek , 05/04/2018
  Opis: na artykuły chemiczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115273 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

56 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 29/03/2018
  Opis: dot. zapytania ofertowego OK.271.1.2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170492 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

57 Pismene rozpoznanie rynku z dnia 28 marca 2017 nr OT.2601.3.2018 Środa , 28/03/2018
  Opis: na zakup artykułów chemicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 256029 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

58 Załącznik nr 1 Czwartek , 22/03/2018
  Opis: do zapytania ofertowego nr OK.271.1.2018 z dnia 19.03.2018 r.

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 53248 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

59 Zapytanie ofertowe z dnia 19 marca 2018r nr OK.271.1.2018 Czwartek , 22/03/2018
  Opis: na świadczenie usług związanych z realizację zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz trzech jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż oraz pełnienie w nich funkcji Inspektora Danych Osobowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1184553 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

60 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KG.032/2 Poniedziałek, 19/02/2018
  Opis: „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r.”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130935 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

61 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KG.032/1 Poniedziałek, 19/02/2018
  Opis: „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r. – usługi weterynaryjne.”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 133771 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

62 Konkurs ofert na wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości w Gminie Miasto Raciąż w 2018 roku Wtorek , 13/02/2018
  Opis: KG.6725.1.2018
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1936793 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

63 Pisemne rozpoznanie rynku Środa , 07/02/2018
  Opis: na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302528 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

64 Zapytanie ofertowe na KP.6730.1A.2018 Piątek , 19/01/2018
  Opis: w sprawie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 867383 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

65 Zapytanie ofertowe nr KG.032/2 Czwartek , 18/01/2018
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 272115 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

66 Zapytanie ofertowe nr KG.032/1 Czwartek , 18/01/2018
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r. - usługi weterynaryjne
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 451686 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

67 Notatka z pisemnego rozpoznia rynku nr OT.2601.19.2017 Wtorek , 02/01/2018
  Opis: na dostawę tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302240 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

68 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr OT.2601.19.2017 Wtorek , 02/01/2018
  Opis: na dostawę artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117613 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

69 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 27/12/2017
  Opis: dotyczy "Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w podziale na dwie części: Część 1 - Pogotowie hydrauliczne i Część II - Pogotowie elektryczne.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183786 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

70 Pisemne rozpoznanie rynku nr OT.2601.19.2017 z dnia 20 grudnia 2017r Środa , 20/12/2017
  Opis: na tonery
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189170 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

71 Pisemne rozpoznanie rynku nr OT.2601.18.2017 z dnia 20 grudnia 2017r. Środa , 20/12/2017
  Opis: na artykuły biurowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 387829 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

72 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 19/12/2017
  Opis: dotyczy wykonania pięcioletnich przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221586 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

73 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku Poniedziałek, 18/12/2017
  Opis: na kalendarze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104634 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

74 Zapytanie ofertowe nr KM.7031.1.2017 z dnia 11.12.2017r. Poniedziałek, 11/12/2017
  Opis: w sprawie prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych w podziale na dwie części.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3360765 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

75 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.17.2017 z dnia 11 grudnia 2017r. Poniedziałek, 11/12/2017
  Opis: na zakup kalendarzy na 2018 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156952 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

76 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.5.2017 Wtorek , 05/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania pięcioletnich przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 569852 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

77 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania przeglądów kominiarskich w lokalach komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 180349 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

78 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania przeglądów instalacji gazowych w budynku przy ul. Akacjowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195905 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

79 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114145 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

80 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.3.2017 z dnia 16 listopada 2017r. Czwartek , 16/11/2017
  Opis: na wykonanie przeglądów kominiarskich/ dymowych/ wentylacyjnych w komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 606495 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

81 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.2.2017 z dnia 16 listopada 2017r. Czwartek , 16/11/2017
  Opis: na wykonanie przeglądu okresowego instalacji gazowej, przeglądu technicznego kotłów gazowych i urządzeń gazowych oraz usunięcie ewentualnych nieszczelności w lokalach w komunalnym budynku mieszkalnym 24 - rodzinnym położonym w Raciążu przy ul. Akacjowej 9.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 522526 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

82 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.1.2017 z dnia 16 listopada 2017r. Czwartek , 16/11/2017
  Opis: na wykonanie przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 649255 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

83 Ogłoszenie o zamówieniu Gminy Miasto Raciąż Środa , 25/10/2017
  Opis: na zakup i dostarczenie umundurowania dla osiemnastu zuchów i dwudziestu czterech harcerzy oraz wyposażenia biwakowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 805401 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

84 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.2.2017 Poniedziałek, 16/10/2017
  Opis: na wynajem 8 stoisk handlowych o powierzchni 25 m2 każde znajdujących się przy ul. Wolności 7,9,11,13 oraz 4 stoisk handlowych o powierzchni 12m2 przy ul. Rzewuskiego w okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 658376 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

85 ZAWIADOMNIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KG.271.5.2017 Wtorek , 03/10/2017
  Opis: Zamawiający: Gmina Miasto Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, unieważnia postępowanie prowadzone w ramach zapytania ofertowego nr KS.271.6.2017 z dnia 15 września 2017 roku na realizację zadania polegającego na usłudze przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenia postępowań w trybie PZP, kompleksowej obsłudze prawnej projektu dotyczącej zgodności z PZP oraz innymi wytycznymi programowymi w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157387 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

86 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KG.271.5.2017 Wtorek , 03/10/2017
  Opis: Dotyczy postępowania polegającego na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż ", Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187086 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

87 Notatka z pismenego rozpoznania rynku Czwartek , 21/09/2017
  Opis: na artykuły chemiczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109296 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

88 Zapytanie ofertowe Nr KG.271.6.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe
Nr KG.271.6.2017


Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż ", Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1997626 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

89 Zapytanie ofertowe Nr KG.271.6.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe
Nr KG.271.6.2017


Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż ", Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1997626 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

90 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KG.271.5.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr KG.271.5.2017
na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 2674895 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

91 Zaytanie ofertowe nr OT.2601.16.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: w sprawie świadczeniu usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300763 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

92 Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego OT.2601.15.2017 z dnia 13 września 2017r. Piątek , 15/09/2017
  Opis: na zakup artykułów chemicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155268 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

93 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.15.2017 z dnia 13 września 2017r Środa , 13/09/2017
  Opis: na zakup artykułów chemicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262676 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

94 Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego OT.2601.14.2017 z dnia 06 września 2017r. Poniedziałek, 11/09/2017
  Opis: w sprawie świadczeniu usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 140142 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

95 Unieważnienie zapytania ofertowego Nr KG.271.4.2017 Poniedziałek, 11/09/2017
  Opis: UNIEWŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nr KG.271.4.2017
na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: image/png
  Rozmiar: 1006462 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

96 Pismene rozpoznanie rynku z dnia 06 września 2017r nr OT.2601.14.2017 Środa , 06/09/2017
  Opis: w zakresie świadczenia usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 295062 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

97 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KG.271.4.2017 Piątek , 01/09/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr KG.271.4.2017
na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1500149 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

98 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr KG.271.3.2017 Wtorek , 22/08/2017
  Opis: polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn: "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157134 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

99 Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr KG.271.3.2017 wraz ze zmiana zapytania ofertowego Środa , 16/08/2017
  Opis: dotyczy realizacji zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn.:"Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 5636951 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

100 Zapytanie ofertowe nr KG.271.3.2017 Piątek , 04/08/2017
  Opis: na realizację zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 3954426 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

101 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.5.2017 Piątek , 04/08/2017
  Opis: na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-opisowej dla Miejskiego Przedszkola w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 837270 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

102 Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017r. nr KP.6830.1.2017 Środa , 02/08/2017
  Opis: w sprawie wykonania prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 173124 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

103 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr KG.271.2.2017 Wtorek , 01/08/2017
  Opis: dotyczy zapytanie ofertowego na przygotowanie dokumentacji przetargowej ( w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn.:"Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139153 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

104 Zapytanie ofertowe z dnia 07 lipca 2017r. nr KP.6830.1.2016 Piątek , 07/07/2017
  Opis: dotyczące wykonania prac geodezyjnych związanych z rozgraniczenie nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163749 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

105 Uniewaznienie zapytania ofertowego Środa , 05/07/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu „Platforma e-Urząd w Raciążu
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 212150 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

106 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 05/07/2017
  Opis: dot. zapytania ofertowego nr KG.271.2.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 600921 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

107 Wybór nakorzystniejszej oferty Wtorek , 04/07/2017
  Opis: dotyczące zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 548792 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

108 Zmiana treści zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.3.2016/2017 z dnia 23.06.2017 r. Środa , 28/06/2017
  Opis: dotyczące zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020


  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 791246 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

109 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.3.2016/2017 Wtorek , 27/06/2017
  Opis: dotyczące zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 298106 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

110 Załączniki do zapytania ofertowego nr OT.042.1.2017 z dnia 23.06.2017r. Piątek , 23/06/2017
  Opis: dotyczące "Budowy bazy edukacyjnej w mieście Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 98436 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

111 Zapytanie ofertowe nr OK.042.1.2017 z dnia 23.06.2017r. Piątek , 23/06/2017
  Opis: dotyczące "Budowy bazy edukacyjnej w mieście Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 457030 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

112 Zapytanie ofertowe nr KS.042.2.3.3.2016/2017 Piątek , 23/06/2017
  Opis: Na zakup tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1416302 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

113 Zapytanie ofertowe nr KG.271.2.2017 Środa , 21/06/2017
  Opis: na przygotowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowe przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn.:"Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż", Działanie 4.2"Efektywność energetyczna" oś priorytetowa IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 14890742 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

114 Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.2.2016/2017 Wtorek , 20/06/2017
  Opis: na publikację 2 artykułów informacyjno - promocyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 400223 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

115 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.1.2016/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. Wtorek , 20/06/2017
  Opis: NA ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 325023 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

116 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KG.271.1.2017 z dnia 09.06.2017 r. Piątek , 16/06/2017
  Opis: na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 306095 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

117 INFORMACJA ws. zapytania ofertowego Piątek , 16/06/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu pn.: "Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 228044 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

118 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.1.2016/2017 z dnia .. Środa , 14/06/2017
  Opis: na zakup tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 292837 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

119 INFORMACJA O WYDŁUŻENIU DIALOGU TECHNICZNEGO Wtorek , 13/06/2017
  Opis: w ramach zadania pn. "Platforma e-Urząd w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110954 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

120 Zapytanie ofertowe nr KS.042.2.3.2.2016/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku Piątek , 09/06/2017
  Opis: na publikację 2 artykułów informacyjno-promocyjnych w ramach promocji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 970123 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

121 Zapytanie ofertowe nr KG.271.1.2017 Piątek , 09/06/2017
  Opis: na przygotowanie dokumentacji przetargowej ( w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 4922949 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

122 Zapytanie ofertowe nr KS.042.2.3.1.2016/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku Piątek , 09/06/2017
  Opis: na zakup tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1208653 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

123 Zapytanie ofertowe nr KG.6845.2.2017 Piątek , 09/06/2017
  Opis: na prowadzenie działalności gastronomiczno - handlowej podczas trwania wydarzeń artystyczno - rozrywkowych "IV Jarmark Raciąski"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1141622 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

124 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr KS.271.6.2017 z dnia 31 maja 2017 roku Czwartek , 08/06/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu pn.: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 483387 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

125 Zapytanie ofertowe nr OK.425.6.2017 Piątek , 02/06/2017
  Opis: W sprawie przeprowadzenia piaskowania wraz z aeracją i nawożeniem boiska piłkarskiego przy ulicy Sportowej w Raciążu,woj.mazowieckie"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 855048 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

126 Zapytanie ofertowe nr KS.271.6.2017 z dnia 31 maja 2017 roku Środa , 31/05/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu pn.: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 735659 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

127 Wybór Najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe Nr KG.7221.1.2017 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe
Nr KG.7221.1.2017 Na system referencyjny w formie elektronicznej dla sieci dróg gminnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 177282 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

128 Zapytanie ofertowe nr KG.221.1.2017 Wtorek , 25/04/2017
  Opis: na system referencyjny w formie elektronicznej dla sieci dróg gminnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3217067 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

129 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.1.2017 Wtorek , 25/04/2017
  Opis: dot.ofert na wynajem 8 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 542983 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

130 Unieważnienie postępowania na KG.7011.3.2017 z dnia 27.03.2017r. Piątek , 14/04/2017
  Opis: w sprawie opracowania dokumentacji projektów budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 271904 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

131 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.4.2017 Piątek , 31/03/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe nr KG.7011.4.2017 „Na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – opisowej w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1627743 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

132 Dotyczy: Zapytania ofertowego nr KG.6845.1.2017 z dnia 28.03.2017 Piątek , 31/03/2017
  Opis: Gmina Miasto Raciąż informuje, że do dnia 7 kwietnia 2017 roku został przedłużony termin składania ofert w zapytaniu ofertowym Nr KG.6845.1.2017 na punkty gastronomiczno-handlowe przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzeń artystyczno-rozrywkowych II Festiwal Disco Polo – Majówka 2017
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100695 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

133 Zapytanie ofertowe nr KG.6845.1.2017 Czwartek , 30/03/2017
  Opis: na punkty gastronomiczno - handlowe przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzeń artystyczno - rozrywkowych II Festiwal Disco Polo - Majówka 2017
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 959656 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

134 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.2.2017 Wtorek , 28/03/2017
  Opis: na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 270742 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

135 Zapytanie ofertowe nr KG.6725.1.2017 Wtorek , 28/03/2017
  Opis: na wykonanie operatów szacunkowych wycen działek dla potrzeb wykupów gruntów oraz naliczenia opłaty adiacenckiej w 2017 roku
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 719787 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

136 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn.21 marca 2017r nr. OT.2601.7.2017 Piątek , 24/03/2017
  Opis: polegającego na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt. markowych jednostek centralnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130718 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

137 Zapytanie ofertowe nr KG.7223.1.2017 Środa , 22/03/2017
  Opis: na opracowanie projektu, wykonanie, dostawę i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 589222 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

138 Zaapytanie ofertowe nr KG.7011.2.2017 Środa , 22/03/2017
  Opis: na dostawę i montaż 2 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 890153 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

139 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.1.2017 Środa , 22/03/2017
  Opis: na dzierżawę 16 sztuk opraw przemysłowych o mocy 112 W na hali sportowej w Miejskim Zespole Szkół
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 584544 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

140 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 21 marca 2017r nr OT.2601.6.2017 Wtorek , 21/03/2017
  Opis: polegające na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt. markowych jednostek centralnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1765681 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

141 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 21/03/2017
  Opis: dot. opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195805 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

142 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 Piątek , 17/03/2017
  Opis: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy Zapytania ofertowego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 364412 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

143 Ogłoszenie o Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Czwartek , 16/03/2017
  Opis: Ogłoszenie o Konkursie
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej:
1) Projekt nowej przestrzeni kulturalnej przy ul. Kilińskiego 21.
2) Projekt elewacji budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 96094059 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

144 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. OT.2601.3.2017 Środa , 15/03/2017
  Opis: polegającego na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt.markowych jednostek centralnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 129776 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

145 Zestawienie otrzymanych ofert na zapytanie ofertowe z dnia 01 marca 2017 nr.2601.3.2017 Poniedziałek, 13/03/2017
  Opis: na budowę sieci i zakup 16 szt. komputerów w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157567 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

146 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 02 marca 2017r nr. OT.2601.4.2017 Środa , 08/03/2017
  Opis: a artykuły chemiczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117114 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

147 Zapytanie ofertowe nr KI.032/3 Czwartek , 02/03/2017
  Opis: pn." Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017r."
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1123490 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

148 Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr KI.032/2 Czwartek , 02/03/2017
  Opis: Dotyczy zapytania ofertowego "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017r."
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109285 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

149 Pisemne rozpoznie rynku nr OT.2601.4.2017r z dnia 02 marca 2017r. Czwartek , 02/03/2017
  Opis: na zakup środków czystości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 211068 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

150 Zapytanie ofertowe z dnia 01 marca 2017r. nr KO.271.1.1.2017 Środa , 01/03/2017
  Opis: dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5135320 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

151 Pisemne zapytanie rynku numer OT.2601.3.2017 z dnia 03 marca 2017r. Środa , 01/03/2017
  Opis: polegają na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt. markowych jednostek centralnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1073677 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

152 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytaia ofertowego z dnia 16.02.2017e. Nr KO.271.1.2017 Wtorek , 28/02/2017
  Opis: dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150815 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

153 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Czwartek , 23/02/2017
  Opis: opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155933 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

154 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.6812.2.2017 Środa , 22/02/2017
  Opis: dotyczy wyceny lokali mieszkalnych należących do zasobów gminy Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302154 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

155 „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r. - usługi weterynaryjne" Wtorek , 21/02/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr KI.032/1
pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r. - usługi weterynaryjne"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1074673 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

156 „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r." Wtorek , 21/02/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/2 pn „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r."
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1133169 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

157 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2017-2026 Wtorek , 21/02/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2017-2026
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1667021 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

158 Zapytanie ofertowe z dnia 16.02.2017r nr.KO.271.1.2017 Wtorek , 21/02/2017
  Opis: w sprawie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1840406 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

159 Zapytanie ofertowe nr KM.6812.2.2017 Wtorek , 14/02/2017
  Opis: dotyczące wyceny lokali należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 694657 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

160 Zawiadomienie o unieważnieniu postęowania Poniedziałek, 13/02/2017
  Opis: na wycenę lokali mieszkalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 125636 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

161 Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 10/02/2017
  Opis: dot. "Wycena lokali mieszkalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 286046 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

162 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy konkursu ofert Nr KS.271.4.2017 na stanowisko: Doradca finansowo-księgowy projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 223088 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

163 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KS.271.4.2017 a dnia 31 stycznia 2017 roku Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy konkursu ofert Nr KS.271.4.2017 na stanowisko: Doradca finansowo-księgowy projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 568311 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

164 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy zapytania ofertowego nr KS.271.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku na zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 251733 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

165 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KS.271.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku Środa , 08/02/2017
  Opis: Dotyczy zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 722384 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

166 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy kompleksowej obsługi prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 457901 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

167 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KS.271.2.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku Środa , 08/02/2017
  Opis: Dotyczy kompleksowej obsługi prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 714024 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

168 Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego nr KS.271.2.2017 z dnia 31.01.2017 r. Piątek , 03/02/2017
  Opis: dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na kompleksowej obsłudze prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2517207 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

169 Konkurs ofert nr KS.271.4.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: na stanowisko Doradcy finansowo-księgowego projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1110617 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

170 Zapytanie ofertowe nr KS.271.3.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na zarządzaniu projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 13375500 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

171 Zapytanie ofertowe nr KS.271.2.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na kompleksowej obsłudze prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 2962672 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

172 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KS.271.4.2016/UP Wtorek , 31/01/2017
  Opis: Dotyczy przygotowywania dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 209323 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

173 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP Wtorek , 31/01/2017
  Opis: dotyczy świadczenia usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183601 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

174 Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2017r. nr. KM.6812.1.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: na Wycenę lokali mieszkalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 676212 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

175 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KS.271.4.2016/UP Czwartek , 12/01/2017
  Opis: Dotyczy przygotowywania dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 266595 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

176 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Czwartek , 12/01/2017
  Opis: Dotyczy zapytania ofertowego nr KS.271.4.2016/UP z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 692822 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

177 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KS.271.3.2016/UP Czwartek , 12/01/2017
  Opis: dotyczy świadczenia usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 240388 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

178 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Czwartek , 12/01/2017
  Opis: Dotyczy zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 677051 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

179 Zapytanie ofertowe KP.6730.1A.2017 z dnia 10.01.2017r. Wtorek , 10/01/2017
  Opis: a) na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
b) na wykonanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 193169 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

180 Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP Czwartek , 05/01/2017
  Opis: na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/x-zip
  Rozmiar: 13085233 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

181 Wyjanienia do zapytania ofertowego nr KS.271.4.2016/UP Czwartek , 05/01/2017
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenie postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 540405 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

182 Zmiana treści zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP z dnia 29.12.2016 r. Czwartek , 05/01/2017
  Opis: na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 268524 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

183 Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania nr KS.271.2.2016 Piątek , 30/12/2016
  Opis: na wykonanie projektów zagospodarowania zieleni na terenach publicznych Gminy Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 216013 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

184 Zapytanie ofertowe nr KS.271.4.2016_UP z dnia 29 grudnia 2016 roku Czwartek , 29/12/2016
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenie postępowania w formule otwartej  przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 13085233 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

185 Zapytanie ofertowe nr KS.271.3.2016_UP z dnia 29 grudnia 2016 roku Czwartek , 29/12/2016
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 13798202 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

186 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dn. 14.12.2016 nr OT.2601.22.2016 Czwartek , 29/12/2016
  Opis: na zakup tonerów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 307648 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

187 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 14.12.2016 nr OT.2601.21.2016 Czwartek , 29/12/2016
  Opis: na zakup artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160697 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

188 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert na realizację zadania publicznego nr OT.2601.19.2016 Środa , 21/12/2016
  Opis: polegającego na dostawie serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją + łącznie 27 licencji CAL na urządzenie oraz zestawem sprzętu sieciowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130751 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

189 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 21/12/2016
  Opis: na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oaz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 273948 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

190 Zapytanie ofertowe nr KS.271.2.2016 z dnia 19 grudnia 2016r. Poniedziałek, 19/12/2016
  Opis: na wykonanie projektów zagospodarowania zieleni na terenach publicznych Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 2278139 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

191 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 06 grudnia 2016r nr OT.2601.18.2016 Czwartek , 15/12/2016
  Opis: na zakup kalendarzy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95186 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

192 Zapytanie ofertowe z dnia 13 grudnia 2016r nr OT.2601.19.2016 Środa , 14/12/2016
  Opis: na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją + łącznie 27 licencji CAL na urządzenie oraz zestawem sprzętu sieciowego


  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 1052713 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

193 Modyfikacja treści SIWZ zapytania ofertowego ny OT.2601.19.2016 z dnia 13.12.2016e Środa , 14/12/2016
  Opis: na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją + łącznie 27 licencji CAL na urządzenie oraz zestawem sprzętu sieciowego.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148512 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

194 Zapytanie ofertowe z dnia 14 grudnia 2016r. nr OT.2601.22.2016 Środa , 14/12/2016
  Opis: na zakup tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193354 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

195 Zapytanie ofertowe z dnia 14 grudnia 2016r nr OT.2601.21.2016 Środa , 14/12/2016
  Opis: na zakup artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 538216 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

196 Zapytanie ofertowe z dnia 13 grudnia 2016r. nr OT.2601.20.2016 Wtorek , 13/12/2016
  Opis: na zakup programu do obsługi gospodarki mieszkaniowej i lokali gminnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 257209 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

197 Zapytanie ofertowe KM.7031.1.2016 Środa , 07/12/2016
  Opis: Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1222123 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

198 Pisemne rozpzonanie rynku z dnia 06.12.2016r nr OT.2601.18.2016 Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie zakupu kalendarzy na 2017 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 173287 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

199 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 25 listopada 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie przeniesienia monitoringu wizyjnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109389 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

200 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.6831.1.2016 Czwartek , 01/12/2016
  Opis: Dotyczy podziału działki zabudowanej położonej w Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza 36 nr ewidencyjny działki 1326/5 oraz podział działki niezabudowanej położonej przy 19 Stycznia nr ewidencyjny działki 1144/6 wraz z dokonaniem zmiany w ewidencji gruntów o aktualizacji użytków gruntowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290177 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

201 Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.3.2016 Czwartek , 24/11/2016
  Opis: Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.3.2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212909 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

202 Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.4.2016 Czwartek , 24/11/2016
  Opis: Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.4.2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 214173 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

203 Wybór najkorzystniejszej oferty KP.7011.15.2016 Czwartek , 24/11/2016
  Opis: Wybór najkorzystniejszej oferty KP.7011.15.2016 (latarnie hybrydowe)
  Autor:
  Typ: image/png
  Rozmiar: 467466 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

204 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.16.2016 z dnia 23 listopada 2016r. Środa , 23/11/2016
  Opis: polegające na przeniesieniu systemu monitorującego miasto.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193352 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

205 Zapytanie ofertowe nr KZ.6831.1.2016 z dnia 22 listopada 2016 Wtorek , 22/11/2016
  Opis: w sprawie podziału działki zabudowanej położonej w Raciążu przy Pl. Mickiewicza 36 oraz podziału działki niezabudowanej położonej przy ul. 19 stycznia wraz z dokonaniem zmiany w ewidencji gruntów o aktualizacji użytków gruntowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1013232 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

206 Unieważnienie pisemnego rozpoznaia rynku nr OT.2016.15.2016 z dnia 07.11.2016r Środa , 16/11/2016
  Opis: na zakup, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej wolnostojącej na skwer im. dr Bronisława Zielińskiego przy ul. Wolności w Raciążu
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 118776 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

207 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr OT.2601.13.2016 z dn. 01.11.2016r Środa , 16/11/2016
  Opis: na wykonanie mebli biurowych
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 115369 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

208 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 10/11/2016
  Opis: na zakup i posadzenie sadzonek drzew i krzewów w ramach zadania pn: „Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Raciąża – etap I”
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 351692 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

209 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 08/11/2016
  Opis: na zakup i montaż pieców do mieszkań komunalnych należących do Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 264374 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

210 Zapytanie ofertowe z dnia 07 listopada 2016r nr OT.2601.15.2016 Poniedziałek, 07/11/2016
  Opis: w sprawie wykonania, zakupu i montażu tablicy pamiątkowej wolnostojącej na skwer im. dr Bronisława Zielińskiego w Raciążu przy ul. Wolności.
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 651587 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

211 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 04/11/2016
  Opis: dot.zakupu i montażu 10 okien PVC do mieszkań komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 259604 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

212 Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2016r nr OT.2601.13.2016 Piątek , 04/11/2016
  Opis: na zakup mebli biurowych
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 293724 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

213 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 02/11/2016
  Opis: dotyczącej wykonania audytu i aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raciąż
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 252473 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

214 Zapytanie ofertowe nr OK.271.5.2016 Piątek , 28/10/2016
  Opis: dotyczące zakupu i dostarczenia książek.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 507203 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

215 Uzupełnienie do ogłoszenia o zamówieniu nr OK.271.4.2016 Piątek , 28/10/2016
  Opis: dotyczącego zakupu i ostarczenia encyklopedii i albumów
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 795455 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

216 Uzupełnienie do ogłoszenia o zamówieniu nr OK.271.3.2016 Piątek , 28/10/2016
  Opis: w sprawie zakupu i dostarczenia książek do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 151647 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

217 Zapytanie ofertowe nr KZ.7021.16.2016 z dnia 28.10.2016r Piątek , 28/10/2016
  Opis: na zakup i montaż pieców do mieszkań komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 824594 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

218 Zapytanie ofertowe nr KZ.7021.15.2016 z dnia 28.10.2016r Piątek , 28/10/2016
  Opis: zakup i montaż 10 okien PVC do mieszkań komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 808866 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

219 odpowiedzi na pytania do zapytania Nr KS.7011.4.2016 Czwartek , 27/10/2016
  Opis: Gmina Miasto Raciąż przedstawia odpowiedzi na pytania do zapytania
Nr KS.7011.4.2016.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182795 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

220 Zapytanie ofertowe Środa , 26/10/2016
  Opis: na zakup i dostarczenie encyklopedii i albumów
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1099089 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

221 Zakip i dostarczenie książek Wtorek , 25/10/2016
  Opis: OK.271.3.2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1380482 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

222 Zapytanie ofertowe Nr KS.7011.4.2016 Wtorek , 25/10/2016
  Opis: Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 28.10.2016 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108140 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

223 Zapytanie ofertowe nr KS.271.1.2016 Wtorek , 25/10/2016
  Opis: na zakup i posadzenie sadzonek drzew i krzewów w ramach zadania "Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Raciąż - etap I".
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 706903 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

224 Zapytanie ofertowe nr KS.7011.5.2016 Poniedziałek, 17/10/2016
  Opis: na wykonanie audytu i aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raciąż
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 1971169 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

225 Zapytanie ofertowe Nr KS.7011.4.2016 Czwartek , 13/10/2016
  Opis: „Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z koncepcją dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi na działce ewidencyjnej nr. 1526/4 przy ul. Akacjowej w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 94057 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

226 ZAPYTANIE OFERTOWE KS.7011.2.2016 Czwartek , 13/10/2016
  Opis: „Dostawę i montaż 11 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż – ul. Jesionowa i ul. Lipowa ”

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 42329 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

227 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KS.7011.3.2016 Wtorek , 11/10/2016
  Opis: 2. Przedmiot zamówienia.
1) Wykonanie projektów drogowych po analizie sporządzonych koncepcji zagospodarowania ulic (przybliżone długości ulic): Rzeźniana (550 m), Bolesława Chrobrego (110 m), Wnorowskiego (200 m), Kasztelańska (65 m), Polna (350 m), Mieszka I (350 m)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183551 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

228 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KS.7011.3.2016 Wtorek , 11/10/2016
  Opis: 2. Przedmiot zamówienia.
1) Wykonanie projektów drogowych po analizie sporządzonych koncepcji zagospodarowania ulic (przybliżone długości ulic): Rzeźniana (550 m), Bolesława Chrobrego (110 m), Wnorowskiego (200 m), Kasztelańska (65 m), Polna (350 m), Mieszka I (350 m)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183551 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

229 ZAPYTANIE OFERTOWE nr KP.7011.15.2016 Wtorek , 11/10/2016
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zaprasza do składania ofert na wynajem 8 stoisk handlowych o powierzchni 25 m2 każde, znajdujących się przy ul. Wolności 7,9,11,13 oraz 4 stoisk handlowych o powierzchni 12 m2 przy ul. Rzewuskiego w okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 457814 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

230 Wyniki pismenego rozpoznania rynkku numer OT.2601.10.2016 z dnia 29.09.2016r Poniedziałek, 10/10/2016
  Opis: na zakup niszczarki.
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 126945 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

231 Wyniki pisemnego rozpoznania rynki nr OT.2601.11.2016 z dnia 29.09.2016r. Poniedziałek, 10/10/2016
  Opis: na zakup urządzenia wielofunkcyjnego
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 115433 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

232 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 04/10/2016
  Opis: dotyczącej wykonania przeglądów technicznych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 448395 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

233 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 04/10/2016
  Opis: na wykonanie przeglądów kominiarskich/ dymowych/ wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 307580 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

234 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 03/10/2016
  Opis: na wykonanie robót remontowych związanych z wykonaniem posadzki żywicznej w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-unknown
  Rozmiar: 182331 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

235 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 22 września 2016r. Piątek , 30/09/2016
  Opis: na środki czystości.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 120018 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

236 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 30 września 2016r Piątek , 30/09/2016
  Opis: polegające na zakupie urządzenia wielofunkcyjnego
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 342720 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

237 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 30 września 2016r Piątek , 30/09/2016
  Opis: polegające na zakupie niszczarki
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 183357 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

238 Pisemne rozpoznanie rynku numer OT.2601.9.2016r. z dnia 22 września 2016r. Czwartek , 22/09/2016
  Opis: na zakup środków chemicznych.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 206238 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

239 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KZ.7011.2.2016 Wtorek , 20/09/2016
  Opis: Dotyczy usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn.:"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 229403 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

240 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wtorek , 20/09/2016
  Opis: Dotyczy zapytania ofertowego nr KZ.7011.2.2016
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 673283 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

241 Zapytanie ofertowe Nr KZ.7021.11.2016 z dnia 20.09.2016 Wtorek , 20/09/2016
  Opis: W sprawie Wykonanie przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 139193 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

242 Zapytanie ofertowe Nr KZ.7021.12.2016 z dnia 20.09.2016r. Wtorek , 20/09/2016
  Opis: w sprawie Wykonania przeglądów kominiarskich/dymowych/ wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 139046 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

243 Konkurs ofert na wykonanie usługi remontowej Nr KS.2510.1.8.2016 Czwartek , 08/09/2016
  Opis: Wykonanie robót remontowych związanych z wykonaniem posadzki żywicznej w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 425078 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

244 Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania nr KS.2510.1.7.2016 Czwartek , 08/09/2016
  Opis: na wykonanie posadzki w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-unknown
  Rozmiar: 128594 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

245 Konkurs ofert na wykonanie usługi remontowej Nr KS.2510.1.7.2016 Czwartek , 01/09/2016
  Opis: Wykonanie robót remontowych związanych z wykonaniem posadzki żywicznej w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 419799 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

246 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OK.271.2.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.. Wtorek , 23/08/2016
  Opis: dotyczącego zamówienia usługi polegającej na wydaniu książki: wykonaniu projektu okładki w oprawie twardej, korekta, skład uwzględniający projekt layoutu, przygotowanie plików do druku oraz druk albumu pn. ..Moje miasto włodarze Raciąża".
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 125482 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

247 Zapytanie ofertowe nr KZ.7011.2.2016 Czwartek , 18/08/2016
  Opis: na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 1478937 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

248 Wybór Najkorzystniejszej Oferty KS.7011.2.2016 Czwartek , 18/08/2016
  Opis: Konkurs na "Przegotowanie dokumentacji technicznej wraz z koncepcją dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Akacjowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 158209 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

249 Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie kompleksowej realizacji procesu opracowania dokumentu pn „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 Wtorek , 09/08/2016
  Opis: Nr KS.062.1.2016
  Autor:
  Typ: application/rar
  Rozmiar: 552443 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

250 Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z koncepcją dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi na działce ewidencyjnej nr. 1526/4 przy ul. Akacjowej w Raciążu Poniedziałek, 08/08/2016
  Opis: Zapytanie ofertowe Nr KS.7011.2.2016

  Autor:
  Typ: application/x-octet-stream
  Rozmiar: 1113095 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

251 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 03 sierpnia 2016r nr OT.2601.5.2016 Środa , 03/08/2016
  Opis: dotyczące biurek do Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 291981 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

252 Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości Wtorek , 02/08/2016
  Opis: KM.6840.2.2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 174520 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

253 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Poniedziałek, 25/07/2016
  Opis: dotyczącego pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad przygotowaniem i realizacją inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 114006 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

254 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 22/07/2016
  Opis: w sprawie prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i energetycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 164182 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

255 Protokół z otwarcia ofert KZ.7031.1.2016 Piątek , 22/07/2016
  Opis: w sprawie prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i energetycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 295512 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

256 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr OT.7021.2.2016 z dnia 08.07.2016r. Środa , 20/07/2016
  Opis: dotyczącego realizacji zadania polegającego na Wykonaniu remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 108721 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

257 Zapytanie ofertowe nr KZ.7031.2.2016 Piątek , 15/07/2016
  Opis: dotyczy: Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych zażądanych przez Gminę Miasto Raciąż, oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 564368 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

258 Zawiadomienie o unieważnienieu postępowania Środa , 13/07/2016
  Opis: dotyczącego usługi prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 158604 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

259 Konkurs ofert Nr KS.2510.1.2.2016 Środa , 13/07/2016
  Opis: na wykonanie usługi remontowej polegającej na położeniu glazury ściennej w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 336331 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

260 Zapytanie ofertowe z dnia 08 lipca 2016r numer OT.7021.2.2016 Piątek , 08/07/2016
  Opis: w sprawie wykonania remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 200205 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

261 Wyjaśninie do pisemnego rozpoznania rynku numer OK.271.2.2016 z dnia 22.06.2016r. Wtorek , 28/06/2016
  Opis: w sprawie wydania książki.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 243830 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

262 Wyjaśnienia z dnia 28.06.2016 r. Wtorek , 28/06/2016
  Opis: do pisemnego rozpoznania rynku Nr OK.271.2.2016 z dnia 22.06.2016 r.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 290302 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

263 Wyjaśnienie do pisemnego rozpoznania rynku nr OK.271.2.2016 Piątek , 24/06/2016
  Opis: Wyjaśnienie do pisemnego rozpoznania rynku nr OK.271.2.2016 z dnia 22.06.2016 r.

  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 305286 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

264 Zapytanie ofertowe nr OK.271.2.2016 z dnia 22.06.2016r. Środa , 22/06/2016
  Opis: w sprawie wydania książki.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 576661 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

265 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr KZ.7031.1.2016 Poniedziałek, 13/06/2016
  Opis: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr KZ.7031.1.2016
Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż , oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 11489 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

266 Zapytanie ofertowe nr KZ.7011.1.2016 Czwartek , 09/06/2016
  Opis: na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 1268017 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

267 Zapytanie ofertowe nr KZ.7031.1.2016 z dnia 07.06.2016r. Wtorek , 07/06/2016
  Opis: w sprawie prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1195027 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

268 Wyniki pisemnego rozpoznania rynku z dnia 08.04.2016r Wtorek , 19/04/2016
  Opis: dotyczącego zakupu środków czyszczących.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 255661 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

269 ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem 8 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi Poniedziałek, 18/04/2016
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/3
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 993860 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

270 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 13/04/2016
  Opis: dotyczy: zapytania ofertowe Nr KO.5520.1.2016 na dostawę lekkich barierek ochronnych na potrzeby zabezpieczenia imprez masowych dla Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 193673 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

271 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 08 kwietnia 2016r. nr OT.2601.1.2016 Piątek , 08/04/2016
  Opis: na środki czystości.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 72110 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

272 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 08/04/2016
  Opis: dotyczy przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego numer KM.2510.2.2016 z dnia 08.03.2016r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 41082 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

273 Wyjaśnienia do zaytania ofertowego Czwartek , 07/04/2016
  Opis: nr KO.5520.1.2016 z dnia 04.04.2016r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 45208 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

274 Zapytanie ofertowe nr KO.5520.1.2016 Poniedziałek, 04/04/2016
  Opis: Zakup i dostawa lekkich barierek ochronnych na potrzeby zabezpieczenia imprez masowych.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1736127 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

275 Zapytanie ofertowe nr OR.425.3.1.2016 Środa , 30/03/2016
  Opis: na "Przeprowadzenie pełnej regeneracji boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Raciążu, woj. mazowieckie"
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 1433295 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

276 Zawiadomienie o unieważnieniu postęowania Piątek , 25/03/2016
  Opis: dotyczącego Regeneracji boiska piłkarskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 174807 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

277 Zapytanie ofertowe nr OR.425.1.2016 Poniedziałek, 21/03/2016
  Opis: na regenerację boiska piłkarskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1047053 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

278 ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/3 pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016 r.” Piątek , 11/03/2016
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr KI.032/3 pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016 r.”


  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 1885716 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

279 Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na „Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016 r.” Piątek , 11/03/2016
  Opis: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr KI.032/2
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 235548 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

280 Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2016r. Czwartek , 10/03/2016
  Opis: na opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla terenu miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 397535 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

281 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy KM.2510.2.2016 Wtorek , 08/03/2016
  Opis: dotyczy: Opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej 7 budynków użyteczności publicznej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miasto Raciąż ”
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1257782 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

282 Zapytanie ofertowe na „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Miasto Raciąż ”. Wtorek , 08/03/2016
  Opis: Zapytanie ofertowe nr KP.6721.1.2016
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 2935854 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

283 Zapytanie ofertowe na Mechaniczne zamiatanie chodników, placów, parkingów oraz częściowo pasów drogowych przy krawężnikach na terenie Gminy Miasta Raciąż Wtorek , 08/03/2016
  Opis: Zapytanie ofertowe nr KI.7011.4.2016
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 470532 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

284 Zapytanie ofertowe na Utrzymanie zieleni gminnej w Gminie Miasto Raciąż Wtorek , 08/03/2016
  Opis: Zapytanie ofertowe KI.7011.5.2016
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 1033811 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

285 Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2016r. Wtorek , 08/03/2016
  Opis: na opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla terenu Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 397535 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

286 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 02/03/2016
  Opis: na zapytanie ofertowe z dnia 18 lutego 2015r. numer OT.7021.1.2016 na wykonanie remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 475506 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

287 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO w trybie zapytania ofertowego nr KM.2510.2016 z dnia 19.02.2016 r. Wtorek , 01/03/2016
  Opis: Dotyczy:Wyboru wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO w trybie zapytania ofertowego nr KM.2510.2016 z dnia 19.02.2016 r.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 465952 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

288 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr KM.2510.1.2016 Środa , 24/02/2016
  Opis: Dotyczy: wyjaśnień do zapytania ofertowego nr KM.2510.1.2016
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 657990 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

289 Zapytanie ofertowe nr KM.2510.1.2016 Piątek , 19/02/2016
  Opis: dotyczy: wykonania remontu parteru oraz pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również Biblioteki Miejskiej w budynku przy ulicy Kilińskiego 21 w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3132642 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

290 Zapytanie ofertowe numer OT.7021.1.2016 z dnia 18.02.2016r. Czwartek , 18/02/2016
  Opis: na wykonanie remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 478545 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

291 Zapytanie ofertowe nr KI.032/2 Czwartek , 11/02/2016
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016r".
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 976225 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

292 Zapytanie oertowe nr KI.032/1 Czwartek , 11/02/2016
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016r - usługi weterynaryjne".
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1893801 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

293 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr KM.271.2.2015 Środa , 13/01/2016
  Opis: dotyczy: Opracowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu termomodernizacji 7 budynków użyteczności publicznej (wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami) realizacji projektu pn: „ Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 166371 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

294 Zapytanie ofertowe KM.271.2.2015 Środa , 30/12/2015
  Opis: dotyczy : Opracowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu termomodernizacji 7 budynków użyteczności publicznej (wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami) realizacji projektu pn: „ Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1134239 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

295 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 18 grudnia 2015r. Środa , 30/12/2015
  Opis: na zakup tonerów.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 504329 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

296 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 18 grudnia 2015r. Środa , 30/12/2015
  Opis: na zakup artykułów biurowych.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 202419 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

297 Pisemne rozpoznanie rynku numer OT.2601.10.2015 Piątek , 18/12/2015
  Opis: na tonery
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 345881 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

298 Pisemne rozpzoanie rynku numer OT.2601.9.2015 Piątek , 18/12/2015
  Opis: na artykuły biurowe.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 529156 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

299 Notatka z rozstrzygnięcia pisemnego rozpoznania rynku Piątek , 18/12/2015
  Opis: na kalendarze.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 209360 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

300 Pisemne rozpoznaie rynku z dnia 14 grudnia 2015r. Poniedziałek, 14/12/2015
  Opis: dotyczące zakupu kalendarzy
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 320854 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

301 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Poniedziałek, 07/12/2015
  Opis: dotyczy wykonania Studium Wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 162227 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

302 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Poniedziałek, 07/12/2015
  Opis: dotyczy wykonania Studium Wykonalności dla zadania pn." Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami i przewodami tłocznymi Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 173995 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

303 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO w trybie zapytania ofertowego z dnia 25.11.2015 r. Piątek , 04/12/2015
  Opis: Dostawa, montaż i konfiguracja monitoringu wizyjnego dla Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu

  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 492959 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

304 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO w trybie zapytania ofertowego z dnia 19.11.2015 r. Poniedziałek, 30/11/2015
  Opis: Dostawa i montaż szafek skrytkowo - szkolnych dla Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 416887 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

305 Wyjaśnienia treści dokumentacji konkursowej oraz jej modyfikacja Poniedziałek, 30/11/2015
  Opis: Dotyczy: zadania „Dostawa, montaż i konfiguracja monitoringu wizyjnego dla Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 974296 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

306 Konkurs ofert Środa , 25/11/2015
  Opis: Dostawa, montaż i konfiguracja monitoringu wizyjnego dla Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 4091128 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

307 Zapytanie ofertowe nr KP.271.2.2015 Środa , 25/11/2015
  Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami i przewodami tłocznymi w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 739714 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

308 Zapytanie ofertowe nr KP.271.1.2015 Wtorek , 24/11/2015
  Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 731885 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

309 Konkurs ofert Czwartek , 19/11/2015
  Opis: konkurs ofert na dostawę i montaż szafek skrytkowo - szkolnych na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 5300314 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

310 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 16/11/2015
  Opis: dotyczy Doposażenia placu zabaw dla dzieci z Miejskiego Przedszkola w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 190167 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

311 Wyjaśnienie do pismenego rozpoznania rynku Piątek , 06/11/2015
  Opis: dotyczącego doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 576624 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

312 Zapytanie ofertowe nr OK.271.1.2015 Środa , 04/11/2015
  Opis: na doposażanie placu zabaw dla dzieci z Miejskiego Przedszkola w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 803174 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

313 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KP.7011.9.2015 Środa , 28/10/2015
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr KP.7011.9.2015 na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn:
Wykonanie projektu wykonawczego oraz realizacja robót budowlanych rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Szwedzkiej w Raciążu powiat Płoński – dz. nr ewid. 1531/1; 1532/1; 1533/1


  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 2980762 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

314 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 21/10/2015
  Opis: na remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 264658 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

315 Unieważnienie zapytania ofertowego nr OK.4464.1.2015 Środa , 14/10/2015
  Opis: na usługę dowożenia własnym środkiem transportu oraz zapewnieniu opieki podczas transportu niepełnosprawnego ucznia.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 193605 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

316 Zapytanie ofertowe 4/2015 Piątek , 09/10/2015
  Opis: dotyczy złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż 10 tablic interaktywnych z projektorem do Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 941007 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

317 Zapytanie ofertowe 3/2015 Środa , 07/10/2015
  Opis: na szafki skrytkowo - szkolne w Miejskim Zespole Szkół
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 354372 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

318 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Poniedziałek, 05/10/2015
  Opis: dotyczy realizacji zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2025 ”
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 160567 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

319 Zapytanie ofertowe Wtorek , 29/09/2015
  Opis: numer OK.4464.1.2015 na dowóz i opiekę niepełnosprawnego ucznia.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 754500 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

320 Zapytanie ofertowe Wtorek , 29/09/2015
  Opis: numer OT.7021.2.2015 z dnia 29.09.2015r. na wykonanie remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 263497 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

321 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Wtorek , 22/09/2015
  Opis: pn. "Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, zakup i wdrożenie platformy e-Urząd".
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 194695 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

322 Zapytanie ofertowe numer OT.271.3.2015 Poniedziałek, 14/09/2015
  Opis: na zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i zakup i wdrożenie platformy e-Urząd.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 595133 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

323 Wyniki pisemnego rozpoznania rynku na środki czystości Piątek , 11/09/2015
  Opis: numer OT.2601.7.2015
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 200590 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

324 Pisemne rozpoznanie rynku na wymianę instalacji elektrycznej Poniedziałek, 07/09/2015
  Opis: z dnia 7 września 2015 r. MZS.252.7.2015
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 279532 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

325 Wyniki pisemnego rozpoznania rynku na środki czystości Piątek , 04/09/2015
  Opis: numer OT.2601.7.2015 z dnia 03 września 2015r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 324127 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

326 Zapytanie ofertowe z dnia 03 września 2015 Czwartek , 03/09/2015
  Opis: na przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 951329 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

327 Protokół z wyboru wykonawcy Czwartek , 06/08/2015
  Opis: w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO w trybie zapytania ofertowego z dnia 28.07.2015r. dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż Etap II
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 297815 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

328 Zapytanie ofertowe dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż Etap II Piątek , 31/07/2015
  Opis: Usługi polegające na demontażu płyt azbestowo - cementowych stosowanych
w budownictwie jako pokrycia dachowe jak również odbiorze płyt azbestowo
- cementowych zdemontowanych wcześniej i składowanych na
nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Raciąż wraz z
ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku
odpadów niebezpiecznych.


  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1155426 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

329 Zapytanie ofertowe KM.2510..2015 Czwartek , 30/07/2015
  Opis: dotyczące malowania i remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 465706 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

330 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Piątek , 24/07/2015
  Opis: dotyczące realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż Etap II".
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 156665 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

331 Zapytanie Ofertowe Nr sprawy KM.2510.1.2015 Wtorek , 21/07/2015
  Opis: Malowanie i remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu Pl. Adama Mickiewicza 17
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 370367 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

332 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO w trybie zapytania ofertowego Nr KP.7031.1.2015 z dnia 09.07.2015r. Środa , 15/07/2015
  Opis: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż Etap II
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 271389 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

333 Zapytanie Ofertowe Piątek , 10/07/2015
  Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarno-budowlanej lub sanitarnej, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130780 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

334 Zapytanie ofertowe dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż Etap II Czwartek , 09/07/2015
  Opis: Usługi polegające na demontażu płyt azbestowo - cementowych stosowanych w budownictwie jako pokrycia dachowe jak również odbiorze płyt azbestowo - cementowych zdemontowanych wcześniej i składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Raciąż wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 929276 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

335 Wyniki pisemnego rozpoznania rynku na artykuły biurowe Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: numer OT.2601.5.2015 z dnia 02 czerwca 2015r
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 323828 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

336 Wyniki pisemnego rozpoznania rynku na tonery Czwartek , 11/06/2015
  Opis: z dnia 29 maja 2015r numer OT.2601.4.2015
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 428144 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

337 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Piątek , 05/06/2015
  Opis: Poznaj Kraków – Światowe Dni Młodzieży 2016 w okresie od 11 czerwca 2015r. do 25 czerwca 2015r. W formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2679679 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

338 Pisemne rozpoznanie rynku na artykuły biurowe Wtorek , 02/06/2015
  Opis: z dnia 02 czerwca 2015r. numer OT.2601.5.2015
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 310824 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

339 Unieważnienie pisemnego rozpoznania rynku na artykuły biurowe Wtorek , 02/06/2015
  Opis: Unieważnienie pisemnego rozpoznania rynku na artykuły biurowe numer OT.2601.3.2015 z dnia 29 maja 2015
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 528766 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

340 Pisemne rozpoznanie rynku na tonery Piątek , 29/05/2015
  Opis: numer 2601.4.2015 z dnia 29 maja 2015r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 284651 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

341 Pisemne rozpoznanie rynku na artykuły biurowe Piątek , 29/05/2015
  Opis: numer OT.2601.3.2015 z dnia 29 maja 2015r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 335471 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

342 Zapytanie ofertowe OK.042.8.2014 Wtorek , 19/05/2015
  Opis: na przebudowę elementów nawierzchni w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 825422 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

343 Wyniki pisemnego rozpoznania rynku na środki czystości Poniedziałek, 30/03/2015
  Opis: Wyniki pisemnego rozpoznania rynku na środki czystości.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 183789 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

344 Zapytanie ofertowe OT.7021.1.2015 Piątek , 27/03/2015
  Opis: na wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Raciążu, w budynku przy ulicy Kilińskiego 21.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 276496 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

345 Pisemne rozpoznanie rynku na artykuły chemiczne Wtorek , 24/03/2015
  Opis: Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 24 marca 2015r na artykuły chemiczne.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 337157 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

346 Zapytanie ofertowe KM.7021.1.20.2015 Poniedziałek, 23/03/2015
  Opis: Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pod potrzeby wyczekiwania Zespołu Wyjazdowego Ratownictwa Medycznego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 964055 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

347 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 7021.1.19.2015 Środa , 11/03/2015
  Opis: Wykonanie remontu budynku przy ulicy Kilińskiego 56/2 w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 252729 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

348 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 19/01/2015
  Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy doposażenia w sprzęt komputerowy Miejskiego Zespołu Szkół.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 185901 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

349 Pisemne rozpoznanie rynku na sprzęt komputerowy Poniedziałek, 12/01/2015
  Opis: Pisemne rozpoznanie rynku na sprzęt komputerowy do Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 886979 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

350 Wyniki pisemnego rozpoznania rynku na tonery Wtorek , 23/12/2014
  Opis: Wyniki pisemnego rozpoznania rynku numer OT.2601.27.2014r z dnia 17 grudnia 2014r. na tonery.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 501705 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

351 Pisemne rozpoznanie rynku na tonery Środa , 17/12/2014
  Opis: Pisemne rozpoznanie rynku na tonery z dnia 17 grudnia 2014r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 348780 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

352 Unieważnienie pisemnego rozpoznania rynku na tonery Środa , 17/12/2014
  Opis: Unieważnienie pisemnego rozpoznania rynku na tonery z dnia 09.12.2014r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 175970 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

353 Wyniki pisemnego rozpoznania rynku na artykuły biurowe Środa , 17/12/2014
  Opis: Wyniki pisemnego rozpoznania rynku na artykuły biurowe z dnia 09.12.2014r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 229002 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

354 Wyniki pisemnego rozpoznania rynku na kalendarze Środa , 17/12/2014
  Opis: Wyniki pisemnego rozpoznania rynku na kalendarze z dnia 09.12.2014r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 205655 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

355 Pisemne rozpoznanie rynku na tonery Wtorek , 09/12/2014
  Opis: Pisemne rozpoznanie rynku na tonery z dnia 09 grudnia 2014r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 502790 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

356 Pisemne rozpoznanie rynku na artykuły biurowe Wtorek , 09/12/2014
  Opis: Pisemne rozpoznanie rynku na artykuły biurowe z dnia 09 grudnia 2014r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 770232 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

357 Pisemne zorpoznanie rynku na kalendarze Wtorek , 09/12/2014
  Opis: Pisemne rozpoznanie rynku na kalendarze z dnia 09 grudnia 2014r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 443283 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

358 Zapytanie Ofertowe Środa , 22/10/2014
  Opis: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
Zadanie – „Montaż kotła na biomasę o mocy 150KW, kontenera zasypowego i systemu kominowego.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 120761 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

359 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.09.2014r. Środa , 15/10/2014
  Opis: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż Etap 1.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 107210 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

360 ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy SO.5543.4.2014 Poniedziałek, 13/10/2014
  Opis: Wykonanie, dostawa i montaż 3 szt. Harmonijkowych bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 91078 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

361 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 06/10/2014
  Opis: Gmina Miasto Raciąż zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego nr OK.042.1.2014 z dnia 29.09.2014r. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.U.H. Compan Wojciech Watkowski, 09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II 1c
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 208498 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

362 Wyjaśnienie do pisemnego rozpoznania rynku o wartości mniejszej niż 30000 ERO Poniedziałek, 29/09/2014
  Opis: Dotyczy zamówienia polegającego na: Zakupie, dostawie oraz montażu dwóch fabrycznie nowych sprzętów multimedialnych dla Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu wraz ze szkoleniem nauczycieli w ramach projektu systemowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 243562 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

363 Wyjaśnienie do pisemnego rozpoznania rynku o wartości mniejszej niż 30000 ERO Poniedziałek, 29/09/2014
  Opis: Dotyczy zamówienia polegającego na: Zakupie, dostawie oraz montażu dwóch fabrycznie nowych sprzętów multimedialnych dla Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu wraz ze szkoleniem nauczycieli w ramach projektu systemowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 382250 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

364 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Zakup, dostawa oraz montaż dwóch fabrycznie nowych sprzętów multimedialnych dla Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu wraz ze szkoleniem nauczycieli w ramach projektu systemowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 976684 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

365 ZAPYTANIE OFERTOWE Poniedziałek, 22/09/2014
  Opis: Usługi polegające na odbiorze płyt azbestowo - cenemtowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych z posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Raciąż wraz z ich załadunkiem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.
  Autor:
  Typ: application/x-zip
  Rozmiar: 1040072 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

366 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 18 września 2014 roku Piątek , 19/09/2014
  Opis: Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm – 2 szt.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 244119 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

367 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 05 września 2014 roku Piątek , 05/09/2014
  Opis: Środki czystości.  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 356627 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

368 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KI.7011.3.2014 Piątek , 29/08/2014
  Opis: 1. Roboty rozbiórkowe istniejących schodów przy Miejskim Zespole Szkół w Raciążu.
2. Budowa nowych schodów zewnętrznych wejściowych do Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu przy ul. Kilińskiego 62b wraz z pochylnią.
3. Wykonanie harmonogramu robót, który należy uzgodnić z użytkownikiem budynku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296171 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

369 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 29/08/2014
  Opis: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 319927 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

370 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 29/08/2014
  Opis: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 301096 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

371 Zapytanie ofertowe OK.042.2.2014 Piątek , 22/08/2014
  Opis: dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 106496 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

372 Zapytanie ofertowe OK.042.1.2014 Piątek , 22/08/2014
  Opis: dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 105472 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

373 Dotyczy rozpoznania rynku na: Poniedziałek, 11/08/2014
  Opis: „Zakup i dostawę dwóch fabrycznie nowych sprzętów multimedialnych dla Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144335 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

374 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 05/08/2014
  Opis: Dotyczy zakupu 97 szt. nowych zestawów do języka angielskiego "New Bingo" Plus 1 A/B (podręcznik + zeszyt ćwiczeń z elementami pisania) wraz z dostawą do Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu, 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 62B.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 185936 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

375 Dotyczy: zapytania ofertowego na budowę nowych schodów wejściowych do Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu przy ul. Kilińskiego 62b wraz z pochylnią. Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Przedłużenie terminu składania ofert.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 202692 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

376 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Miejski ogłasza pisemne rozpoznanie rynku o wartości mniejszej niż 30000 euro Czwartek , 31/07/2014
  Opis: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych sprzętów multimedialnych dla Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu w ramach projektu systemowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość".
Zestaw interaktywny wraz z usługą montażu i wstępnego przeszkolenia.  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1587031 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Miejski Zespół Szkół w Raciążu ogłasza pisemne rozpoznanie rynku o wartości mniejszej niż 30.000 euro. Poniedziałek, 28/07/2014
  Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup 97 szt. nowych zestawów do języka angielskiego "New Bingo" Plus 1 A/B (podręcznik + zeszyt ćwiczeń z elementami pisania) wraz z dostawą do Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu, 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 62B.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 758807 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

378 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KI.7011.3.2014 Piątek , 25/07/2014
  Opis: 1. Roboty rozbiórkowe istniejących schodów przy Miejskim Zespole Szkół w Raciążu.
2. Budowa nowych schodów zewnętrznych.
3. Wykonanie harmonogramu robót.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 60087909 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

379 Zapytanie ofertowe Nr KI.7021.60.2014 Piątek , 18/07/2014
  Opis: Wykonanie przeglądu technicznego Miejskiego Placu Zabaw w Raciążu, położonego przy ul. Parkowej 14, na działkach o nr ewid. 1148/3, 1173/2, 1176/1.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 254359 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

380 Zapytanie ofertowe Nr KP.7011.1.1.2013 Poniedziałek, 14/07/2014
  Opis: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Remont wodociągu wraz z przyłączami w ul. Kilińskiego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Kilińskiego w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 280841 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

381 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KI.7011.3.2014 Czwartek , 10/07/2014
  Opis: 1. Roboty rozbiórkowe istniejących schodów przy Miejskim Zespole Szkół w Raciążu.
2. Budowa nowych schodów zewnętrznych.
3. Wykonanie harmonogramu robót.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 60055699 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

382 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KI.042.1.2013 Wtorek , 01/07/2014
  Opis: Stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie Miasto Raciąż i jej poszczególnych sektorach i obiektach, szkolenie pracowników, przygotowanie materiałów promocyjnych, opracowanie planu, wykonanie programu, przeprowadzenie strategicznej oceny.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 615241 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

383 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KP.7011.9.2014 Piątek , 27/06/2014
  Opis: Wykonanie remontu sieci wodociągowej, wykonanie map, wykonanie przedmiaru robót, uzgodnienie dokumentacji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 231015 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

384 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 28 maja 2014 roku Wtorek , 03/06/2014
  Opis: Zakup oprogramowania antywirusowego.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 343497 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

385 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 28 maja 2014 roku Wtorek , 27/05/2014
  Opis: Zakup tonerów.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 276296 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

386 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 28 maja 2014 roku Wtorek , 27/05/2014
  Opis: Zakup artykułów biurowych.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 350875 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

387 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 17 kwietnia 2014 roku nr OT.2601.13.2014 Środa , 16/04/2014
  Opis: Jednostka centralna
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 93788 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

388 OGŁOSZENIE Wtorek , 01/04/2014
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania/powierzania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań.
  Autor:
  Typ: application/x-zip
  Rozmiar: 3953403 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

389 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KI.7011.4.2014 Niedziela , 16/03/2014
  Opis: Dokonanie oceny stanu technicznego mostu znajdującego się w Raciążu na rzece Karsówce, ul. Wolności
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 203463 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

390 Zapytanie ofertowe Nr KS.042.1.3.2013 Środa , 12/03/2014
  Opis: Zamawiający Gmina Miasto Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
Zaprasza do złożenia oferty na USŁUGI BUDOWLANE
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 643409 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

391 Zapytanie ofertowe Nr KS.042.1.2.2013 Środa , 12/03/2014
  Opis: Zamawiający Gmina Miasto Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
Zaprasza do złożenia oferty na USŁUGI BUDOWLANE
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 612788 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

392 Zapytanie ofertowe Nr KS.042.1.1.2013 Środa , 12/03/2014
  Opis: Zamawiający Gmina Miasto Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
Zaprasza do złożenia oferty na USŁUGI BUDOWLANE
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 646555 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

393 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 28 lutego 2014 roku Sobota , 01/03/2014
  Opis: Okładki, torby na prezent.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 434515 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

394 Zapytanie ofertowe Nr sprawy 2/2014 Niedziela , 23/02/2014
  Opis: Zamawiający: Miejski Zespół Szkół w Raciążu
Przedmiot zamówienia: Wykonanie sieci strukturalnej w budynkach Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 438375 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

395 Zapytanie ofertowe Nr sprawy 1/2014 Niedziela , 23/02/2014
  Opis: Zamawiający: Miejski Zespół Szkół w Raciążu
Przedmiot zamówienia: Zestaw komputerowy 34 szt.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 364282 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

396 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 13 lutego 2014 roku Czwartek , 13/02/2014
  Opis: Zakup gadżetów promocyjnych Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 42232 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

397 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 13 lutego 2014 roku Czwartek , 13/02/2014
  Opis: Zakup systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 200245 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

398 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 03 lutego 2014 roku Wtorek , 04/02/2014
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu, 09-140 Raciąż pl. A. Mickiewicza 17 zaprasza do złożenia oferty na sprzęt elektroniczny: Konsola do gier 7 generacji.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 202594 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

399 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KI.7011.1.2014 Środa , 29/01/2014
  Opis: Przedmiot zamówienia: odławianie bezdomnych zwierząt, transportowanie, prowadzenie ewidencji, rekcja na zgłoszenia telefoniczne, transport do utylizacji.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 33317 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

400 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 17 stycznia 2014 roku Piątek , 17/01/2014
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu, 09-140 Raciąż pl. A. Mickiewicza 17 zaprasza do złożenia oferty na artykuły przemysłowe.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31975 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

401 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 16 stycznia 2014 roku Czwartek , 16/01/2014
  Opis: Tonery
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 54531 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

402 Załączniki do zapytania ofertowego Nr sprawy KI.7011.3.2014 Środa , 15/01/2014
  Opis: Załączniki do zapytania ofertowego Nr sprawy KI.7011.3.2014
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 446312 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

403 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KI.7250.1.2014 Wtorek , 14/01/2014
  Opis: Przedmiot zamówienia, wykonanie projektów drogowych na ulice: Rzewuskiego, Rzeźniana, Barańskiego, Bolesława Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Wnorowskiego, Kasztelańska.
Wykonanie map do celów projektowych. Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu tzw. „ślepego” oraz specyfikacji technicznej. Uzyskania pozwolenia na budowę.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65545 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

404 Zapytanie ofertowe Nr sprawy Kl.7011.3.2014 Środa , 08/01/2014
  Opis: Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie projektu rozbiórki i budowy schodów zewnętrznych wejściowych do Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu przy ul. Kilińskiego 62B wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.
2. Wykonanie map do celów projektowych.
3. Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu tzw. „ślepego” oraz specyfikacji technicznej.
4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień lub pozwoleń na budowę.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 28541 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

405 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 3 stycznia 2014 roku Piątek , 03/01/2014
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu, 09-140 Raciąż pl. A. Mickiewicza 17 zaprasza do złożenia oferty na artykuły biurowe.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 37427 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

406 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 02 stycznia 2014 roku Piątek , 03/01/2014
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu, 09-140 Raciąż pl. A. Mickiewicza 17 zaprasza do złożenia oferty na urządzenie wielofunkcyjne.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 35698 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

407 Zapytanie ofertowe nr sprawy KP.7011.1.3.2013 Poniedziałek, 23/12/2013
  Opis: Przedmiot zamówienia: wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ślepego, specyfikacji technicznej, uzgodnienie dokumentacji.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 345866 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

408 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 20 listopada 2013 Środa , 20/11/2013
  Opis: Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 20 listopada 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 656746 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

409 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KP.7011.4.2013 Środa , 23/10/2013
  Opis: Pełnienie nadzoru sanitarnego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i fragmentu ul. 11 Listopada, o łącznej długości 125,0m”
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 57475 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

410 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KP.7011.1.1.2013 Piątek , 11/10/2013
  Opis: 1. Zamawiający: Gmina Miasto Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż Zaprasza do złożenia oferty na: USŁUGI BUDOWLANE
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejskiej kanalizacji sanitarnej”
Przewidziany zakres realizacji zadania: kanalizacja w ulicy Mławskiej o długości 125.0 m
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59769 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

411 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KP.7011.1.2013 Piątek , 11/10/2013
  Opis: Zamawiający: Gmina Miasto Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.
Zaprasza do złożenia oferty.
Przedmiot zamówienia.
Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ulicy Kilińskiego, od skrzyżowania z ul. 19 stycznia do przyłącza z Miejskim Zespołem Szkół w Raciążu, tj. ok. 500m, uwzględniając projektowaną kanalizację w ulicy Kilińskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89436 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

412 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 11 września 2013 roku Czwartek , 12/09/2013
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu, 09-140 Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17
zaprasza do złożenia oferty na środki czystości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 131434 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

413 ZAPYTANIE OFERTOWE Wtorek , 16/07/2013
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na:
opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu Nr XXVII/200/2002 z dnia 10 października 2002r.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 99115 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

414 Ogłoszenie o przetargu ofertowym Sobota , 13/07/2013
  Opis: Nr sprawy KI.7011.5.2013
Zamawiający : Gmina Miasto Raciąż 09-140 Raciąż Pl. A. Mickiewicza 17 zaprasza do złożenia oferty na : USŁUGI BUDOWLANE w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50375 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

  ostatnia modyfikacja: 22 Październik 2018 - 14:13
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna