Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 eur): 165338
strona główna: 136742
    witamy w raciążu / pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 eur) 
   Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR)
 
  
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OK.271.12.2021 z dnia 08 września 2021r. Czwartek , 09/09/2021
  Opis: na wykonanie i dostawę breloczków.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195997 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Zapytanie ofertowe nr. OK.271.12.2021 z dnia 02.09.2021r. Czwartek , 02/09/2021
  Opis: na wykonanie i dostawę breloczków.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 373719 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Zapytanie ofertowe nr 271.12.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. Piątek , 20/08/2021
  Opis: świadczenie usługi transportowej oraz opieka podczas przejazdu w zakresie dowozu (przywóz i powrót) dziecka z niepełnosprawnością z terenu Miasta Raciąża do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 348253 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Środa , 18/08/2021
  Opis: nr OK.271.11.2021 z dnia 06 sierpnia 2021 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 149014 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Zapytanie ofertowe nr 271.11.2021 z dnia 06 sierpnia 2021 r. Piątek , 06/08/2021
  Opis: na wykonanie breloczków
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 427912 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Unieważnienie postępowania Piątek , 06/08/2021
  Opis: nr OK.271.10.2021 z dnia 28 lipca 2021 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148627 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr KS.271.7.2021 Środa , 04/08/2021
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obsłudze prawnej w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 461118 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Informacja Wtorek , 03/08/2021
  Opis: o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64807 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OK.271.9.2021 z dnia 30.07.2021r. Poniedziałek, 02/08/2021
  Opis: na wydruk i dostawę kolorowanek na potrzeby miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160329 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Zapytanie ofertowe nr 271.10.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. Środa , 28/07/2021
  Opis: wykonanie metalowych breloczków z logo programu „Czyste Powietrze – Zdrowy Wybór”, herbem miasta i napisem Miasto Raciąż wraz z dostawą
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 419518 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Zapytanie ofertowe nr OK.271.9.2021 z dnia 23.07.2021r. Piątek , 23/07/2021
  Opis: na wydruk oraz dostawę kolorowanek na potrzeby miasta.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 231752 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Wyniki z rozpoznania rynku nr KO.271.1.2021 z dnia 20.07.2021r. Wtorek , 20/07/2021
  Opis: na wydruk oraz dostawę ulotek i broszur dot. programu "Czyste Powietrze" na potrzeby gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145905 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Informacja w spr. zapytania ofertowego nr OK.271.7.2021 z dnia 20.07.2021r. Wtorek , 20/07/2021
  Opis: na wykonanie magnesów.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102773 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Informacja z otwarcia ofert Poniedziałek, 19/07/2021
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obsłudze prawnej w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296545 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OK.271.7.2021 z dnia 14.07.2021r. Środa , 14/07/2021
  Opis: na wykonanie magnesów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 179620 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Odpowiedzi na pytania z dnia 14.07.2021 r. dot. zapytania ofertowego nr KS.271.7.2021 Środa , 14/07/2021
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obsłudze prawnej w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 254078 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Informacja w spr. zmiany w zapytaniu ofertowym nr. KO.271.1.2021 z dnia 12.07.2021r. Wtorek , 13/07/2021
  Opis: na wydruk oraz dostawę ulotek i broszur dot. programu "Czyste Powietrze" na potrzeby gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85472 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Zapytanie ofertowe nr. KO.271.1.2021 z dnia 12.07.2021r. Poniedziałek, 12/07/2021
  Opis: na wydruk oraz dostawę ulotek i broszur dot. programu "Czyste Powietrze" na potrzeby gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 264576 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Odpowiedzi z dnia 12.07.2021 r. na pytania do zapytania ofertowego nr KS.271.7.2021 Poniedziałek, 12/07/2021
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obsłudze prawnej w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 431097 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr KS.271.7.2021 Piątek , 09/07/2021
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obsłudze prawnej w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296174 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Zapytanie ofertowe nr KS.271.7.2021 Wtorek , 06/07/2021
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obsłudze prawnej w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 7743794 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Zapytanie ofertowe nr OK.271.7.2021 z dnia 05 lipca 2021 r. Poniedziałek, 05/07/2021
  Opis: na wykonanie magnesów
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 568875 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KS.271.5.2021 Czwartek , 01/07/2021
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obsłudze prawnej w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 276534 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Odpowiedzi na pytania Środa , 30/06/2021
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obsłudze prawnej w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 225223 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Zapytanie ofertowe nr KS.271.5.2021 Wtorek , 29/06/2021
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obsłudze prawnej w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 7782487 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wtorek , 08/06/2021
  Opis: nr. OK.271.6.2021 z dnia 20 maja 2021 r. dotyczącego „zakupu bidonów z nadrukiem o pojemności 700 ml
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130126 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KT.7230.1.2021 z dnia 28.05.2021r. Piątek , 28/05/2021
  Opis: na wynajem 2 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi ( truskawki, maliny, itp.).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96748 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Zapytanie ofertowe nr. KT.7230.1.2021 z dnia 20 maja 2021r. Czwartek , 20/05/2021
  Opis: na wynajem 2 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi ( truskawki, maliny, itp.).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 320407 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Zapytanie ofertowe nr OK.271.6.2021 Czwartek , 20/05/2021
  Opis: bidony z nadrukiem o pojemności 700 ml
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 2085839 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 17/05/2021
  Opis: w postępowaniu nr OK.271.4.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego „zakupu kubków z nadrukiem
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 103745 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Zapytanie ofertowe nr OK.271.5.2021 Piątek , 30/04/2021
  Opis: na podkładki pod kubki  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 361708 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Zapytanie ofertowe nr OK.2471.4.2021 Czwartek , 29/04/2021
  Opis: na wykonanie kubków z nadrukiem
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 870877 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Zbiorcza ocena ofert dot. zapytania ofertowego nr. OT.271.4.2021 z dnia 25 lutego 2021r. Czwartek , 11/03/2021
  Opis: na dostawę dwóch nowych serwerów, dwóch nowych macierzy dyskowych wraz z konfiguracją na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105483 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OT.271.4.2021 z dnia 05.03.2021r. Poniedziałek, 08/03/2021
  Opis: na dostawę dwóch nowych serwerów, dwóch nowych macierzy dyskowych wraz z konfiguracją na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147095 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Zapytanie ofertowe nr. OT.271.4.2021 z dnia 25 liutego 2021r. Czwartek , 25/02/2021
  Opis: na dostawę dwóch nowych serwerów, dwóch nowych macierzy dyskowych wraz z konfiguracją na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 373724 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr. OT.271.3.2021 z dnia 16 lutego 2021r. Wtorek , 16/02/2021
  Opis: na wykonanie druku gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: ,,Puls Raciąża", której wydawcą jest Gmina Miasto Raciąż oraz jej dostawy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145792 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Uniważnienie postępowania nr 6/EFS/2021 z dnia 25.01.2021 r. Piątek , 12/02/2021
  Opis: na świadczenie usługi Opiekuna Świetlicy (pomocniczego) w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 246968 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Zapytanie ofertowe Nr OT.271.3.2021 z dnia 09.02.2021r. Wtorek , 09/02/2021
  Opis: na wykonanie druku gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: ,,Puls Raciąża", której wydawcą jest Gmina Miasto Raciąż oraz jej dostawy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 206346 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr. OT.271.2.2021 z dnia 04.02.2021r. Czwartek , 04/02/2021
  Opis: na zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146301 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Zapytanie ofertowe Nr OT.271.2.2021r. z dnia 28.01.2021r. Czwartek , 28/01/2021
  Opis: na zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 253409 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Zapytanie ofertowe nr 6/EFS/2021 z dnia 25.01.2021 r. Poniedziałek, 25/01/2021
  Opis: na świadczenie usługi Opiekuna Świetlicy w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 556382 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OT.271.1.2021 z dnia 21.01.2021r. Czwartek , 21/01/2021
  Opis: na zakup art. biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144579 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Zapytanie ofertowe nr. OT.271.1.2021 z dnia 14.01.2021r. Czwartek , 14/01/2021
  Opis: na zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 260214 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KM.271.2.2020 z dnia 30.12.2020r Poniedziałek, 04/01/2021
  Opis: w spr. „Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - w podziale na dwie części”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111608 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KO.271.12.2020 z dnia 28 grudnia 2020r. Poniedziałek, 28/12/2020
  Opis: dot. Prowadzenia Punktu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106185 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.2.2020 z dnia 18.12.2020r. Piątek , 18/12/2020
  Opis: na „Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w komunalnych lokalach mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – w podziale na dwie części".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 283403 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Unieważnienie zapytania ofertowego nr 5/EFS/2020 Środa , 16/12/2020
  Opis: na świadczenie usługi Opiekuna Świetlicy w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 215183 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Zapytanie ofertowe nr. KO.271.12.2020 z dnia 15 grudnia 2020r. Wtorek , 15/12/2020
  Opis: w sprawie wyłonienia terapeuty prowadzącego punkt wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 246686 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Zapytanie ofertowe nr 5/EFS/2020 z dnia 20.11.2020 r. Piątek , 20/11/2020
  Opis: na świadczenie usługi Opiekuna Świetlicy w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 2826431 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacja o unieważnieniu postępowania w części Czwartek , 12/11/2020
  Opis: na świadczenie usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY I
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY II
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 272366 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KT.7230.2.2020 z dnia 28 października 2020r. Środa , 28/10/2020
  Opis: na dzierżawę wydzielonej części terenu ( chodnika ) przy ulicy Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu ( przy cmentarzu parafialnym ) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 ( 4m x 3m ) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr I z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z handlem zniczami i kwiatami w dniach 31.10.2020 - 01.11.2020 r. ( tj. każde miejsce na 2 dni )..
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 234472 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Zapytanie ofertowe nr 4/EFS/2020 Środa , 21/10/2020
  Opis: na świadczenie usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY I
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY II
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 3412707 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Zapytanie ofertowe nr KT.7230.2.2020 z dnia 20 października 2020r. Wtorek , 20/10/2020
  Opis: na dzierżawę wydzielonej części terenu ( chodnika ) przy ulicy Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu ( przy cmentarzu parafialnym ) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 ( 4m x 3m ) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr I z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z handlem zniczami i kwiatami w dniach 31.10.2020 - 01.11.2020 r. ( tj. każde miejsce na 2 dni ).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1797376 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OT.271.12.2020 z dnia 24.08.2020r. Poniedziałek, 24/08/2020
  Opis: na zakup art. biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183497 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Zapytanie ofertowe nr. OT.271.12.2020 z dnia 17 sierpnia 2020r. Poniedziałek, 17/08/2020
  Opis: na zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 926563 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Wybór najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania nr 3/EFS/2020 Środa , 12/08/2020
  Opis: Dotyczy świadczenia usług przeprowadzenia rodzinnych warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-rekreacyjnych z podziałem na następujące części:
CZĘŚĆ I – Warsztaty rękodzielnicze
CZĘŚĆ II – Warsztaty kulinarne
CZĘŚĆ III – Warsztaty sportowe
CZĘŚĆ IV - Warsztat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
CZĘŚĆ V – Warsztaty artystyczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 532548 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego NR KT.271.1.2020 z dnia 07.07.2020r. Czwartek , 30/07/2020
  Opis: dot postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn. "Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Hali Sportowej w Raciążu wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 6400L".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144391 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KO.7031.1.2020 z dnia 15.07.2020r. Czwartek , 16/07/2020
  Opis: na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - Etap IV".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 315225 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Zapytanie ofertowe nr 3/EFS/2020 z dnia 13.07.2020 r. Poniedziałek, 13/07/2020
  Opis: Dotyczy świadczenia usług przeprowadzenia rodzinnych warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-rekreacyjnych z podziałem na następujące części:
CZĘŚĆ I – Warsztaty rękodzielnicze
CZĘŚĆ II – Warsztaty kulinarne
CZĘŚĆ III – Warsztaty sportowe
CZĘŚĆ IV - Warsztat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
CZĘŚĆ V – Warsztaty artystyczne
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 4325706 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Informacja z otwarcia ofert na zadanie Piątek , 10/07/2020
  Opis: pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - ETAP IV"

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 694364 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Zapytanie ofertowe nr KT.271.1.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. Wtorek , 07/07/2020
  Opis: wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Hali Sportowej w Raciążu wraz z instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 6400 L
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 16847008 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Zapytanie ofertowe nr. KO.7031.1.2020 z dnia 01.07.2020r. Środa , 01/07/2020
  Opis: na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Miasto Raciąż - etap IV".
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 659352 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Informacja w sprawie rozstrzygniecia konkursu ofert nr. KT.7230.1.2020 z dnia 19.05.2020r. Wtorek , 19/05/2020
  Opis: na wynajem stoisk handlowych przeznaczonych do handlu sezonowego owocami miękkimi.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 473143 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Zapytanie ofertowe Nr. KT.7230.1.2020 z dnia 12 maja 2020r. Wtorek , 12/05/2020
  Opis: na wynajem 2 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi (truskawki, maliny, itd.).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2522842 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Ocena złożonych ofert dot. zapytania ofertowego nr OT.271.8.2020 z dnia 22 kwietnia 2020r. Piątek , 08/05/2020
  Opis: na projekt i wykonanie strony internetowej Urzędu Miejskiego z podstronami serwisu wraz z elementami towarzyszącymi.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 655417 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/EFS/2020 Czwartek , 30/04/2020
  Opis: Dotyczy świadczenia usług przeprowadzenia rodzinnych warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-rekreacyjnych z podziałem na następujące części:
CZĘŚĆ I – Warsztaty rękodzielnicze
CZĘŚĆ II – Warsztaty kulinarne
CZĘŚĆ III – Warsztaty sportowe
CZĘŚĆ IV - Warsztat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
CZĘŚĆ V – Warsztaty artystyczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216477 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Informacja z otwarcia ofert nr. OT.271.8.2020 z dnia 22 kwietnia 2020r. Środa , 22/04/2020
  Opis: na projekt i wykonanie strony internetowej Urzędu Miejskiego z podstronami serwisu wraz z elementami towarzyszącymi.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1197777 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Zapytanie ofertowe nr KI.5520.53.2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r. Piątek , 10/04/2020
  Opis: na zadanie pn. "Modernizacja sytemu selektywnego powiadamiania w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu w oparciu o oryginalną stację obiektową DSP - 52 firmy Digitex"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2668746 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Pisemne rozpoznanie z rynku z dnia 08 kwietnia 2020r. Środa , 08/04/2020
  Opis: dotyczy wartości usługi polegającej na opracowaniu inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji, tj. urządzeń eksploatowanych w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie miasta Raciąża ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej, w którym wytwarza się ciepło wykorzystywane do celów grzewczych i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, za pośrednictwem kominów niższych niż 40 m.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1726433 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Zapytanie ofertowe nr. OT.271.8.2020 z dnia 27 marca 2020r. Piątek , 27/03/2020
  Opis: na "Projekt i wykonanie strony internetowej Urzędu Miejskiego z podstronami serwisu wraz z elementami towarzyszącymi".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3899545 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Zmiana treści zapytania ofertowego nr 2/EFS/2020 z dnia 18.03.2020 r. Czwartek , 26/03/2020
  Opis: Dotyczy świadczenia usług przeprowadzenia rodzinnych warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-rekreacyjnych z podziałem na następujące części:
CZĘŚĆ I – Warsztaty rękodzielnicze
CZĘŚĆ II – Warsztaty kulinarne
CZĘŚĆ III – Warsztaty sportowe
CZĘŚĆ IV - Warsztat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
CZĘŚĆ V – Warsztaty artystyczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165939 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/EFS/2020 Wtorek , 24/03/2020
  Opis: na świadczenie usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 429966 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Zapytanie ofertowe nr 2/EFS/2020 z dnia 18.03.2020 r. Środa , 18/03/2020
  Opis: usług przeprowadzenia rodzinnych warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-rekreacyjnych z podziałem na następujące części:
CZĘŚĆ I – Warsztaty rękodzielnicze
CZĘŚĆ II – Warsztaty kulinarne
CZĘŚĆ III – Warsztaty sportowe
CZĘŚĆ IV - Warsztat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
CZĘŚĆ V – Warsztaty artystyczne
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 677305 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KG.271.3.2020 z dnia 16 marca 2020r. Poniedziałek, 16/03/2020
  Opis: na wykonanie remontu polegającego na wymianie pokrycia dachowego oraz przebudowę konstrukcji dachu na budynku Urzędu Miasta Raciąża, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1212/3, przy Pl. A. Mickiewicza 17 w miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1322600 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 Zmiana treści zapytania ofertowego nr. KG.271.2.2020 z dnia 10.03.2020r. Piątek , 13/03/2020
  Opis: na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącz kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1693366 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.2.2020 z dnia 11 marca 2020r. Środa , 11/03/2020
  Opis: na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącz kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13975863 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 Zapytanie ofertowe 1/EFS/2020 z dnia 09.03.2020 r. Poniedziałek, 09/03/2020
  Opis: na świadczenie usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1049601 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr. KG.271.1.2020 z dnia 20.02.2020r. Poniedziałek, 09/03/2020
  Opis: na dostawę i montaż 2 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Raciąż na ulicy Kilińskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 495008 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 Zapytanie ofertowe nr.KG.271.3.2020 z dnia 06 marca 2020r. Piątek , 06/03/2020
  Opis: na wykonanie remontu polegającego na wymianie pokrycia dachowego oraz przebudowę konstrukcji dachu na budynku Urzędu Miasta Raciąża, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1212/3, przy Pl. A. Mickiewicza 17 w miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 49285642 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OT.271.6.2020 z dnia 20 lutego 2020r. Piątek , 06/03/2020
  Opis: na świadczenie usług w zakresie dostawy elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na rzecz Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 564703 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 Unieważnienie postępowania nr KS.271.2.2020 Środa , 04/03/2020
  Opis: dot. zaproszenia do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 235451 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 Informacja z otwarcia ofert nr KS.271.2.2020 Środa , 04/03/2020
  Opis: dot. zaproszenia do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 258970 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.4.2019 z dnia 20.02.2020r. Czwartek , 20/02/2020
  Opis: na dostawę i montaż 2 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Raciąż na ulicy Kilińskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5639796 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 Zapytanie ofertowe nr. OT.271.6.2020 z dnia 20.02.2020r. Czwartek , 20/02/2020
  Opis: na świadczenie usług w zakresie dostawy elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na rzecz Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2490214 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 Zmiana treści zaproszenia do składania ofert nr KS.271.2.2020 z dnia 11.02.2020 r. Środa , 19/02/2020
  Opis: dot. zaproszenia do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 252375 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Zmiana zaproszenia do składania ofert nr KS.271.2.2020 z dnia 11.02.2020 r. Wtorek , 18/02/2020
  Opis: dot. zaproszenia do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162414 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 Odpowiedzi na pytania do postępowania nr KS.271.2.2020 z dnia 11.02.2020 r. Poniedziałek, 17/02/2020
  Opis: dot. zaproszenia do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216004 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 Zaproszenie do składania ofert nr KS.271.2.2020 z dnia 11.02.2020 r. Wtorek , 11/02/2020
  Opis: Zaproszenie do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 4568947 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OT.271.2.2020 z dnia 21 stycznia 2020r. Wtorek , 21/01/2020
  Opis: na zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 568111 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KT.7021.4.2020 z dnia 21 stycznia 2020r. Wtorek , 21/01/2020
  Opis: na wykonanie zadania bieżącej naprawy dróg gminnych na terenie
Gminy Miasto Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 588385 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OT.271.1.2020 z dnia 20 stycznia 2020r. Wtorek , 21/01/2020
  Opis: na wykonanie druku gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: ,,Puls Raciąża", której wydawcą jest Gmina Miasto Raciąż.  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 605396 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 Zapytanie ofertowe nr. OT.271.2.2020 z dnia 14 stycznia 2020r. Wtorek , 14/01/2020
  Opis: na zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3242153 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 Zapytanie ofertowe z dnia 10 stycznia 2020r. Piątek , 10/01/2020
  Opis: Na wykonanie druku gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: ,,Puls Raciąża", której wydawcą jest Gmina Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7035910 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

94 Zapytanie ofertowe nr. KT.7021.4.2020 z dnia 10 stycznia 2020r. Piątek , 10/01/2020
  Opis: na bieżącą naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1474198 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

95 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr. KG.271.4.2019 z dnia 06 grudnia 2019r. Wtorek , 31/12/2019
  Opis: na: Dostawę i montaż 7 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Raciąż na ulicy Kilińskiego i Zakolejowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 540798 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

96 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KO.271.3.2019 z dnia 19 grudnia 2019r. Wtorek , 31/12/2019
  Opis: dot. Prowadzenia punktu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 817616 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

97 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofetowego nr. 271.7.2019 z dnia 05 grudnia 2019r. Wtorek , 31/12/2019
  Opis: na „ Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce ( niezamieszkałego i nieużytkowanego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, położonego na działce nr ewid.1326/7 0 pow.O,0117 ha w Raciążu PL. A. Mickiewicza 36/1 wraz z zabezpieczeniem przyległych budynków sąsiednich (działka nr 1326/7 wynika z podziału działki o nr 1326/5".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 516160 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

98 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.6.2019 z dnia 17 grudnia 2019r. Wtorek , 31/12/2019
  Opis: Dot. „Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - w podziale na dwie części”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 806557 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

99 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.6.2019 z dnia 10.12.2019r. Środa , 11/12/2019
  Opis: na dostawę materiałów budowlanych w ramach zadania: "Przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.".
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 24771214 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

100 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.5.2019 z dnia 10.12.2019r. Środa , 11/12/2019
  Opis: na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci kanalizacyjnej oraz przyłącz kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5372326 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

101 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.4.2019 z dnia 10.12.2019r. Środa , 11/12/2019
  Opis: na dostawę i montaż 7 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Raciąż na ulicy Kilińskiego i Zakolejowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9624205 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

102 Zapytanie ofertowe nr KO.271.3.2019 z dnia 10 grudnia 2019r. Wtorek , 10/12/2019
  Opis: w sprawie wyłonienia terapeuty prowadzącego punkt wsparcia dla osób uzależnionych i i ich rodzin.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7936654 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

103 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr. OT.271.9.2019 z dnia 09 grudnia 2019r. Poniedziałek, 09/12/2019
  Opis: na zakup systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 703405 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

104 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.7.2019 z dnia 05 grudnia 2019r. Czwartek , 05/12/2019
  Opis: na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiorce (niezamieszkałego i nieużytkowanego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, położonego na działce nr ewid. 1326/7 o pow. 0,0117 ha w Raciążu Pl. A. Mickiewicza 36/1 wraz z zabezpieczeniem przyległych budynków sąsiednich (działka nr 1326/7 wynika z podziału działki o nr 1326/5).
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 27220580 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

105 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.6.2019 z dnia 05 grudnia 2019r. Czwartek , 05/12/2019
  Opis: na "Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w komunalnych lokalach mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - w podziale na dwie części".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4672117 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

106 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KG.271.1.2019 z dnia 03 grudnia 2019r. Środa , 04/12/2019
  Opis: dot. wykonania remontu pokrycia dachowego na budynku B Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3131087 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

107 Sprostowanie treści zapytania nr. KG.271.1.2019 z dnia 21.11.2019r. Wtorek , 26/11/2019
  Opis: na remont pokrycia dachowego na budynku B Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego 62 B w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 465005 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

108 Pisemne rozpoznaie rynku nr. OT.271.9.2019 z dnia 25 listopada 2019r. Poniedziałek, 25/11/2019
  Opis: na zakup systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 400182 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

109 Zapytanie KG.271.1.2019 z dnia 21.11.2019r. Czwartek , 21/11/2019
  Opis: na remont pokrycia dachowego na budynku B Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego 62 B w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 2210471 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

110 Informacja o wyniku pisemnego rozeznania OT.271.8.2019 z dnia 08.11.2019r. Poniedziałek, 18/11/2019
  Opis: na zakup systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156988 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

111 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr. OT.271.8.2019 z dnia 08 listopada 2019r. Piątek , 08/11/2019
  Opis: na zakup systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202975 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

112 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.5.2019 Poniedziałek, 04/11/2019
  Opis: na wykonanie przeglądów instalacji gazowych wraz z urządzeniami w komunalnym budynku mieszkalnym 24 - rodzinnym przy ul. Akacjowej 9 w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 885300 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

113 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.4.2019 Poniedziałek, 04/11/2019
  Opis: na wykonanie przeglądów kominiarskich/dymowych/wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 802660 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

114 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.3.2019 Poniedziałek, 04/11/2019
  Opis: na wykonanie przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1369745 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

115 Pisemne rozpoznanie rynku nr. OT.271.8.2019 z dnia 25 października 2019r. Piątek , 25/10/2019
  Opis: na zakup systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1027114 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

116 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.20.2019 Czwartek , 24/10/2019
  Opis: na wykonanie instalacji odgromowej pionowej i poziomej na wspornikach na 2 budynkach Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 709773 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

117 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.7230.1.2019 Czwartek , 24/10/2019
  Opis: dzierżawy wydzielonej części terenu (chodnika) przy ulicy ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. dwóch wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m² (4m x 3m) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych (handel zniczami i kwiatami), w dniach 30.10.2019 – 03.11.2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 744814 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

118 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.5.2019 z dnia 23 października 2019r. Środa , 23/10/2019
  Opis: na wykonanie przeglądu okresowego instalacji gazowej, przeglądu technicznego kotłów gazowych i urządzeń gazowych oraz usunięcie ewentualnych nieszczelności w lokalach, w komunalnym budynku mieszkalnym 24 - rodzinnym położonym w Raciążu przy ul. Akacjowej 9.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2659066 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

119 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.4.2019 z dnia 23 października 2019r. Środa , 23/10/2019
  Opis: na wykonanie przeglądów kominiarskich/dymowych/wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2957391 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

120 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.3.2019 z dnia 23 października 2019r. Środa , 23/10/2019
  Opis: na wykonanie rocznych przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3094596 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

121 Zapytanie ofertowe nr. OK.271.11.2019 z dnia 17 października 2019r. Czwartek , 17/10/2019
  Opis: na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, finansowane ze środków publicznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3425057 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

122 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OK.271.10.2019 Czwartek , 17/10/2019
  Opis: dot. "Świadczenia usług pielęgniarki lub higienistki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, finansowane ze środków publicznych".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 666371 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

123 Zapytanie ofertowe nr KZ.7230.1.2019 z dnia 14.10.2019 Poniedziałek, 14/10/2019
  Opis: dot. dzierżawy wydzielonej części terenu (chodnika) przy ulicy ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m² (4m x 3m) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych (handel zniczami i kwiatami), w dniach 30.10.2019 – 03.11.2019r.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1133365 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

124 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.20.2019 z dn. 11.10.2019r. Piątek , 11/10/2019
  Opis: dot. wykonania instalacji odgromowej pionowej i poziomej na wspornikach na 2 budynkach Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 14277588 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

125 Zapytanie ofertowe z dnia 07 października 2019 r. nr OK.271.10.2019 Poniedziałek, 07/10/2019
  Opis: usługi pielęgniarki lub higienistki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, finansowane ze środków publicznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2695314 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

126 Zapytanie ofertowe z dnia 07 października 2019 r. nr OK.271.9.2019 Poniedziałek, 07/10/2019
  Opis: na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, finansowane ze środków publicznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3405161 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

127 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.6845.3.2019 Środa , 07/08/2019
  Opis: dot. wynajmu placu na punkty gastronomiczno-handlowe przy Placu Adama Mickiewicza podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego „VI Jarmark Raciąski".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158527 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

128 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.16.2019 Środa , 07/08/2019
  Opis: dot. wykonania usługi w zakresie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Raciąż zadania pn. „Remont Hali Sportowej w Raciążu", współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187995 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

129 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.15.2019 Środa , 31/07/2019
  Opis: dot. wykonanie usługi w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych na sadzeń drzew w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Raciąż zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych na sadzeń drzew", przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 308424 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

130 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OK.271.7.2019 z dnia 26 lipca 2019r. Piątek , 26/07/2019
  Opis: na zakup plecaków typu worek.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 611254 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

131 Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego nr. OK.271.7.2019 z dnia 16.07.2019r. Wtorek , 23/07/2019
  Opis: na zakup plecaków typu worek.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1839219 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

132 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.16.2019 z dnia 22.07.2019r Poniedziałek, 22/07/2019
  Opis: dot. wykonania usługi w zakresie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Raciąż zadania pn. „Remont Hali Sportowej w Raciążu", współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3893575 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

133 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.15.2019 Poniedziałek, 22/07/2019
  Opis: dot. wykonania usługi w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych na sadzeń drzew w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Raciąż zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych na sadzeń drzew", przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 976110 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

134 Zapytanie ofertowe nr KZ.6845.3.2019 z dnia 22.07.2019r. Poniedziałek, 22/07/2019
  Opis: dot. punktów gastronomiczno-handlowych przy Placu Adama Mickiewicza podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego „VI Jarmark Raciąski"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1501690 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

135 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr. OT.271.5.2019 z dnia 12 lipca 2019r. Piątek , 19/07/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 383573 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

136 Zapytanie ofertowe nr. OK.271.7.2019 z dnia 16.07.2019r. Wtorek , 16/07/2019
  Opis: na zakup plecaków typu worek.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2259168 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

137 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. OK.271.6.2019 z dnia 05.07.2019r. Wtorek , 16/07/2019
  Opis: na zakup plecaków typu worek.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 561891 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

138 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OK.271.5.2019 z dnia 16 lipca 2019r. Wtorek , 16/07/2019
  Opis: na zakup smyczy do kluczy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 501461 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

139 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OK.271.4.2019 z dnia 16 lipca 2019r. Wtorek , 16/07/2019
  Opis: na zakup czapek z daszkiem
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 505316 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

140 Pisemne rozpoznanie rynku nr. OT.271.5.2019 z dnia 12 lipca 2019r. Piątek , 12/07/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 316210 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

141 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. OT.271.4.2019 z dnia 04.07.2019r. Piątek , 12/07/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 639663 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

142 Zapytanie ofertowe nr. KO.7031.1.2019 z dnia 08 lipca 2019r. Poniedziałek, 08/07/2019
  Opis: w sprawie realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - ETAP III".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6448433 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

143 Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego nr. OK.271.6.2019 z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup plecaka typu worek.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1839219 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

144 Zapytanie ofertowe nr. OK.271.6.2019 z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup plecaka typu worek.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2278914 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

145 Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego nr. OK.271.5.2019 z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup smyczy do kluczy.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1839219 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

146 Zapytanie ofertowe nr. OK.271.5.2019r. z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup smyczy do kluczy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2280220 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

147 Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego nr. OK.271.4.2019 z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup czapek z daszkiem.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1839219 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

148 Zapytanie ofertowe nr. OK.271.4.2019 z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup czapek z daszkiem.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2332130 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

149 Pisemne rozpoznanie rynku nr. OT.271.4.2019 z dnia 04 lipca 2019r. Czwartek , 04/07/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1058586 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

150 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. OT.271.3.2019 z dnia 24 czerwca 2019r. Czwartek , 04/07/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 525585 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

151 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. KM.271.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019r. Poniedziałek, 01/07/2019
  Opis: w spr. "Wykonania remontu polegającego na wymianę pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 540959 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

152 Notatka z zapytania ofertowego nr. OK.271.3.2019 z dnia 26 czerwca 2019r. Czwartek , 27/06/2019
  Opis: za zakup 130 sztuk kubków izotermicznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1055703 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

153 Pisemne rozpoznanie rynku nr. OT.271.3.2019 z dnia 25 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 384429 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

154 Zapytanie ofertowe nr KM.271.2.2019 Wtorek , 25/06/2019
  Opis: dotyczy wykonania remontu polegającego na wymianie pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3927567 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

155 Załącznik nr 2 do zapoytania ofertowego z dnia 17 czerwca 2019r, nr. OK>271.3.2019 Poniedziałek, 17/06/2019
  Opis: polegające na zakupie 130 sztuk kubków izotermicznych z nadrukiem.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 511936 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

156 Zapytanie ofertowe z dnia 17 czerwca 2019r. nr OK.271.3.2019 Poniedziałek, 17/06/2019
  Opis: polegające na zakupie 130 sztuk kubków izotermicznych z nadrukiem
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 561811 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

157 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. KZ.6845.2.2019 Piątek , 14/06/2019
  Opis: dot. wynajmu placu na punkt gastronomiczno-handlowy przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego IV Festiwal Muzyki Tanecznej – Powitanie Lata 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 404985 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

158 Zapytanie ofertowe nr KZ.6845.2.2019 z dnia 05.06.2019r. Środa , 05/06/2019
  Opis: dot. wynajmu placu na punkt gastronomiczno-handlowy przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego IV Festiwal Muzyki Tanecznej – Powitanie Lata 2019
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6050444 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

159 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.6845.1.2019 Środa , 05/06/2019
  Opis: dot. wynajmu placu na punkt gastronomiczno-handlowy przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego IV Festiwal Muzyki Tanecznej – Powitanie Lata 2019.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 442423 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

160 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr. OT.271.1.2019 z dnia 05 czerwca 2019r. Środa , 05/06/2019
  Opis: na zakup artykułów chemicznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 458742 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

161 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. OK.271.2019 z dnia 03.06.2019r. Poniedziałek, 03/06/2019
  Opis: w sprawie zakupu słuchawek bezprzewodowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 615381 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

162 Pisemne rozpoznanie rynku na artykuły chemiczne Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 20 maja 2019r. na artykuły chemiczne.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1188845 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

163 Zapytanie ofertowe nr OK.271.2.2019 z dnia 24 maja 2019r. Środa , 29/05/2019
  Opis: na zakup 70 sztuk słuchawek bezprzewodowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2381306 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

164 Zapytanie ofertowe nr KZ.6845.1.2019 z dnia 21.05.2019r. Środa , 22/05/2019
  Opis: dot. wynajmu miejsca pod punkty gastronomiczno-handlowe przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego IV Festiwal Muzyki Tanecznej – Powitanie Lata 2019
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6159124 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

165 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.2.2019 z dnia 15.05.2019r. Czwartek , 16/05/2019
  Opis: dot. wykonania remontu dwóch komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Raciążu przy ul. Kilińskiego 11 i Pl. Adama Mickiewicza 5 będących w zasobach Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13735304 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

166 Zapytanie ofertowe nr KT.7230.2.2019 z dnia 10.05.2019r. Piątek , 10/05/2019
  Opis: dot.ofert na wynajem 8 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2612956 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

167 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr OK.423.7.2019 Środa , 10/04/2019
  Opis: na wykonanie zabiegu aeracji oraz piaskowania nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej położonego w Raciążu, przy ul. Sportowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 907203 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

168 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.14.2019 Wtorek , 09/04/2019
  Opis: dot. Dostawy urządzenia wielofunkcyjnego na realizację działań w ramach projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151936 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

169 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.13.2019 Wtorek , 09/04/2019
  Opis: dot. Dostawy materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji ”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152107 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

170 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.14.2019 z dnia 02.04.2019r. Środa , 03/04/2019
  Opis: dot. „Dostawy urządzenia wielofunkcyjnego na realizację działań w ramach projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji"

  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 628271 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

171 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.13.2019 z dnia 02.04.2019 Środa , 03/04/2019
  Opis: dot. „Dostawy materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji "


  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 345461 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

172 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr KZ.271.12.2019 Środa , 03/04/2019
  Opis: dot. usługi przygotowania dokumentacji technicznej (w tym w szczególności przygotowanie zestawienia sprzętowego wraz z jego opisem, kosztorysem i specyfikacją techniczną dla celów prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 176823 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

173 Zapytanie ofertowe z dnia 02 kwietnia 2019 nr OK.423.7.2019 Wtorek , 02/04/2019
  Opis: na przeprowadzenie zabiegu aeracji oraz piaskowania nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej położonego w Raciążu, przy ul. Sportowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3079998 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

174 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. OK.423.3.2019 z dnia 01 kwietnia 2019r. Poniedziałek, 01/04/2019
  Opis: dotyczącego wykonania zabiegu wertykulacji nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej położonego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 970347 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

175 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania nr KG.271.1.2019 z dnia 28.02.2019 r. Czwartek , 28/03/2019
  Opis: Dot. zadania: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z audytami energetycznymi oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 564215 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

176 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.12.2019 Wtorek , 26/03/2019
  Opis: dotyczy usługi przygotowania dokumentacji technicznej (w tym w szczególności przygotowanie zestawienia sprzętowego wraz z jego opisem, kosztorysem i specyfikacją techniczną) dla celów prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 4590511 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

177 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.10.2019 Wtorek , 26/03/2019
  Opis: dot. „Świadczenia usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż ”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146557 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

178 Zapytanie ofertowe z dnia 22 marca 2019 nr OK.423.3.2019 Piątek , 22/03/2019
  Opis: na wykonanie zabiegu wertykujacji nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej w powierzchni 10,875 m
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4383334 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

179 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania nr KG.271.3.2019 z dnia 07.03.2019 r. Poniedziałek, 18/03/2019
  Opis: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Raciąż oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1292484 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

180 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania nr KG.271.2.2019 z dnia 07.03.2019 r. Poniedziałek, 18/03/2019
  Opis: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż i usługi weterynaryjnej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1432204 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

181 Informacja z otwarcia ofert - dot. postępowania nr KG.271.3.2019 z dnia 07.03.2019 r. Piątek , 15/03/2019
  Opis: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Raciąż oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 947980 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

182 Informacja z otwarcia ofert - dot. postępowania nr KG.271.2.2019 z dnia 07.03.2019 r. Piątek , 15/03/2019
  Opis: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż usługi weterynaryjne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1097818 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

183 Informacja z otwarcia ofert - dot. postępowania nr KG.271.1.2019 Poniedziałek, 11/03/2019
  Opis: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z audytami energetycznymi oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1417149 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

184 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.8.2019 Poniedziałek, 11/03/2019
  Opis: dot. wykonania zadania pn. „Zakup tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 179477 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

185 Zmiana treści zapytania ofertowego KZ.271.10.2019 z dnia 07.03.2019r. Piątek , 08/03/2019
  Opis: dot. „Świadczenie usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158553 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

186 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.10.2019 z dnia 07.03.2019r. Czwartek , 07/03/2019
  Opis: dot. Świadczenia usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1081678 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

187 Zapytanie ofertowe nr KG.271.3.2019 z dnia 07.03.2019 r. Czwartek , 07/03/2019
  Opis: Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Raciąż oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1789316 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

188 Zapytanie ofertowe nr KG.271.2.2019 z dnia 07.03.2019 r. Czwartek , 07/03/2019
  Opis: Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż – usługi weterynaryjne”

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1448362 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

189 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego KZ.271.8.2019 Wtorek , 05/03/2019
  Opis: dot. zakup tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu w związku z realizacją przez Gminę Miasto Raciąż projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150759 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

190 KZ.271.8.2019 z dnia 28.02.2019r. Czwartek , 28/02/2019
  Opis: ZAKUP TABLIC INFORMACYJNO-PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Gmina Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3070105 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

191 Zapytanie ofertowe nr KG.271.1.2019 z dnia 28.02.2019 r. Czwartek , 28/02/2019
  Opis: Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z audytami energetycznymi oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 240989502 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

192 Zapytanie ofertowe nr KG.271.1.2019 z dnia 28.02.2019 r. Czwartek , 28/02/2019
  Opis: Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z audytami energetycznymi oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 240989502 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

193 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KZ.271.6.2019 Środa , 27/02/2019
  Opis: świadczenie usług w zakresie dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na rzecz Urzędu Miejskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 385477 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

194 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.6.2019 z dnia 19.02.2019r. Wtorek , 19/02/2019
  Opis: zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na rzecz Urzędu Miejskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1505809 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

195 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KP.6730.1A.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. Wtorek , 29/01/2019
  Opis: dot. "Świadczenia usług w 2019 roku w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonywania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 260645 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

196 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.1.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. Poniedziałek, 28/01/2019
  Opis: dot. wykonania remontu dwóch komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Raciążu przy ul. Kilińskiego 11 i Pl. A. Mickiewicza 5 będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8658301 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

197 Zapytanie ofertowe nr. KP.6730.1A.2019 z dnia 10 stycznia 2019r. Piątek , 11/01/2019
  Opis: na świadczenie usług w 2019 roku w zakresie:
a) wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
b) wykonywanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 992859 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

198 Zapytanie ofertowe z dnia 11 stycznia 2019r., nr OK.271.1.2019 Czwartek , 10/01/2019
  Opis: wyłonienie terapeuty prowadzącego punkt wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2109319 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

199 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OK.271.7.2018 z dnia 09 stycznia 2019r. Czwartek , 10/01/2019
  Opis: na "Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej "RODO" Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" i i innymi obowiązującymi przepisami prawa w Urzędzie Miejskim w Raciążu i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż oraz pełnienie w nich funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 523937 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

200 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr KZ.271.1.2019 z dnia 02.01.2019r. Wtorek , 08/01/2019
  Opis: dot. świadczenia usług prawnych w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz jednostkach podległych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 133634 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

201 Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2019r. nr KZ.271.1.2019 Poniedziałek, 07/01/2019
  Opis: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1849125 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

202 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zmiana wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 04 stycznia 2019. Piątek , 04/01/2019
  Opis: na zakup tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171376 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

203 Notatka z dnia 19 grudnia 2018r. Czwartek , 03/01/2019
  Opis: dotyczące zakupu tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 453972 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

204 Notatka z dnia 19 grudnia 2018r. Czwartek , 03/01/2019
  Opis: dotyczące zakupu artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156683 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

205 Zapytanie ofertowe z dnia 27 grudnia 2018r. nr. OK.271.7.2018 Piątek , 28/12/2018
  Opis: na "Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej "RODO" Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" i i innymi obowiązującymi przepisami prawa w Urzędzie Miejskim w Raciążu i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż oraz pełnienie w nich funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1331330 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

206 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.4.2018 z dnia 27 grudnia 2018r. Czwartek , 27/12/2018
  Opis: dot. "Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - w podziale na dwie części: Część I - Pogotowie hydrauliczne i Część II - -Pogotowie elektryczne.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 213744 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

207 Zapytanie ofertowe z dnia 19 grudnia 2018r. nr OT.2601.18.2018 Piątek , 21/12/2018
  Opis: na zakup tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 293144 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

208 Zapytanie ofertowe z dnia 19 grudnia 2018r. nr OT.2601.17.2018 Środa , 19/12/2018
  Opis: na zakup artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 377054 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

209 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku Wtorek , 18/12/2018
  Opis: na kalendarze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 164593 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

210 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.16.2018 z dnia 11 grudnia 2018r. Wtorek , 11/12/2018
  Opis: w sprawie zakupu kalendarzy na 2019 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 474985 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

211 Zapytanie ofertowe nr KM.271.4.2018 Wtorek , 11/12/2018
  Opis: na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1167836 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

212 Zwwiadomienie o zmianie w wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 11/12/2018
  Opis: dot. wykonania przeglądów instalacji gazowych wraz z urządzeniami.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182554 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

213 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.3.2018 z dnia 06 grudnia 2018r. Czwartek , 06/12/2018
  Opis: dot. wykonania przeglądów instalacji gazowych wraz z urządzeniami w komunalnym budynku mieszkalnym 24 rodzinnym przy ul. Akacjowej 9 w Raciążu.,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 617742 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

214 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.2.2018 z dnia 06 grudnia 2018r. Czwartek , 06/12/2018
  Opis: dot. wykonania przeglądów kominiarskich/dymowych/wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 537638 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

215 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.1.2018 z dnia 06 grudnia 2018r. Czwartek , 06/12/2018
  Opis: dot. wykonania przeglądów techniczny komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 677301 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

216 Informacja o unieważnieniu postępowania nr KG.271.14.2018 Piątek , 23/11/2018
  Opis: dot. zadania: "Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-opisowej rozwiązania miejsc postojowych przy Pl. A. Mickiewicza po stronie południowej i wschodniej".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 255800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

217 Zapytanie ofertowe Nr KM.271.2.2018 z dnia 21 listopada 2018r. Środa , 21/11/2018
  Opis: Na wykonanie przeglądów kominiarskich/dymowycb/wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1224777 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

218 Zapytanie ofertowe Nr KM.271.3.2018 z dnia 21 listopada 2018r. Środa , 21/11/2018
  Opis: Na wykonanie przeglądu okresowego instalacji gazowej, przeglądu technicznego kotłów gazowych i urządzeń gazowych oraz usunięcie ewentualnych nieszczelności w lokalach, w komunalnym budynku mieszkalnym 24 - rodzinnym położonym w Raciążu przy ul. Akacjowej 9.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 999283 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

219 Zapytanie ofertowe Nr KM.271.1.2018 z dnia 21 listopada 2018r. Środa , 21/11/2018
  Opis: Na wykonanie rocznych przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1202686 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

220 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku Środa , 14/11/2018
  Opis: na system do streamowania Sesji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 127830 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

221 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.15.2018 Wtorek , 06/11/2018
  Opis: na zakup systemu do streamowania transmisji Sesji Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 314073 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

222 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OT.2601.15.2018 Wtorek , 06/11/2018
  Opis: dotyczące zakupu systemu do streamowania transmisji Sesji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116468 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

223 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MOPS.26.12.2018 Środa , 31/10/2018
  Opis: dotyczy projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTO RACIĄŻ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 540783 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

224 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.7230.3.2018 Wtorek , 30/10/2018
  Opis: w sprawie dzierżawy wydzielonej części terenu przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 190325 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

225 Infoirmacja z otwarcia ofert Wtorek , 30/10/2018
  Opis: dot. dzierżawy wydzielonej części terenu przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155038 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

226 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.14.2018 Wtorek , 30/10/2018
  Opis: w sprawie zakupu systemu do streamowania transmisji Sesji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 312037 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

227 Informacja z otwarcia ofert KG.271.14.2018 Piątek , 26/10/2018
  Opis: Dot. postępowania na: „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – opisowej rozwiązania miejsc postojowych przy Pl. A. Mickiewicza po stronie południowej i wschodniej".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182252 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

228 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.3.2018 z dnia 22 października 2018r. Poniedziałek, 22/10/2018
  Opis: na dzierżawę wydzielonej części terenu ( chodnika ) przy ulicy Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu ( przy cmentarzu parafialnym ) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 ( 4m x 3m ) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 791240 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

229 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. KG.7230.2.2018 z dnia 19 października 2018r. Poniedziałek, 22/10/2018
  Opis: na dzierżawę wydzielonej części terenu (chodnika) przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 (4mx3m) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 198812 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

230 Zapytanie ofertowe nr KG.271.14.2018 z dnia 19 października 2018 r. Piątek , 19/10/2018
  Opis: na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – opisowej rozwiązania miejsc postojowych przy Pl. A. Mickiewicza po stronie południowej i wschodniej".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2823000 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

231 Zapytanie ofertowe nr. KG.7230.2.2018 z dnia 15 października 2018r. Poniedziałek, 15/10/2018
  Opis: na dzierżawę wydzielonej części terenu (chodnika) przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 (4m x 3m) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1153771 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

232 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.12.2018 z dnia 10 października 2018r. Środa , 10/10/2018
  Opis: na wyłonienie pedagoga, psychologa, prawnika, terapeuty oraz doradcy zawodowego w ramach projektu "Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6477556 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

233 Informacja z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego KG.271.12.2018 z dnia 09 października 2018r. Wtorek , 09/10/2018
  Opis: dot. dostawy wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 299176 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

234 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.271.12.2018 z dnia 09 października 2018r. Wtorek , 09/10/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 320943 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

235 Zapytanie ofertowe nr KG.271.12.2018 z dnia 05 października 2018 r. Piątek , 05/10/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6075560 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

236 Informacja o unieważnieniu postępowania nr. KG.271.11.2018 z dnia 04 październikia 2018r. Czwartek , 04/10/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170766 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

237 Informacja z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego nr KG.271.11.2018 z dnia 25.09.20018 r Środa , 03/10/2018
  Opis: dot. dostawy wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 347168 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

238 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KT.271.10.2018 Wtorek , 02/10/2018
  Opis: na dostawę i montaż 4 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana i ul. Warszawska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262681 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

239 Informacja z otwarcia ofert Poniedziałek, 01/10/2018
  Opis: dot. postępowania pn."Dostawa i montaż 4 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana i Warszawska".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 227114 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

240 Zapytranie ofertowe nr KG.271.11.2018 z dnia 25 września 2018r. Wtorek , 25/09/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3754339 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

241 Zapytanie ofertowe nr. KT.271.10.2018 z dnia 21 września 2018r. Piątek , 21/09/2018
  Opis: na dostawę i montaż 4 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana i ul. Warszawska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1254199 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

242 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.10.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie Kierownika w Placówce wsparcia dziennego - Świetlica ARKA w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 309678 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

243 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.9.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie prowadzących zajęcia rozwijające w Placówce wsparcia dziennego - Świetlica ARKA w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 343312 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

244 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.8.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie psychologa i pedagoga w Placówce wsparcia dziennego- Świetlica ARKA w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 298795 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

245 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.7.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie kierownika i wychowawców w Placówce wsparcia dziennego - Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 408316 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

246 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.271.10.2018 Czwartek , 20/09/2018
  Opis: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dot. usługi polegającej na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.: ”Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 356436 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

247 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Poniedziałek, 17/09/2018
  Opis: Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269586 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

248 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Poniedziałek, 17/09/2018
  Opis: dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dot. zakupu tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 321590 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

249 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 17/09/2018
  Opis: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dot. zakupu tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 604077 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

250 Odpowiedzi na pytania Środa , 12/09/2018
  Opis: dotyczące zapytania ofertowego na usługę polegającej na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn : Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 951768 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

251 Notatka z pisemnego rozpoania rynku z dnia 27 września 2018r Poniedziałek, 10/09/2018
  Opis: polegające na zakupie systemu do elektronicznego głosowania uchwał Rady Miejskiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 282459 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

252 Zapytanie ofertowe nr OK.271.6.2018 z dnia 7 września 2018r. Poniedziałek, 10/09/2018
  Opis: na wyłonienie terapeuty prowadzącego punkt wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2891715 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

253 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MOPS.26.6.2018 Środa , 05/09/2018
  Opis: "Zakup i dostarczenie wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica Arka".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 229460 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

254 Odpowiedzi na pytania KG.271.9.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. Wtorek , 04/09/2018
  Opis: w sprawie zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 267306 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

255 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.10.2018 z dnia 3 września 2018r. Wtorek , 04/09/2018
  Opis: na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.: ”Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6180393 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

256 Zapytanie ofertowe na KG.271.9.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. Piątek , 31/08/2018
  Opis: w sprawie zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2084079 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

257 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr KG.271.5.2017 z dnia 14 września 2017r. Piątek , 31/08/2018
  Opis: na realizację usługi polegającej na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165747 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

258 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.10.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku Czwartek , 30/08/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia kierownika w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlica - ARKA w Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3237419 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

259 Pisemne rozpozanie rynku nr OT.2601.13.2018 Poniedziałek, 27/08/2018
  Opis: na zakup systemu do elektronicznego głosowania uchwał Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 278820 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

260 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.3.2018 Środa , 22/08/2018
  Opis: dotyczy zamówienia na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania
projektem pn: Projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektowności
energetycznej w Gminie Miasto Raciąż” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6676243 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

261 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.9.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia prowadzącego/cej zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się oraz prowadzącego/cej zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne w Placówce Wsparcia Dziennego —Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3864011 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

262 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.8.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia pedagoga i psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego —Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3483868 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

263 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.7.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia kierownika oraz dwóch wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego —Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3663372 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

264 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.6.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: na zakup i dostarczenie wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego — Świetlica Arka
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 610828 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

265 Informacja dotycząca zapytania ofertowego na KZ.6845.1.2018 z dnia 16.07.2018r Środa , 25/07/2018
  Opis: w sprawie wydłużenia terminu składania ofert na punkty gastronomiczno - handlowe podczas V Jarmarku Raciąskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148309 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

266 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KG.7021.1.2018 Piątek , 20/07/2018
  Opis: na rewitalizację parku miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 200710 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

267 Zapytanie ofertowe nr KZ.6845.1 .2018 Wtorek , 17/07/2018
  Opis: na punkty gastronomiczno-handlowe przy Placu Adama Mickiewicza podczas trwania wydarzeń artystyczno-rozrywkowych „V Jarmark Raciąski” w dniach 14 – 15 sierpnia 2018r.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3133282 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

268 Konkurs ofert KG.7021.1.2018 Piątek , 06/07/2018
  Opis: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rewitalizacyjnych w parku Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1604569 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

269 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 19/06/2018
  Opis: dotyczy świadczenia usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 314875 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

270 Zapytanie ofertowe KZ.271.1.2018 Wtorek , 05/06/2018
  Opis: na świadczenie usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1319709 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

271 Protokół z otwarcia ofert nr. KO.7031.2.2018 Piątek , 25/05/2018
  Opis: dotyczy zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - Etap II".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 285276 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

272 Zapytanie ofertowe dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż Etap II Wtorek , 22/05/2018
  Opis: Usługi polegające na odbiorze płyt azbestowo-cementowych falistych stosowanych w budownictwie, zdemontowanych wcześniej i składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Raciąż wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych, w ilości około 12,70 Mg (7 posesji).
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1730344 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

273 Nonatka z pisemnego rozpoznaia rynku z dnia 25 kwietnia 2018r. Wtorek , 15/05/2018
  Opis: polegające na serwisowaniu systemu monitoringu miejskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 289516 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

274 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 09 maja 2018r, nr. KO.7031.1.2018 Środa , 09/05/2018
  Opis: w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - ETAP II
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1889464 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

275 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Czwartek , 26/04/2018
  Opis: na przygotowanie oceny stanu technicznego mostu na rzece Raciążnica w ciągu ulicy Mławskiej o numerze JNI 15420007 oraz oceny stanu technicznego mostu na rzece Karsówka w ciągu ulicy Płockiej o numerze JNI 15420006.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193563 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

276 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 25 kwietnia, nr OT.2601.4.2018 Środa , 25/04/2018
  Opis: na konserwację kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 324164 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

277 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 18/04/2018
  Opis: dotyczy wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 177656 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

278 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferrty Wtorek , 17/04/2018
  Opis: dot. punktów gastronomiczno handlowych przy ul. 19 stycznia podczas Majówki 2018.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 286819 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

279 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.1.2018 Wtorek , 17/04/2018
  Opis: dot.ofert na wynajem 8 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 620509 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

280 Zapytanie ofertowe KM.6845.1.2018 z dnia 10.04.2018 Środa , 11/04/2018
  Opis: na punkty gastronomiczno-handlowe przy ul. 19 Stycznia
podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego
III Festiwal Muzyki Tanecznej – Majówka 2018


  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6159354 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

281 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.5.2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. Czwartek , 05/04/2018
  Opis: dotyczące wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 822692 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

282 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku Czwartek , 05/04/2018
  Opis: na artykuły chemiczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115273 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

283 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 29/03/2018
  Opis: dot. zapytania ofertowego OK.271.1.2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170492 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

284 Pismene rozpoznanie rynku z dnia 28 marca 2017 nr OT.2601.3.2018 Środa , 28/03/2018
  Opis: na zakup artykułów chemicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 256029 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

285 Załącznik nr 1 Czwartek , 22/03/2018
  Opis: do zapytania ofertowego nr OK.271.1.2018 z dnia 19.03.2018 r.

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 53248 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

286 Zapytanie ofertowe z dnia 19 marca 2018r nr OK.271.1.2018 Czwartek , 22/03/2018
  Opis: na świadczenie usług związanych z realizację zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz trzech jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż oraz pełnienie w nich funkcji Inspektora Danych Osobowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1184553 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

287 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KG.032/2 Poniedziałek, 19/02/2018
  Opis: „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r.”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130935 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

288 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KG.032/1 Poniedziałek, 19/02/2018
  Opis: „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r. – usługi weterynaryjne.”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 133771 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

289 Konkurs ofert na wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości w Gminie Miasto Raciąż w 2018 roku Wtorek , 13/02/2018
  Opis: KG.6725.1.2018
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1936793 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

290 Pisemne rozpoznanie rynku Środa , 07/02/2018
  Opis: na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302528 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

291 Zapytanie ofertowe na KP.6730.1A.2018 Piątek , 19/01/2018
  Opis: w sprawie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 867383 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

292 Zapytanie ofertowe nr KG.032/2 Czwartek , 18/01/2018
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 272115 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

293 Zapytanie ofertowe nr KG.032/1 Czwartek , 18/01/2018
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r. - usługi weterynaryjne
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 451686 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

294 Notatka z pisemnego rozpoznia rynku nr OT.2601.19.2017 Wtorek , 02/01/2018
  Opis: na dostawę tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302240 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

295 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr OT.2601.19.2017 Wtorek , 02/01/2018
  Opis: na dostawę artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117613 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

296 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 27/12/2017
  Opis: dotyczy "Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w podziale na dwie części: Część 1 - Pogotowie hydrauliczne i Część II - Pogotowie elektryczne.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183786 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

297 Pisemne rozpoznanie rynku nr OT.2601.19.2017 z dnia 20 grudnia 2017r Środa , 20/12/2017
  Opis: na tonery
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189170 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

298 Pisemne rozpoznanie rynku nr OT.2601.18.2017 z dnia 20 grudnia 2017r. Środa , 20/12/2017
  Opis: na artykuły biurowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 387829 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

299 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 19/12/2017
  Opis: dotyczy wykonania pięcioletnich przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221586 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

300 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku Poniedziałek, 18/12/2017
  Opis: na kalendarze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104634 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

301 Zapytanie ofertowe nr KM.7031.1.2017 z dnia 11.12.2017r. Poniedziałek, 11/12/2017
  Opis: w sprawie prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych w podziale na dwie części.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3360765 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

302 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.17.2017 z dnia 11 grudnia 2017r. Poniedziałek, 11/12/2017
  Opis: na zakup kalendarzy na 2018 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156952 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

303 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.5.2017 Wtorek , 05/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania pięcioletnich przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 569852 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

304 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania przeglądów kominiarskich w lokalach komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 180349 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

305 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania przeglądów instalacji gazowych w budynku przy ul. Akacjowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195905 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

306 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114145 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

307 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.3.2017 z dnia 16 listopada 2017r. Czwartek , 16/11/2017
  Opis: na wykonanie przeglądów kominiarskich/ dymowych/ wentylacyjnych w komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 606495 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

308 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.2.2017 z dnia 16 listopada 2017r. Czwartek , 16/11/2017
  Opis: na wykonanie przeglądu okresowego instalacji gazowej, przeglądu technicznego kotłów gazowych i urządzeń gazowych oraz usunięcie ewentualnych nieszczelności w lokalach w komunalnym budynku mieszkalnym 24 - rodzinnym położonym w Raciążu przy ul. Akacjowej 9.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 522526 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

309 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.1.2017 z dnia 16 listopada 2017r. Czwartek , 16/11/2017
  Opis: na wykonanie przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 649255 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

310 Ogłoszenie o zamówieniu Gminy Miasto Raciąż Środa , 25/10/2017
  Opis: na zakup i dostarczenie umundurowania dla osiemnastu zuchów i dwudziestu czterech harcerzy oraz wyposażenia biwakowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 805401 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

311 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.2.2017 Poniedziałek, 16/10/2017
  Opis: na wynajem 8 stoisk handlowych o powierzchni 25 m2 każde znajdujących się przy ul. Wolności 7,9,11,13 oraz 4 stoisk handlowych o powierzchni 12m2 przy ul. Rzewuskiego w okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 658376 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

312 ZAWIADOMNIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KG.271.5.2017 Wtorek , 03/10/2017
  Opis: Zamawiający: Gmina Miasto Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, unieważnia postępowanie prowadzone w ramach zapytania ofertowego nr KS.271.6.2017 z dnia 15 września 2017 roku na realizację zadania polegającego na usłudze przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenia postępowań w trybie PZP, kompleksowej obsłudze prawnej projektu dotyczącej zgodności z PZP oraz innymi wytycznymi programowymi w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157387 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

313 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KG.271.5.2017 Wtorek , 03/10/2017
  Opis: Dotyczy postępowania polegającego na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż ", Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187086 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

314 Notatka z pismenego rozpoznania rynku Czwartek , 21/09/2017
  Opis: na artykuły chemiczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109296 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

315 Zapytanie ofertowe Nr KG.271.6.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe
Nr KG.271.6.2017


Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż ", Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1997626 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

316 Zapytanie ofertowe Nr KG.271.6.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe
Nr KG.271.6.2017


Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż ", Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1997626 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

317 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KG.271.5.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr KG.271.5.2017
na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 2674895 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

318 Zaytanie ofertowe nr OT.2601.16.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: w sprawie świadczeniu usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300763 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

319 Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego OT.2601.15.2017 z dnia 13 września 2017r. Piątek , 15/09/2017
  Opis: na zakup artykułów chemicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155268 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

320 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.15.2017 z dnia 13 września 2017r Środa , 13/09/2017
  Opis: na zakup artykułów chemicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262676 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

321 Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego OT.2601.14.2017 z dnia 06 września 2017r. Poniedziałek, 11/09/2017
  Opis: w sprawie świadczeniu usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 140142 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

322 Unieważnienie zapytania ofertowego Nr KG.271.4.2017 Poniedziałek, 11/09/2017
  Opis: UNIEWŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nr KG.271.4.2017
na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: image/png
  Rozmiar: 1006462 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

323 Pismene rozpoznanie rynku z dnia 06 września 2017r nr OT.2601.14.2017 Środa , 06/09/2017
  Opis: w zakresie świadczenia usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 295062 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

324 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KG.271.4.2017 Piątek , 01/09/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr KG.271.4.2017
na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1500149 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

325 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr KG.271.3.2017 Wtorek , 22/08/2017
  Opis: polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn: "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157134 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

326 Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr KG.271.3.2017 wraz ze zmiana zapytania ofertowego Środa , 16/08/2017
  Opis: dotyczy realizacji zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn.:"Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 5636951 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

327 Zapytanie ofertowe nr KG.271.3.2017 Piątek , 04/08/2017
  Opis: na realizację zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 3954426 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

328 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.5.2017 Piątek , 04/08/2017
  Opis: na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-opisowej dla Miejskiego Przedszkola w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 837270 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

329 Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017r. nr KP.6830.1.2017 Środa , 02/08/2017
  Opis: w sprawie wykonania prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 173124 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

330 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr KG.271.2.2017 Wtorek , 01/08/2017
  Opis: dotyczy zapytanie ofertowego na przygotowanie dokumentacji przetargowej ( w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn.:"Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139153 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

331 Zapytanie ofertowe z dnia 07 lipca 2017r. nr KP.6830.1.2016 Piątek , 07/07/2017
  Opis: dotyczące wykonania prac geodezyjnych związanych z rozgraniczenie nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163749 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

332 Uniewaznienie zapytania ofertowego Środa , 05/07/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu „Platforma e-Urząd w Raciążu
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 212150 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

333 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 05/07/2017
  Opis: dot. zapytania ofertowego nr KG.271.2.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 600921 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

334 Wybór nakorzystniejszej oferty Wtorek , 04/07/2017
  Opis: dotyczące zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 548792 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

335 Zmiana treści zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.3.2016/2017 z dnia 23.06.2017 r. Środa , 28/06/2017
  Opis: dotyczące zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020


  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 791246 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

336 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.3.2016/2017 Wtorek , 27/06/2017
  Opis: dotyczące zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 298106 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

337 Załączniki do zapytania ofertowego nr OT.042.1.2017 z dnia 23.06.2017r. Piątek , 23/06/2017
  Opis: dotyczące "Budowy bazy edukacyjnej w mieście Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 98436 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

338 Zapytanie ofertowe nr OK.042.1.2017 z dnia 23.06.2017r. Piątek , 23/06/2017
  Opis: dotyczące "Budowy bazy edukacyjnej w mieście Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 457030 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

339 Zapytanie ofertowe nr KS.042.2.3.3.2016/2017 Piątek , 23/06/2017
  Opis: Na zakup tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1416302 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

340 Zapytanie ofertowe nr KG.271.2.2017 Środa , 21/06/2017
  Opis: na przygotowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowe przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn.:"Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż", Działanie 4.2"Efektywność energetyczna" oś priorytetowa IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 14890742 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

341 Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.2.2016/2017 Wtorek , 20/06/2017
  Opis: na publikację 2 artykułów informacyjno - promocyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 400223 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

342 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.1.2016/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. Wtorek , 20/06/2017
  Opis: NA ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 325023 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

343 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KG.271.1.2017 z dnia 09.06.2017 r. Piątek , 16/06/2017
  Opis: na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 306095 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

344 INFORMACJA ws. zapytania ofertowego Piątek , 16/06/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu pn.: "Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 228044 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

345 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.1.2016/2017 z dnia .. Środa , 14/06/2017
  Opis: na zakup tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 292837 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

346 INFORMACJA O WYDŁUŻENIU DIALOGU TECHNICZNEGO Wtorek , 13/06/2017
  Opis: w ramach zadania pn. "Platforma e-Urząd w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110954 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

347 Zapytanie ofertowe nr KS.042.2.3.2.2016/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku Piątek , 09/06/2017
  Opis: na publikację 2 artykułów informacyjno-promocyjnych w ramach promocji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 970123 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

348 Zapytanie ofertowe nr KG.271.1.2017 Piątek , 09/06/2017
  Opis: na przygotowanie dokumentacji przetargowej ( w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 4922949 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

349 Zapytanie ofertowe nr KS.042.2.3.1.2016/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku Piątek , 09/06/2017
  Opis: na zakup tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1208653 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

350 Zapytanie ofertowe nr KG.6845.2.2017 Piątek , 09/06/2017
  Opis: na prowadzenie działalności gastronomiczno - handlowej podczas trwania wydarzeń artystyczno - rozrywkowych "IV Jarmark Raciąski"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1141622 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

351 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr KS.271.6.2017 z dnia 31 maja 2017 roku Czwartek , 08/06/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu pn.: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 483387 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

352 Zapytanie ofertowe nr OK.425.6.2017 Piątek , 02/06/2017
  Opis: W sprawie przeprowadzenia piaskowania wraz z aeracją i nawożeniem boiska piłkarskiego przy ulicy Sportowej w Raciążu,woj.mazowieckie"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 855048 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

353 Zapytanie ofertowe nr KS.271.6.2017 z dnia 31 maja 2017 roku Środa , 31/05/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu pn.: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 735659 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

354 Wybór Najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe Nr KG.7221.1.2017 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe
Nr KG.7221.1.2017 Na system referencyjny w formie elektronicznej dla sieci dróg gminnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 177282 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

355 Zapytanie ofertowe nr KG.221.1.2017 Wtorek , 25/04/2017
  Opis: na system referencyjny w formie elektronicznej dla sieci dróg gminnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3217067 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

356 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.1.2017 Wtorek , 25/04/2017
  Opis: dot.ofert na wynajem 8 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 542983 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

357 Unieważnienie postępowania na KG.7011.3.2017 z dnia 27.03.2017r. Piątek , 14/04/2017
  Opis: w sprawie opracowania dokumentacji projektów budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 271904 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

358 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.4.2017 Piątek , 31/03/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe nr KG.7011.4.2017 „Na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – opisowej w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1627743 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

359 Dotyczy: Zapytania ofertowego nr KG.6845.1.2017 z dnia 28.03.2017 Piątek , 31/03/2017
  Opis: Gmina Miasto Raciąż informuje, że do dnia 7 kwietnia 2017 roku został przedłużony termin składania ofert w zapytaniu ofertowym Nr KG.6845.1.2017 na punkty gastronomiczno-handlowe przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzeń artystyczno-rozrywkowych II Festiwal Disco Polo – Majówka 2017
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100695 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

360 Zapytanie ofertowe nr KG.6845.1.2017 Czwartek , 30/03/2017
  Opis: na punkty gastronomiczno - handlowe przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzeń artystyczno - rozrywkowych II Festiwal Disco Polo - Majówka 2017
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 959656 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

361 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.2.2017 Wtorek , 28/03/2017
  Opis: na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 270742 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

362 Zapytanie ofertowe nr KG.6725.1.2017 Wtorek , 28/03/2017
  Opis: na wykonanie operatów szacunkowych wycen działek dla potrzeb wykupów gruntów oraz naliczenia opłaty adiacenckiej w 2017 roku
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 719787 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

363 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn.21 marca 2017r nr. OT.2601.7.2017 Piątek , 24/03/2017
  Opis: polegającego na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt. markowych jednostek centralnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130718 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

364 Zapytanie ofertowe nr KG.7223.1.2017 Środa , 22/03/2017
  Opis: na opracowanie projektu, wykonanie, dostawę i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 589222 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

365 Zaapytanie ofertowe nr KG.7011.2.2017 Środa , 22/03/2017
  Opis: na dostawę i montaż 2 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 890153 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

366 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.1.2017 Środa , 22/03/2017
  Opis: na dzierżawę 16 sztuk opraw przemysłowych o mocy 112 W na hali sportowej w Miejskim Zespole Szkół
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 584544 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

367 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 21 marca 2017r nr OT.2601.6.2017 Wtorek , 21/03/2017
  Opis: polegające na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt. markowych jednostek centralnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1765681 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

368 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 21/03/2017
  Opis: dot. opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195805 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

369 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 Piątek , 17/03/2017
  Opis: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy Zapytania ofertowego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 364412 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

370 Ogłoszenie o Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Czwartek , 16/03/2017
  Opis: Ogłoszenie o Konkursie
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej:
1) Projekt nowej przestrzeni kulturalnej przy ul. Kilińskiego 21.
2) Projekt elewacji budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 96094059 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

371 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. OT.2601.3.2017 Środa , 15/03/2017
  Opis: polegającego na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt.markowych jednostek centralnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 129776 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

372 Zestawienie otrzymanych ofert na zapytanie ofertowe z dnia 01 marca 2017 nr.2601.3.2017 Poniedziałek, 13/03/2017
  Opis: na budowę sieci i zakup 16 szt. komputerów w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157567 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

373 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 02 marca 2017r nr. OT.2601.4.2017 Środa , 08/03/2017
  Opis: a artykuły chemiczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117114 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

374 Zapytanie ofertowe nr KI.032/3 Czwartek , 02/03/2017
  Opis: pn." Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017r."
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1123490 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

375 Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr KI.032/2 Czwartek , 02/03/2017
  Opis: Dotyczy zapytania ofertowego "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017r."
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109285 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

376 Pisemne rozpoznie rynku nr OT.2601.4.2017r z dnia 02 marca 2017r. Czwartek , 02/03/2017
  Opis: na zakup środków czystości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 211068 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

377 Zapytanie ofertowe z dnia 01 marca 2017r. nr KO.271.1.1.2017 Środa , 01/03/2017
  Opis: dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5135320 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

378 Pisemne zapytanie rynku numer OT.2601.3.2017 z dnia 03 marca 2017r. Środa , 01/03/2017
  Opis: polegają na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt. markowych jednostek centralnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1073677 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

379 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytaia ofertowego z dnia 16.02.2017e. Nr KO.271.1.2017 Wtorek , 28/02/2017
  Opis: dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150815 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

380 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Czwartek , 23/02/2017
  Opis: opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155933 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

381 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.6812.2.2017 Środa , 22/02/2017
  Opis: dotyczy wyceny lokali mieszkalnych należących do zasobów gminy Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302154 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

382 „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r. - usługi weterynaryjne" Wtorek , 21/02/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr KI.032/1
pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r. - usługi weterynaryjne"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1074673 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

383 „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r." Wtorek , 21/02/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/2 pn „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r."
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1133169 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

384 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2017-2026 Wtorek , 21/02/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2017-2026
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1667021 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

385 Zapytanie ofertowe z dnia 16.02.2017r nr.KO.271.1.2017 Wtorek , 21/02/2017
  Opis: w sprawie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1840406 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

386 Zapytanie ofertowe nr KM.6812.2.2017 Wtorek , 14/02/2017
  Opis: dotyczące wyceny lokali należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 694657 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

387 Zawiadomienie o unieważnieniu postęowania Poniedziałek, 13/02/2017
  Opis: na wycenę lokali mieszkalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 125636 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

388 Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 10/02/2017
  Opis: dot. "Wycena lokali mieszkalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 286046 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

389 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy konkursu ofert Nr KS.271.4.2017 na stanowisko: Doradca finansowo-księgowy projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 223088 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

390 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KS.271.4.2017 a dnia 31 stycznia 2017 roku Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy konkursu ofert Nr KS.271.4.2017 na stanowisko: Doradca finansowo-księgowy projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 568311 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

391 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy zapytania ofertowego nr KS.271.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku na zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 251733 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

392 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KS.271.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku Środa , 08/02/2017
  Opis: Dotyczy zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 722384 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

393 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy kompleksowej obsługi prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 457901 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

394 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KS.271.2.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku Środa , 08/02/2017
  Opis: Dotyczy kompleksowej obsługi prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 714024 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

395 Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego nr KS.271.2.2017 z dnia 31.01.2017 r. Piątek , 03/02/2017
  Opis: dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na kompleksowej obsłudze prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2517207 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

396 Konkurs ofert nr KS.271.4.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: na stanowisko Doradcy finansowo-księgowego projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1110617 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

397 Zapytanie ofertowe nr KS.271.3.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na zarządzaniu projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 13375500 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

398 Zapytanie ofertowe nr KS.271.2.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na kompleksowej obsłudze prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 2962672 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

399 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KS.271.4.2016/UP Wtorek , 31/01/2017
  Opis: Dotyczy przygotowywania dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 209323 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

400 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP Wtorek , 31/01/2017
  Opis: dotyczy świadczenia usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183601 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

401 Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2017r. nr. KM.6812.1.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: na Wycenę lokali mieszkalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 676212 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

402 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KS.271.4.2016/UP Czwartek , 12/01/2017
  Opis: Dotyczy przygotowywania dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 266595 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

403 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Czwartek , 12/01/2017
  Opis: Dotyczy zapytania ofertowego nr KS.271.4.2016/UP z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 692822 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

404 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KS.271.3.2016/UP Czwartek , 12/01/2017
  Opis: dotyczy świadczenia usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 240388 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

405 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Czwartek , 12/01/2017
  Opis: Dotyczy zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 677051 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

406 Zapytanie ofertowe KP.6730.1A.2017 z dnia 10.01.2017r. Wtorek , 10/01/2017
  Opis: a) na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
b) na wykonanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 193169 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

407 Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP Czwartek , 05/01/2017
  Opis: na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/x-zip
  Rozmiar: 13085233 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

408 Wyjanienia do zapytania ofertowego nr KS.271.4.2016/UP Czwartek , 05/01/2017
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenie postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 540405 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

409 Zmiana treści zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP z dnia 29.12.2016 r. Czwartek , 05/01/2017
  Opis: na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 268524 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

410 Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania nr KS.271.2.2016 Piątek , 30/12/2016
  Opis: na wykonanie projektów zagospodarowania zieleni na terenach publicznych Gminy Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 216013 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

411 Zapytanie ofertowe nr KS.271.4.2016_UP z dnia 29 grudnia 2016 roku Czwartek , 29/12/2016
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenie postępowania w formule otwartej  przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 13085233 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

412 Zapytanie ofertowe nr KS.271.3.2016_UP z dnia 29 grudnia 2016 roku Czwartek , 29/12/2016
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 13798202 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

413 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dn. 14.12.2016 nr OT.2601.22.2016 Czwartek , 29/12/2016
  Opis: na zakup tonerów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 307648 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

414 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 14.12.2016 nr OT.2601.21.2016 Czwartek , 29/12/2016
  Opis: na zakup artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160697 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

415 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert na realizację zadania publicznego nr OT.2601.19.2016 Środa , 21/12/2016
  Opis: polegającego na dostawie serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją + łącznie 27 licencji CAL na urządzenie oraz zestawem sprzętu sieciowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130751 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

416 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 21/12/2016
  Opis: na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oaz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 273948 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

417 Zapytanie ofertowe nr KS.271.2.2016 z dnia 19 grudnia 2016r. Poniedziałek, 19/12/2016
  Opis: na wykonanie projektów zagospodarowania zieleni na terenach publicznych Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 2278139 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

418 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 06 grudnia 2016r nr OT.2601.18.2016 Czwartek , 15/12/2016
  Opis: na zakup kalendarzy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95186 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

419 Zapytanie ofertowe z dnia 13 grudnia 2016r nr OT.2601.19.2016 Środa , 14/12/2016
  Opis: na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją + łącznie 27 licencji CAL na urządzenie oraz zestawem sprzętu sieciowego


  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 1052713 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

420 Modyfikacja treści SIWZ zapytania ofertowego ny OT.2601.19.2016 z dnia 13.12.2016e Środa , 14/12/2016
  Opis: na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją + łącznie 27 licencji CAL na urządzenie oraz zestawem sprzętu sieciowego.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148512 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

421 Zapytanie ofertowe z dnia 14 grudnia 2016r. nr OT.2601.22.2016 Środa , 14/12/2016
  Opis: na zakup tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193354 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

422 Zapytanie ofertowe z dnia 14 grudnia 2016r nr OT.2601.21.2016 Środa , 14/12/2016
  Opis: na zakup artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 538216 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

423 Zapytanie ofertowe z dnia 13 grudnia 2016r. nr OT.2601.20.2016 Wtorek , 13/12/2016
  Opis: na zakup programu do obsługi gospodarki mieszkaniowej i lokali gminnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 257209 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

424 Zapytanie ofertowe KM.7031.1.2016 Środa , 07/12/2016
  Opis: Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1222123 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

425 Pisemne rozpzonanie rynku z dnia 06.12.2016r nr OT.2601.18.2016 Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie zakupu kalendarzy na 2017 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 173287 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

426 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 25 listopada 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie przeniesienia monitoringu wizyjnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109389 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

427 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.6831.1.2016 Czwartek , 01/12/2016
  Opis: Dotyczy podziału działki zabudowanej położonej w Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza 36 nr ewidencyjny działki 1326/5 oraz podział działki niezabudowanej położonej przy 19 Stycznia nr ewidencyjny działki 1144/6 wraz z dokonaniem zmiany w ewidencji gruntów o aktualizacji użytków gruntowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290177 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

428 Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.3.2016 Czwartek , 24/11/2016
  Opis: Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.3.2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212909 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

429 Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.4.2016 Czwartek , 24/11/2016
  Opis: Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.4.2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 214173 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

430 Wybór najkorzystniejszej oferty KP.7011.15.2016 Czwartek , 24/11/2016
  Opis: Wybór najkorzystniejszej oferty KP.7011.15.2016 (latarnie hybrydowe)
  Autor:
  Typ: image/png
  Rozmiar: 467466 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

431 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.16.2016 z dnia 23 listopada 2016r. Środa , 23/11/2016
  Opis: polegające na przeniesieniu systemu monitorującego miasto.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193352 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

432 Zapytanie ofertowe nr KZ.6831.1.2016 z dnia 22 listopada 2016 Wtorek , 22/11/2016
  Opis: w sprawie podziału działki zabudowanej położonej w Raciążu przy Pl. Mickiewicza 36 oraz podziału działki niezabudowanej położonej przy ul. 19 stycznia wraz z dokonaniem zmiany w ewidencji gruntów o aktualizacji użytków gruntowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1013232 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

433 Unieważnienie pisemnego rozpoznaia rynku nr OT.2016.15.2016 z dnia 07.11.2016r Środa , 16/11/2016
  Opis: na zakup, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej wolnostojącej na skwer im. dr Bronisława Zielińskiego przy ul. Wolności w Raciążu
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 118776 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

434 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr OT.2601.13.2016 z dn. 01.11.2016r Środa , 16/11/2016
  Opis: na wykonanie mebli biurowych
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 115369 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

435 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 10/11/2016
  Opis: na zakup i posadzenie sadzonek drzew i krzewów w ramach zadania pn: „Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Raciąża – etap I”
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 351692 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

436 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 08/11/2016
  Opis: na zakup i montaż pieców do mieszkań komunalnych należących do Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 264374 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

437 Zapytanie ofertowe z dnia 07 listopada 2016r nr OT.2601.15.2016 Poniedziałek, 07/11/2016
  Opis: w sprawie wykonania, zakupu i montażu tablicy pamiątkowej wolnostojącej na skwer im. dr Bronisława Zielińskiego w Raciążu przy ul. Wolności.
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 651587 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

438 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 04/11/2016
  Opis: dot.zakupu i montażu 10 okien PVC do mieszkań komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 259604 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

439 Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2016r nr OT.2601.13.2016 Piątek , 04/11/2016
  Opis: na zakup mebli biurowych
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 293724 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

440 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 02/11/2016
  Opis: dotyczącej wykonania audytu i aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raciąż
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 252473 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

441 Zapytanie ofertowe nr OK.271.5.2016 Piątek , 28/10/2016
  Opis: dotyczące zakupu i dostarczenia książek.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 507203 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

442 Uzupełnienie do ogłoszenia o zamówieniu nr OK.271.4.2016 Piątek , 28/10/2016
  Opis: dotyczącego zakupu i ostarczenia encyklopedii i albumów
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 795455 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

443 Uzupełnienie do ogłoszenia o zamówieniu nr OK.271.3.2016 Piątek , 28/10/2016
  Opis: w sprawie zakupu i dostarczenia książek do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 151647 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

444 Zapytanie ofertowe nr KZ.7021.16.2016 z dnia 28.10.2016r Piątek , 28/10/2016
  Opis: na zakup i montaż pieców do mieszkań komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 824594 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

445 Zapytanie ofertowe nr KZ.7021.15.2016 z dnia 28.10.2016r Piątek , 28/10/2016
  Opis: zakup i montaż 10 okien PVC do mieszkań komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 808866 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

446 odpowiedzi na pytania do zapytania Nr KS.7011.4.2016 Czwartek , 27/10/2016
  Opis: Gmina Miasto Raciąż przedstawia odpowiedzi na pytania do zapytania
Nr KS.7011.4.2016.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182795 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

447 Zapytanie ofertowe Środa , 26/10/2016
  Opis: na zakup i dostarczenie encyklopedii i albumów
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1099089 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska