Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2014 
Oświadczenia majątkowe 2015 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 eur): 136533
strona główna: 119210
    witamy w raciążu / pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 eur) 
   Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR)
 
  
1 Zapytanie ofertowe nr. OT.271.8.2020 z dnia 27 marca 2020r. Piątek , 27/03/2020
  Opis: na "Projekt i wykonanie strony internetowej Urzędu Miejskiego z podstronami serwisu wraz z elementami towarzyszącymi".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3899545 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Zmiana treści zapytania ofertowego nr 2/EFS/2020 z dnia 18.03.2020 r. Czwartek , 26/03/2020
  Opis: Dotyczy świadczenia usług przeprowadzenia rodzinnych warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-rekreacyjnych z podziałem na następujące części:
CZĘŚĆ I – Warsztaty rękodzielnicze
CZĘŚĆ II – Warsztaty kulinarne
CZĘŚĆ III – Warsztaty sportowe
CZĘŚĆ IV - Warsztat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
CZĘŚĆ V – Warsztaty artystyczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165939 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/EFS/2020 Wtorek , 24/03/2020
  Opis: na świadczenie usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 429966 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Zapytanie ofertowe nr 2/EFS/2020 z dnia 18.03.2020 r. Środa , 18/03/2020
  Opis: usług przeprowadzenia rodzinnych warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-rekreacyjnych z podziałem na następujące części:
CZĘŚĆ I – Warsztaty rękodzielnicze
CZĘŚĆ II – Warsztaty kulinarne
CZĘŚĆ III – Warsztaty sportowe
CZĘŚĆ IV - Warsztat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
CZĘŚĆ V – Warsztaty artystyczne
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 677305 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KG.271.3.2020 z dnia 16 marca 2020r. Poniedziałek, 16/03/2020
  Opis: na wykonanie remontu polegającego na wymianie pokrycia dachowego oraz przebudowę konstrukcji dachu na budynku Urzędu Miasta Raciąża, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1212/3, przy Pl. A. Mickiewicza 17 w miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1322600 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Zmiana treści zapytania ofertowego nr. KG.271.2.2020 z dnia 10.03.2020r. Piątek , 13/03/2020
  Opis: na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącz kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1693366 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.2.2020 z dnia 11 marca 2020r. Środa , 11/03/2020
  Opis: na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącz kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13975863 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Zapytanie ofertowe 1/EFS/2020 z dnia 09.03.2020 r. Poniedziałek, 09/03/2020
  Opis: na świadczenie usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1049601 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr. KG.271.1.2020 z dnia 20.02.2020r. Poniedziałek, 09/03/2020
  Opis: na dostawę i montaż 2 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Raciąż na ulicy Kilińskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 495008 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Zapytanie ofertowe nr.KG.271.3.2020 z dnia 06 marca 2020r. Piątek , 06/03/2020
  Opis: na wykonanie remontu polegającego na wymianie pokrycia dachowego oraz przebudowę konstrukcji dachu na budynku Urzędu Miasta Raciąża, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1212/3, przy Pl. A. Mickiewicza 17 w miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 49285642 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OT.271.6.2020 z dnia 20 lutego 2020r. Piątek , 06/03/2020
  Opis: na świadczenie usług w zakresie dostawy elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na rzecz Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 564703 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Unieważnienie postępowania nr KS.271.2.2020 Środa , 04/03/2020
  Opis: dot. zaproszenia do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 235451 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Informacja z otwarcia ofert nr KS.271.2.2020 Środa , 04/03/2020
  Opis: dot. zaproszenia do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 258970 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.4.2019 z dnia 20.02.2020r. Czwartek , 20/02/2020
  Opis: na dostawę i montaż 2 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Raciąż na ulicy Kilińskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5639796 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Zapytanie ofertowe nr. OT.271.6.2020 z dnia 20.02.2020r. Czwartek , 20/02/2020
  Opis: na świadczenie usług w zakresie dostawy elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na rzecz Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2490214 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Zmiana treści zaproszenia do składania ofert nr KS.271.2.2020 z dnia 11.02.2020 r. Środa , 19/02/2020
  Opis: dot. zaproszenia do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 252375 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Zmiana zaproszenia do składania ofert nr KS.271.2.2020 z dnia 11.02.2020 r. Wtorek , 18/02/2020
  Opis: dot. zaproszenia do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162414 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Odpowiedzi na pytania do postępowania nr KS.271.2.2020 z dnia 11.02.2020 r. Poniedziałek, 17/02/2020
  Opis: dot. zaproszenia do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216004 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Zaproszenie do składania ofert nr KS.271.2.2020 z dnia 11.02.2020 r. Wtorek , 11/02/2020
  Opis: Zaproszenie do składania ofert na realizację usług:
CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
CZĘŚĆ II – USŁUGI OPIEKUNA ŚWIETLICY
CZĘŚĆ III – USŁUGI LIDERA RODZINY
w ramach projektu "Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 4568947 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OT.271.2.2020 z dnia 21 stycznia 2020r. Wtorek , 21/01/2020
  Opis: na zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 568111 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KT.7021.4.2020 z dnia 21 stycznia 2020r. Wtorek , 21/01/2020
  Opis: na wykonanie zadania bieżącej naprawy dróg gminnych na terenie
Gminy Miasto Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 588385 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OT.271.1.2020 z dnia 20 stycznia 2020r. Wtorek , 21/01/2020
  Opis: na wykonanie druku gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: ,,Puls Raciąża", której wydawcą jest Gmina Miasto Raciąż.  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 605396 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Zapytanie ofertowe nr. OT.271.2.2020 z dnia 14 stycznia 2020r. Wtorek , 14/01/2020
  Opis: na zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3242153 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Zapytanie ofertowe z dnia 10 stycznia 2020r. Piątek , 10/01/2020
  Opis: Na wykonanie druku gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż pn.: ,,Puls Raciąża", której wydawcą jest Gmina Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7035910 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Zapytanie ofertowe nr. KT.7021.4.2020 z dnia 10 stycznia 2020r. Piątek , 10/01/2020
  Opis: na bieżącą naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1474198 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr. KG.271.4.2019 z dnia 06 grudnia 2019r. Wtorek , 31/12/2019
  Opis: na: Dostawę i montaż 7 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Raciąż na ulicy Kilińskiego i Zakolejowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 540798 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KO.271.3.2019 z dnia 19 grudnia 2019r. Wtorek , 31/12/2019
  Opis: dot. Prowadzenia punktu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 817616 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofetowego nr. 271.7.2019 z dnia 05 grudnia 2019r. Wtorek , 31/12/2019
  Opis: na „ Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce ( niezamieszkałego i nieużytkowanego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, położonego na działce nr ewid.1326/7 0 pow.O,0117 ha w Raciążu PL. A. Mickiewicza 36/1 wraz z zabezpieczeniem przyległych budynków sąsiednich (działka nr 1326/7 wynika z podziału działki o nr 1326/5".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 516160 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.6.2019 z dnia 17 grudnia 2019r. Wtorek , 31/12/2019
  Opis: Dot. „Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - w podziale na dwie części”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 806557 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.6.2019 z dnia 10.12.2019r. Środa , 11/12/2019
  Opis: na dostawę materiałów budowlanych w ramach zadania: "Przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.".
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 24771214 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.5.2019 z dnia 10.12.2019r. Środa , 11/12/2019
  Opis: na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci kanalizacyjnej oraz przyłącz kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5372326 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.4.2019 z dnia 10.12.2019r. Środa , 11/12/2019
  Opis: na dostawę i montaż 7 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Raciąż na ulicy Kilińskiego i Zakolejowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9624205 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Zapytanie ofertowe nr KO.271.3.2019 z dnia 10 grudnia 2019r. Wtorek , 10/12/2019
  Opis: w sprawie wyłonienia terapeuty prowadzącego punkt wsparcia dla osób uzależnionych i i ich rodzin.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7936654 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr. OT.271.9.2019 z dnia 09 grudnia 2019r. Poniedziałek, 09/12/2019
  Opis: na zakup systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 703405 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.7.2019 z dnia 05 grudnia 2019r. Czwartek , 05/12/2019
  Opis: na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiorce (niezamieszkałego i nieużytkowanego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, położonego na działce nr ewid. 1326/7 o pow. 0,0117 ha w Raciążu Pl. A. Mickiewicza 36/1 wraz z zabezpieczeniem przyległych budynków sąsiednich (działka nr 1326/7 wynika z podziału działki o nr 1326/5).
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 27220580 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.6.2019 z dnia 05 grudnia 2019r. Czwartek , 05/12/2019
  Opis: na "Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w komunalnych lokalach mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - w podziale na dwie części".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4672117 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KG.271.1.2019 z dnia 03 grudnia 2019r. Środa , 04/12/2019
  Opis: dot. wykonania remontu pokrycia dachowego na budynku B Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3131087 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Sprostowanie treści zapytania nr. KG.271.1.2019 z dnia 21.11.2019r. Wtorek , 26/11/2019
  Opis: na remont pokrycia dachowego na budynku B Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego 62 B w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 465005 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Pisemne rozpoznaie rynku nr. OT.271.9.2019 z dnia 25 listopada 2019r. Poniedziałek, 25/11/2019
  Opis: na zakup systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 400182 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Zapytanie KG.271.1.2019 z dnia 21.11.2019r. Czwartek , 21/11/2019
  Opis: na remont pokrycia dachowego na budynku B Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego 62 B w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 2210471 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Informacja o wyniku pisemnego rozeznania OT.271.8.2019 z dnia 08.11.2019r. Poniedziałek, 18/11/2019
  Opis: na zakup systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156988 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr. OT.271.8.2019 z dnia 08 listopada 2019r. Piątek , 08/11/2019
  Opis: na zakup systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202975 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.5.2019 Poniedziałek, 04/11/2019
  Opis: na wykonanie przeglądów instalacji gazowych wraz z urządzeniami w komunalnym budynku mieszkalnym 24 - rodzinnym przy ul. Akacjowej 9 w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 885300 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.4.2019 Poniedziałek, 04/11/2019
  Opis: na wykonanie przeglądów kominiarskich/dymowych/wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 802660 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.3.2019 Poniedziałek, 04/11/2019
  Opis: na wykonanie przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1369745 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Pisemne rozpoznanie rynku nr. OT.271.8.2019 z dnia 25 października 2019r. Piątek , 25/10/2019
  Opis: na zakup systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1027114 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.20.2019 Czwartek , 24/10/2019
  Opis: na wykonanie instalacji odgromowej pionowej i poziomej na wspornikach na 2 budynkach Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 709773 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.7230.1.2019 Czwartek , 24/10/2019
  Opis: dzierżawy wydzielonej części terenu (chodnika) przy ulicy ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. dwóch wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m² (4m x 3m) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych (handel zniczami i kwiatami), w dniach 30.10.2019 – 03.11.2019r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 744814 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.5.2019 z dnia 23 października 2019r. Środa , 23/10/2019
  Opis: na wykonanie przeglądu okresowego instalacji gazowej, przeglądu technicznego kotłów gazowych i urządzeń gazowych oraz usunięcie ewentualnych nieszczelności w lokalach, w komunalnym budynku mieszkalnym 24 - rodzinnym położonym w Raciążu przy ul. Akacjowej 9.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2659066 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.4.2019 z dnia 23 października 2019r. Środa , 23/10/2019
  Opis: na wykonanie przeglądów kominiarskich/dymowych/wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2957391 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.3.2019 z dnia 23 października 2019r. Środa , 23/10/2019
  Opis: na wykonanie rocznych przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3094596 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Zapytanie ofertowe nr. OK.271.11.2019 z dnia 17 października 2019r. Czwartek , 17/10/2019
  Opis: na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, finansowane ze środków publicznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3425057 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OK.271.10.2019 Czwartek , 17/10/2019
  Opis: dot. "Świadczenia usług pielęgniarki lub higienistki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, finansowane ze środków publicznych".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 666371 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Zapytanie ofertowe nr KZ.7230.1.2019 z dnia 14.10.2019 Poniedziałek, 14/10/2019
  Opis: dot. dzierżawy wydzielonej części terenu (chodnika) przy ulicy ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m² (4m x 3m) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych (handel zniczami i kwiatami), w dniach 30.10.2019 – 03.11.2019r.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1133365 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.20.2019 z dn. 11.10.2019r. Piątek , 11/10/2019
  Opis: dot. wykonania instalacji odgromowej pionowej i poziomej na wspornikach na 2 budynkach Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 14277588 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Zapytanie ofertowe z dnia 07 października 2019 r. nr OK.271.10.2019 Poniedziałek, 07/10/2019
  Opis: usługi pielęgniarki lub higienistki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, finansowane ze środków publicznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2695314 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Zapytanie ofertowe z dnia 07 października 2019 r. nr OK.271.9.2019 Poniedziałek, 07/10/2019
  Opis: na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, finansowane ze środków publicznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3405161 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.6845.3.2019 Środa , 07/08/2019
  Opis: dot. wynajmu placu na punkty gastronomiczno-handlowe przy Placu Adama Mickiewicza podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego „VI Jarmark Raciąski".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158527 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.16.2019 Środa , 07/08/2019
  Opis: dot. wykonania usługi w zakresie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Raciąż zadania pn. „Remont Hali Sportowej w Raciążu", współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187995 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.15.2019 Środa , 31/07/2019
  Opis: dot. wykonanie usługi w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych na sadzeń drzew w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Raciąż zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych na sadzeń drzew", przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 308424 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OK.271.7.2019 z dnia 26 lipca 2019r. Piątek , 26/07/2019
  Opis: na zakup plecaków typu worek.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 611254 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego nr. OK.271.7.2019 z dnia 16.07.2019r. Wtorek , 23/07/2019
  Opis: na zakup plecaków typu worek.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1839219 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.16.2019 z dnia 22.07.2019r Poniedziałek, 22/07/2019
  Opis: dot. wykonania usługi w zakresie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Raciąż zadania pn. „Remont Hali Sportowej w Raciążu", współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3893575 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.15.2019 Poniedziałek, 22/07/2019
  Opis: dot. wykonania usługi w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych na sadzeń drzew w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Raciąż zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych na sadzeń drzew", przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 976110 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Zapytanie ofertowe nr KZ.6845.3.2019 z dnia 22.07.2019r. Poniedziałek, 22/07/2019
  Opis: dot. punktów gastronomiczno-handlowych przy Placu Adama Mickiewicza podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego „VI Jarmark Raciąski"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1501690 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr. OT.271.5.2019 z dnia 12 lipca 2019r. Piątek , 19/07/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 383573 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Zapytanie ofertowe nr. OK.271.7.2019 z dnia 16.07.2019r. Wtorek , 16/07/2019
  Opis: na zakup plecaków typu worek.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2259168 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. OK.271.6.2019 z dnia 05.07.2019r. Wtorek , 16/07/2019
  Opis: na zakup plecaków typu worek.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 561891 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OK.271.5.2019 z dnia 16 lipca 2019r. Wtorek , 16/07/2019
  Opis: na zakup smyczy do kluczy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 501461 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. OK.271.4.2019 z dnia 16 lipca 2019r. Wtorek , 16/07/2019
  Opis: na zakup czapek z daszkiem
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 505316 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Pisemne rozpoznanie rynku nr. OT.271.5.2019 z dnia 12 lipca 2019r. Piątek , 12/07/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 316210 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. OT.271.4.2019 z dnia 04.07.2019r. Piątek , 12/07/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 639663 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Zapytanie ofertowe nr. KO.7031.1.2019 z dnia 08 lipca 2019r. Poniedziałek, 08/07/2019
  Opis: w sprawie realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - ETAP III".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6448433 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego nr. OK.271.6.2019 z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup plecaka typu worek.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1839219 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 Zapytanie ofertowe nr. OK.271.6.2019 z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup plecaka typu worek.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2278914 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego nr. OK.271.5.2019 z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup smyczy do kluczy.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1839219 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 Zapytanie ofertowe nr. OK.271.5.2019r. z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup smyczy do kluczy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2280220 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego nr. OK.271.4.2019 z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup czapek z daszkiem.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1839219 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 Zapytanie ofertowe nr. OK.271.4.2019 z dnia 05.07.2019r. Piątek , 05/07/2019
  Opis: na zakup czapek z daszkiem.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2332130 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 Pisemne rozpoznanie rynku nr. OT.271.4.2019 z dnia 04 lipca 2019r. Czwartek , 04/07/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1058586 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. OT.271.3.2019 z dnia 24 czerwca 2019r. Czwartek , 04/07/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 525585 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. KM.271.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019r. Poniedziałek, 01/07/2019
  Opis: w spr. "Wykonania remontu polegającego na wymianę pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 540959 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 Notatka z zapytania ofertowego nr. OK.271.3.2019 z dnia 26 czerwca 2019r. Czwartek , 27/06/2019
  Opis: za zakup 130 sztuk kubków izotermicznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1055703 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 Pisemne rozpoznanie rynku nr. OT.271.3.2019 z dnia 25 czerwca 2019r. Wtorek , 25/06/2019
  Opis: na zakup i dostawę tonerów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 384429 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 Zapytanie ofertowe nr KM.271.2.2019 Wtorek , 25/06/2019
  Opis: dotyczy wykonania remontu polegającego na wymianie pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3927567 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Załącznik nr 2 do zapoytania ofertowego z dnia 17 czerwca 2019r, nr. OK>271.3.2019 Poniedziałek, 17/06/2019
  Opis: polegające na zakupie 130 sztuk kubków izotermicznych z nadrukiem.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 511936 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 Zapytanie ofertowe z dnia 17 czerwca 2019r. nr OK.271.3.2019 Poniedziałek, 17/06/2019
  Opis: polegające na zakupie 130 sztuk kubków izotermicznych z nadrukiem
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 561811 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. KZ.6845.2.2019 Piątek , 14/06/2019
  Opis: dot. wynajmu placu na punkt gastronomiczno-handlowy przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego IV Festiwal Muzyki Tanecznej – Powitanie Lata 2019
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 404985 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 Zapytanie ofertowe nr KZ.6845.2.2019 z dnia 05.06.2019r. Środa , 05/06/2019
  Opis: dot. wynajmu placu na punkt gastronomiczno-handlowy przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego IV Festiwal Muzyki Tanecznej – Powitanie Lata 2019
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6050444 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.6845.1.2019 Środa , 05/06/2019
  Opis: dot. wynajmu placu na punkt gastronomiczno-handlowy przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego IV Festiwal Muzyki Tanecznej – Powitanie Lata 2019.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 442423 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr. OT.271.1.2019 z dnia 05 czerwca 2019r. Środa , 05/06/2019
  Opis: na zakup artykułów chemicznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 458742 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. OK.271.2019 z dnia 03.06.2019r. Poniedziałek, 03/06/2019
  Opis: w sprawie zakupu słuchawek bezprzewodowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 615381 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 Pisemne rozpoznanie rynku na artykuły chemiczne Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 20 maja 2019r. na artykuły chemiczne.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1188845 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

94 Zapytanie ofertowe nr OK.271.2.2019 z dnia 24 maja 2019r. Środa , 29/05/2019
  Opis: na zakup 70 sztuk słuchawek bezprzewodowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2381306 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

95 Zapytanie ofertowe nr KZ.6845.1.2019 z dnia 21.05.2019r. Środa , 22/05/2019
  Opis: dot. wynajmu miejsca pod punkty gastronomiczno-handlowe przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego IV Festiwal Muzyki Tanecznej – Powitanie Lata 2019
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6159124 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

96 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.2.2019 z dnia 15.05.2019r. Czwartek , 16/05/2019
  Opis: dot. wykonania remontu dwóch komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Raciążu przy ul. Kilińskiego 11 i Pl. Adama Mickiewicza 5 będących w zasobach Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13735304 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

97 Zapytanie ofertowe nr KT.7230.2.2019 z dnia 10.05.2019r. Piątek , 10/05/2019
  Opis: dot.ofert na wynajem 8 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2612956 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

98 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr OK.423.7.2019 Środa , 10/04/2019
  Opis: na wykonanie zabiegu aeracji oraz piaskowania nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej położonego w Raciążu, przy ul. Sportowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 907203 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

99 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.14.2019 Wtorek , 09/04/2019
  Opis: dot. Dostawy urządzenia wielofunkcyjnego na realizację działań w ramach projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151936 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

100 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.13.2019 Wtorek , 09/04/2019
  Opis: dot. Dostawy materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji ”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152107 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

101 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.14.2019 z dnia 02.04.2019r. Środa , 03/04/2019
  Opis: dot. „Dostawy urządzenia wielofunkcyjnego na realizację działań w ramach projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji"

  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 628271 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

102 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.13.2019 z dnia 02.04.2019 Środa , 03/04/2019
  Opis: dot. „Dostawy materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji "


  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 345461 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

103 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr KZ.271.12.2019 Środa , 03/04/2019
  Opis: dot. usługi przygotowania dokumentacji technicznej (w tym w szczególności przygotowanie zestawienia sprzętowego wraz z jego opisem, kosztorysem i specyfikacją techniczną dla celów prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 176823 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

104 Zapytanie ofertowe z dnia 02 kwietnia 2019 nr OK.423.7.2019 Wtorek , 02/04/2019
  Opis: na przeprowadzenie zabiegu aeracji oraz piaskowania nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej położonego w Raciążu, przy ul. Sportowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3079998 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

105 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. OK.423.3.2019 z dnia 01 kwietnia 2019r. Poniedziałek, 01/04/2019
  Opis: dotyczącego wykonania zabiegu wertykulacji nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej położonego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 970347 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

106 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania nr KG.271.1.2019 z dnia 28.02.2019 r. Czwartek , 28/03/2019
  Opis: Dot. zadania: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z audytami energetycznymi oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 564215 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

107 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.12.2019 Wtorek , 26/03/2019
  Opis: dotyczy usługi przygotowania dokumentacji technicznej (w tym w szczególności przygotowanie zestawienia sprzętowego wraz z jego opisem, kosztorysem i specyfikacją techniczną) dla celów prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w ramach projektu pn: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 4590511 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

108 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.10.2019 Wtorek , 26/03/2019
  Opis: dot. „Świadczenia usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż ”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146557 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

109 Zapytanie ofertowe z dnia 22 marca 2019 nr OK.423.3.2019 Piątek , 22/03/2019
  Opis: na wykonanie zabiegu wertykujacji nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej w powierzchni 10,875 m
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4383334 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

110 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania nr KG.271.3.2019 z dnia 07.03.2019 r. Poniedziałek, 18/03/2019
  Opis: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Raciąż oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1292484 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

111 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania nr KG.271.2.2019 z dnia 07.03.2019 r. Poniedziałek, 18/03/2019
  Opis: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż i usługi weterynaryjnej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1432204 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

112 Informacja z otwarcia ofert - dot. postępowania nr KG.271.3.2019 z dnia 07.03.2019 r. Piątek , 15/03/2019
  Opis: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Raciąż oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 947980 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

113 Informacja z otwarcia ofert - dot. postępowania nr KG.271.2.2019 z dnia 07.03.2019 r. Piątek , 15/03/2019
  Opis: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż usługi weterynaryjne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1097818 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

114 Informacja z otwarcia ofert - dot. postępowania nr KG.271.1.2019 Poniedziałek, 11/03/2019
  Opis: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z audytami energetycznymi oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1417149 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

115 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.8.2019 Poniedziałek, 11/03/2019
  Opis: dot. wykonania zadania pn. „Zakup tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 179477 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

116 Zmiana treści zapytania ofertowego KZ.271.10.2019 z dnia 07.03.2019r. Piątek , 08/03/2019
  Opis: dot. „Świadczenie usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158553 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

117 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.10.2019 z dnia 07.03.2019r. Czwartek , 07/03/2019
  Opis: dot. Świadczenia usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1081678 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

118 Zapytanie ofertowe nr KG.271.3.2019 z dnia 07.03.2019 r. Czwartek , 07/03/2019
  Opis: Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Raciąż oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1789316 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

119 Zapytanie ofertowe nr KG.271.2.2019 z dnia 07.03.2019 r. Czwartek , 07/03/2019
  Opis: Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż – usługi weterynaryjne”

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1448362 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

120 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego KZ.271.8.2019 Wtorek , 05/03/2019
  Opis: dot. zakup tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu w związku z realizacją przez Gminę Miasto Raciąż projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150759 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

121 KZ.271.8.2019 z dnia 28.02.2019r. Czwartek , 28/02/2019
  Opis: ZAKUP TABLIC INFORMACYJNO-PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Gmina Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3070105 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

122 Zapytanie ofertowe nr KG.271.1.2019 z dnia 28.02.2019 r. Czwartek , 28/02/2019
  Opis: Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z audytami energetycznymi oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 240989502 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

123 Zapytanie ofertowe nr KG.271.1.2019 z dnia 28.02.2019 r. Czwartek , 28/02/2019
  Opis: Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z audytami energetycznymi oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 240989502 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

124 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KZ.271.6.2019 Środa , 27/02/2019
  Opis: świadczenie usług w zakresie dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na rzecz Urzędu Miejskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 385477 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

125 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.6.2019 z dnia 19.02.2019r. Wtorek , 19/02/2019
  Opis: zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na rzecz Urzędu Miejskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1505809 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

126 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KP.6730.1A.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. Wtorek , 29/01/2019
  Opis: dot. "Świadczenia usług w 2019 roku w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonywania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 260645 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

127 Zapytanie ofertowe nr. KM.271.1.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. Poniedziałek, 28/01/2019
  Opis: dot. wykonania remontu dwóch komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Raciążu przy ul. Kilińskiego 11 i Pl. A. Mickiewicza 5 będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8658301 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

128 Zapytanie ofertowe nr. KP.6730.1A.2019 z dnia 10 stycznia 2019r. Piątek , 11/01/2019
  Opis: na świadczenie usług w 2019 roku w zakresie:
a) wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
b) wykonywanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 992859 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

129 Zapytanie ofertowe z dnia 11 stycznia 2019r., nr OK.271.1.2019 Czwartek , 10/01/2019
  Opis: wyłonienie terapeuty prowadzącego punkt wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2109319 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

130 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OK.271.7.2018 z dnia 09 stycznia 2019r. Czwartek , 10/01/2019
  Opis: na "Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej "RODO" Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" i i innymi obowiązującymi przepisami prawa w Urzędzie Miejskim w Raciążu i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż oraz pełnienie w nich funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 523937 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

131 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr KZ.271.1.2019 z dnia 02.01.2019r. Wtorek , 08/01/2019
  Opis: dot. świadczenia usług prawnych w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz jednostkach podległych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 133634 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

132 Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2019r. nr KZ.271.1.2019 Poniedziałek, 07/01/2019
  Opis: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1849125 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

133 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zmiana wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 04 stycznia 2019. Piątek , 04/01/2019
  Opis: na zakup tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171376 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

134 Notatka z dnia 19 grudnia 2018r. Czwartek , 03/01/2019
  Opis: dotyczące zakupu tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 453972 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

135 Notatka z dnia 19 grudnia 2018r. Czwartek , 03/01/2019
  Opis: dotyczące zakupu artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156683 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

136 Zapytanie ofertowe z dnia 27 grudnia 2018r. nr. OK.271.7.2018 Piątek , 28/12/2018
  Opis: na "Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej "RODO" Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" i i innymi obowiązującymi przepisami prawa w Urzędzie Miejskim w Raciążu i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż oraz pełnienie w nich funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1331330 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

137 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.4.2018 z dnia 27 grudnia 2018r. Czwartek , 27/12/2018
  Opis: dot. "Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - w podziale na dwie części: Część I - Pogotowie hydrauliczne i Część II - -Pogotowie elektryczne.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 213744 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

138 Zapytanie ofertowe z dnia 19 grudnia 2018r. nr OT.2601.18.2018 Piątek , 21/12/2018
  Opis: na zakup tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 293144 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

139 Zapytanie ofertowe z dnia 19 grudnia 2018r. nr OT.2601.17.2018 Środa , 19/12/2018
  Opis: na zakup artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 377054 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

140 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku Wtorek , 18/12/2018
  Opis: na kalendarze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 164593 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

141 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.16.2018 z dnia 11 grudnia 2018r. Wtorek , 11/12/2018
  Opis: w sprawie zakupu kalendarzy na 2019 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 474985 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

142 Zapytanie ofertowe nr KM.271.4.2018 Wtorek , 11/12/2018
  Opis: na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1167836 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

143 Zwwiadomienie o zmianie w wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 11/12/2018
  Opis: dot. wykonania przeglądów instalacji gazowych wraz z urządzeniami.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182554 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

144 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.3.2018 z dnia 06 grudnia 2018r. Czwartek , 06/12/2018
  Opis: dot. wykonania przeglądów instalacji gazowych wraz z urządzeniami w komunalnym budynku mieszkalnym 24 rodzinnym przy ul. Akacjowej 9 w Raciążu.,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 617742 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

145 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.2.2018 z dnia 06 grudnia 2018r. Czwartek , 06/12/2018
  Opis: dot. wykonania przeglądów kominiarskich/dymowych/wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 537638 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

146 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.1.2018 z dnia 06 grudnia 2018r. Czwartek , 06/12/2018
  Opis: dot. wykonania przeglądów techniczny komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 677301 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

147 Informacja o unieważnieniu postępowania nr KG.271.14.2018 Piątek , 23/11/2018
  Opis: dot. zadania: "Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-opisowej rozwiązania miejsc postojowych przy Pl. A. Mickiewicza po stronie południowej i wschodniej".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 255800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

148 Zapytanie ofertowe Nr KM.271.2.2018 z dnia 21 listopada 2018r. Środa , 21/11/2018
  Opis: Na wykonanie przeglądów kominiarskich/dymowycb/wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1224777 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

149 Zapytanie ofertowe Nr KM.271.3.2018 z dnia 21 listopada 2018r. Środa , 21/11/2018
  Opis: Na wykonanie przeglądu okresowego instalacji gazowej, przeglądu technicznego kotłów gazowych i urządzeń gazowych oraz usunięcie ewentualnych nieszczelności w lokalach, w komunalnym budynku mieszkalnym 24 - rodzinnym położonym w Raciążu przy ul. Akacjowej 9.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 999283 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

150 Zapytanie ofertowe Nr KM.271.1.2018 z dnia 21 listopada 2018r. Środa , 21/11/2018
  Opis: Na wykonanie rocznych przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1202686 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

151 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku Środa , 14/11/2018
  Opis: na system do streamowania Sesji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 127830 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

152 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.15.2018 Wtorek , 06/11/2018
  Opis: na zakup systemu do streamowania transmisji Sesji Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 314073 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

153 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OT.2601.15.2018 Wtorek , 06/11/2018
  Opis: dotyczące zakupu systemu do streamowania transmisji Sesji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116468 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

154 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MOPS.26.12.2018 Środa , 31/10/2018
  Opis: dotyczy projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTO RACIĄŻ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 540783 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

155 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.7230.3.2018 Wtorek , 30/10/2018
  Opis: w sprawie dzierżawy wydzielonej części terenu przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 190325 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

156 Infoirmacja z otwarcia ofert Wtorek , 30/10/2018
  Opis: dot. dzierżawy wydzielonej części terenu przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155038 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

157 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.14.2018 Wtorek , 30/10/2018
  Opis: w sprawie zakupu systemu do streamowania transmisji Sesji Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 312037 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

158 Informacja z otwarcia ofert KG.271.14.2018 Piątek , 26/10/2018
  Opis: Dot. postępowania na: „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – opisowej rozwiązania miejsc postojowych przy Pl. A. Mickiewicza po stronie południowej i wschodniej".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182252 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

159 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.3.2018 z dnia 22 października 2018r. Poniedziałek, 22/10/2018
  Opis: na dzierżawę wydzielonej części terenu ( chodnika ) przy ulicy Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu ( przy cmentarzu parafialnym ) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 ( 4m x 3m ) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 791240 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

160 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. KG.7230.2.2018 z dnia 19 października 2018r. Poniedziałek, 22/10/2018
  Opis: na dzierżawę wydzielonej części terenu (chodnika) przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 (4mx3m) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 198812 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

161 Zapytanie ofertowe nr KG.271.14.2018 z dnia 19 października 2018 r. Piątek , 19/10/2018
  Opis: na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – opisowej rozwiązania miejsc postojowych przy Pl. A. Mickiewicza po stronie południowej i wschodniej".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2823000 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

162 Zapytanie ofertowe nr. KG.7230.2.2018 z dnia 15 października 2018r. Poniedziałek, 15/10/2018
  Opis: na dzierżawę wydzielonej części terenu (chodnika) przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 (4m x 3m) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1153771 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

163 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.12.2018 z dnia 10 października 2018r. Środa , 10/10/2018
  Opis: na wyłonienie pedagoga, psychologa, prawnika, terapeuty oraz doradcy zawodowego w ramach projektu "Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6477556 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

164 Informacja z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego KG.271.12.2018 z dnia 09 października 2018r. Wtorek , 09/10/2018
  Opis: dot. dostawy wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 299176 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

165 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.271.12.2018 z dnia 09 października 2018r. Wtorek , 09/10/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 320943 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

166 Zapytanie ofertowe nr KG.271.12.2018 z dnia 05 października 2018 r. Piątek , 05/10/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6075560 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

167 Informacja o unieważnieniu postępowania nr. KG.271.11.2018 z dnia 04 październikia 2018r. Czwartek , 04/10/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170766 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

168 Informacja z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego nr KG.271.11.2018 z dnia 25.09.20018 r Środa , 03/10/2018
  Opis: dot. dostawy wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 347168 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

169 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KT.271.10.2018 Wtorek , 02/10/2018
  Opis: na dostawę i montaż 4 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana i ul. Warszawska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262681 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

170 Informacja z otwarcia ofert Poniedziałek, 01/10/2018
  Opis: dot. postępowania pn."Dostawa i montaż 4 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana i Warszawska".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 227114 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

171 Zapytranie ofertowe nr KG.271.11.2018 z dnia 25 września 2018r. Wtorek , 25/09/2018
  Opis: na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Raciąża - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3754339 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

172 Zapytanie ofertowe nr. KT.271.10.2018 z dnia 21 września 2018r. Piątek , 21/09/2018
  Opis: na dostawę i montaż 4 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana i ul. Warszawska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1254199 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

173 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.10.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie Kierownika w Placówce wsparcia dziennego - Świetlica ARKA w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 309678 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

174 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.9.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie prowadzących zajęcia rozwijające w Placówce wsparcia dziennego - Świetlica ARKA w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 343312 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

175 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.8.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie psychologa i pedagoga w Placówce wsparcia dziennego- Świetlica ARKA w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 298795 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

176 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr MOPS.26.7.2018 Piątek , 21/09/2018
  Opis: na wyłonienie kierownika i wychowawców w Placówce wsparcia dziennego - Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 408316 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

177 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.271.10.2018 Czwartek , 20/09/2018
  Opis: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dot. usługi polegającej na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.: ”Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 356436 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

178 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Poniedziałek, 17/09/2018
  Opis: Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269586 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

179 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Poniedziałek, 17/09/2018
  Opis: dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dot. zakupu tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 321590 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

180 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 17/09/2018
  Opis: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dot. zakupu tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 604077 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

181 Odpowiedzi na pytania Środa , 12/09/2018
  Opis: dotyczące zapytania ofertowego na usługę polegającej na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn : Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 951768 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

182 Notatka z pisemnego rozpoania rynku z dnia 27 września 2018r Poniedziałek, 10/09/2018
  Opis: polegające na zakupie systemu do elektronicznego głosowania uchwał Rady Miejskiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 282459 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

183 Zapytanie ofertowe nr OK.271.6.2018 z dnia 7 września 2018r. Poniedziałek, 10/09/2018
  Opis: na wyłonienie terapeuty prowadzącego punkt wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2891715 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

184 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MOPS.26.6.2018 Środa , 05/09/2018
  Opis: "Zakup i dostarczenie wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica Arka".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 229460 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

185 Odpowiedzi na pytania KG.271.9.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. Wtorek , 04/09/2018
  Opis: w sprawie zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 267306 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

186 Zapytanie ofertowe nr. KG.271.10.2018 z dnia 3 września 2018r. Wtorek , 04/09/2018
  Opis: na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.: ”Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6180393 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

187 Zapytanie ofertowe na KG.271.9.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. Piątek , 31/08/2018
  Opis: w sprawie zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2084079 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

188 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr KG.271.5.2017 z dnia 14 września 2017r. Piątek , 31/08/2018
  Opis: na realizację usługi polegającej na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165747 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

189 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.10.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku Czwartek , 30/08/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia kierownika w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlica - ARKA w Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3237419 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

190 Pisemne rozpozanie rynku nr OT.2601.13.2018 Poniedziałek, 27/08/2018
  Opis: na zakup systemu do elektronicznego głosowania uchwał Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 278820 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

191 Zapytanie ofertowe nr KZ.271.3.2018 Środa , 22/08/2018
  Opis: dotyczy zamówienia na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania
projektem pn: Projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektowności
energetycznej w Gminie Miasto Raciąż” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6676243 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

192 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.9.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia prowadzącego/cej zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się oraz prowadzącego/cej zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne w Placówce Wsparcia Dziennego —Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3864011 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

193 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.8.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia pedagoga i psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego —Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3483868 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

194 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.7.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: w sprawie wyłonienia kierownika oraz dwóch wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego —Świetlica ARKA w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3663372 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

195 Zapytanie ofertowe nr MOPS.26.6.2018 z dnia 26 lipca 2018r Piątek , 27/07/2018
  Opis: na zakup i dostarczenie wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego — Świetlica Arka
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 610828 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

196 Informacja dotycząca zapytania ofertowego na KZ.6845.1.2018 z dnia 16.07.2018r Środa , 25/07/2018
  Opis: w sprawie wydłużenia terminu składania ofert na punkty gastronomiczno - handlowe podczas V Jarmarku Raciąskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148309 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

197 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KG.7021.1.2018 Piątek , 20/07/2018
  Opis: na rewitalizację parku miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 200710 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

198 Zapytanie ofertowe nr KZ.6845.1 .2018 Wtorek , 17/07/2018
  Opis: na punkty gastronomiczno-handlowe przy Placu Adama Mickiewicza podczas trwania wydarzeń artystyczno-rozrywkowych „V Jarmark Raciąski” w dniach 14 – 15 sierpnia 2018r.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3133282 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

199 Konkurs ofert KG.7021.1.2018 Piątek , 06/07/2018
  Opis: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rewitalizacyjnych w parku Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1604569 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

200 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 19/06/2018
  Opis: dotyczy świadczenia usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 314875 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

201 Zapytanie ofertowe KZ.271.1.2018 Wtorek , 05/06/2018
  Opis: na świadczenie usług informatycznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1319709 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

202 Protokół z otwarcia ofert nr. KO.7031.2.2018 Piątek , 25/05/2018
  Opis: dotyczy zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - Etap II".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 285276 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

203 Zapytanie ofertowe dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż Etap II Wtorek , 22/05/2018
  Opis: Usługi polegające na odbiorze płyt azbestowo-cementowych falistych stosowanych w budownictwie, zdemontowanych wcześniej i składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Raciąż wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych, w ilości około 12,70 Mg (7 posesji).
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1730344 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

204 Nonatka z pisemnego rozpoznaia rynku z dnia 25 kwietnia 2018r. Wtorek , 15/05/2018
  Opis: polegające na serwisowaniu systemu monitoringu miejskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 289516 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

205 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 09 maja 2018r, nr. KO.7031.1.2018 Środa , 09/05/2018
  Opis: w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - ETAP II
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1889464 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

206 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Czwartek , 26/04/2018
  Opis: na przygotowanie oceny stanu technicznego mostu na rzece Raciążnica w ciągu ulicy Mławskiej o numerze JNI 15420007 oraz oceny stanu technicznego mostu na rzece Karsówka w ciągu ulicy Płockiej o numerze JNI 15420006.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193563 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

207 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 25 kwietnia, nr OT.2601.4.2018 Środa , 25/04/2018
  Opis: na konserwację kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 324164 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

208 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 18/04/2018
  Opis: dotyczy wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 177656 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

209 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferrty Wtorek , 17/04/2018
  Opis: dot. punktów gastronomiczno handlowych przy ul. 19 stycznia podczas Majówki 2018.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 286819 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

210 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.1.2018 Wtorek , 17/04/2018
  Opis: dot.ofert na wynajem 8 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 620509 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

211 Zapytanie ofertowe KM.6845.1.2018 z dnia 10.04.2018 Środa , 11/04/2018
  Opis: na punkty gastronomiczno-handlowe przy ul. 19 Stycznia
podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego
III Festiwal Muzyki Tanecznej – Majówka 2018


  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 6159354 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

212 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.5.2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. Czwartek , 05/04/2018
  Opis: dotyczące wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 822692 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

213 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku Czwartek , 05/04/2018
  Opis: na artykuły chemiczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115273 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

214 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 29/03/2018
  Opis: dot. zapytania ofertowego OK.271.1.2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170492 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

215 Pismene rozpoznanie rynku z dnia 28 marca 2017 nr OT.2601.3.2018 Środa , 28/03/2018
  Opis: na zakup artykułów chemicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 256029 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

216 Załącznik nr 1 Czwartek , 22/03/2018
  Opis: do zapytania ofertowego nr OK.271.1.2018 z dnia 19.03.2018 r.

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 53248 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

217 Zapytanie ofertowe z dnia 19 marca 2018r nr OK.271.1.2018 Czwartek , 22/03/2018
  Opis: na świadczenie usług związanych z realizację zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz trzech jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż oraz pełnienie w nich funkcji Inspektora Danych Osobowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1184553 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

218 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KG.032/2 Poniedziałek, 19/02/2018
  Opis: „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r.”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130935 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

219 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KG.032/1 Poniedziałek, 19/02/2018
  Opis: „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r. – usługi weterynaryjne.”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 133771 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

220 Konkurs ofert na wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości w Gminie Miasto Raciąż w 2018 roku Wtorek , 13/02/2018
  Opis: KG.6725.1.2018
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1936793 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

221 Pisemne rozpoznanie rynku Środa , 07/02/2018
  Opis: na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302528 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

222 Zapytanie ofertowe na KP.6730.1A.2018 Piątek , 19/01/2018
  Opis: w sprawie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 867383 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

223 Zapytanie ofertowe nr KG.032/2 Czwartek , 18/01/2018
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 272115 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

224 Zapytanie ofertowe nr KG.032/1 Czwartek , 18/01/2018
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 r. - usługi weterynaryjne
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 451686 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

225 Notatka z pisemnego rozpoznia rynku nr OT.2601.19.2017 Wtorek , 02/01/2018
  Opis: na dostawę tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302240 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

226 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr OT.2601.19.2017 Wtorek , 02/01/2018
  Opis: na dostawę artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117613 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

227 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 27/12/2017
  Opis: dotyczy "Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w podziale na dwie części: Część 1 - Pogotowie hydrauliczne i Część II - Pogotowie elektryczne.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183786 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

228 Pisemne rozpoznanie rynku nr OT.2601.19.2017 z dnia 20 grudnia 2017r Środa , 20/12/2017
  Opis: na tonery
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189170 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

229 Pisemne rozpoznanie rynku nr OT.2601.18.2017 z dnia 20 grudnia 2017r. Środa , 20/12/2017
  Opis: na artykuły biurowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 387829 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

230 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 19/12/2017
  Opis: dotyczy wykonania pięcioletnich przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221586 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

231 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku Poniedziałek, 18/12/2017
  Opis: na kalendarze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104634 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

232 Zapytanie ofertowe nr KM.7031.1.2017 z dnia 11.12.2017r. Poniedziałek, 11/12/2017
  Opis: w sprawie prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych w podziale na dwie części.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3360765 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

233 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.17.2017 z dnia 11 grudnia 2017r. Poniedziałek, 11/12/2017
  Opis: na zakup kalendarzy na 2018 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156952 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

234 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.5.2017 Wtorek , 05/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania pięcioletnich przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 569852 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

235 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania przeglądów kominiarskich w lokalach komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 180349 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

236 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania przeglądów instalacji gazowych w budynku przy ul. Akacjowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195905 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

237 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: w sprawie wykonania przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114145 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

238 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.3.2017 z dnia 16 listopada 2017r. Czwartek , 16/11/2017
  Opis: na wykonanie przeglądów kominiarskich/ dymowych/ wentylacyjnych w komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 606495 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

239 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.2.2017 z dnia 16 listopada 2017r. Czwartek , 16/11/2017
  Opis: na wykonanie przeglądu okresowego instalacji gazowej, przeglądu technicznego kotłów gazowych i urządzeń gazowych oraz usunięcie ewentualnych nieszczelności w lokalach w komunalnym budynku mieszkalnym 24 - rodzinnym położonym w Raciążu przy ul. Akacjowej 9.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 522526 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

240 Zapytanie ofertowe nr KM.7021.1.2017 z dnia 16 listopada 2017r. Czwartek , 16/11/2017
  Opis: na wykonanie przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 649255 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

241 Ogłoszenie o zamówieniu Gminy Miasto Raciąż Środa , 25/10/2017
  Opis: na zakup i dostarczenie umundurowania dla osiemnastu zuchów i dwudziestu czterech harcerzy oraz wyposażenia biwakowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 805401 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

242 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.2.2017 Poniedziałek, 16/10/2017
  Opis: na wynajem 8 stoisk handlowych o powierzchni 25 m2 każde znajdujących się przy ul. Wolności 7,9,11,13 oraz 4 stoisk handlowych o powierzchni 12m2 przy ul. Rzewuskiego w okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 658376 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

243 ZAWIADOMNIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KG.271.5.2017 Wtorek , 03/10/2017
  Opis: Zamawiający: Gmina Miasto Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, unieważnia postępowanie prowadzone w ramach zapytania ofertowego nr KS.271.6.2017 z dnia 15 września 2017 roku na realizację zadania polegającego na usłudze przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenia postępowań w trybie PZP, kompleksowej obsłudze prawnej projektu dotyczącej zgodności z PZP oraz innymi wytycznymi programowymi w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157387 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

244 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KG.271.5.2017 Wtorek , 03/10/2017
  Opis: Dotyczy postępowania polegającego na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż ", Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187086 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

245 Notatka z pismenego rozpoznania rynku Czwartek , 21/09/2017
  Opis: na artykuły chemiczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109296 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

246 Zapytanie ofertowe Nr KG.271.6.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe
Nr KG.271.6.2017


Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż ", Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1997626 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

247 Zapytanie ofertowe Nr KG.271.6.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe
Nr KG.271.6.2017


Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż ", Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1997626 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

248 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KG.271.5.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr KG.271.5.2017
na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 2674895 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

249 Zaytanie ofertowe nr OT.2601.16.2017 Poniedziałek, 18/09/2017
  Opis: w sprawie świadczeniu usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300763 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

250 Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego OT.2601.15.2017 z dnia 13 września 2017r. Piątek , 15/09/2017
  Opis: na zakup artykułów chemicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155268 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

251 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.15.2017 z dnia 13 września 2017r Środa , 13/09/2017
  Opis: na zakup artykułów chemicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262676 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

252 Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego OT.2601.14.2017 z dnia 06 września 2017r. Poniedziałek, 11/09/2017
  Opis: w sprawie świadczeniu usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 140142 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

253 Unieważnienie zapytania ofertowego Nr KG.271.4.2017 Poniedziałek, 11/09/2017
  Opis: UNIEWŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nr KG.271.4.2017
na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: image/png
  Rozmiar: 1006462 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

254 Pismene rozpoznanie rynku z dnia 06 września 2017r nr OT.2601.14.2017 Środa , 06/09/2017
  Opis: w zakresie świadczenia usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 295062 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

255 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KG.271.4.2017 Piątek , 01/09/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr KG.271.4.2017
na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1500149 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

256 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr KG.271.3.2017 Wtorek , 22/08/2017
  Opis: polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn: "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157134 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

257 Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr KG.271.3.2017 wraz ze zmiana zapytania ofertowego Środa , 16/08/2017
  Opis: dotyczy realizacji zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn.:"Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 5636951 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

258 Zapytanie ofertowe nr KG.271.3.2017 Piątek , 04/08/2017
  Opis: na realizację zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 3954426 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

259 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.5.2017 Piątek , 04/08/2017
  Opis: na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-opisowej dla Miejskiego Przedszkola w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 837270 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

260 Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017r. nr KP.6830.1.2017 Środa , 02/08/2017
  Opis: w sprawie wykonania prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 173124 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

261 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr KG.271.2.2017 Wtorek , 01/08/2017
  Opis: dotyczy zapytanie ofertowego na przygotowanie dokumentacji przetargowej ( w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn.:"Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139153 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

262 Zapytanie ofertowe z dnia 07 lipca 2017r. nr KP.6830.1.2016 Piątek , 07/07/2017
  Opis: dotyczące wykonania prac geodezyjnych związanych z rozgraniczenie nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163749 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

263 Uniewaznienie zapytania ofertowego Środa , 05/07/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu „Platforma e-Urząd w Raciążu
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 212150 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

264 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 05/07/2017
  Opis: dot. zapytania ofertowego nr KG.271.2.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 600921 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

265 Wybór nakorzystniejszej oferty Wtorek , 04/07/2017
  Opis: dotyczące zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 548792 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

266 Zmiana treści zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.3.2016/2017 z dnia 23.06.2017 r. Środa , 28/06/2017
  Opis: dotyczące zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020


  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 791246 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

267 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.3.2016/2017 Wtorek , 27/06/2017
  Opis: dotyczące zakupu tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 298106 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

268 Załączniki do zapytania ofertowego nr OT.042.1.2017 z dnia 23.06.2017r. Piątek , 23/06/2017
  Opis: dotyczące "Budowy bazy edukacyjnej w mieście Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 98436 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

269 Zapytanie ofertowe nr OK.042.1.2017 z dnia 23.06.2017r. Piątek , 23/06/2017
  Opis: dotyczące "Budowy bazy edukacyjnej w mieście Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 457030 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

270 Zapytanie ofertowe nr KS.042.2.3.3.2016/2017 Piątek , 23/06/2017
  Opis: Na zakup tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1416302 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

271 Zapytanie ofertowe nr KG.271.2.2017 Środa , 21/06/2017
  Opis: na przygotowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowe przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn.:"Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż", Działanie 4.2"Efektywność energetyczna" oś priorytetowa IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 14890742 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

272 Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.2.2016/2017 Wtorek , 20/06/2017
  Opis: na publikację 2 artykułów informacyjno - promocyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 400223 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

273 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.1.2016/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. Wtorek , 20/06/2017
  Opis: NA ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 325023 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

274 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KG.271.1.2017 z dnia 09.06.2017 r. Piątek , 16/06/2017
  Opis: na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 306095 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

275 INFORMACJA ws. zapytania ofertowego Piątek , 16/06/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu pn.: "Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 228044 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

276 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr KS.042.2.3.1.2016/2017 z dnia .. Środa , 14/06/2017
  Opis: na zakup tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 292837 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

277 INFORMACJA O WYDŁUŻENIU DIALOGU TECHNICZNEGO Wtorek , 13/06/2017
  Opis: w ramach zadania pn. "Platforma e-Urząd w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110954 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

278 Zapytanie ofertowe nr KS.042.2.3.2.2016/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku Piątek , 09/06/2017
  Opis: na publikację 2 artykułów informacyjno-promocyjnych w ramach promocji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 970123 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

279 Zapytanie ofertowe nr KG.271.1.2017 Piątek , 09/06/2017
  Opis: na przygotowanie dokumentacji przetargowej ( w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 4922949 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

280 Zapytanie ofertowe nr KS.042.2.3.1.2016/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku Piątek , 09/06/2017
  Opis: na zakup tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1208653 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

281 Zapytanie ofertowe nr KG.6845.2.2017 Piątek , 09/06/2017
  Opis: na prowadzenie działalności gastronomiczno - handlowej podczas trwania wydarzeń artystyczno - rozrywkowych "IV Jarmark Raciąski"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1141622 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

282 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr KS.271.6.2017 z dnia 31 maja 2017 roku Czwartek , 08/06/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu pn.: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 483387 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

283 Zapytanie ofertowe nr OK.425.6.2017 Piątek , 02/06/2017
  Opis: W sprawie przeprowadzenia piaskowania wraz z aeracją i nawożeniem boiska piłkarskiego przy ulicy Sportowej w Raciążu,woj.mazowieckie"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 855048 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

284 Zapytanie ofertowe nr KS.271.6.2017 z dnia 31 maja 2017 roku Środa , 31/05/2017
  Opis: na doradztwo informatyczne przy wdrażaniu projektu pn.: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 735659 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

285 Wybór Najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe Nr KG.7221.1.2017 Czwartek , 11/05/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe
Nr KG.7221.1.2017 Na system referencyjny w formie elektronicznej dla sieci dróg gminnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 177282 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

286 Zapytanie ofertowe nr KG.221.1.2017 Wtorek , 25/04/2017
  Opis: na system referencyjny w formie elektronicznej dla sieci dróg gminnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3217067 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

287 Zapytanie ofertowe nr KG.7230.1.2017 Wtorek , 25/04/2017
  Opis: dot.ofert na wynajem 8 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 542983 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

288 Unieważnienie postępowania na KG.7011.3.2017 z dnia 27.03.2017r. Piątek , 14/04/2017
  Opis: w sprawie opracowania dokumentacji projektów budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 271904 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

289 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.4.2017 Piątek , 31/03/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe nr KG.7011.4.2017 „Na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – opisowej w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1627743 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

290 Dotyczy: Zapytania ofertowego nr KG.6845.1.2017 z dnia 28.03.2017 Piątek , 31/03/2017
  Opis: Gmina Miasto Raciąż informuje, że do dnia 7 kwietnia 2017 roku został przedłużony termin składania ofert w zapytaniu ofertowym Nr KG.6845.1.2017 na punkty gastronomiczno-handlowe przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzeń artystyczno-rozrywkowych II Festiwal Disco Polo – Majówka 2017
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100695 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

291 Zapytanie ofertowe nr KG.6845.1.2017 Czwartek , 30/03/2017
  Opis: na punkty gastronomiczno - handlowe przy ul. 19 Stycznia podczas trwania wydarzeń artystyczno - rozrywkowych II Festiwal Disco Polo - Majówka 2017
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 959656 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

292 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.2.2017 Wtorek , 28/03/2017
  Opis: na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 270742 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

293 Zapytanie ofertowe nr KG.6725.1.2017 Wtorek , 28/03/2017
  Opis: na wykonanie operatów szacunkowych wycen działek dla potrzeb wykupów gruntów oraz naliczenia opłaty adiacenckiej w 2017 roku
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 719787 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

294 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn.21 marca 2017r nr. OT.2601.7.2017 Piątek , 24/03/2017
  Opis: polegającego na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt. markowych jednostek centralnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130718 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

295 Zapytanie ofertowe nr KG.7223.1.2017 Środa , 22/03/2017
  Opis: na opracowanie projektu, wykonanie, dostawę i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 589222 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

296 Zaapytanie ofertowe nr KG.7011.2.2017 Środa , 22/03/2017
  Opis: na dostawę i montaż 2 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż - ul. Rzeźniana
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 890153 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

297 Zapytanie ofertowe nr KG.7011.1.2017 Środa , 22/03/2017
  Opis: na dzierżawę 16 sztuk opraw przemysłowych o mocy 112 W na hali sportowej w Miejskim Zespole Szkół
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 584544 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

298 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 21 marca 2017r nr OT.2601.6.2017 Wtorek , 21/03/2017
  Opis: polegające na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt. markowych jednostek centralnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1765681 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

299 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 21/03/2017
  Opis: dot. opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195805 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

300 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 Piątek , 17/03/2017
  Opis: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy Zapytania ofertowego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 364412 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

301 Ogłoszenie o Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Czwartek , 16/03/2017
  Opis: Ogłoszenie o Konkursie
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej:
1) Projekt nowej przestrzeni kulturalnej przy ul. Kilińskiego 21.
2) Projekt elewacji budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 96094059 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

302 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. OT.2601.3.2017 Środa , 15/03/2017
  Opis: polegającego na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt.markowych jednostek centralnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 129776 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

303 Zestawienie otrzymanych ofert na zapytanie ofertowe z dnia 01 marca 2017 nr.2601.3.2017 Poniedziałek, 13/03/2017
  Opis: na budowę sieci i zakup 16 szt. komputerów w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157567 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

304 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 02 marca 2017r nr. OT.2601.4.2017 Środa , 08/03/2017
  Opis: a artykuły chemiczne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117114 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

305 Zapytanie ofertowe nr KI.032/3 Czwartek , 02/03/2017
  Opis: pn." Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017r."
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1123490 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

306 Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr KI.032/2 Czwartek , 02/03/2017
  Opis: Dotyczy zapytania ofertowego "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017r."
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109285 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

307 Pisemne rozpoznie rynku nr OT.2601.4.2017r z dnia 02 marca 2017r. Czwartek , 02/03/2017
  Opis: na zakup środków czystości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 211068 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

308 Zapytanie ofertowe z dnia 01 marca 2017r. nr KO.271.1.1.2017 Środa , 01/03/2017
  Opis: dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5135320 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

309 Pisemne zapytanie rynku numer OT.2601.3.2017 z dnia 03 marca 2017r. Środa , 01/03/2017
  Opis: polegają na wykonaniu sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz zakupie i dostawie 16 szt. markowych jednostek centralnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1073677 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

310 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytaia ofertowego z dnia 16.02.2017e. Nr KO.271.1.2017 Wtorek , 28/02/2017
  Opis: dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150815 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

311 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Czwartek , 23/02/2017
  Opis: opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155933 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

312 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.6812.2.2017 Środa , 22/02/2017
  Opis: dotyczy wyceny lokali mieszkalnych należących do zasobów gminy Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302154 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

313 „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r. - usługi weterynaryjne" Wtorek , 21/02/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr KI.032/1
pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r. - usługi weterynaryjne"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1074673 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

314 „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r." Wtorek , 21/02/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/2 pn „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2017 r."
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1133169 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

315 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2017-2026 Wtorek , 21/02/2017
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2017-2026
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1667021 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

316 Zapytanie ofertowe z dnia 16.02.2017r nr.KO.271.1.2017 Wtorek , 21/02/2017
  Opis: w sprawie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1840406 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

317 Zapytanie ofertowe nr KM.6812.2.2017 Wtorek , 14/02/2017
  Opis: dotyczące wyceny lokali należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 694657 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

318 Zawiadomienie o unieważnieniu postęowania Poniedziałek, 13/02/2017
  Opis: na wycenę lokali mieszkalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 125636 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

319 Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 10/02/2017
  Opis: dot. "Wycena lokali mieszkalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 286046 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

320 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy konkursu ofert Nr KS.271.4.2017 na stanowisko: Doradca finansowo-księgowy projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 223088 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

321 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KS.271.4.2017 a dnia 31 stycznia 2017 roku Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy konkursu ofert Nr KS.271.4.2017 na stanowisko: Doradca finansowo-księgowy projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 568311 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

322 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy zapytania ofertowego nr KS.271.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku na zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 251733 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

323 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KS.271.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku Środa , 08/02/2017
  Opis: Dotyczy zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 722384 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

324 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 08/02/2017
  Opis: dotyczy kompleksowej obsługi prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 457901 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

325 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KS.271.2.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku Środa , 08/02/2017
  Opis: Dotyczy kompleksowej obsługi prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 714024 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

326 Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego nr KS.271.2.2017 z dnia 31.01.2017 r. Piątek , 03/02/2017
  Opis: dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na kompleksowej obsłudze prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2517207 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

327 Konkurs ofert nr KS.271.4.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: na stanowisko Doradcy finansowo-księgowego projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1110617 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

328 Zapytanie ofertowe nr KS.271.3.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na zarządzaniu projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 13375500 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

329 Zapytanie ofertowe nr KS.271.2.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na kompleksowej obsłudze prawnej projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 2962672 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

330 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KS.271.4.2016/UP Wtorek , 31/01/2017
  Opis: Dotyczy przygotowywania dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 209323 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

331 Unieważnienie zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP Wtorek , 31/01/2017
  Opis: dotyczy świadczenia usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183601 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

332 Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2017r. nr. KM.6812.1.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: na Wycenę lokali mieszkalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 676212 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

333 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KS.271.4.2016/UP Czwartek , 12/01/2017
  Opis: Dotyczy przygotowywania dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenia postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 266595 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

334 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Czwartek , 12/01/2017
  Opis: Dotyczy zapytania ofertowego nr KS.271.4.2016/UP z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 692822 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

335 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KS.271.3.2016/UP Czwartek , 12/01/2017
  Opis: dotyczy świadczenia usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 240388 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

336 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Czwartek , 12/01/2017
  Opis: Dotyczy zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 677051 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

337 Zapytanie ofertowe KP.6730.1A.2017 z dnia 10.01.2017r. Wtorek , 10/01/2017
  Opis: a) na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
b) na wykonanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 193169 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

338 Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP Czwartek , 05/01/2017
  Opis: na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/x-zip
  Rozmiar: 13085233 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

339 Wyjanienia do zapytania ofertowego nr KS.271.4.2016/UP Czwartek , 05/01/2017
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenie postępowania w formule otwartej przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 540405 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

340 Zmiana treści zapytania ofertowego nr KS.271.3.2016/UP z dnia 29.12.2016 r. Czwartek , 05/01/2017
  Opis: na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 268524 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

341 Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania nr KS.271.2.2016 Piątek , 30/12/2016
  Opis: na wykonanie projektów zagospodarowania zieleni na terenach publicznych Gminy Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 216013 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

342 Zapytanie ofertowe nr KS.271.4.2016_UP z dnia 29 grudnia 2016 roku Czwartek , 29/12/2016
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz kompleksowego przeprowadzenie postępowania w formule otwartej  przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 13085233 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

343 Zapytanie ofertowe nr KS.271.3.2016_UP z dnia 29 grudnia 2016 roku Czwartek , 29/12/2016
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi dotyczącej zarządzania projektem pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 13798202 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

344 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dn. 14.12.2016 nr OT.2601.22.2016 Czwartek , 29/12/2016
  Opis: na zakup tonerów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 307648 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

345 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 14.12.2016 nr OT.2601.21.2016 Czwartek , 29/12/2016
  Opis: na zakup artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160697 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

346 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert na realizację zadania publicznego nr OT.2601.19.2016 Środa , 21/12/2016
  Opis: polegającego na dostawie serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją + łącznie 27 licencji CAL na urządzenie oraz zestawem sprzętu sieciowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130751 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

347 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 21/12/2016
  Opis: na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oaz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 273948 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

348 Zapytanie ofertowe nr KS.271.2.2016 z dnia 19 grudnia 2016r. Poniedziałek, 19/12/2016
  Opis: na wykonanie projektów zagospodarowania zieleni na terenach publicznych Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 2278139 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

349 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 06 grudnia 2016r nr OT.2601.18.2016 Czwartek , 15/12/2016
  Opis: na zakup kalendarzy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95186 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

350 Zapytanie ofertowe z dnia 13 grudnia 2016r nr OT.2601.19.2016 Środa , 14/12/2016
  Opis: na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją + łącznie 27 licencji CAL na urządzenie oraz zestawem sprzętu sieciowego


  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 1052713 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

351 Modyfikacja treści SIWZ zapytania ofertowego ny OT.2601.19.2016 z dnia 13.12.2016e Środa , 14/12/2016
  Opis: na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją + łącznie 27 licencji CAL na urządzenie oraz zestawem sprzętu sieciowego.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148512 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

352 Zapytanie ofertowe z dnia 14 grudnia 2016r. nr OT.2601.22.2016 Środa , 14/12/2016
  Opis: na zakup tonerów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193354 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

353 Zapytanie ofertowe z dnia 14 grudnia 2016r nr OT.2601.21.2016 Środa , 14/12/2016
  Opis: na zakup artykułów biurowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 538216 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

354 Zapytanie ofertowe z dnia 13 grudnia 2016r. nr OT.2601.20.2016 Wtorek , 13/12/2016
  Opis: na zakup programu do obsługi gospodarki mieszkaniowej i lokali gminnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 257209 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

355 Zapytanie ofertowe KM.7031.1.2016 Środa , 07/12/2016
  Opis: Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1222123 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

356 Pisemne rozpzonanie rynku z dnia 06.12.2016r nr OT.2601.18.2016 Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie zakupu kalendarzy na 2017 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 173287 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

357 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 25 listopada 2016r Wtorek , 06/12/2016
  Opis: w sprawie przeniesienia monitoringu wizyjnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109389 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

358 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.6831.1.2016 Czwartek , 01/12/2016
  Opis: Dotyczy podziału działki zabudowanej położonej w Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza 36 nr ewidencyjny działki 1326/5 oraz podział działki niezabudowanej położonej przy 19 Stycznia nr ewidencyjny działki 1144/6 wraz z dokonaniem zmiany w ewidencji gruntów o aktualizacji użytków gruntowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290177 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

359 Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.3.2016 Czwartek , 24/11/2016
  Opis: Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.3.2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212909 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

360 Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.4.2016 Czwartek , 24/11/2016
  Opis: Wybór najkorzystniejszej oferty KS.7011.4.2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 214173 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

361 Wybór najkorzystniejszej oferty KP.7011.15.2016 Czwartek , 24/11/2016
  Opis: Wybór najkorzystniejszej oferty KP.7011.15.2016 (latarnie hybrydowe)
  Autor:
  Typ: image/png
  Rozmiar: 467466 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

362 Zapytanie ofertowe nr OT.2601.16.2016 z dnia 23 listopada 2016r. Środa , 23/11/2016
  Opis: polegające na przeniesieniu systemu monitorującego miasto.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193352 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

363 Zapytanie ofertowe nr KZ.6831.1.2016 z dnia 22 listopada 2016 Wtorek , 22/11/2016
  Opis: w sprawie podziału działki zabudowanej położonej w Raciążu przy Pl. Mickiewicza 36 oraz podziału działki niezabudowanej położonej przy ul. 19 stycznia wraz z dokonaniem zmiany w ewidencji gruntów o aktualizacji użytków gruntowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1013232 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

364 Unieważnienie pisemnego rozpoznaia rynku nr OT.2016.15.2016 z dnia 07.11.2016r Środa , 16/11/2016
  Opis: na zakup, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej wolnostojącej na skwer im. dr Bronisława Zielińskiego przy ul. Wolności w Raciążu
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 118776 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

365 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku nr OT.2601.13.2016 z dn. 01.11.2016r Środa , 16/11/2016
  Opis: na wykonanie mebli biurowych
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 115369 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

366 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 10/11/2016
  Opis: na zakup i posadzenie sadzonek drzew i krzewów w ramach zadania pn: „Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Raciąża – etap I”
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 351692 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

367 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 08/11/2016
  Opis: na zakup i montaż pieców do mieszkań komunalnych należących do Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 264374 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

368 Zapytanie ofertowe z dnia 07 listopada 2016r nr OT.2601.15.2016 Poniedziałek, 07/11/2016
  Opis: w sprawie wykonania, zakupu i montażu tablicy pamiątkowej wolnostojącej na skwer im. dr Bronisława Zielińskiego w Raciążu przy ul. Wolności.
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 651587 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

369 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 04/11/2016
  Opis: dot.zakupu i montażu 10 okien PVC do mieszkań komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 259604 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

370 Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2016r nr OT.2601.13.2016 Piątek , 04/11/2016
  Opis: na zakup mebli biurowych
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 293724 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

371 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 02/11/2016
  Opis: dotyczącej wykonania audytu i aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raciąż
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 252473 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

372 Zapytanie ofertowe nr OK.271.5.2016 Piątek , 28/10/2016
  Opis: dotyczące zakupu i dostarczenia książek.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 507203 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

373 Uzupełnienie do ogłoszenia o zamówieniu nr OK.271.4.2016 Piątek , 28/10/2016
  Opis: dotyczącego zakupu i ostarczenia encyklopedii i albumów
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 795455 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

374 Uzupełnienie do ogłoszenia o zamówieniu nr OK.271.3.2016 Piątek , 28/10/2016
  Opis: w sprawie zakupu i dostarczenia książek do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 151647 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

375 Zapytanie ofertowe nr KZ.7021.16.2016 z dnia 28.10.2016r Piątek , 28/10/2016
  Opis: na zakup i montaż pieców do mieszkań komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 824594 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

376 Zapytanie ofertowe nr KZ.7021.15.2016 z dnia 28.10.2016r Piątek , 28/10/2016
  Opis: zakup i montaż 10 okien PVC do mieszkań komunalnych należących do zasobów Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 808866 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

377 odpowiedzi na pytania do zapytania Nr KS.7011.4.2016 Czwartek , 27/10/2016
  Opis: Gmina Miasto Raciąż przedstawia odpowiedzi na pytania do zapytania
Nr KS.7011.4.2016.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182795 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

378 Zapytanie ofertowe Środa , 26/10/2016
  Opis: na zakup i dostarczenie encyklopedii i albumów
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1099089 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

379 Zakip i dostarczenie książek Wtorek , 25/10/2016
  Opis: OK.271.3.2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1380482 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

380 Zapytanie ofertowe Nr KS.7011.4.2016 Wtorek , 25/10/2016
  Opis: Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 28.10.2016 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108140 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

381 Zapytanie ofertowe nr KS.271.1.2016 Wtorek , 25/10/2016
  Opis: na zakup i posadzenie sadzonek drzew i krzewów w ramach zadania "Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Raciąż - etap I".
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 706903 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

382 Zapytanie ofertowe nr KS.7011.5.2016 Poniedziałek, 17/10/2016
  Opis: na wykonanie audytu i aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raciąż
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 1971169 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

383 Zapytanie ofertowe Nr KS.7011.4.2016 Czwartek , 13/10/2016
  Opis: „Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z koncepcją dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi na działce ewidencyjnej nr. 1526/4 przy ul. Akacjowej w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 94057 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

384 ZAPYTANIE OFERTOWE KS.7011.2.2016 Czwartek , 13/10/2016
  Opis: „Dostawę i montaż 11 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż – ul. Jesionowa i ul. Lipowa ”

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 42329 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

385 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KS.7011.3.2016 Wtorek , 11/10/2016
  Opis: 2. Przedmiot zamówienia.
1) Wykonanie projektów drogowych po analizie sporządzonych koncepcji zagospodarowania ulic (przybliżone długości ulic): Rzeźniana (550 m), Bolesława Chrobrego (110 m), Wnorowskiego (200 m), Kasztelańska (65 m), Polna (350 m), Mieszka I (350 m)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183551 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

386 Zapytanie ofertowe Nr sprawy KS.7011.3.2016 Wtorek , 11/10/2016
  Opis: 2. Przedmiot zamówienia.
1) Wykonanie projektów drogowych po analizie sporządzonych koncepcji zagospodarowania ulic (przybliżone długości ulic): Rzeźniana (550 m), Bolesława Chrobrego (110 m), Wnorowskiego (200 m), Kasztelańska (65 m), Polna (350 m), Mieszka I (350 m)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183551 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

387 ZAPYTANIE OFERTOWE nr KP.7011.15.2016 Wtorek , 11/10/2016
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zaprasza do składania ofert na wynajem 8 stoisk handlowych o powierzchni 25 m2 każde, znajdujących się przy ul. Wolności 7,9,11,13 oraz 4 stoisk handlowych o powierzchni 12 m2 przy ul. Rzewuskiego w okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 457814 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

388 Wyniki pismenego rozpoznania rynkku numer OT.2601.10.2016 z dnia 29.09.2016r Poniedziałek, 10/10/2016
  Opis: na zakup niszczarki.
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 126945 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

389 Wyniki pisemnego rozpoznania rynki nr OT.2601.11.2016 z dnia 29.09.2016r. Poniedziałek, 10/10/2016
  Opis: na zakup urządzenia wielofunkcyjnego
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 115433 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

390 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 04/10/2016
  Opis: dotyczącej wykonania przeglądów technicznych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 448395 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

391 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 04/10/2016
  Opis: na wykonanie przeglądów kominiarskich/ dymowych/ wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 307580 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

392 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 03/10/2016
  Opis: na wykonanie robót remontowych związanych z wykonaniem posadzki żywicznej w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-unknown
  Rozmiar: 182331 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

393 Notatka z pisemnego rozpoznania rynku z dnia 22 września 2016r. Piątek , 30/09/2016
  Opis: na środki czystości.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 120018 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

394 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 30 września 2016r Piątek , 30/09/2016
  Opis: polegające na zakupie urządzenia wielofunkcyjnego
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 342720 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

395 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 30 września 2016r Piątek , 30/09/2016
  Opis: polegające na zakupie niszczarki
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 183357 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

396 Pisemne rozpoznanie rynku numer OT.2601.9.2016r. z dnia 22 września 2016r. Czwartek , 22/09/2016
  Opis: na zakup środków chemicznych.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 206238 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

397 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KZ.7011.2.2016 Wtorek , 20/09/2016
  Opis: Dotyczy usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn.:"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 229403 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

398 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wtorek , 20/09/2016
  Opis: Dotyczy zapytania ofertowego nr KZ.7011.2.2016
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 673283 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

399 Zapytanie ofertowe Nr KZ.7021.11.2016 z dnia 20.09.2016 Wtorek , 20/09/2016
  Opis: W sprawie Wykonanie przeglądów technicznych komunalnych budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 139193 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

400 Zapytanie ofertowe Nr KZ.7021.12.2016 z dnia 20.09.2016r. Wtorek , 20/09/2016
  Opis: w sprawie Wykonania przeglądów kominiarskich/dymowych/ wentylacyjnych w komunalnych budynkach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 139046 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

401 Konkurs ofert na wykonanie usługi remontowej Nr KS.2510.1.8.2016 Czwartek , 08/09/2016
  Opis: Wykonanie robót remontowych związanych z wykonaniem posadzki żywicznej w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 425078 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

402 Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania nr KS.2510.1.7.2016 Czwartek , 08/09/2016
  Opis: na wykonanie posadzki w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-unknown
  Rozmiar: 128594 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

403 Konkurs ofert na wykonanie usługi remontowej Nr KS.2510.1.7.2016 Czwartek , 01/09/2016
  Opis: Wykonanie robót remontowych związanych z wykonaniem posadzki żywicznej w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 419799 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

404 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OK.271.2.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.. Wtorek , 23/08/2016
  Opis: dotyczącego zamówienia usługi polegającej na wydaniu książki: wykonaniu projektu okładki w oprawie twardej, korekta, skład uwzględniający projekt layoutu, przygotowanie plików do druku oraz druk albumu pn. ..Moje miasto włodarze Raciąża".
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 125482 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

405 Zapytanie ofertowe nr KZ.7011.2.2016 Czwartek , 18/08/2016
  Opis: na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 1478937 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

406 Wybór Najkorzystniejszej Oferty KS.7011.2.2016 Czwartek , 18/08/2016
  Opis: Konkurs na "Przegotowanie dokumentacji technicznej wraz z koncepcją dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Akacjowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 158209 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

407 Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie kompleksowej realizacji procesu opracowania dokumentu pn „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 Wtorek , 09/08/2016
  Opis: Nr KS.062.1.2016
  Autor:
  Typ: application/rar
  Rozmiar: 552443 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

408 Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z koncepcją dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi na działce ewidencyjnej nr. 1526/4 przy ul. Akacjowej w Raciążu Poniedziałek, 08/08/2016
  Opis: Zapytanie ofertowe Nr KS.7011.2.2016

  Autor:
  Typ: application/x-octet-stream
  Rozmiar: 1113095 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

409 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 03 sierpnia 2016r nr OT.2601.5.2016 Środa , 03/08/2016
  Opis: dotyczące biurek do Urzędu Miejskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 291981 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

410 Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości Wtorek , 02/08/2016
  Opis: KM.6840.2.2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 174520 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

411 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Poniedziałek, 25/07/2016
  Opis: dotyczącego pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad przygotowaniem i realizacją inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 114006 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

412 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 22/07/2016
  Opis: w sprawie prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i energetycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 164182 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

413 Protokół z otwarcia ofert KZ.7031.1.2016 Piątek , 22/07/2016
  Opis: w sprawie prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i energetycznej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 295512 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

414 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr OT.7021.2.2016 z dnia 08.07.2016r. Środa , 20/07/2016
  Opis: dotyczącego realizacji zadania polegającego na Wykonaniu remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 108721 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

415 Zapytanie ofertowe nr KZ.7031.2.2016 Piątek , 15/07/2016
  Opis: dotyczy: Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych zażądanych przez Gminę Miasto Raciąż, oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 564368 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

416 Zawiadomienie o unieważnienieu postępowania Środa , 13/07/2016
  Opis: dotyczącego usługi prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 158604 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

417 Konkurs ofert Nr KS.2510.1.2.2016 Środa , 13/07/2016
  Opis: na wykonanie usługi remontowej polegającej na położeniu glazury ściennej w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 336331 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

418 Zapytanie ofertowe z dnia 08 lipca 2016r numer OT.7021.2.2016 Piątek , 08/07/2016
  Opis: w sprawie wykonania remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 200205 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

419 Wyjaśninie do pisemnego rozpoznania rynku numer OK.271.2.2016 z dnia 22.06.2016r. Wtorek , 28/06/2016
  Opis: w sprawie wydania książki.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 243830 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

420 Wyjaśnienia z dnia 28.06.2016 r. Wtorek , 28/06/2016
  Opis: do pisemnego rozpoznania rynku Nr OK.271.2.2016 z dnia 22.06.2016 r.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 290302 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

421 Wyjaśnienie do pisemnego rozpoznania rynku nr OK.271.2.2016 Piątek , 24/06/2016
  Opis: Wyjaśnienie do pisemnego rozpoznania rynku nr OK.271.2.2016 z dnia 22.06.2016 r.

  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 305286 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

422 Zapytanie ofertowe nr OK.271.2.2016 z dnia 22.06.2016r. Środa , 22/06/2016
  Opis: w sprawie wydania książki.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 576661 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

423 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr KZ.7031.1.2016 Poniedziałek, 13/06/2016
  Opis: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr KZ.7031.1.2016
Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż , oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 11489 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

424 Zapytanie ofertowe nr KZ.7011.1.2016 Czwartek , 09/06/2016
  Opis: na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 1268017 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

425 Zapytanie ofertowe nr KZ.7031.1.2016 z dnia 07.06.2016r. Wtorek , 07/06/2016
  Opis: w sprawie prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1195027 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

426 Wyniki pisemnego rozpoznania rynku z dnia 08.04.2016r Wtorek , 19/04/2016
  Opis: dotyczącego zakupu środków czyszczących.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 255661 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

427 ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem 8 stoisk handlowych przeznaczonych do handlu owocami miękkimi Poniedziałek, 18/04/2016
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/3
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 993860 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

428 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 13/04/2016
  Opis: dotyczy: zapytania ofertowe Nr KO.5520.1.2016 na dostawę lekkich barierek ochronnych na potrzeby zabezpieczenia imprez masowych dla Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 193673 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

429 Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 08 kwietnia 2016r. nr OT.2601.1.2016 Piątek , 08/04/2016
  Opis: na środki czystości.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 72110 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

430 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek , 08/04/2016
  Opis: dotyczy przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego numer KM.2510.2.2016 z dnia 08.03.2016r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 41082 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

431 Wyjaśnienia do zaytania ofertowego Czwartek , 07/04/2016
  Opis: nr KO.5520.1.2016 z dnia 04.04.2016r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 45208 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

432 Zapytanie ofertowe nr KO.5520.1.2016 Poniedziałek, 04/04/2016
  Opis: Zakup i dostawa lekkich barierek ochronnych na potrzeby zabezpieczenia imprez masowych.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1736127 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

433 Zapytanie ofertowe nr OR.425.3.1.2016 Środa , 30/03/2016
  Opis: na "Przeprowadzenie pełnej regeneracji boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Raciążu, woj. mazowieckie"
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 1433295 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

434 Zawiadomienie o unieważnieniu postęowania Piątek , 25/03/2016
  Opis: dotyczącego Regeneracji boiska piłkarskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 174807 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

435 Zapytanie ofertowe nr OR.425.1.2016 Poniedziałek, 21/03/2016
  Opis: na regenerację boiska piłkarskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1047053 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

436 ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/3 pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016 r.” Piątek , 11/03/2016
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr KI.032/3 pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016 r.”


  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 1885716 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

437 Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na „Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016 r.” Piątek , 11/03/2016
  Opis: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr KI.032/2
  Autor:
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 235548 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

438 Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2016r. Czwartek , 10/03/2016
  Opis: na opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla terenu miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 397535 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

439 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy KM.2510.2.2016 Wtorek , 08/03/2016
  Opis: dotyczy: Opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej 7 budynków użyteczności publicznej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miasto Raciąż ”
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1257782 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

440 Zapytanie ofertowe na „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Miasto Raciąż ”. Wtorek , 08/03/2016
  Opis: Zapytanie ofertowe nr KP.6721.1.2016
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 2935854 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

441 Zapytanie ofertowe na Mechaniczne zamiatanie chodników, placów, parkingów oraz częściowo pasów drogowych przy krawężnikach na terenie Gminy Miasta Raciąż Wtorek , 08/03/2016
  Opis: Zapytanie ofertowe nr KI.7011.4.2016
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 470532 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

442 Zapytanie ofertowe na Utrzymanie zieleni gminnej w Gminie Miasto Raciąż Wtorek , 08/03/2016
  Opis: Zapytanie ofertowe KI.7011.5.2016
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 1033811 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

443 Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2016r. Wtorek , 08/03/2016
  Opis: na opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla terenu Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 397535 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

444 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 02/03/2016
  Opis: na zapytanie ofertowe z dnia 18 lutego 2015r. numer OT.7021.1.2016 na wykonanie remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 475506 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

445 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO w trybie zapytania ofertowego nr KM.2510.2016 z dnia 19.02.2016 r. Wtorek , 01/03/2016
  Opis: Dotyczy:Wyboru wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO w trybie zapytania ofertowego nr KM.2510.2016 z dnia 19.02.2016 r.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 465952 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

446 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr KM.2510.1.2016 Środa , 24/02/2016
  Opis: Dotyczy: wyjaśnień do zapytania ofertowego nr KM.2510.1.2016
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 657990 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

447 Zapytanie ofertowe nr KM.2510.1.2016 Piątek , 19/02/2016
  Opis: dotyczy: wykonania remontu parteru oraz pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również Biblioteki Miejskiej w budynku przy ulicy Kilińskiego 21 w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3132642 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

448 Zapytanie ofertowe numer OT.7021.1.2016 z dnia 18.02.2016r. Czwartek , 18/02/2016
  Opis: na wykonanie remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 478545 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

449 Zapytanie ofertowe nr KI.032/2 Czwartek , 11/02/2016
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016r".
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 976225 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

450 Zapytanie oertowe nr KI.032/1 Czwartek , 11/02/2016
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016r - usługi weterynaryjne".
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1893801 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

451 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr KM.271.2.2015 Środa , 13/01/2016
  Opis: dotyczy: Opracowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu termomodernizacji 7 budynków użyteczności publicznej (wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami) realizacji projektu pn: „ Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/octetstream