Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
kontrole: 2422
strona główna: 136744
    witamy w raciążu / kontrole 
   Kontrole
 
  
1 Zawiadomienie o wykonaniu wniosków Wtorek , 05/09/2017
  Opis: z wystąpienia pokontrolnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 442876 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Zalecenia pokontrolne z kontroli kompleksowej Wtorek , 05/09/2017
  Opis: za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1102574 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Burmistrz Miasta Raciąż Poniedziałek, 16/09/2013
  Opis: Dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego dnia 10.07.2013r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 486290 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Wystąpienie pokontrolne Poniedziałek, 16/09/2013
  Opis: Dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego dnia 10.07.2013r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 903817 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 dot. Wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli nr S/13/001 Czwartek , 13/06/2013
  Opis: dot. Wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli nr S/13/001
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80010 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Wystąpienie pokontrolne Czwartek , 13/06/2013
  Opis: S/13//001 – Sprawowanie nadzoru przez Miasto Raciąż nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 586994 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna