Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory 2013 - uzupełniające do rady miejskiej: 2613
strona główna: 136742
    witamy w raciążu / wybory 2013 - uzupełniające do rady miejskiej 
   Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej
 
  
1 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 9 września 2013 roku Wtorek , 10/09/2013
  Opis: w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu przeprowadzonych w dniu 2 czerwca 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29541 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Obwieszczenie nr 3/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 3 czerwca 2013 r. Czwartek , 06/06/2013
  Opis: o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu przeprowadzonych w dniu 2 czerwca 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135613 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2013 roku Sobota , 25/05/2013
  Opis: Skład Obwodowej Komisji Wyborczej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56290 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała Nr 2/2013 Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 15 maja 2013 r. Środa , 15/05/2013
  Opis: w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu zarządzonych na dzień 2 czerwca 2013r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100389 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 14 maja 2013r. Wtorek , 14/05/2013
  Opis: o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Raciążu zarządzonych na dzień 2 czerwca 2013r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73112 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 8 maja 2013 roku Czwartek , 09/05/2013
  Opis: Informacja o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 27360 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Informacja Czwartek , 09/05/2013
  Opis: Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w uzupełniających wyborach do Racy Miejskiej w czteromandatowym okręgu wyborczym nr 5 w dniu 2 czerwca 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 18603 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej Środa , 24/04/2013
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości terminu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21908 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Środa , 24/04/2013
  Opis: Podanie do wiadomości publicznej – Postanowienie nr 23/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku Komisarz Wyborczy w Ciechanowie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 20713 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu Poniedziałek, 22/04/2013
  Opis: Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31810 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 9 kwietnia 2013 roku Środa , 10/04/2013
  Opis: Podaje się do publicznej wiadomości informację o numerze i granicach okręgu wyborczego oraz liczbie wybieranych radnych w czteromandatowym okręgu wyborczym nr 5 w uzupełniających wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 2 czerwca 2013 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30290 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE W SPRAWIE TWORZENIA KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RAD GMIN W KADENCJI 2010-2014 Poniedziałek, 08/04/2013
  Opis: Czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem kandydatów na radnych oraz prowadzeniem kampanii wyborczej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95137 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 marca 2013 roku Poniedziałek, 08/04/2013
  Opis: w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu zarządzonych na dzień 2 czerwca 2013 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31258 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 marca 2013 roku Poniedziałek, 08/04/2013
  Opis: w sprawie zgłaszania kandydatów do składu osobowego Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu zarządzonych na dzień 2 czerwca 2013 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41859 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 ZARZĄDZENIE Nr 99 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. Środa , 27/03/2013
  Opis: w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39091 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna