Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2013: 3679
strona główna: 134135
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2013
 
  
1 Uchwała Nr XXXVIII/260/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 859359 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Uchwała Nr XXXVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 365508 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Uchwała Nr XXXVIII/258/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż na rok 2014
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1593617 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała Nr XXXVIII/257/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 70100 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Uchwała Nr XXXVIII/256/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Martę G. na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 70100 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Raciążu dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 60598 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała Nr XXXVIII/254/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 38882 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 34996 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 42130 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Uchwała Nr XXXVIII/251/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 42195 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Uchwała Nr XXXVIII/250/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 42017 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Uchwała Nr XXXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013 roku Poniedziałek, 06/01/2014
  Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 330008 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 UCHWAŁA Nr XXXVII/248/2013 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 25 października 2013 r. Czwartek , 21/11/2013
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3109890 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 UCHWAŁA Nr XXXVII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 25 października 2013 r. Czwartek , 21/11/2013
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1410904 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 UCHWAŁA Nr XXXVII/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 25 października 2013 r. Czwartek , 21/11/2013
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 171992 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 UCHWAŁA Nr XXXVII/245/2013 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 25 października 2013 r. Czwartek , 21/11/2013
  Opis: w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 616038 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 UCHWAŁA Nr XXXVII/244/2013 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 25 października 2013 r. Czwartek , 21/11/2013
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 150178 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 UCHWAŁA Nr XXXVII/243/2013 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 25 października 2013 r. Czwartek , 21/11/2013
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Raciążu przy ul. Błonie
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 167810 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 UCHWAŁA Nr XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 25 października 2013 r. Czwartek , 21/11/2013
  Opis: w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 515601 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Uchwała Nr XXXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 października 2013 roku Środa , 09/10/2013
  Opis: w sprawie nadania imienia Stadionowi Miejskiemu w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53729 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Uchwała Nr XXXV/240/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 września 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie woli opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 172363 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Uchwała Nr XXXV/239/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 września 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1310363 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Uchwała Nr XXXV/238/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 września 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1359257 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Uchwała Nr XXXV/237/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 września 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 315934 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Uchwała Nr XXXV/236/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 września 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 251882 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Uchwała Nr XXXV/235/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 września 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie przystąpienia do współfinansowania inwestycji realizowanej przez Powiat Płoński pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014 W Raciąż-Radzanów” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 186080 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Uchwała Nr XXXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 sierpnia 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: Zmieniająca Uchwałę nr VII/52/93 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 lutego 1993 roku w sprawie połączenia instytucji kultury.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 84103 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Uchwała Nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 sierpnia 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2013/2014
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 131777 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Uchwała Nr XXXIV/232/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 sierpnia 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1756558 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Uchwała Nr XXXIV/231/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 sierpnia 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1212875 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Uchwała Nr XXXIV/230/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 sierpnia 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: Zmieniająca Uchwałę Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 71606 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała Nr XXXIV/229/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 sierpnia 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: uchylająca Uchwałę Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Gazety Samorządowej „Puls Raciąża”
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 48807 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała Nr XXXIV/228/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 sierpnia 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/105/2008 z dnia 25 września 2008r w sprawie wydawania gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 84754 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Uchwała Nr XXXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 sierpnia 2013r. Czwartek , 26/09/2013
  Opis: w sprawie: przystąpienia do Związku Miast Polskich
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 156378 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Uchwała Nr XXXIII/226/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lipca 2013 roku Piątek , 26/07/2013
  Opis: w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 94753 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Uchwała Nr XXXIII/225/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lipca 2013 roku Piątek , 26/07/2013
  Opis: w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Dariusza Kuligowskiego prowadzącego działalność gospodarczą Firma Produkcyjno – Handlowa „ZEW” Dariusz Kuligowski z siedzibą w Legionowie na Uchwałę Nr XVI/116/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 100380 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Uchwała Nr XXXIII/224/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lipca 2013 roku Piątek , 26/07/2013
  Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu w roku szkolnym 2013/2014
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 51297 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Uchwała Nr XXXIII/223/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lipca 2013 roku Piątek , 26/07/2013
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/157/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 36694 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Uchwała Nr XXXIII/222/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lipca 2013 roku Piątek , 26/07/2013
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 577218 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Uchwała Nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lipca 2013 roku Piątek , 26/07/2013
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2013 – 2016
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 395464 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Uchwała Nr XXXIII/220/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lipca 2013 roku Piątek , 26/07/2013
  Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 455873 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Uchwała Nr XXXIII/219/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lipca 2013 roku Piątek , 26/07/2013
  Opis: w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 926096 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Uchwała Nr XXXIII/218/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lipca 2013 roku Piątek , 26/07/2013
  Opis: w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 173115 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Uchwała Nr XXXII/217/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2013 roku Wtorek , 23/07/2013
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 305692 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Uchwała Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2013 roku Wtorek , 23/07/2013
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2013 – 2016.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 340557 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Uchwała Nr XXXII/215/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2013 roku Wtorek , 23/07/2013
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy jednoczesnym obciążeniu służebnościami.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 89478 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Uchwała Nr XXXII/214/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2013 roku Wtorek , 23/07/2013
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 36271 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Uchwała Nr XXXII/213/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2013 roku Wtorek , 23/07/2013
  Opis: w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 24511 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Uchwała Nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2013 roku Wtorek , 23/07/2013
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 19120 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Uchwała Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2013 roku Wtorek , 23/07/2013
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Annę N. na działalność Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 65039 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Uchwała Nr XXXII/210/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2013 roku Wtorek , 23/07/2013
  Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 19620 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Uchwała Nr XXXII/209/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2013 roku Wtorek , 23/07/2013
  Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 16715 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Uchwała Nr XXXI/208/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie wyłączenia z Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu Miejskiego Przedszkola w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157926 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Uchwała Nr XXXI/207/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160567 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Uchwała Nr XXXI/206/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1696749 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Uchwała Nr XXXI/205/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2013 – 2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1024920 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157116 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Uchwała Nr XXXI/203/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160399 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę Nr XX/146/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 129203 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Uchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXX/194/2013 Radny Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 87593 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Uchwała Nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 199850 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Uchwała Nr XXXI/199/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 154953 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Uchwała Nr XXXI/198/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż na lata 2013 – 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 930328 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Uchwała Nr XXXI/197/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 338132 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Uchwała Nr XXXI/196/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi J.S. na działalność Burmistrza Miasta Raciąż w przedmiocie naruszenia interesu skarżącego błędem pisarskim w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 238149 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie ustalenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105199 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Uchwała Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22410 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Uchwała Nr XXX/193/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XV/86/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu zmieniona Uchwałą Nr XXVI/148/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31087 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Uchwała Nr XXX/192/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 546057 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Uchwała Nr XXX/191/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300765 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Uchwała Nr XXX/190/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24105 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Uchwała Nr XXX/189/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19874 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Uchwała Nr XXX/188/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18976 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Uchwała Nr XXX/187/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16062 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 Uchwała Nr XXX/186/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44008 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 Uchwała Nr XXX/185/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 422463 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie przyjęcia programu ochrony nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 222188 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 Uchwała Nr XXX/183/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42997 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 Uchwała Nr XXX/182/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43731 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 Uchwała Nr XXX/181/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172068 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 Uchwała Nr XXX/181/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172068 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 UCHWAŁA NR XXIX/180/2013 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 04 marca 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22680 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 Uchwała Nr XXVIII/179/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 lutego 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Raciążu dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65891 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 Uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 lutego 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19230 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 lutego 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: zmieniająca Uchwałę nr XXVII/173/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27544 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Uchwała Nr XXVIII/176/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 lutego 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 243944 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 Uchwała Nr XXVIII/175/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 lutego 2013 roku Poniedziałek, 15/04/2013
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2013-2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187437 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 Uchwała Nr XXVII/174/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 stycznia 2013 roku Środa , 10/04/2013
  Opis: w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Płońsku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28400 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 Uchwała Nr XXVII/173/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 stycznia 2013 roku Środa , 10/04/2013
  Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 433050 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 Uchwała Nr XXVII/172/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 stycznia 2013 roku Środa , 10/04/2013
  Opis: Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż na rok 2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1635810 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 Uchwała Nr XXVII/171/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 stycznia 2013 roku Środa , 10/04/2013
  Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 380654 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 Uchwała Nr XXVII/170/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 stycznia 2013 roku Poniedziałek, 08/04/2013
  Opis: w sprawie podziału miasta Raciąża na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47368 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 Uchwała Nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 stycznia 2013 roku Poniedziałek, 08/04/2013
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59082 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

94 Uchwała Nr XXVII/168/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 stycznia 2013 roku Poniedziałek, 08/04/2013
  Opis: w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172040 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

95 UCHWAŁA NR XXVI/167/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 stycznia 2013 roku. Poniedziałek, 08/04/2013
  Opis: w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Płońsku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 312712 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

96 UCHWAŁA NR XXVI/166/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 stycznia 2013 roku. Poniedziałek, 08/04/2013
  Opis: w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Płońsku o podejrzeniu popełnienia czynów karalnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120602 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

97 UCHWAŁA NR XXVI/165/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 stycznia 2013 roku. Poniedziałek, 08/04/2013
  Opis: w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 547499 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna