Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
   Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory 2013: 3258
strona główna: 136743
    witamy w raciążu / wybory 2013 
   Wybory 2013
 
  
1 INFORMACJA Piątek , 22/02/2013
  Opis: INFORMACJA PRZEDTERMINOWE WYBORY BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ, ZARZĄDZONE NA 24 LUTEGO 2013 ROKU odbędą się w 2 obwodach:
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64004 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raciążu Piątek , 22/02/2013
  Opis: z siedzibą w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu powołanej do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta Raciąż, zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 55462 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Raciążu Piątek , 22/02/2013
  Opis: z siedzibą w Gminnej Spółdzielni „SCh” w Raciążu ul. Płocka 33 powołanej do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta Raciąż, zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56853 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 8 lutego 2013 roku Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Raciąż w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 r.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 20946 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 6 lutego 2013 roku Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: Miejska Komisja Wyborcza w Raciążu Uchwałą nr 5/13 z dnia 5 lutego 2013 roku powołała Obwodowe Komisje Wyborcze.  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 20519 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 5 lutego 2013r. Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach burmistrza Raciąża zarządzonych na dzień 24 lutego 2013r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44743 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 5 lutego 2013 r. Poniedziałek, 11/02/2013
  Opis: w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Miasta Raciąż w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 r.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34022 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 stycznia 2013 roku Czwartek , 31/01/2013
  Opis: Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta Raciąż zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42026 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 INFORMACJA Poniedziałek, 28/01/2013
  Opis: o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta Raciąż w dniu 24 lutego 2013 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25129 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RACIĄŻU z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Raciążu, pl. A. Mickiewicza 17 Piątek , 18/01/2013
  Opis: w sprawie podania do wiadomości publicznej składu komisji, terminu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta Raciąż w wyborach przedterminowych zarządzonych na dzień 24 lutego 2013r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22736 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 UCHWAŁA NR 32/2013 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RACIĄŻU z dnia 17 stycznia 2013r. Piątek , 18/01/2013
  Opis: w sprawie wyboru powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16883 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 UCHWAŁA NR 2/2013 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RACIĄŻU z dnia 17 stycznia 2013r. Piątek , 18/01/2013
  Opis: w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18533 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 UCHWAŁA NR 1/2013 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RACIĄŻU z dnia 17 stycznia 2013r. Piątek , 18/01/2013
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18302 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE z dnia 15 stycznia 2013 roku Czwartek , 17/01/2013
  Opis: Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33764 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 stycznia 2013 roku Czwartek , 10/01/2013
  Opis: Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19082 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 INFORMACJA Wtorek , 08/01/2013
  Opis: KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE W SPRAWIE TWORZENIA KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH PRZEDTERMINOWYCH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTA MIASTA W KADENCJI 2010-2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104203 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE z dnia 07 stycznia 2013 roku Wtorek , 08/01/2013
  Opis: o liczbie mieszkańców Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21292 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE z dnia 07 stycznia 2013 roku Wtorek , 08/01/2013
  Opis: w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w przedterminowych wyborach burmistrza Raciąża zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35555 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 07 stycznia 2013 roku Wtorek , 08/01/2013
  Opis: w sprawie zgłaszania kandydatów do składu osobowego Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciążu w przedterminowych wyborach burmistrza Raciąża zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144243 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Piątek , 04/01/2013
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 220267 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna