Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2012: 4482
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2012
 
  
1 UCHWAŁA NR XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 czerwca 2012 roku Wtorek , 21/01/2014
  Opis: w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny w otoczeniu "łącznika" ulicy Konarskiego z ulicą Warszawską oznaczone symbolem obszaru T zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Raciąż nr XVII/98/2008 z dnia 24 czerwca 2008r.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 896591 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 UCHWAŁA NR XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 czerwca 2012 roku Wtorek , 21/01/2014
  Opis: w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S , zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2004r.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 15675769 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 UCHWAŁA NR XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. Sobota , 26/01/2013
  Opis: w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85416 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 UCHWAŁA NR XXV/163/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. Sobota , 26/01/2013
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2012.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2033285 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 UCHWAŁA NR XXV/162/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. Sobota , 26/01/2013
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2012 - 2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 676788 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 UCHWAŁA NR XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. Sobota , 26/01/2013
  Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 256862 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 UCHWAŁA NR XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. Sobota , 26/01/2013
  Opis: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269391 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 UCHWAŁA NR XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. Sobota , 26/01/2013
  Opis: w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 538208 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 UCHWAŁA NR XXV/157/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. Sobota , 26/01/2013
  Opis: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162837 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Uchwała Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 listopada 2012 roku Czwartek , 06/12/2012
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80290 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Uchwała Nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 listopada 2012 roku Czwartek , 06/12/2012
  Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26124 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 UCHWAŁA Nr XX/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 26 października 2012 roku Poniedziałek, 26/11/2012
  Opis: w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 544600 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 UCHWAŁA Nr XX/150/2012 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 26 października 2012 roku Poniedziałek, 26/11/2012
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym mienia komunalnego na okres dłuższy niż 3 lata.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59310 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 UCHWAŁA Nr XX/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 26 października 2012 roku Poniedziałek, 26/11/2012
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2012.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 472838 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 UCHWAŁA Nr XX/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 26 października 2012 roku Poniedziałek, 26/11/2012
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2012-2016.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 265865 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 UCHWAŁA Nr XX/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 26 października 2012 roku Poniedziałek, 26/11/2012
  Opis: w sprawie zgłoszenia przez Radę Miejską w Raciążu kandydatów do składu osobowego Miejskiej Komisji do Spraw Referendum oraz do Obwodowych Komisji Wyborczych do Spraw Referendum.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34624 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 UCHWAŁA Nr XX/146/2012 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 26 października 2012 roku Poniedziałek, 26/11/2012
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48343 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 UCHWAŁA Nr XX/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 26 października 2012 roku Poniedziałek, 26/11/2012
  Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 224652 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 UCHWAŁA NR XX/152 /2012 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 30 października 2012 r. Środa , 31/10/2012
  Opis: w sprawie podziału Miasta Raciąża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111034 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 września 2012 roku Poniedziałek, 22/10/2012
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158061 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 września 2012 roku Poniedziałek, 22/10/2012
  Opis: w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 625142 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 września 2012 roku Poniedziałek, 22/10/2012
  Opis: w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 622342 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Uchwała Nr XIX/141/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 września 2012 roku Poniedziałek, 22/10/2012
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/143/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/157/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXXII/186/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/211/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku oraz Uchwałą Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku, zmieniona Uchwałą Nr XVI/103/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr XVII/125/2012 Rady Miejskiej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 589641 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Uchwała Nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 września 2012 roku Poniedziałek, 22/10/2012
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/142/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/156/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXXII/185/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/210/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku, zmieniona Uchwałą Nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku, zmieniona Uchwała Nr XVI/102/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr XVII/124/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 593978 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 UCHWAŁA NR XIX/139/2012 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 22 września 2012 roku Poniedziałek, 22/10/2012
  Opis: w sprawie: powołania redaktora naczelnego gazety samorządowej „Puls Raciąża” wydawanej przez Gminę Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 179911 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 UCHWAŁA NR XIX/138/2012 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 22 września 2012 roku Poniedziałek, 22/10/2012
  Opis: w sprawie: odwołania redaktora naczelnego gazety samorządowej „Puls Raciąża” wydawanej przez Gminę Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172938 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 września 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie ustanowienia kierunków działania Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115211 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 września 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Raciąża.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 673646 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 września 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „AKTYWNI RACIĄŻANIE NA START”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 308795 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 września 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym mienia komunalnego na okres dłuższy niż trzy lata.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 330853 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 września 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Raciążu przy ul. Błonie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 295769 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 września 2012 r. Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2012.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3027702 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 września 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2012 - 2016

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1520762 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 września 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta z tytułu nieudzielenia absolutorium
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 278627 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 września 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”, określenia formy i terminu przeprowadzenia.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 484202 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 września 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanku komunikacyjnego, znajdującego się przy ul. Błonie, stanowiącego własność Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 197898 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 538156 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 536229 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/143/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/157/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXXII/186/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIX/211/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku oraz Uchwałą Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku oraz Uchwałą Nr XVI/103/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1048753 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/142/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/156/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXXII/185/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/210/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku, zmieniona Uchwałą Nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku oraz Uchwałą Nr XVI/102/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1045743 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2012.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3188021 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2012 - 2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1476543 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Romana Rusina na działalność Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 596181 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Rawa na działalność Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 610318 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 r. Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 329729 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130157 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84465 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 599264 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1348515 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2012.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1531468 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2012-2016.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1541971 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Roberta Dobiesa na działalność Burmistrza Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1225495 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Poniedziałek, 24/09/2012
  Opis: w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Miasto Raciąż na lata 2012-2017

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1714780 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Środa , 27/06/2012
  Opis: w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 673814 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Środa , 27/06/2012
  Opis: w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Raciąż na lata 2012-2020
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2594406 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Środa , 27/06/2012
  Opis: w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 142450 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Uchwała Nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Środa , 27/06/2012
  Opis: w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60551 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Środa , 27/06/2012
  Opis: w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60073 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Środa , 27/06/2012
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/143/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/157/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXXII/186/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIX/211/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku oraz Uchwałą nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72214 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Środa , 27/06/2012
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/142/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/156/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXXII/185/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/210/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku, zmieniona Uchwałą nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77652 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku Środa , 27/06/2012
  Opis: w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 456934 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 UCHWAŁA Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 marca 2012r. Niedziela , 13/05/2012
  Opis: w sprawie zmian ustalenia działania Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19188 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 UCHWAŁA Nr XV/99/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 marca 2012r. Niedziela , 13/05/2012
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2012.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 153130 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 UCHWAŁA Nr XV/98/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 marca 2012r. Niedziela , 13/05/2012
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2012-2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155044 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 UCHWAŁA Nr XV/97/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 marca 2012r. Niedziela , 13/05/2012
  Opis: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 113630 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 UCHWAŁA Nr XV/96/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 marca 2012r. Niedziela , 13/05/2012
  Opis: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182251 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Uchwała Nr XIV/95/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012 roku Wtorek , 13/03/2012
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Raciążu przy Mławskiej 15.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 87766 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Uchwała Nr XIV/94/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012 roku Wtorek , 13/03/2012
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2012.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 225411 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012 roku Wtorek , 13/03/2012
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2012-2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171007 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012 roku Wtorek , 13/03/2012
  Opis: w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88667 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Uchwała Nr XIV/91/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012 roku Wtorek , 13/03/2012
  Opis: w sprawie stanowienia o kierunku działania Burmistrza Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36256 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Uchwała Nr XIV/90/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012 roku Wtorek , 13/03/2012
  Opis: w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172886 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012 roku Wtorek , 13/03/2012
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2012 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54596 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012 roku Wtorek , 13/03/2012
  Opis: w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2012 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162754 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna