Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory 2011: 3157
strona główna: 136743
    witamy w raciążu / wybory 2011 
   Wybory 2011
 
  
1 I N F O R M A C J A Czwartek , 06/10/2011
  Opis: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Raciążu rozpoczyna pracę w dniu głosowania
- 9 października 2011 roku - o godzinie 6:00, natomiast lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24438 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 I N F O R M A C J A Czwartek , 06/10/2011
  Opis: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Raciążu rozpoczyna pracę w dniu głosowania
- 9 października 2011 roku - o godzinie 6:00, natomiast lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24593 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Raciążu Czwartek , 22/09/2011
  Opis: Z siedzibą w Gminnej Spółdzielni „Sch” w Raciążu, ul. Płocka 33, powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35314 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raciążu Czwartek , 22/09/2011
  Opis: Z siedzibą w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, ul. Parkowa 14, powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36363 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 września 2011r. Wtorek , 20/09/2011
  Opis: W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108503 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 INFORMACJA Poniedziałek, 19/09/2011
  Opis: Informacja o uprawnieniach wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52561 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 INFORMACJA Wtorek , 06/09/2011
  Opis: Informacja o uprawnieniach wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89278 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 INFORMACJA Wtorek , 06/09/2011
  Opis: Informacja o uprawnieniach wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88952 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 sierpnia 2011 roku Wtorek , 06/09/2011
  Opis: W sprawie podziału Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 166, poz. 5308) oraz uchwały Nr XL/217/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 09 września 2010 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania.
Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 121783 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 18 sierpnia 2011roku Wtorek , 06/09/2011
  Opis: Wyznaczenie na obszarze miasta Raciąża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115387 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 18 sierpnia 2011roku Czwartek , 18/08/2011
  Opis: Wyznaczenie na obszarze miasta Raciąża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85681 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna