Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Referendum 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2003 
Oświadczenia majątkowe 2004-2005 
Oświadczenia majątkowe 2006 
Oświadczenia majątkowe 2007 
Oświadczenia majątkowe 2008 
Oświadczenia majątkowe 2009 
Oświadczenia majątkowe 2010 
Oświadczenia majątkowe 2011 
Oświadczenia majątkowe 2012 
Oświadczenia majątkowe 2013 
Oświadczenia majątkowe 2014 
Oświadczenia majątkowe 2015 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
Rządowe Centrum Legislacji: 
PETYCJE 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory 2011: 2137
strona główna: 100864
    witamy w raciążu / wybory 2011 
   Wybory 2011
 
  
1 I N F O R M A C J A Czwartek , 06/10/2011
  Opis: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Raciążu rozpoczyna pracę w dniu głosowania
- 9 października 2011 roku - o godzinie 6:00, natomiast lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24438 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

2 I N F O R M A C J A Czwartek , 06/10/2011
  Opis: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Raciążu rozpoczyna pracę w dniu głosowania
- 9 października 2011 roku - o godzinie 6:00, natomiast lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24593 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

3 Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Raciążu Czwartek , 22/09/2011
  Opis: Z siedzibą w Gminnej Spółdzielni „Sch” w Raciążu, ul. Płocka 33, powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35314 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

4 Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raciążu Czwartek , 22/09/2011
  Opis: Z siedzibą w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, ul. Parkowa 14, powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36363 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

5 Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 września 2011r. Wtorek , 20/09/2011
  Opis: W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108503 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

6 INFORMACJA Poniedziałek, 19/09/2011
  Opis: Informacja o uprawnieniach wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52561 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

7 INFORMACJA Wtorek , 06/09/2011
  Opis: Informacja o uprawnieniach wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89278 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

8 INFORMACJA Wtorek , 06/09/2011
  Opis: Informacja o uprawnieniach wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88952 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

9 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 sierpnia 2011 roku Wtorek , 06/09/2011
  Opis: W sprawie podziału Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 166, poz. 5308) oraz uchwały Nr XL/217/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 09 września 2010 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania.
Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 121783 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

10 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 18 sierpnia 2011roku Wtorek , 06/09/2011
  Opis: Wyznaczenie na obszarze miasta Raciąża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115387 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

11 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 18 sierpnia 2011roku Czwartek , 18/08/2011
  Opis: Wyznaczenie na obszarze miasta Raciąża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85681 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

  ostatnia modyfikacja: 22 Październik 2018 - 14:13
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna