Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy: 20055
strona główna: 136744
    witamy w raciążu / ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
 
  
1 Informacja o wyniku naboru Czwartek , 13/05/2021
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163821 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Środa , 05/05/2021
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115858 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Informacja o naborze nr. KI.2110.2.2021 z dnia 20.04.2021r. Wtorek , 20/04/2021
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 184173 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Informacja o wyniku konkursu Czwartek , 01/04/2021
  Opis: na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82389 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Informacja o spełnieniu wymogów formalnych Wtorek , 30/03/2021
  Opis: na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Spotu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53077 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta Raciąża w sprawie zmiany zarządzenia Wtorek , 23/03/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu oraz określenia regulaminu konkursu.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 125249 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Raciąża o nabrze Poniedziałek, 15/03/2021
  Opis: na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu oraz określenia regulaminu konkursu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 220406 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Informacja o wyniku naboru Poniedziałek, 15/03/2021
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79139 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Poniedziałek, 08/03/2021
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115195 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu z dnia 23 lutego 2021 roku Wtorek , 02/03/2021
  Opis: w sprawie unieważnienia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu z dnia 23 lutego 2021 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110717 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Informacja w spr. przedłużenia terminu składania dokumentów aplikacyjnych dotyczących naboru nr KI.2110.1.2021 Wtorek , 02/03/2021
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95796 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Zarządzenie 24/2021 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 lutego 2021 r. Wtorek , 23/02/2021
  Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 267263 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Informacja o naborze nr. KI.2110.1.2021 z dnia 19.02.2021r. Piątek , 19/02/2021
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183146 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Informacja o wyniku naboru Wtorek , 12/01/2021
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. kadr, płac oraz spraw społecznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Informacja o wyniku naboru Wtorek , 12/01/2021
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. kadr, płac oraz spraw społecznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108843 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Informacja o naborze nr KI.2110.2.2020 Wtorek , 29/12/2020
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. kadr, płac oraz spraw społecznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 180727 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Informacja o wyniku naboru Środa , 02/12/2020
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122208 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wtorek , 01/12/2020
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 14988 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Informacja o naborze nr KI.2110.1.2020 z dnia 20.11.2020r. Piątek , 20/11/2020
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2263847 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Zarządzenie nr45/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 03 lipca 2020 r. Piątek , 03/07/2020
  Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1342500 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu o naborze Wtorek , 25/02/2020
  Opis: na wolne stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10039973 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Wyniki naboru na stanowisko Wtorek , 31/12/2019
  Opis: referenta ds. świadczeń wychowawczych i socjalnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz stypendiów i zasiłków szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 541397 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu o naborze Wtorek , 10/12/2019
  Opis: na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych i socjalnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz stypendiów i zasiłków szkolnych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4424530 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Wyniki naboru na stanowisko Piątek , 06/12/2019
  Opis: pomoc administracyjna w sprawach finansowo-księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 506095 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu o naborze Poniedziałek, 25/11/2019
  Opis: na stanowisko pomoc administracyjna w sprawach finansowo-księgowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3858531 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Wyniki naboru na stanowisko Poniedziałek, 28/10/2019
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw technicznych, budownictwa, gospodarki przestrzennej i inwestycji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 388595 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Informacja o naborze nr. KI.2110.2.2019 Piątek , 18/10/2019
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw technicznych, budownictwa, gospodarki przestrzennej i inwestycji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3662606 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Wyniki naboru na stanowisko Czwartek , 03/10/2019
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw inwestycji, infrastruktury komunalnej i gospodarki przestrzennej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 410603 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Informacja o naborze nr. KI.2110.1.2019 Środa , 18/09/2019
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw inwestycji, infrastruktury komunalnej i gospodarki przestrzennej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3734343 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Wynik naboru na wolne stanowisko Poniedziałek, 17/06/2019
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw technicznych, budownictwa, gospodarki przestrzennej i inwestycji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 396141 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Informacja o naborze nr. FR.2110.1.2019 Poniedziałek, 03/06/2019
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw technicznych, budownictwa, gospodarki przestrzennej i inwestycji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3806917 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Wynik naboru na wolne stanowisko Poniedziałek, 18/02/2019
  Opis: podinspektora do spraw kadr, płac i księgowości oświatowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117551 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Informacja o naborze nr. FK.2110.2.2019 z dnia 01 lutego 2019r Piątek , 01/02/2019
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw kadr, płac i księgowości oświatowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1341008 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Informacja o naborze nr FK.2110.1.2019 z dnia 09 stycznia 2019r Środa , 09/01/2019
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw obsługi informatycznej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1027084 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Wyniki naboru na wolne stanowisko Poniedziałek, 31/12/2018
  Opis: podinspektora do spraw wymiaru i księgowości podatków.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 118595 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Ogłoszenie o naborze z dnia 14 grudnia 2018r. nr FK.2110.3.2018 Piątek , 14/12/2018
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw wymiaru i księgowości podatków.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 992539 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Informacja o wyborze Piątek , 06/07/2018
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw technicznych, budownictwa, gospodarki przestrzennej i inwestycji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 174038 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Ogłoszenie nr FK.2110.2.2018 Środa , 13/06/2018
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw technicznych, budownictwa, gospodarki przestrzennej i inwestycji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 936157 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Wyniki naboru na wolne stanowisko Wtorek , 29/05/2018
  Opis: podinspektora do spraw zakupów i zamówień publicznych, nadzoru właścicielskiego i obsługi prawnej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193619 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Ogłoszenie nr FK.210.1.2018 o naborze Wtorek , 15/05/2018
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw zakupów i zmówień publicznych, nadzoru właścicielskiego i obsługi prawnej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 871208 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Wyniki naboru Piątek , 30/12/2016
  Opis: na wolne stanowisko podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116648 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Wyniki naboru Piątek , 30/12/2016
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. inwestycji, infrastruktury komunalnej i gospodarki przestrzennej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116592 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Ogłoszenie o naborze z dnia 15.12.2016 nr FK.2110.4.2016 Czwartek , 15/12/2016
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 538612 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Ogłoszenie o naborze z dnia 15.12.2016r nr FK.2110.3.2016 Czwartek , 15/12/2016
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw inwestycji, infrastruktury komunalnej i gospodarki przestrzennej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 543535 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Informacja o wynikach konkursu Piątek , 01/07/2016
  Opis: na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 255754 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 01 czerwca 2016r. Środa , 01/06/2016
  Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1817115 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Wyniki naboru Piątek , 29/04/2016
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw rozwoju, inwestycji i środków pozabudżetowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172349 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Wyniki naboru Piątek , 29/04/2016
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. podinspektora gospodarki odpadami i ochrony środowisk.a
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 167496 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Czwartek , 28/04/2016
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw rozwoju, inwestycji i środków pozabudżetowych.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 183791 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne Czwartek , 28/04/2016
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. podinspektora gospodarki odpadami i ochrony środowisk.a
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 192331 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Ogłoszenie naboru nr FK.2110.2.2016 Poniedziałek, 18/04/2016
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3434909 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Ogłoszenie naboru nr FK.2110.1.2016 Poniedziałek, 18/04/2016
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw rozwoju, inwestycji i środków pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3277176 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 OGŁOSZENIE O NABORZE Poniedziałek, 07/09/2015
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż poszukuje likwidatora postawionego w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 419225 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Informacja o wyniku konkursu Poniedziałek, 22/06/2015
  Opis: na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 198189 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wtorek , 19/05/2015
  Opis: na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 147626 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wtorek , 19/05/2015
  Opis: na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 147059 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Nabór na stanowisko opiekuna w MOPS Czwartek , 19/03/2015
  Opis: Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna osoby starszej w MOPS.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 136220 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 INFORMACJA O WYNIKU NABORU Sobota , 24/05/2014
  Opis: NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: image/tiff
  Rozmiar: 390822 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 II etap naboru na stanowisko asystenta rodziny Poniedziałek, 19/05/2014
  Opis: Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru na stanowisko asystenta rodziny.
  Autor:
  Typ: image/tiff
  Rozmiar: 499120 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu Wtorek , 06/05/2014
  Opis: ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu ul. Wolności 34
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1602932 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 INFORMACJA O WYNIKU NABORU Środa , 26/02/2014
  Opis: na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 209212 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Poniedziałek, 24/02/2014
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 194461 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza konkurs Piątek , 07/02/2014
  Opis: na Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego 09-140 Raciąż, ul Parkowa 14
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 224181 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Wynik naboru na wolne stanowisko inspektora do spraw wymiaru i księgowości podatków i opłat Środa , 09/10/2013
  Opis: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko inspektora do spraw wymiaru i księgowości podatków i opłat
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42503 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Poniedziałek, 07/10/2013
  Opis: na stanowisko Inspektora do Spraw Wymiaru i Księgowości Podatków i Opłat
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 53471 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza nabór nr OK.2110.3.2013 Wtorek , 24/09/2013
  Opis: na stanowisko inspektora do spraw wymiaru i księgowości podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Raciążu Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 348006 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Informacja o wyniku naboru Poniedziałek, 16/09/2013
  Opis: Wynik naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektora do Spraw Kancelaryjno-Technicznych
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 43789 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Czwartek , 12/09/2013
  Opis: na stanowisko – Podinspektora ds. Kancelaryjno-Technicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14958 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza nabór Poniedziałek, 26/08/2013
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza nabór nr OK.2110.2.2013 na stanowisko podinspektora do spraw kancelaryjno – technicznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu Pl. Adama Mickiewicza 17 09-140 Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84547 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Informacja o wyniku naboru Sobota , 29/06/2013
  Opis: Wynik naboru na wolne stanowisko podinspektora do spraw gospodarki odpadami i nadzoru właścicielskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14694 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wtorek , 25/06/2013
  Opis: Stanowisko – Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami i Nadzoru Właścicielskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212836 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Informacja o wyniku konkursu Piątek , 21/06/2013
  Opis: Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221797 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Poniedziałek, 17/06/2013
  Opis: BURMISTRZ MIASTA RACIĄŻA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu przy ul. Nadrzecznej 3.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77488 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza ogłasza nabór nr OK.2110.1.2013 Środa , 12/06/2013
  Opis: na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i nadzoru właścicielskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302437 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wtorek , 07/05/2013
  Opis: BURMISTRZ MIASTA RACIĄŻA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115974 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI Piątek , 22/03/2013
  Opis: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Raciążu, ul. Wolności 34, 09-140 Raciąż wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000042634

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami: kancelaria (sekretariat) Urzędu Miasta Raciąż, w terminie do 12.04.2013, do godz. 15.00,
W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia do kancelarii Urzędu Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 64316 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza nabór nr Or.2110.2.2012 – sprostowanie Poniedziałek, 16/07/2012
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej
w Urzędzie Miejskim w Raciążu
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 224577 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza nabór nr Or.2110.1.2012 – sprostowanie Poniedziałek, 16/07/2012
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw księgowości oświatowej
w Urzędzie Miejskim w Raciążu
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 231525 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza nabór nr Or.2110.2.2012 Piątek , 13/07/2012
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej
w Urzędzie Miejskim w Raciążu
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 236282 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 Nabór na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej – wzory dokumentów. Piątek , 13/07/2012
  Opis: Wzory dokumentów do pobrania.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 10661 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza nabór nr Or.2110.1.2012 Piątek , 13/07/2012
  Opis: na stanowisko podinspektora do spraw księgowości oświatowej
w Urzędzie Miejskim w Raciążu
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 242236 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 Nabór na stanowisko podinspektora do spraw księgowości oświatowej – wzory dokumentów. Piątek , 13/07/2012
  Opis: Wzory dokumentów do pobrania.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 10661 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 WYNIK NABORU Piątek , 19/08/2011
  Opis: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98147 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 II etap konkursu – zakwalifikowane oferty Piątek , 19/08/2011
  Opis: II etap konkursu – zakwalifikowane oferty
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67107 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 Konkurs na Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Poniedziałek, 18/07/2011
  Opis: Oświadczenia.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 18944 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Konkurs na Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Poniedziałek, 18/07/2011
  Opis: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 12288 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 Konkurs na Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Poniedziałek, 18/07/2011
  Opis: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 19968 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 Konkurs na Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Wtorek , 12/07/2011
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż
ogłasza konkurs
na Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
09-140 Raciąż, ul. Parkowa 14
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122438 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna