Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2011: 2950
strona główna: 134133
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2011
 
  
1 Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2011 roku Poniedziałek, 06/02/2012
  Opis: w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1197656 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2011 roku Poniedziałek, 06/02/2012
  Opis: w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 285461 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2011 roku Poniedziałek, 06/02/2012
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011-2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 836203 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2011 roku Poniedziałek, 06/02/2012
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2452088 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2011 roku Poniedziałek, 06/02/2012
  Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2012-2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 715902 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 AUTOPOPRAWKA Poniedziałek, 06/02/2012
  Opis: Burmistrza Miasta Raciąż do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 561607 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż na rok 2012 Poniedziałek, 06/02/2012
  Opis: Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2011r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5568100 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2011 roku Poniedziałek, 06/02/2012
  Opis: zmieniająca uchwałę Nr XII/76/2011 z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011-2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 522900 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2011 roku Poniedziałek, 06/02/2012
  Opis: zmieniająca uchwałę Nr XII/75/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 387196 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 UCHWAŁA Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 roku Niedziela , 05/02/2012
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89778 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 UCHWAŁA Nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 roku Niedziela , 05/02/2012
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu Gminy Miasto Raciąż w publikacji pt. „Powiat płoński. Przewodnik subiektywny”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 87808 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 UCHWAŁA Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 roku Niedziela , 05/02/2012
  Opis: w sprawie zmiany Regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach i słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156727 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 UCHWAŁA Nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 roku Niedziela , 05/02/2012
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011-2016
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 801738 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 UCHWAŁA Nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 roku Niedziela , 05/02/2012
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1753068 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 UCHWAŁA Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 roku Niedziela , 05/02/2012
  Opis: w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161465 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 UCHWAŁA Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 roku Niedziela , 05/02/2012
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 303603 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 UCHWAŁA Nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 roku Niedziela , 05/02/2012
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 737595 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 UCHWAŁA NR XII/71/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 roku Niedziela , 05/02/2012
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 194493 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 UCHWAŁA NR XII/70/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 roku Niedziela , 05/02/2012
  Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2893724 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 UCHWAŁA NR XII/69/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 grudnia 2011 r. Niedziela , 05/02/2012
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 399780 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 października 2011 roku Poniedziałek, 12/12/2011
  Opis: w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Płońsku o podejrzeniu popełnienia przestępstw.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 704238 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 października 2011 roku Poniedziałek, 12/12/2011
  Opis: w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Płońsku o podejrzeniu popełnienia przestępstw.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1075555 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 października 2011 roku Poniedziałek, 12/12/2011
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 879132 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 października 2011 r. Poniedziałek, 12/12/2011
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 690199 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Uchwała Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 16 września 2011 roku Poniedziałek, 12/12/2011
  Opis: w sprawie wyboru ławników
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69241 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Uchwała Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 16 września 2011 roku Poniedziałek, 12/12/2011
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 133049 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Uchwała Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 16 września 2011 roku Poniedziałek, 12/12/2011
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 834580 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Uchwała Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 16 września 2011r. Poniedziałek, 12/12/2011
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2237765 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Uchwała Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 16 września 2011r. Poniedziałek, 12/12/2011
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Miasto Raciąż w celu umieszczenia jego w napisach końcowych filmu „Duży i mały”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85630 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 238973 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 903829 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1586028 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wniesienia do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Raciążu aportem własność nieruchomości zabudowanej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 123108 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 390677 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 521722 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 595376 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Jerzego Kucharskiego na działalność Burmistrza Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 321225 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Miasto Raciąż w celach promocyjnych i reklamowych dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki dla przedsięwzięcia pt. „Karawana Europa 2011”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 121063 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie: powołania redaktora naczelnego gazety samorządowej „Puls Raciąża” wydawanej przez Gminę Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115179 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie: odwołania redaktora naczelnego gazety samorządowej „Puls Raciąża” wydawanej przez Gminę Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94459 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Raciąż oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 285258 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Raciąż na lata 2011 - 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 631367 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4895887 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4884161 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/143/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/157/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXXII/186/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/211/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 409448 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/142/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/156/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXXII/185/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/210/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 412963 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1108893 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1910222 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie wydania Opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61959 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 czerwca 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46113 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2011-1018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1138622 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1384344 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie wniesienia do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Raciążu aportem własność nieruchomości zabudowanej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137094 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119459 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148825 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Raciążu przy ul. Błonie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157202 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku Wtorek , 23/08/2011
  Opis: w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 199970 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 kwietnia 2011r. Niedziela , 29/05/2011
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85226 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2011r. Niedziela , 29/05/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2011.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1874356 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2011r. Niedziela , 29/05/2011
  Opis: sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 499980 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2011r. Niedziela , 29/05/2011
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Ryszarda Wąsiewskiego na działalność Burmistrza Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 591813 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 marca 2011r. Niedziela , 29/05/2011
  Opis: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 704944 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku Sobota , 26/03/2011
  Opis: w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74379 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku Piątek , 25/03/2011
  Opis: zmieniająca uchwałę Nr XVII/95/2008 Rady Miejskie w Raciążu z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89461 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku Piątek , 25/03/2011
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148156 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku Piątek , 25/03/2011
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150076 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku Piątek , 25/03/2011
  Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1552551 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku Piątek , 25/03/2011
  Opis: zmieniająca uchwałę Nr XV/86/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2008 roku zmienionej uchwałą Nr XXVI/148/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98634 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Uchwała Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku Piątek , 25/03/2011
  Opis: w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego gazety samorządowej „Puls Raciąża”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85587 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku Piątek , 25/03/2011
  Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2008 roku zmienionej Uchwałą Nr XX/114/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie wydawania gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 350285 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Uchwała Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku Piątek , 25/03/2011
  Opis: W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1061355 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Uchwała Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku Piątek , 25/03/2011
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2011 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 208792 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Uchwała Nr V/15/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2011 roku Piątek , 25/03/2011
  Opis: w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2011 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 679019 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 14 stycznia 2011 roku Piątek , 25/03/2011
  Opis: w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Miasta Raciąż na członka Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64083 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna