Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Referendum 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2003 
Oświadczenia majątkowe 2004-2005 
Oświadczenia majątkowe 2006 
Oświadczenia majątkowe 2007 
Oświadczenia majątkowe 2008 
Oświadczenia majątkowe 2009 
Oświadczenia majątkowe 2010 
Oświadczenia majątkowe 2011 
Oświadczenia majątkowe 2012 
Oświadczenia majątkowe 2013 
Oświadczenia majątkowe 2014 
Oświadczenia majątkowe 2015 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
Rządowe Centrum Legislacji: 
PETYCJE 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 27749
strona główna: 89191
    witamy w raciążu / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
1 Zawiadomienie o zakończeniu postęowania nr KP.6220.2.2017 Środa , 13/12/2017
  Opis: dotyczy zakładu Polmlek Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 251307 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

2 Obwieszczenie z dnia 07.12.2017r nr KP.6730.11.2017 Czwartek , 07/12/2017
  Opis: o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ew. 1500/9 przy ul. Sportowej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151710 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

3 Obwieszczenie Burmistrza iasta nr KP.6624.A1.2017 z dnia 20.11.2017r. Wtorek , 21/11/2017
  Opis: w sprawie umieszczania tabliczek z numeracją porządkową nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150610 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

4 Wykaz nieruchomości przeznaocznych do doddania w dzierżawę Wtorek , 21/11/2017
  Opis: na czas określony na ulicy Akacjowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187954 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

5 Obwieszczenie nr KP.6730.11.2017z dnia 16 listopada 2017r. Czwartek , 16/11/2017
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji u ustaleniu warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ew. 1500/9 przy ul. Sportowej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 175520 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

6 Ogłoszenie Wtorek , 07/11/2017
  Opis: o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 553134 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

7 Informacja o kwocie dotacji Czwartek , 26/10/2017
  Opis: dla przedszkola
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69259 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

8 Obwieszczenie nr KP.6730.11.2017 z dnia 05.10.2017r. Czwartek , 05/10/2017
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sportowej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 176817 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

9 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administacyjnego nr KP.6220.2.2017 z dnia 03.10.2017r. Środa , 04/10/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do suszenia produktów mleczarskich na terenie zakładu Polmlek Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 198740 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr KP.6220.2.2013 z dnia 15.09.2017 Piątek , 15/09/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Pasza w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 166603 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr KP.6733.3.2017 z dnia 15.09.2017 Piątek , 15/09/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161199 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

12 Wykaz lokali mieszkalnych położononych w mieście Raciąż Wtorek , 12/09/2017
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 338461 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

13 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Wtorek , 05/09/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców - ul. Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 362544 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Wtorek , 05/09/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 318155 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

15 Wykaz obejmujący garaż stanowiący własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczony do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy Wtorek , 05/09/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego garaż przeznaczony do oddania w najem ma czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178197 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

16 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży Wtorek , 05/09/2017
  Opis: w formie przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Kilińskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 378957 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąz z dnia 04.09.2017r nr KP.6733.2.2017 Poniedziałek, 04/09/2017
  Opis: o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165100 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

18 Obwieszczenie na KP.6733.3.2017 z dnia 31.08.2017r. Czwartek , 31/08/2017
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 207709 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

19 INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI Piątek , 25/08/2017
  Opis: ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2017 ROKU
W GMINIE MIASTO RACIĄŻ
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69225 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

20 Obwieszczenie nr KP.6733.3.2017 z dnia 21.08.2017r Poniedziałek, 21/08/2017
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 203419 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

21 Obwieszczenie onr KP.6733.2.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 Piątek , 18/08/2017
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204306 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

22 Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2017r nr KP.6733.2.2017 Czwartek , 27/07/2017
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 206234 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

23 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Raciążu Środa , 26/07/2017
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 246043 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

24 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Raciążu Środa , 26/07/2017
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 254288 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

25 Wykaz garaży stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Środa , 12/07/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców - dot. ul. Kilińskiego 56/1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 215987 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

26 Wykaz garaży stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Środa , 12/07/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców - dot. pl. A. Mickiewicza 17
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 380241 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

27 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Środa , 12/07/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców - dot. ul. Akacjowa 9
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 412502 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

28 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Środa , 12/07/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców - dot. ul. Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 619579 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

29 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Środa , 12/07/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 410642 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

30 Protokół z przeprowadzonego DIALOGU TECHNICZNEGO Czwartek , 06/07/2017
  Opis: związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Platforma e-Urząd w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 377264 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

31 Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji Wtorek , 04/07/2017
  Opis: dot. wpisu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków układu urbanistycznego w mieście Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1714331 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

32 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 02.06.2017r nr KP.6220.1.2017 Piątek , 02/06/2017
  Opis: w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 164452 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

33 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KP.6220.2.2013 z dnia 25 maja 2017r. Czwartek , 25/05/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni Pasz w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 307016 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

34 Informacja nt. zgłoszeń do udziału w Dialogu Technicznym Wtorek , 23/05/2017
  Opis: związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 314600 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

35 Ogłoszenie o dialogu technicznym Poniedziałek, 15/05/2017
  Opis: w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Platforma e-Urząd w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1729377 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

36 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Wtorek , 25/04/2017
  Opis: na terenie Gminy Miasto Raciąż za 2016 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3533235 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

37 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Środa , 19/04/2017
  Opis: dotyczące Koenergii
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 168384 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

38 OBWIESZCZENIE Piątek , 14/04/2017
  Opis: Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 30 marca 2017 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191197 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

39 Obwieszczenie nr KP.6733.1.2017 Wtorek , 04/04/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151204 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

40 Obwieszczenie o zakończeniu postęowania administracyjnego Wtorek , 28/03/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 219646 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

41 Ogłoszenie Piątek , 24/03/2017
  Opis: o sprzedaży drewna tartacznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 123652 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

42 Obwieszczenie o zakończeniu postęowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wtorek , 14/03/2017
  Opis: o zakończeniu postępowaniu administracyjnego z wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183919 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

43 Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2017r nr KP.6733.1.2017 Czwartek , 23/02/2017
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji i ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 190894 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

44 Informacja o jakości wód Piątek , 10/02/2017
  Opis: przeznaczonych do picia przez ludzi z wodociągu publicznego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 443683 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

45 ObwieszczenieBurmistrza Miasta Raciąża Wtorek , 24/01/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151618 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

46 Ogłoszenie o sprzedaży drewna tartacznego Poniedziałek, 23/01/2017
  Opis: z gatunku topola w ilości ok. 60 m 3.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 123952 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

47 Ankieta Poniedziałek, 16/01/2017
  Opis: dotycząca nowych idei dotyczących projektowania publicznego transportu zbiorowego w przyszłości i zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wdrażanego projektu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 415791 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

48 Informacja o darmowych pradach prawnych Środa , 11/01/2017
  Opis: w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 443967 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

49 Obwieszczenie Wtorek , 03/01/2017
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95516 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

50 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż Poniedziałek, 05/12/2016
  Opis: w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji położonej w obszarze i rejonie Placu Mickiewicza i ulic Piłsudskiego, Zielonej i Warszawskiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160785 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

51 Obwieszczenie o wszczęciu postęowania administracyjnego Piątek , 02/12/2016
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 185845 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

52 Obwieszczenie o zakończeniu postęowania administracyjnego Środa , 16/11/2016
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 202763 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

53 OBWIESZCZENIE Środa , 09/11/2016
  Opis: OBWIESZCZENIE
O zmianie Uchwały Nr XVII/149/2016 Rady Gminy Miasto Raciąż z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Raciąż – Raciąż Północny
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 196631 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

54 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Piątek , 14/10/2016
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 196124 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

55 Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Środa , 21/09/2016
  Opis: o zakończeniu postępowania w sprawie wpisania do Rejestru Zabytków układu urbanistycznego w mieście Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 212571 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

56 Dotyczy Konkursu KS.041.3.1.2016 Piątek , 02/09/2016
  Opis: Przedłużenie terminu składania ofert w konkursie na koncepcje architektoniczno-budowlaną.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 103562 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

57 Obwieszczenie KP.6733.1.2016 Poniedziałek, 25/07/2016
  Opis: sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 153319 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

58 Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 21 lipca 2016 roku Poniedziałek, 25/07/2016
  Opis: W sprawie ogłoszenie i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 859791 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

59 Ogłoszenie sprzedaż drewna Piątek , 15/07/2016
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu informuj , iż posiada na sprzedaż drewno tartaczne:
Topola- 8,22 m³
Dąb- 7,61 m³
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 89905 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

60 Obwieszczenie o zakończeniu ostęowania administracyjnego Czwartek , 23/06/2016
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 356715 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

61 Ogłoszenie konkursu nr KS.041.3.1.2016 Czwartek , 23/06/2016
  Opis: na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 93072783 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

62 Ogłoszenie o naborze na Partnera projektu Czwartek , 09/06/2016
  Opis: Ogłoszenie o naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie"

  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 871681 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

63 Obwieszczenie Środa , 01/06/2016
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 351405 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

64 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż Środa , 01/06/2016
  Opis: w drodze przetargu nieograniczonego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 620169 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

65 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2015 ROK Czwartek , 28/04/2016
  Opis: ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2015 ROK
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 5983909 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

66 Informacja nr KM.6840.3.2015 Wtorek , 29/03/2016
  Opis: Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 247615 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

67 Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 03 marca 2016r. Wtorek , 15/03/2016
  Opis: w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 474425 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

68 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Wtorek , 08/03/2016
  Opis: Informacja z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 1.
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 263813 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

69 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 26.02.2016r. Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części obiektu warsztatowego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 266235 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

70 Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 05.02.2016r. Piątek , 12/02/2016
  Opis: dotyczące odwołania Pana Dariusza Kalinowskiego na decyzję Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 29.09.2014r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 337686 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

71 Ocena jakości wody Środa , 10/02/2016
  Opis: Ocena jakości wody
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 358273 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

72 Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawców Środa , 03/02/2016
  Opis: na prowadzenie bieżącej konserwacji oraz usuwania awarii z zakresu robót hydraulicznych w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 291472 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

73 Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawców Środa , 03/02/2016
  Opis: na prowadzenie bieżącej konserwacji oraz usuwania awarii z zakresu robót elektrycznych w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 248337 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

74 Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 20 stycznia 2016r. Wtorek , 26/01/2016
  Opis: w sprawie ogłoszenia i wprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1629159 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

75 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza Wtorek , 26/01/2016
  Opis: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 1.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1200512 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

76 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony Poniedziałek, 25/01/2016
  Opis: na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 stycznia wraz z ustanowieniem dla niej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1196682 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

77 Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 20 stycznia 2016r. Poniedziałek, 25/01/2016
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1496438 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

78 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości Środa , 13/01/2016
  Opis: oznaczonej jako działka nr 1522/4 przy ul. 19 stycznia.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 238003 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

79 Informacja o Nieodpłatnych Poradach Prawnych Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w Urzędzie Miejskim w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1521471 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

80 Wykaz lokali użytkowych położonych w Raciążu Wtorek , 15/12/2015
  Opis: przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 311955 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

81 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę Wtorek , 15/12/2015
  Opis: dotyczy ulicy Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 313787 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

82 Wykaz nieruchomości położonych w Raciązu przy ul. Mławskiej Wtorek , 10/11/2015
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas ograniczony
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 274777 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

83 Wykaz nieruchomości położónych w Raciązu przy ul. Akacjowej Wtorek , 10/11/2015
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas ograniczony
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 285266 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

84 Wykaz nieruchomości położonych w Raciążu przy ul. Akacjowej Wtorek , 10/11/2015
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas ograniczony
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 280867 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

85 Wykaz nieruchomości położonych w Raciążu na ul. Kilińskiego Wtorek , 10/11/2015
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 461309 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

86 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 06.11.2015r. Piątek , 06/11/2015
  Opis: na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciążu przy ulicy 19 stycznia.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 928233 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

87 Zarządzenie nr 113/2015 z dnia 02.11.2015r Piątek , 06/11/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1469718 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

88 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Wtorek , 03/11/2015
  Opis: na sprzedaż nieruchomości przy ulicy 19 stycznia
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 266698 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

89 ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/4 Środa , 21/10/2015
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zaprasza do składania ofert na wynajem stoisk handlowych znajdujących się przy ul. Wolności 7,9,11,13 oraz ul. Rzewuskiego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1039088 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

90 Zarządzenie nr 98/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 września 2015 roku Wtorek , 15/09/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 674543 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

91 Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 września 2015 roku Wtorek , 15/09/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 702641 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

92 Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 września 2015 roku Wtorek , 15/09/2015
  Opis: w sprawie przeznaczenia do oddania w najem garażu na czas oznaczony
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 581840 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

93 Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 września 2015 roku Wtorek , 15/09/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 670435 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

94 WYKAZ GARAŻY Wtorek , 15/09/2015
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 309648 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

95 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Wtorek , 15/09/2015
  Opis: do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 902030 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

96 Informacja Burmistrza Miasta Raciąża Poniedziałek, 31/08/2015
  Opis: Informacja Burmistrza Miasta Raciąża o rozstrzygnięciu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Płockiej 52 w Raciążu.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 201641 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

97 Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 26 sierpnia 2015 roku Czwartek , 27/08/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1427863 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

98 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża Czwartek , 13/08/2015
  Opis: o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Punktu skupu złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych na działce położonej w Raciążu przy ulicy Zawoda 62
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 248405 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

99 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża Poniedziałek, 03/08/2015
  Opis: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach w rejonie ulicy Mieszka I.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 264122 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

100 Informacja Burmistrza Miasta Raciąża Sobota , 25/07/2015
  Opis: o miejscach na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych, obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w kampanii referendalnej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71386 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

101 Informacja Burmistrza Miasta Raciąża Wtorek , 21/07/2015
  Opis: o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 168494 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

102 Wykaz nieruchomości Wtorek , 21/07/2015
  Opis: do oddania w dzierżawę na czas oznaczony
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1937232 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

103 Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 lipca 2015r. Wtorek , 14/07/2015
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1209759 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

104 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wtorek , 14/07/2015
  Opis: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 331044 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

105 Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 lipca 2015r. Wtorek , 14/07/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Płockiej 52.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2690267 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

106 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża Poniedziałek, 01/06/2015
  Opis: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 243616 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

107 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2014 ROK Piątek , 08/05/2015
  Opis: ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2014 ROK
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5855897 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

108 Informacja Burmistrza Miasta Raciąża Środa , 06/05/2015
  Opis: o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 225395 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

109 Zapytanie ofertowe KI.032/3 Piątek , 17/04/2015
  Opis: w sprawie wynajmu stoisk do handlu owocami miękkimi.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1038487 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

110 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Czwartek , 16/04/2015
  Opis: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 328215 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

111 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wtorek , 14/04/2015
  Opis: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 323699 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

112 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wtorek , 14/04/2015
  Opis: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 331772 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

113 Ogłoszenie o sprzedaży urządzenia EKG Czwartek , 09/04/2015
  Opis: Ogłoszenie o sprzedaży urządzenia EKG będącego własnością SPZOZ w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 471030 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

114 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Czwartek , 09/04/2015
  Opis: Ogłoszenie o sprzedaży samochodu będącego własnością SPZOZ w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 470039 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

115 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 7021.1.19.2015 Środa , 11/03/2015
  Opis: Wykonanie remontu budynku przy ulicy Kilińskiego 56/2 w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 252729 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

116 ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/1 Środa , 18/02/2015
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2015 r. - usługi weterynaryjne
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 3655320 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

117 Sprostowanie do WYKAZU NIERUCHOMOŚCI położonej w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Środa , 28/01/2015
  Opis: Sprostowanie do WYKAZU NIERUCHOMOŚCI położonej w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
ulica Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 318307 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

118 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Środa , 28/01/2015
  Opis: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
ulica Jana Pawła II
ulica Zawoda
Plac Adama Mickiewicza
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3616499 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

119 Świadczenie opieki medycznej z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej Środa , 14/01/2015
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania ofert na „Świadczenie opieki medycznej z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ na bazie funkcjonującego dotychczas SPZOZ w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 3121321 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

120 Rozstrzygnięcie przetargu Wtorek , 09/12/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana, działki o nr ewid. 1147/6, 1147/8 o łącznej powierzchni 0,0230ha, położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia, KW PL 1L/00023011/8.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 219591 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

121 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Środa , 22/10/2014
  Opis: Nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1316882 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

122 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Raciąża Środa , 15/10/2014
  Opis: Ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę wydzielonej części terenu (chodnika) przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. Ok. 8m2 (4m x 2m) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych (handel zniczami i kwiatami), w dniach od 30.10.2014r. do 02.11.2014r. (tj. każde miejsce 4 dni).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 919629 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

123 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Środa , 15/10/2014
  Opis: Raciąż, pl. A. Mickiewicza 5
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 63732 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

124 Burmistrz Miasta Raciąża informuje Środa , 15/10/2014
  Opis: o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 63732 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

125 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52 Środa , 27/08/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Miasto Raciąż, jest położona na terenie miasta Raciąż, przy ul. Płockiej 52.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1059858 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

126 Wykazy lokali użytkowych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Czwartek , 21/08/2014
  Opis: Raciąż, pl. A. Mickiewicza 36
Raciąż, ul. Błonie
Raciąż, ul. Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1141153 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

127 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Czwartek , 21/08/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana położona w Raciążu przy ul. 19 Stycznia, składająca się z działek o nr ewid. 1147/6 i 1147/8.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 623784 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

128 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąż Niedziela , 10/08/2014
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Montaż kotła na biomasę o mocy 150 kW i magazynu kontenerowego na paliwo stałe wraz z systemem kominowym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 318710 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

129 OBWIESZCZENIE Poniedziałek, 28/07/2014
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2010 roku oraz w dniu 18 listopada 2011 roku wpłynął wniosek Inwestora Firma Produkcyjno-Handlowa "ZEW" Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo, ul. Lwowska 17 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o mocy 4 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 393795 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

130 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców oraz wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Poniedziałek, 30/06/2014
  Opis: Lokal użytkowy o pow. użytkowej 25,46m2, położony w budynku jednolokalowym przy pl. A.Mickiewicza 5 w Raciążu.
Nieruchomość położona w Raciążu przy ul. Błonie, nr ewid. działki: 1330/10, 1332/12.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1108756 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

131 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ Środa , 25/06/2014
  Opis: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kryteriów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 597592 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

132 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 18-06-2014 Poniedziałek, 23/06/2014
  Opis: o przedłużeniu załatwienia sprawy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 394307 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

133 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców Środa , 11/06/2014
  Opis: Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Błonie 31/1 w Raciążu.
Garaż murowany usytuowany przy ul. Zawoda w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 965701 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

134 OBWIESZCZENIE Piątek , 06/06/2014
  Opis: Zawiadamiam, że została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 05 czerwca 2014 znak KP.6733.5.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę o nr ew. 1058/1 położoną w Raciążu, w rejonie ul. Wolności 4, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym w celu zasilenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną z wniosku Inwestora Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 235752 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

135 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Czwartek , 15/05/2014
  Opis: Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 07-05-2014 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 106 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działkę o nr ew. 1058/1 położoną w Raciążu, w rejonie ul. Wolności 4, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym w celu zasilenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 353803 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

136 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Czwartek , 15/05/2014
  Opis: Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 07-05-2014 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 106 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działki o nr ew. 1177/3, 1178/3 położonych w Raciążu, w rejonie ul. Kilińskiego 1, dla zasilenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 358383 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

137 ZARZĄDZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 5 maja 2014 roku Poniedziałek, 05/05/2014
  Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych..
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 338896 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

138 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 22 kwietnia 2014 roku Piątek , 02/05/2014
  Opis: Miejsca przeznaczone na umieszczanie darmowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 185111 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

139 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 15 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 455681 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

140 Burmistrz Miasta Raciąż informuje Środa , 16/04/2014
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż informuje, iż na okres 21 dni tj. od 16.04.2014 do 07.05.2014r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu, pl. A. Mickiewicza 17 oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1522328 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

141 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Środa , 05/03/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana położona w Raciążu przy ul. Płockiej 52, oznaczona nr ewidencyjnym 1264
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 702097 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

142 Wykaz garaży przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy. Środa , 05/03/2014
  Opis: Wykaz garaży przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 906793 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

143 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Poniedziałek, 27/01/2014
  Opis: Zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 22-01-2014 ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Płocku 09-400 Płońsk ul. Wyszogrodzka 106 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę o nr ew. 1146/52 położoną w Raciążu, w obszarze ulicy Jana Pawła II, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym w celu zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków komunalnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37482 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

144 Burmistrz Miasta Raciąż informuje Środa , 15/01/2014
  Opis: Wykazy garaży przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców: Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 217211 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

145 OBWIESZCZENIE Środa , 13/11/2013
  Opis: Zawiadamiam, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 23-10-2013 r, znak: DOZ-OAiK-6700/419/13-[ML/54/13] uchylił decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05.03.2013 r., znak DC.5140.58.2013 wpisującą do rejestru zabytków układ urbanistyczny Miasta Raciąż i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63054 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

146 Burmistrz Miasta Raciąż informuje Środa , 06/11/2013
  Opis: Wykaz garaży położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajmu na rzecz dotychczasowych najemców: Raciąż, ul. Zawoda
Wykaz lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców: Raciąż, ul. Błonie
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 226031 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

147 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Środa , 31/07/2013
  Opis: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które dzierżawią te nieruchomości na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat i je zabudowały zgodnie z pozwoleniem na budowę – dot. działek nr 1584/25 i 1584/26 położonych w Raciążu przy ul. Konarskiego oraz wykazy nieruchomości niezabudowanych położonych w Raciążu oznaczonych numerami działek 1212/20 i 1103/5 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 120437 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

148 Wykaz garaży położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajmu na rzecz dotychczasowych najemców Środa , 17/07/2013
  Opis: Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 31470 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

149 Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta Raciąż dnia 11 czerwca 2013 roku Piątek , 05/07/2013
  Opis: Zarządzeniem Nr 44/2013 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 11 czerwca 2013
roku został wprowadzony Regulamin wymiany urządzeń i elementów
wyposażenia lokalu oraz zwrotu kosztów z tytułu wymiany urządzeń i
elementów wyposażenia lokalu we własnym zakresie przez najemców w
lokalach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162917 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

150 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony Czwartek , 27/06/2013
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 56-58, część dz. ew. nr 1584/22
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25485 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

151 Wykaz nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Środa , 12/06/2013
  Opis: Przedmiotowy teren położony jest w kompleksie oznaczonym MNś/U przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną średniej intensywności z usługami centrotwórczymi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 278307 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

152 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony tj. do dnia 30 czerwca 2013r. Środa , 24/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 56-58, część dz. ew. nr 1584/22.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 364591 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

153 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzez najemcy lokalu Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. Akacjowa 1 lok nr 4
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23513 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

154 Wykaz garaży położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajmu na rzecz dotychczasowych najemców Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, PL. A. Mickiewicza 17
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19357 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

155 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. Akacjowa 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19187 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

156 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. Akacjowa 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26561 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

157 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemcy lokalu Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. 19 Stycznia 7A lokal nr 8
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24068 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

158 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemcy lokalu Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. 19 Stycznia 7A lokal nr 12
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24889 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

159 Burmistrz Miasta Raciąż informuje Środa , 17/04/2013
  Opis: że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16524 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

160 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Środa , 17/04/2013
  Opis: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży: ul. Akacjowa 1 lok. 4, ul. 19-stycznia 7A lok 8, ul. 19-stycznia 7A lok 12.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 20551 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

161 OBWIESZCZENIE Środa , 03/04/2013
  Opis: W dniu  2 kwietnia  2013   roku   na wniosek z dnia  17-12-2012 Polskiego  Koncernu Naftowego  ORLEN S.A.  09-411 Płock ul. Chemików 7    została wydana decyzja Nr GKM-OŚ-GP.6220.1.2013 o braku  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia  polegającego  na: Budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 1334 w Raciążu przy ul. Płockiej w miejscu istniejącej stacji ,po jej likwidacji na działkach o nr ewidencyjnych  907/3 i 907/4 obręb 0233 Raciąż oraz 74/1 obręb 0006  Cieciersk Gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68028 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

162 Burmistrz Miasta Raciąż informuje Środa , 13/03/2013
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż informuje
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 15836 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

163 WYKAZ Środa , 13/03/2013
  Opis: nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata.
Raciąż ul. Kilińskiego 56-58, część dz. ew. nr 1584/22.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19558 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

164 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 10 października 2012 roku Środa , 10/10/2012
  Opis: W sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowych o mocy 4 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w m. Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 136256 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

165 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Środa , 10/10/2012
  Opis: Raciąż, ul. Błonie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170706 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

166 Wykaz lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców. Środa , 10/10/2012
  Opis: Raciąż, ul. Błonie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182677 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

167 Wykaz lokali mieszkaniowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali. Środa , 25/07/2012
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 48 lokal nr 10.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1146375 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

168 OBWIESZCZENIE Czwartek , 28/06/2012
  Opis: Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 5 x 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1, 760 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23008 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

169 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH Środa , 30/05/2012
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
Raciąż, ul. Kilińskiego 48 lokal nr 5
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 229331 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

170 Wezwanie na rozprawę administracyjną Wtorek , 29/05/2012
  Opis: zawiadamiam, że w budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu ul. Parkowa 14 w dniu 20 czerwca 2012 roku o godz. 16:00 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wniosku „ZEW” Firmy Produkcyjno-Handlowej Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 112649 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

171 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąż Wtorek , 29/05/2012
  Opis: o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93623 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

172 Zawiadomienie Poniedziałek, 21/05/2012
  Opis: Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3,0 MW wraz infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63766 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

173 OBWIESZCZENIE Wtorek , 10/04/2012
  Opis: o wyłożeniu ponownym do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Raciąż w obszarze oznaczonym literami B i G
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 245159 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

174 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat Środa , 14/03/2012
  Opis: Raciąż, ul. Mławska, nr ewid. działki: 1062/2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 166367 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

175 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku - Opinia Czwartek , 08/03/2012
  Opis: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku.
Opinia – przedsięwzięcie polegające na „budowie czterech elektrowni wiatrowych po 3 MW wraz z elementami towarzyszącymi na działkach nr 2117/1; 738/3; 744/1 i 760 położonych w obrębie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147115 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

176 OBWIESZCZENIE Środa , 29/02/2012
  Opis: o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81682 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

177 Wezwanie na rozprawę administracyjną Środa , 29/02/2012
  Opis: W budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, ul. Parkowa 14, w dniu 26 marca 2012 roku o godz. 11:00 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wniosku „ZEW” Firmy Produkcyjno-Handlowej Dariusz Kuligowski, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3.0MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106416 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

178 OBWIESZCZENIE Poniedziałek, 27/02/2012
  Opis: Postanowienie z dnia 17 lutego 2012 roku znak; WOOŚ-II.4242.560.2011.EW uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25664 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

179 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działko na rzecz najemcy lokalu Środa , 15/02/2012
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 56B lokal nr 15
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146338 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

180 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działko na rzecz najemcy lokalu. Środa , 15/02/2012
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 56B lokal nr 9
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143381 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

181 Zapytanie ofertowe Piątek , 13/01/2012
  Opis: na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 378611 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

182 WYKAZ Środa , 30/11/2011
  Opis: nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Raciąż, ul. 19 Stycznia, nr ewid. nieruchomości: 1146/52
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1160055 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

183 WYKAZ GARAŻY położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajęcia Środa , 30/11/2011
  Opis: 1. Garaż usytuowany przy Pl. A. Mickiewicza 31 o pow. użytk 12,0m2
2. Garaż usytuowany przy ul. Zawoda 30 o pow. użytk. 22,4m2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108929 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

184 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Raciążu Środa , 09/11/2011
  Opis: 1) nieruchomość zabudowana położona przy ul. Sportowej 3, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00028112/1, oznaczona jako działka o nr ewid. 1482/2 o pow. 0,3973ha. Na działce zlokalizowany jest były budynek biurowy o pow. zabudowy 427m2, powierzchni użytkowej 1090 m2 i kubaturze 3.416m2.
2) nieruchomość zabudowana położona przy ul. Błonie 23, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00003845/7 oznaczona jako działka o nr ewid. 1376/2 o pow. 0,0360 ha. Na działce znajdują się naniesienia po komunalnym budynku mieszkalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 386670 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

185 Wykaz nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Środa , 21/09/2011
  Opis: Nieruchomość niezabudowana położona w Raciążu przy ul. Warszawskiej 24.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 211094 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

186 Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Środa , 21/09/2011
  Opis: Nieruchomość położona w Raciążu przy ul. Błonie zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212939 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

187 Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Środa , 21/09/2011
  Opis: Nieruchomość położona jest w Raciążu przy ul. Sportowej 3, zabudowana jest budynkiem biurowym (obecnie nieużywanym).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 259345 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

188 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 sierpnia 2011 roku Wtorek , 16/08/2011
  Opis: W sprawie podziału Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 259858 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

189 WYKAZ Środa , 10/08/2011
  Opis: nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Raciąż, ul. Kilińskiego
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156549 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

190 WYKAZ Środa , 03/08/2011
  Opis: nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która dzierżawi tę nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zabudowana zgodnie z pozwoleniem na budowę.
Raciąż, ul. Błonie
KW PL1L/00005508/7
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 208992 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

191 WYKAZ Środa , 03/08/2011
  Opis: lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
Raciąż, ul. Kilińskiego 48 lokal nr 9
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212300 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

192 WYKAZ Czwartek , 07/07/2011
  Opis: lokali położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
Raciąż, ul. Kilińskiego 15 lokal nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 689477 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

193 WYKAZ Czwartek , 07/07/2011
  Opis: lokali położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
Raciąż, ul. Kilińskiego 15 lokal nr 3.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122967 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

194 WYKAZ Środa , 15/06/2011
  Opis: lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 86396 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

195 WYKAZ Wtorek , 31/05/2011
  Opis: lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 433960 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

196 WYKAZ Środa , 13/04/2011
  Opis: nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 308648 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

197 WYKAZ Środa , 02/03/2011
  Opis: nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88244 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

198 WYKAZ GARAŻY Środa , 02/03/2011
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88847 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

199 OGŁOSZENIE – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO Środa , 02/03/2011
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2011 należy składać w terminie od 1 marca 2011r. do 31 marca 2011. (pokój nr 25).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 128680 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

200 WYKAZ GARAŻY Środa , 20/10/2010
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 545675 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

201 WYKAZ Środa , 13/10/2010
  Opis: nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
Nr ewid. nieruchomości: 1584/22
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 236974 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

202 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali Wtorek , 20/07/2010
  Opis: Raciąż, ul. Zawoda 7 lokal nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 200093 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

203 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali Wtorek , 20/07/2010
  Opis: Raciąż, ul. 19-Stycznia 7B lokal nr 13
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202221 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

204 Wykaz lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców Środa , 23/06/2010
  Opis: Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej.
Lokal znajduje się przy przystanku PKS.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 6,0m2.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 222566 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

205 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemcy lokalu. Środa , 05/05/2010
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 58 lokal nr 6
Lokal znajduje się w budynku wielomieszkaniowym usytuowanym na działce nr ewid. 1584/6 o pow. 485m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Raciąż, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW PL1L/00027544/1. Mieszkanie położone jest na drugim piętrze i składa się dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju – łącznie o pow. użytk. 52,8 m2.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 306885 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

206 OBWIESZCZENIE Wtorek , 27/04/2010
  Opis: OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Dotyczy wyznaczenia na obszarze miasta Raciąża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 125866 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

207 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemcy lokalu. Środa , 24/03/2010
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 56 lokal nr 4
Lokal znajduje się w budynku wielomieszkaniowym usytuowanym na działce nr ewid. 1584/5 o pow. 342m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Raciąż, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW26813. Mieszkanie położone jest na pierwszym piętrze i składa się jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju – łącznie o pow. użytk. 29,0 m2.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 205722 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

208 Wykaz lokali użytkowych garaży Piątek , 12/03/2010
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych najemców, dzierżawców

Położenie: Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 17
Powierzchnia użytk. garażu: 16,5 m kw.
Przeznaczenie: garaż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94192 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

209 WYKAZ Środa , 13/01/2010
  Opis: nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nr ewid. Nieruchomości:
1328/7

Pow. wydzierżawionej działki: 22 m kw.
Opis: Na działce usytuowany kiosk handlowy stanowiący własność wnioskodawcy z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163969 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

210 WYKAZ Środa , 13/01/2010
  Opis: nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nr ewid. Nieruchomości:
1332/6
1330/1

Pow. wydzierżawionej działki: 30 m kw.
Opis: Na działce usytuowany kiosk handlowy stanowiący własność wnioskodawcy z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163394 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

211 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH Środa , 13/01/2010
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali

Położenie i numer lokalu:
Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 36/1
lokal nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 205007 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

212 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH Środa , 13/01/2010
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali

Położenie i numer lokalu:
Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 36/1
lokal nr 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 201973 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

213 OBWIESZCZENIE Czwartek , 07/01/2010
  Opis: Dot. Spr. GKM-OŚ-GP/7624/09/10

Burmistrz Miasta Raciąż , działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia , że w dniu 07 stycznia 2010 roku na wniosek z dnia 22 maja 2009 roku „CEDROB"S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Pasz w Raciążu o docelowej zdolności produkcji 60 ton pasz luzem na godzinę oraz 10 ton paszy workowanej, realizacja na terenie działek o nr ew. 894/1, 894/2, 895/2, położonych w Raciążu przy ul. Płockiej..
Jednocześnie zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Raciążu PI. A. Mickiewicza nr 17 pok. Nr 14 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek) godz. 730 - 1530

Burmistrz Miasta Raciąż
/-/Janusz Sadowski
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81100 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

214 OGŁOSZENIE Niedziela , 13/12/2009
  Opis: W związku z Zarządzeniem Nr 43/ 2009
Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 1 grudnia 2009 roku

informuję

ustala się dzień 24 grudnia 2009 roku dodatkowym
dniem wolnym od pracy dla Urzędu Miejskiego
w Raciążu w zamian za święto 26 grudnia 2009 roku
przypadające w sobotę.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ MGR JANUSZ SADOWSKI
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40121 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

215 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali Środa , 09/12/2009
  Opis: Położenie i numer lokalu:
Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 18/22 I lokal nr 14
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 186494 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

216 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Czwartek , 19/11/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, ul. Kilińskiego
Nr ewid. Nieruchomości: 1212/17
Pow. wydzierżawionej działki: 20 m kw.
Opis: Na działce usytuowany kiosk handlowy stanowiący własność wnioskodawcy z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 328761 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

217 WYKAZ Wtorek , 10/11/2009
  Opis: nieruchomości zabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wniesienia aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Raciążu, ul. Wolności 34
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 735444 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

218 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Czwartek , 01/10/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, ul. Błonie
Nr ewid. Nieruchomości: 1332/6, 1330/1
Pow. wydzierżawionej działki: 40 m
Opis: Na działce usytuowany kiosk handlowy stanowiący własność wnioskodawcy z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 260707 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

219 Wykaz lokali użytkowych garaży położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych najemców, dzierżawców Środa , 30/09/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 17
Przeznaczenie: garaż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 214941 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

220 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Środa , 30/09/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, ul. Błonie
Nr ewid. Nieruchomości: 1332/6, 1330/1
Pow. wydzierżawionej działki: 24,21 m
Opis: Na działce usytuowany kiosk handlowy stanowiący własność wnioskodawcy z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195078 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

221 Wykaz lokali położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy Wtorek , 01/09/2009
  Opis: Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na działce o nr ewid. 1779 o pow. 825 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Raciąż, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW 24032.
Powierzchnia użytk. lokalu: 46,0 m2
Raciąż, ul. Zawoda 7 lokal nr 4
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183469 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

222 OBWIESZCZENIE Piątek , 07/08/2009
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu działając na podstawie art, 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) - zawiadamia, że w dniu 06-08-2009 roku na wniosek inwestora „CEDROB”S.A.
06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 wdana została decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni pasz w Raciążu przy ul. Płockiej na terenie działek o nr ew. 894/1, 894/2, 895/2 o łącznej pow.4.9 ha.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Raciążu pokój. Nr. 14 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Raciąż
/-/ mgr Janusz Sadowski
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 186672 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

223 Wykaz lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców Wtorek , 28/07/2009
  Opis: Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej (kwiaciarnia).
Lokal usytuowany w budynku komunalnym przy Pl. A. Mickiewicza 5.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 27,7m2.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 153241 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

224 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Poniedziałek, 20/07/2009
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 25 maja 2009 „CEDROB” S.A. z siedzibą 06-400 Ciechanów, ul. Płocka 5 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wytwórni pasz w ramach tworzenia zabudowy produkcyjnej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155639 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

225 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262561 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

226 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, ul. Szwedzka
Nr ewid. Nieruchomości: 1531/5
Przeznaczenie: Pod budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w tym wieży Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 142640 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

227 Wykaz lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Raciąż ul. Błonie
Lokal znajduje się przy przystanku PKS
Stanowi własność Gminy Miasta Raciąż.
Lokal użytkowy o pow. użytk. 6,0m2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 127392 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

228 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat Środa , 10/06/2009
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż informuje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę n/w działki: 1528/16
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 347779 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

229 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Czwartek , 04/06/2009
  Opis: Budowa wiaduktu łączącego dwa przyczółki w ramach inwestycji pod nazwą budowa obwodnicy Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60, na odcinku od km 112+194,20 do km 116+786, zlokalizowanego na dz. nr 1518/1, 1518/2, 1518/3, 1518/4 w obrębie Raciąż, gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144062 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

230 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Czwartek , 09/04/2009
  Opis: Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-1/09. nazwa zadania: "Budowa sali gimnastycznej na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296678 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

231 Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży Środa , 08/04/2009
  Opis: Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek o nr ewid. 894/1, 894/2, 895/2 położona przy ul. Płockiej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139956 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

232 Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 13 marca 2009 roku Poniedziałek, 23/03/2009
  Opis: W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Raciąż w przedmiocie połączenia Gmin Miasto Raciąż i Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100306 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

233 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ Poniedziałek, 23/03/2009
  Opis: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 20 marca 2009 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46705 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

234 OBWIESZCZENIE Środa , 25/02/2009
  Opis: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60227 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

235 OBWIESZCZENIE Środa , 25/02/2009
  Opis: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63516 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

236 OGŁOSZENIE Środa , 05/11/2008
  Opis: W związku z Zarządzeniem Nr 27/2008 Burmistrza Miasta Raciążą z dnia 27 października 2008.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42492 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

237 OGŁOSZENIE w związku z Zarządzeniem nr 13/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 24 kwietnia 2008 roku Poniedziałek, 28/04/2008
  Opis: OGŁOSZENIE w związku z Zarządzeniem nr 13/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 24 kwietnia 2008 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50330 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

238 OGŁOSZENIE w związku z Zarządzeniem nr 12/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 15 kwietnia 2008 roku Poniedziałek, 28/04/2008
  Opis: OGŁOSZENIE w związku z Zarządzeniem nr 12/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 15 kwietnia 2008 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51318 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

239 Ogłoszenie w związku z Zarządzeniem nr 27/2007 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 26 listopada 2007 Środa , 28/11/2007
  Opis: Ogłoszenie w związku z Zarządzeniem nr 27/2007 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 26 listopada 2007
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50792 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

  ostatnia modyfikacja: 13 Grudzień 2017 - 15:14
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna