Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Referendum 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2003 
Oświadczenia majątkowe 2004-2005 
Oświadczenia majątkowe 2006 
Oświadczenia majątkowe 2007 
Oświadczenia majątkowe 2008 
Oświadczenia majątkowe 2009 
Oświadczenia majątkowe 2010 
Oświadczenia majątkowe 2011 
Oświadczenia majątkowe 2012 
Oświadczenia majątkowe 2013 
Oświadczenia majątkowe 2014 
Oświadczenia majątkowe 2015 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
Rządowe Centrum Legislacji: 
PETYCJE 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 175459
strona główna: 100864
    witamy w raciążu / przetargi 
   Przetargi
 
  
1 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.13.2018 Poniedziałek, 22/10/2018
  Opis: "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1335736 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

2 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.13.2018 Piątek , 19/10/2018
  Opis: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4828237 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dot. zamówienia nr KG.271.13.2018 z dn. 17.10.2018 r. Środa , 17/10/2018
  Opis: na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8884707 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

4 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.4.2018 Poniedziałek, 24/09/2018
  Opis: w sprawie przebudowy Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 192992 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

5 Informacja z otwarcia ofert - postępowanie KZ.271.4.2018 Piątek , 14/09/2018
  Opis: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 o długości 0,257 km w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 149195 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

6 Odpowiedzi na pytania do postęowania KZ.271.4.2018 Piątek , 07/09/2018
  Opis: pn. Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 415188 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

7 Ogłoszenie o zamówieniu nr KZ.271.4.2018 Wtorek , 28/08/2018
  Opis: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 7362372 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

8 Informacja o unieważnieniu postęowania nr KZ.271.2.2018 Poniedziałek, 27/08/2018
  Opis: pn. Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km w Gminie Miasto Racią
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 126110 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

9 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KG.271.8.2018 Środa , 22/08/2018
  Opis: dotyczy przetargu nieograniczonego KG.271.8.2018 Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3437065 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

10 Ogłoszenie o zamówieniu nr KZ.271.2.2018 Piątek , 10/08/2018
  Opis: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 7501803 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.271.8.2018 Środa , 08/08/2018
  Opis: dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego KG.271.8.2018 "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216988 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.271.8.2018 Środa , 08/08/2018
  Opis: dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego KG.271.8.2018 "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216988 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

13 Unieważnienie postępowania nr. KG. 271.9.2018 Czwartek , 02/08/2018
  Opis: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 0 długości 0,257 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 0 długości 0,493 km.”
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust 1 pkt. 7 „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. "
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 289552 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

14 Uniważnienie postępowania nr KG.271.9.2018 Czwartek , 02/08/2018
  Opis: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 289552 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

15 Unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty KG.271.8.2018 Środa , 01/08/2018
  Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 209235 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KZ. 6845.1.2018 Środa , 01/08/2018
  Opis: dot. zapytania ofertowego nr. KZ.6845.1.2018 w zakresie "Punktów gastronomiczno-handlowych przy Placu Adama Mickiewicza podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego "V Jarmark Raciąski".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 259671 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

17 Informacja z otwarcia ofert KG.271.9.2018 Wtorek , 31/07/2018
  Opis: „ Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1 : Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 ( ul. Nadrzeczna ) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 0 długości 0,357 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 ( ul. J. Piłsudskiego ) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 0 długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 ( ul. Zielona ) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 0 długości 0,493 km.”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 185095 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

18 Zawiadomienie owyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 26/07/2018
  Opis: dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego KG.271.8.2018 "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216577 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

19 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Środa , 25/07/2018
  Opis:
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 3978107 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

20 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Poniedziałek, 23/07/2018
  Opis: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 o długości 0,257 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1502721 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

21 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.9.2018 Poniedziałek, 09/07/2018
  Opis: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 o długości 0,257 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 4181005 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

22 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KG.271.8.2018 Piątek , 06/07/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 315090 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

23 Informacja o unieważnieniu postępowania KG.271.7.2018 Poniedziałek, 02/07/2018
  Opis: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 o długości 0,257 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km oraz drogi gminnej nr G0000061420021 (ul. Cicha) na odcinku od km 0+000 do km 0+066 o długości 0,066 km
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 251113 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

24 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Czwartek , 28/06/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 696595 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

25 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.8.2018 Czwartek , 28/06/2018
  Opis: odpowiedzi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3938104 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr. KO.271.1.2018 Czwartek , 14/06/2018
  Opis: dotyczy "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1038132 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

27 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.8.2018 Środa , 13/06/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 235680233 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

28 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.7.2018 Środa , 13/06/2018
  Opis: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 o długości 0,257 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km oraz drogi gminnej nr G0000061420021 (ul. Cicha) na odcinku od km 0+000 do km 0+066 o długości 0,066 km
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 5802884 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

29 Informacja o unieważnieniu postępowania KG.271.6.2018 Wtorek , 12/06/2018
  Opis:
„Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 325192 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 05/06/2018
  Opis: dotyczy "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 241671 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

31 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KG.271.6.2018 Poniedziałek, 04/06/2018
  Opis: Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 431766 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

32 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.6.2018 Piątek , 01/06/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2979435 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

33 Informacja o treści złożonych ofert Wtorek , 29/05/2018
  Opis: dotyczy "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 536458 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

34 Zapytania i wyjaśnienia do SIWS nr. KO.271.1.2018 Piątek , 25/05/2018
  Opis: dotyczy "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 818727 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

35 Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr KO.271.1.2018 z dnia 21 maja 2018r. Wtorek , 22/05/2018
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8490775 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

36 Załączniki do postępowania nr KO.271.1.2018 Poniedziałek, 21/05/2018
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 156831 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

37 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Poniedziałek, 21/05/2018
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18087134 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

38 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.6.2018 Środa , 16/05/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 235547866 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

39 Informacja o unieważnieniu postępowania KG.271.5.2018 Wtorek , 15/05/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 169269 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

40 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KG.271.5.2018 Poniedziałek, 14/05/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 435048 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

41 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.5.2018 Czwartek , 10/05/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52944 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

42 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego Wtorek , 08/05/2018
  Opis: na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinny przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 355182 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

43 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 30/04/2018
  Opis: dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2018 do 14.05.2021.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 550830 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

44 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.5.2018 Piątek , 27/04/2018
  Opis: Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 235838038 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

45 Informacja o treści złożonych ofert Piątek , 27/04/2018
  Opis: dot. zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2018r do 14.05.2018r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 340487 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

46 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Czwartek , 26/04/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na "Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 577657 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

47 Ogłoszenie o zamówienu z dnia 17 kwietnia 2018r. Wtorek , 17/04/2018
  Opis: dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2018r. do 14.05.2021r.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24916835 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

48 Informacja o unieważnieniu postępowania KG.271.4.2018 Środa , 04/04/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 460355 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

49 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KG.271.4.2018 Środa , 04/04/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 380228 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

50 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.4.2018 Piątek , 30/03/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1025217 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

51 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Środa , 28/03/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 538655 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

52 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.4.2018 Środa , 21/03/2018
  Opis:
Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 235625267 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

53 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert Wtorek , 20/02/2018
  Opis: dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135756 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

54 Informacja o unieważnieniu postępowania KG.271.3.2018 Piątek , 16/02/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 353243 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

55 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KG.271.3.2018 Piątek , 16/02/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170435 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

56 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.3.2018 Poniedziałek, 12/02/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1080743 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

57 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.3.2018 Piątek , 02/02/2018
  Opis: Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż


  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 239736205 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

58 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Czwartek , 01/02/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141957 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

59 Odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2018 r. dotyczące postępowania nr KS.271.1.2018 Poniedziałek, 29/01/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171115 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

60 Odpowiedzi na pytania z dnia 17.01.2018 r. dotyczące postępowania nr KS.271.1.2018 Wtorek , 23/01/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 530394 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

61 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Wtorek , 23/01/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 653180 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

62 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Piątek , 19/01/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.7.2017 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 406503 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

63 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KS.271.1.2018 Piątek , 19/01/2018
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1397729 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

64 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KS.271.1.2018 Wtorek , 16/01/2018
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3562282 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

65 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KS.271.1.2018 Piątek , 12/01/2018
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 705046 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

66 Plan postęowań o udzielenie zamówień na 2018 rok Czwartek , 11/01/2018
  Opis: przez Gminę Miasto Raciąż

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 294904 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

67 Ogłoszenie o zamówieniu nr KS.271.1.2018 Piątek , 05/01/2018
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 4697507 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

68 Informacja o unieważnieniu postępowania Piątek , 08/12/2017
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.7.2017 na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 173269 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

69 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Poniedziałek, 27/11/2017
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.7.2017 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 753665 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

70 Odpowiedzi na pytania dot. postępowania nr KS.271.7.2017 Poniedziałek, 27/11/2017
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 9587887 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

71 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Poniedziałek, 20/11/2017
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.7.2017 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 372218 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

72 Odpowiedzi na pytania dot. postępowania nr KS.271.7.2017 Poniedziałek, 20/11/2017
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1657920 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

73 Modyfikacja treści SIWZ - nr postępowania KS.271.7.2017 Środa , 15/11/2017
  Opis: Modyfikacja treści SIWZ do postępowania na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3115816 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

74 Ogłszenie o zamówieniu Piątek , 10/11/2017
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3013374 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

75 Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta Raciąz z dnia 02 listopada 2017r. Wtorek , 07/11/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1031474 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

76 Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 października 2017r. Wtorek , 24/10/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2009780 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

77 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Środa , 28/06/2017
  Opis: dotyczy: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 638496 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

78 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Wtorek , 27/06/2017
  Opis: na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 768216 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

79 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 07/06/2017
  Opis: dot. "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165886 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

80 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Piątek , 02/06/2017
  Opis: dot. "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216022 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

81 Wybór najkorzystniejszej oferty Piątek , 02/06/2017
  Opis: Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr KS.271.5.2017 na realizację inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221588 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

82 Zapytania i wyjaśnienia do Specyfikacji Istornych Warunków Zamówenia Wtorek , 30/05/2017
  Opis: dot. "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117452 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

83 Załączniki do przetargu nieograniczonego Czwartek , 25/05/2017
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1603926 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

84 SIWZ do przetargu nieoganiczonego Czwartek , 25/05/2017
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5591306 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

85 Ogłoszenie o zamówieniu usługi Czwartek , 25/05/2017
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3052625 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

86 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Piątek , 28/04/2017
  Opis: Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr KS.271.5.2017 na realizację inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 287847 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

87 Odpowiedź na zapytania do SIWZ Wtorek , 18/04/2017
  Opis: dotyczy postępowania nr KS.271.5.2017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 647141 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

88 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane KS.271.5.2017 Wtorek , 18/04/2017
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1994483 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

89 Odpowiedź na zapytania do SIWZ Poniedziałek, 10/04/2017
  Opis: dotyczy postępowania nr KS.271.5.2017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 359639 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

90 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Poniedziałek, 20/03/2017
  Opis: dotyczy postępowania nr KS.271.5.2017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 12063521 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

91 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NR KS.271.1.2017 Poniedziałek, 13/03/2017
  Opis: o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 269208 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

92 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wtorek , 07/03/2017
  Opis: Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr KS.271.1.2017 na realizację inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 250856 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

93 Odpowiedzi do zapytań do SIWZ Piątek , 24/02/2017
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3986607 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

94 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane KS.271.1.2017 Piątek , 24/02/2017
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1014541 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

95 Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego nr KS.271.1.2017 z dnia 15.02.2017 r. Piątek , 17/02/2017
  Opis: W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1015675 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

96 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane KS.271.1.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 200110 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

97 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Czwartek , 26/01/2017
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-zip
  Rozmiar: 10432990 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

98 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, Piątek , 07/10/2016
  Opis: który odbył się w dniu 29 września 2016r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w sprawie sposobu i trybu zbycia nieruchomości przy ul. 19 stycznia.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 181007 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

99 Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 21 lipca 2016 roku Poniedziałek, 25/07/2016
  Opis: W sprawie ogłoszenie i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 625387 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

100 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KO.271.1.2016 Poniedziałek, 04/07/2016
  Opis: dotyczy udzielenia zamówienia w postępowaniu KO.271.1.2016 "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż".

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 287267 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

101 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu KO.271.1.2016 Czwartek , 16/06/2016
  Opis: dotyczący "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 547026 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

102 Ogłoszenie o przetargu Piątek , 10/06/2016
  Opis: Ogłasza się przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę dwóch wydzielonych miejsc pod stoiska o pow. ok.400 m² (10m x 40 m przeznaczone, na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej podczas trwania wydarzeń artystyczno-rozrywkowych „III Jarmark Raciąski”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 333099 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

103 Zawiadomienie o złożeniu odwołania Środa , 18/05/2016
  Opis: Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż"nr sprawy KO.271.1.2016
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 2391550 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Czwartek , 12/05/2016
  Opis: dotyczy:Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 119272 – 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016

  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 9350206 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

105 Ogłoszenie o przetargu Poniedziałek, 04/04/2016
  Opis: Ogłasza się przetarg na dzierżawę dwóch wydzielonych miejsc pod stoiska o powierzchni ok. 600m2 (30mx20m) oznaczonych numerami 1 i 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 w dniu 02.05.2016r przeznaczone na prowadzenie działalności gastronomiczno - handlowej podczas trwania wydarzeń artystyczno - rozrywkowych :Festiwal Disco Polo - Majówka 2016" w zakresie stanowiącym załącznik nr 2.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1708538 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

106 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane cz. I,II,III,IV,V,VI Nr sprawy KM.271.2.2015 Wtorek , 22/12/2015
  Opis: Numer ogłoszenia: 351426 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 245411 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

107 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane cz. VII, VIII,IX,X,XI Nr sprawy KM.271.2.2015 Poniedziałek, 14/12/2015
  Opis: Numer ogłoszenia: 341614 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
cz. VII, VIII,IX,X,XI

  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 243309 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

108 Zawiadomnienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy KM.271.1.2015 Poniedziałek, 14/12/2015
  Opis: dotyczy przetargu nieograniczonego w ramach projektu "Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż".

  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 344541 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

109 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.2.2015 Piątek , 11/12/2015
  Opis: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie :
Część nr I Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (A)
Część nr II Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (B)
Część nr III Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (C)
Część nr IV Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (D)
Część nr V Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (E)
Część nr VI Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (F)
Część nr VII Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (A)
Część nr VIII Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (B)
Część nr IX Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (C)
Część nr X Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (D)
Część nr XI Remont lokali i budynków komunalnych – Akacjowa 9
w ramach projektu pn.:
„Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ”
Numer ogłoszenia: 319720 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
Znak sprawy KM.271.2.2015


  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 4729926 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

110 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane KM.271.1.2015 Czwartek , 10/12/2015
  Opis: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania pn: Remont mieszkań komunalnych wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach projektu pn. „Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ”
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 231983 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

111 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI XII POSTĘPOWANIA KM.271.2.2015 Poniedziałek, 07/12/2015
  Opis: Zamawiający unieważnia części XII postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 229449 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

112 Przetarg nieograniczony na: Remont mieszkań komunalnych w ramach projektu pn.: „Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ” Środa , 02/12/2015
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza przetarg nieograniczony na:
Część nr I Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (A)
Część nr II Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (B)
Część nr III Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (C)
Część nr IV Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (D)
Część nr V Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (E)
Część nr VI Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (F)
Część nr VII Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (A)
Część nr VIII Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (B)
Część nr IX Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (C)
Część nr X Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (D)
Część nr XI Remont lokali i budynków komunalnych – Akacjowa 9
Część nr XII Remont lokali i budynków komunalnych – Kilińskiego 21
w ramach projektu pn.:
„Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ”
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 757796 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

113 Przetarg nieograniczony na: Remont mieszkań komunalnych – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach projektu pn.: „Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ” Środa , 02/12/2015
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont mieszkań komunalnych – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach projektu pn.: „Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ”
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 822923 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

114 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia Czwartek , 27/08/2015
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia wraz z ustanowieniem dla niej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1037783 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

115 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Środa , 05/08/2015
  Opis: na odbieranie i transport oraz gospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 655017 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

116 Przetarg na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu Piątek , 24/07/2015
  Opis: Burmistrz Miasta ogłasza przetarg na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-rar
  Rozmiar: 60992228 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

117 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Wtorek , 21/07/2015
  Opis: ZAWIADOMIENIEO UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.: Przebudowa przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu"

  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 321082 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

118 Załącznik_ nr_8_Projekt budowlany-1 dot. przetargu Środa , 08/07/2015
  Opis: "Przebudowa przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu"
Numer ogłoszenia: 167126-2015; data zamieszczenia:06.07.2015
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 39719544 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

119 Przetarg na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu Poniedziałek, 06/07/2015
  Opis: Burmistrz Miasta ogłasza przetarg na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 38132231 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

120 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 01/07/2015
  Opis: dotyczący "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 271800 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

121 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Czwartek , 18/06/2015
  Opis: Raciąż: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 148074 – 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015


  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 16531573 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

122 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Czwartek , 11/06/2015
  Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania numer KO.271.1.2015 z dnia 28 maja 2015r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 836039 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

123 Załącznik nr 4, załącznik nr 9 do ogłoszenia nr 127858 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 Środa , 10/06/2015
  Opis: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż Numer ogłoszenia: 127858 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 20666 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

124 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Czwartek , 28/05/2015
  Opis: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż Numer ogłoszenia: 127858 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 8886152 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

125 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 05/05/2015
  Opis: dot. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15 maja 2015r. do 14 maja 2018r.".
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 395171 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

126 Odpowiedź na zapytanie wykonawcy do SIWZ Poniedziałek, 04/05/2015
  Opis: w postępowaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Raciąż w okresie od 15.05.2015 r. do 14.05.2018 r.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 1573088 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

127 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Piątek , 24/04/2015
  Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2015 do 14.05.2018
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 1697610 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

128 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52. Piątek , 20/03/2015
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1083425 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

129 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Środa , 28/01/2015
  Opis: Unieważnienie przetargu na realizację zamówienia publicznego: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu – II etap” wchodzącego w zakres projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 467062 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

130 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 12/12/2014
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu – II etap” wchodzącego w zakres projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1416745 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

131 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Piątek , 05/12/2014
  Opis: Raciąż: Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu – II etap wchodzącego w zakres projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Numer ogłoszenia: 398174 – 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 63092766 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

132 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Środa , 22/10/2014
  Opis: Nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1316882 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

133 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Raciąża Środa , 15/10/2014
  Opis: Ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę wydzielonej części terenu (chodnika) przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. Ok. 8m2 (4m x 2m) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych (handel zniczami i kwiatami), w dniach od 30.10.2014r. do 02.11.2014r. (tj. każde miejsce 4 dni).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 919629 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

134 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Remont wodociągu w ul. Kilińskiego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Kilińskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1560114 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

135 Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu - II etap Piątek , 29/08/2014
  Opis: Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu - II etap wchodzącego w zakres projektu np.: Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 287718 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
  Autor:
  Typ: application/x-zip
  Rozmiar: 62350975 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

136 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52 Czwartek , 28/08/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Miasto Raciąż, jest położona na terenie miasta Raciąż, przy ul. Płockiej 52.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1075143 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

137 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Sobota , 02/08/2014
  Opis: Raciąż: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.
Numer ogłoszenia: 256748 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 234154 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Poniedziałek, 28/07/2014
  Opis: Raciąż: Remont wodociągu w ul. Kilińskiego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Kilińskiego w Raciążu.
Numer ogłoszenia: 250376 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 16771480 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

139 Remont wodociągu w ul. Kilińskiego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Kilińskiego w Raciążu Piątek , 25/07/2014
  Opis: Nr postępowania: znak KS.271.2.2014. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont wodociągu
w ul. Kilińskiego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w ul. Kilińskiego w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 252564 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

140 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Czwartek , 24/07/2014
  Opis: dot.: "Dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 321917 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

141 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wtorek , 24/06/2014
  Opis: dot.: "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż."
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 274907 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

142 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52 Wtorek , 17/06/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Miasto Raciąż, jest położona na terenie miasta Raciąż, przy ul. Płockiej 52, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00055555/6, oznaczona jako działka o nr ewid. 1265 o pow. 0,1827ha.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 983597 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

143 Załącznik Nr 9 do SIWZ - Numer ogłoszenia: 182824 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 Wtorek , 17/06/2014
  Opis: Raciąż: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 182824 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13067 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

144 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poniedziałek, 16/06/2014
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 182824 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 272365 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

145 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czwartek , 05/06/2014
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego: "Dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu"
Numer ogłoszenia w BZP: 176830-2014; data zamieszczenia: 26 maja 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 3251338 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

146 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Piątek , 30/05/2014
  Opis: Raciąż: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 182824 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
  Autor:
  Typ: application/x-zip
  Rozmiar: 8141104 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

147 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Poniedziałek, 26/05/2014
  Opis: Dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu.
Numer ogłoszenia: 176830 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 2966356 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

148 Zapytanie ofertowe Nr KP.7021.1.2014 Czwartek , 08/05/2014
  Opis: Zamawiający: Gmina Miasto Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż Zaprasza do złożenia oferty na: USŁUGI BUDOWLANE
Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 533437 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

149 Burmistrz Miasta Raciąż ZAWIADAMIA o unieważnieniu postępowania Środa , 07/05/2014
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 309847 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

150 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 18/04/2014
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego: "Dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu"
Numer ogłoszenia w BZP: 123308-2014; data zamieszczenia: 10 kwietnia 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 585534 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

151 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czwartek , 10/04/2014
  Opis: Raciąż: Dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu
Numer ogłoszenia: 123308 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 3174398 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

152 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia – roboty budowlane Wtorek , 01/10/2013
  Opis: Raciąż: Pompownia ścieków P1 przy ulicy Jana Pawła II w Raciążu
Numer ogłoszenia: 395294 – 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
Ogłoszenie powiązane nr 270830-2013 z dnia 2013-07-11 r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 193729 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

153 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Czwartek , 11/07/2013
  Opis: Raciąż: Pompownia ścieków P1 przy ulicy Jana Pawła II w Raciążu
Numer ogłoszenia: 270830 – 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 15510519 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

154 Ogłoszenie o przetargu ofertowym Środa , 10/07/2013
  Opis: Nr sprawy KI.7011.5.2013
Zamawiający : Gmina Miasto Raciąż 09-140 Raciąż Pl. A. Mickiewicza 17 zaprasza do złożenia oferty na : USŁUGI  BUDOWLANE w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50375 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

155 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Środa , 10/07/2013
  Opis: dot.: „Remont Miejskiego Przedszkola w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32402 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

156 Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane Wtorek , 18/06/2013
  Opis: Remont Miejskiego Przedszkola w Raciążu.
Numer ogłoszenia: 116589 – 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 3776718 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

157 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 23/05/2013
  Opis: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 97930 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

158 Po stwierdzeniu błędów pisarskich, wprowadza się następujące zmiany: Poniedziałek, 13/05/2013
  Opis: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 181580 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36213 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

159 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 10/05/2013
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
„Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 72742 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

160 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Środa , 08/05/2013
  Opis: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 181580 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 266922 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

161 INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Środa , 03/04/2013
  Opis: Zamawiający – Gmina Miasto Raciąż – informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny w zakresie sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na planowane postępowanie w zakresie „Odbierania, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37625 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

162 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Czwartek , 27/12/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SOiO.27I.1.2012. Nazwa zadania: „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110521 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

163 WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wtorek , 11/12/2012
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego: Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
Numer ogłoszenia w BZP: 495568-2012; data zamieszczenia: 06 grudnia 2012r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1597980 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

164 Sprostowanie – dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ Piątek , 07/12/2012
  Opis: Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116897 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

165 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czwartek , 06/12/2012
  Opis: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1098517 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

166 ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 07/09/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.271.3.2012.
Nazwa zadania: „BUDOWA PRZYŁĄCZ KABLOWEGO ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. KS. GR. RZEWUSKIEGO”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2967455 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

167 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Środa , 25/07/2012
  Opis: Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.271.1.2012.
Nazwa zadania: „BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY OBIEKTAMI DYDAKTYCZNYMI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302165 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

168 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Piątek , 20/07/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 271.3.12 . Nazwa zadania: ‘BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. KS. GR. RZEWUSKIEGO”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 582011 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

169 Załączniki Piątek , 20/07/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 271.3.12 . Nazwa zadania: ‘BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. KS. GR. RZEWUSKIEGO”.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 22097476 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

170 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 02/07/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.271.2.2012. Nazwa zadania: Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39347 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

171 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Piątek , 22/06/2012
  Opis: dot.: Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 271.1.2012.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 590441 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

172 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 22/06/2012
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 668073 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

173 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 1 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 1
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 36864 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

174 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 2 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 690252 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

175 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 3 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 3
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

176 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 4 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 4
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

177 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 5 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 5
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 15872 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

178 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 6 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 6
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 84480 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

179 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 7 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 7
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

180 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 8 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 8
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 15360 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

181 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 9 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 9
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 5503162 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

182 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Ekspertyza techniczna budynków Piątek , 22/06/2012
  Opis: Ekspertyza techniczna budynków.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1978064 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

183 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Piątek , 15/06/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.271.1.12
Nazwa zadania: BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY OBIEKTAMI DYDAKTYCZNYMI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83701 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

184 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czwartek , 14/06/2012
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
„Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża.”
nr ogłoszenia w BZP: 184806-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 124424 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

185 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poniedziałek, 11/06/2012
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
„Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża.”
nr ogłoszenia w BZP: 184806-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108519 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

186 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poniedziałek, 11/06/2012
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
„Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża.”
nr ogłoszenia w BZP: 184806-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155992 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

187 Załączniki Poniedziałek, 11/06/2012
  Opis: WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy zamówienia publicznego:
„Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża.”
nr ogłoszenia w BZP: 184806-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 87946 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

188 Wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Piątek , 08/06/2012
  Opis: Zadanie: BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY OBIEKTAMI DYDAKTYCZNYMI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ w RACIĄŻU.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 852661 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

189 BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY OBIEKTAMI DYDAKTYCZNYMI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU – Załącznik nr 9 Piątek , 08/06/2012
  Opis: Dotyczy uzupełnienia dokumentacji projektowej o ekspertyzę stanu technicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1978064 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

190 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 08/06/2012
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
„Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża.”
nr ogłoszenia w BZP: 184806-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 330558 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

191 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Piątek , 01/06/2012
  Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82420 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

192 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 01/06/2012
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 225280 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

193 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża – załączniki Piątek , 01/06/2012
  Opis: Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Załącznik nr 6 - Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia
Załącznik nr 7 - Wykaz robót
Załącznik nr 8 - Projekt na budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 6027472 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

194 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Czwartek , 24/05/2012
  Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

195 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czwartek , 24/05/2012
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 155648 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

196 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 1 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Formularz oferty
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

197 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 2 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Przedmiar robót dla robót budowlanych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 690252 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

198 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 3 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Tabela elementów scalonych
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

199 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 4 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

200 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 5 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 15872 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

201 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 6 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Projekt umowy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 62464 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

202 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 7 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

203 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 8 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Wykaz robót
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 15360 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

204 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 9 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Dokumentacja projektowa na łącznik budynków dydaktycznych Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu


  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 5503162 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

205 Sprostowanie do: ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 27.04.2012. Czwartek , 03/05/2012
  Opis: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015”.
Pomyłkowo w tytule podano okres od 15.05.2012 do 14.05.2014. Prawidłowy okres zawarcia umowy to: od 15.05.2012 do 14.05.2015.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143332 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

206 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEISZEJ OFERTY Piątek , 27/04/2012
  Opis: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2014”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 140536 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

207 Załączniki Środa , 18/04/2012
  Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 39612 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

208 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Środa , 18/04/2012
  Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 282580 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

209 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Środa , 18/04/2012
  Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80401 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

210 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony Czwartek , 12/01/2012
  Opis: na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej  położonej w Raciążu  przy ul. Błonie, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1376/2 o pow. 0,0360 ha  , uregulowanej w księdze wieczystej nr KW PL1L/00003845/7.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości zabudowanej przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2011r. zakończył się wynikiem negatywnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119453 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

211 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Raciążu Czwartek , 17/11/2011
  Opis: 1) nieruchomość zabudowana położona przy ul. Sportowej 3, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00028112/1, oznaczona jako działka o nr ewid. 1482/2 o pow. 0,3973ha. Na działce zlokalizowany jest były budynek biurowy o pow. zabudowy 427m2, powierzchni użytkowej 1090 m2 i kubaturze 3.416m2.
2) nieruchomość zabudowana położona przy ul. Błonie 23, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00003845/7 oznaczona jako działka o nr ewid. 1376/2 o pow. 0,0360 ha. Na działce znajdują się naniesienia po komunalnym budynku mieszkalnym.
3) nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Warszawskiej 24, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00003845/7, oznaczona jako działka o nr ewid. 1376/1 o pow. 0,0355ha.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 386670 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

212 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 19/08/2011
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SOiO.271.1.2011. Nazwa zadania: „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 261277 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

213 Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Środa , 17/08/2011
  Opis: „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu”

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 326251 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

214 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wtorek , 09/08/2011
  Opis: GMINA MIASTO RACIĄŻ
Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
Numer ogłoszenia: 236658 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 246131 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

215 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wtorek , 09/08/2011
  Opis: Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 303665 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

216 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 06/08/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 341-5/10 Nazwa zadania: ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148420 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

217 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Poniedziałek, 02/08/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 105481 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

218 WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Poniedziałek, 26/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 275702 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

219 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Poniedziałek, 26/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 196315 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

220 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 16/07/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341/2/10
Nazwa zadania: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU – ETAP I”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221007 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

221 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 521888 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

222 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 207074 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

223 ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 222208 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

224 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 399011 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

225 PROJEKT TECHNICZNY Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 294381 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

226 ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46117 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

227 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27679 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

228 UKŁAD TECHNOLOGICZNY Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110126 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

229 PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 703249 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

230 WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Środa , 14/07/2010
  Opis: Zadanie: ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ
NR OGŁOSZENIA: 187546-2010 z dnia 29.06.2010r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98346 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

231 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wtorek , 29/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 341-5/10 Nazwa zadania: ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 582252 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

232 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wtorek , 29/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-5/10 Nazwa zadania: „ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 421664 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

233 Załącznik nr 1 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31744 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

234 Załącznik nr 2 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: FORMULARZ CENOWY „ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ”
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 50176 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

235 Załącznik nr 3 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

236 Załącznik nr 4 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

237 Załącznik nr 5 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: WZÓR UMOWY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114563 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

238 Załącznik nr 6 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: INFORMACJE O WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

239 Załącznik nr 7 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH .
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

240 Załącznik nr 8 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: WYKAZ OSÓB (KIEROWNICTWA),KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA „ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ”
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

241 Przedmiary robót, projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne – Branża ogólno budowlana Wtorek , 29/06/2010
  Opis: Komplet dokumentów do pobrania, spakowane w formacie ZIP.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 11174120 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

242 Przedmiary robót, projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne – Branża elektryczna Wtorek , 29/06/2010
  Opis: Komplet dokumentów do pobrania, spakowane w formacie ZIP.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 6519938 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

243 Przedmiary robót, projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne – Branża sanitarna i specyfikacje energetyczne Wtorek , 29/06/2010
  Opis: Komplet dokumentów do pobrania, spakowane w formacie ZIP.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 19869135 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

244 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Środa , 23/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 341-4/10 Nazwa zadania: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU – ETAP I „
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 688819 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

245 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Środa , 23/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-4/10 Nazwa zadania: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU – ETAP I”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 224597 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

246 Załącznik Nr 1 Środa , 23/06/2010
  Opis: FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

247 Załącznik Nr 2 Środa , 23/06/2010
  Opis: FORMULARZ CENOWY „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU – ETAP I”
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39424 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

248 Załącznik nr 3 Środa , 23/06/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

249 Załącznik nr 4 Środa , 23/06/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

250 WZÓR UMOWY Środa , 23/06/2010
  Opis: WZÓR UMOWY
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 79872 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

251 Załącznik Nr 6 Środa , 23/06/2010
  Opis: INFORMACJE O WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

252 Załącznik Nr 7 Środa , 23/06/2010
  Opis: WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

253 Załącznik Nr 8 Środa , 23/06/2010
  Opis: WYKAZ OSÓB (KIEROWNICTWA),KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU – ETAP I”
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

254 Załącznik Nr 9 Środa , 23/06/2010
  Opis: WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

255 KOSZTORYS - ŚLEPY / PRZEDMIAR ROBÓT Środa , 23/06/2010
  Opis: Rodzaj robót: remontowo -budowlane
Zakres robót: Rozbudowa i modernizacja osrodka zdrowia w Raciążu - ETAP 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 154742 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

256 Ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych Środa , 23/06/2010
  Opis: Rozbudowa i modernizacja ośrodka zdrowia w Raciążu - ETAPY 1 i 2
Roboty remontowo - budowlane
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59635 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

257 PROJEKT BUDOWLANY Środa , 23/06/2010
  Opis: SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1088502 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

258 Projekt zagospodarowania działki NR. EW 1012/2, 1012/3 Środa , 23/06/2010
  Opis: Projekt zagospodarowania działki NR. EW 1012/2, 1012/3
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1191115 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

259 Rysunek nr 5 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut fundamentów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58079 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

260 Rysunek nr 1 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut piwnicy - Inwentaryzacja
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48730 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

261 Rysunek nr 2 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut parteru - Inwentaryzacja
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50295 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

262 Rysunek nr 3 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut I piętra - Inwentaryzacja
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47253 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

263 Rysunek nr 7 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut I pietra
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58841 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

264 Rysunek nr 8 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut II pietra
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57969 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

265 PROJEKT BUDOWLANY Środa , 23/06/2010
  Opis: lnstalacja elektryczna wewnętrzna
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3934888 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

266 Rysunek nr 9 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut dachu + konstr
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49468 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

267 Rysunek nr 10 Środa , 23/06/2010
  Opis: Przekrój A-A
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72034 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

268 Rysunek nr 11 Środa , 23/06/2010
  Opis: ELEWACJE
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51774 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

269 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 14/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-3/10
Nazwa zadania: „WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU W SPRZĘT SPORTOWY”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 291619 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

270 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 04/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 341/2/10 Nazwa zadania: „REMONT CHODNIKÓW NA ULICACH: BŁONIE, MŁODZIEŻOWA, NADRZECZNA, SPORTOWA W RACIĄŻU”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 333785 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

271 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Czwartek , 06/05/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 341-2/10 Nazwa zadania: „ REMONT CHODNIKÓW NA ULICACH : BŁONIE, MŁODZIEŻOWA, NADRZECZNA, SPORTOWA W RACIĄŻU”  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155646 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

272 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czwartek , 06/05/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-2/10 Nazwa zadania: „REMONT CHODNIKÓW NA ULICACH : BŁONIE, MŁODZIEŻOWA, NADRZECZNA, SPORTOWA W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 321057 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

273 Załącznik Nr. 1 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70262 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

274 Załącznik Nr. 2 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: FORMULARZ CENOWY „REMONT CHODNIKÓW NA ULICACH : BŁONIE, MŁODZIEŻOWA, NADZRECZNA, SPORTOWA W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57266 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

275 Załącznik Nr. 3 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31950 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

276 Załącznik nr. 4 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35386 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

277 Załącznik nr 5 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38896 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

278 WZÓR UMOWY Czwartek , 06/05/2010
  Opis: WZÓR UMOWY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88536 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

279 Załącznik Nr. 7 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: WYKAZ OSÓB (KIEROWNICTWA),KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA „REMONT CHODNIKÓW NA ULICACH : BŁONIE, MŁODZIEŻOWA, NADRZECZNA, SPOTOWA W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40633 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

280 Załącznik Nr. 8 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36575 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

281 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Czwartek , 06/05/2010
  Opis: KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84105 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

282 Ogłoszenie o przetargu Środa , 17/02/2010
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 o pow. 59,5 m kw. położonego w Raciążu przy Pl. A. Mickiewicza 18/22 I.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 236295 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

283 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 12/02/2010
  Opis: Dot.: postępowania nr 1 o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341/1/2010 Nazwa zadania: "Dostawa energii elektrycznej do obiektów zamawiającego"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 181217 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

284 Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Pełnomocnictwo
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119868 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

285 Zalacznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Lista obiektów Zamawiającego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98289 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

286 Załącznik nr 6 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Wzór umowy

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 443678 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

287 Załącznik nr 5 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61327 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

288 Załącznik nr 4a Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104535 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

289 Załącznik nr 4 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68484 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

290 Załącznik nr 3 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Formularz cenowy

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66634 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

291 Załącznik nr 2 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Formularz oferty
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76346 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

292 Załącznik nr 1 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178225 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

293 Ogłoszenie o przetargu Wtorek , 02/02/2010
  Opis: przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4114879 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

294 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Środa , 09/12/2009
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 o pow. 59,5 m kw. położonego w Raciążu przy Pl. A. Mickiewicza 18/22 I.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 227056 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

295 OGŁOSZENIE Wtorek , 27/10/2009
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 o pow. 59,5 m kw. Położonego w Raciążu przy Pl. A. Mickiewicza 18/22 I.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212883 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

296 Zawiadomienie (OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 28/09/2009
  Opis: Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.1040-
10/09. Nazwa zadania: „Dostawa materiałów do przebudowy ulicy Akacjowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 579443 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

297 Wykaz lokali położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu wraz z ułamkową częścią działki Wtorek , 08/09/2009
  Opis: Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na działce o nr ewid. 1212/5 o pow. 944m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Raciąż, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW 4348.
Raciąż, Pl. A. Miciewicza 18/22 I lokal nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172824 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

298 Zawiadomienie (OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 10/08/2009
  Opis: Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-2/09. Nazwa zadnia: „Budowa pompowni ścieków przy ul. 19 Stycznia w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 470950 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

299 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170324 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

300 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 293589 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

301 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66409 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

302 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 2
FORMULARZ CENOWY „REMONTU STADIONU MIEJSKIEGO W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51126 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

303 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 3
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE „REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W RACIĄŻ”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35592 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

304 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 4
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34235 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

305 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 5
WYKAZ OSÓB (KIEROWNICTWA),KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ
WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA „REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38832 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

306 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 6
WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30381 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

307 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 7
OFEROWANE WARUNKI GWARANCYJNE I SERWISOWE
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29992 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

308 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Wzór umowy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81286 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

309 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40863 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

310 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Plan zagospodarowania działki nr 1482
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12094069 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

311 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - PRZĘSŁO 1,5m
Rysunek 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10054 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

312 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: PIŁKOCHWYT h=5m l=30
Rysunek 6
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13255 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

313 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - FURTKA 1,25m F2
Rysunek 8
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13482 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

314 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - BRAMA WJAZDOWA B1
Rysunek 7
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42709 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

315 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - BRAMA WJAZDOWA F1
Rysunek 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16821 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

316 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - PRZÊS£O h=4m d³.=2,5m
Rysunek 5
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46549 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

317 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - PRZEKRÓJ POPRZECZNY
Rysunek 3
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13941 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

318 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - FURTKA 1,25m F2
Rysunek 3
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8355 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

319 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Projekt Remontu Miejskiego Stadionu w
Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44977 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

320 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Boisko nr 2
Rysunek 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7252 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

321 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Boisko nr 1
Rysunek 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8436 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

322 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Przekrój poprzeczny
Bieżnia

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24205 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

323 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Schemat szafy rozdzielczej Z1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85892 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

324 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Widok szafy rodzielczej Z1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49136 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

325 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Przedmiar
Instalacja elektryczna
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98936 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

326 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Rzut instalacji elektrycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3566211 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

327 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: PROJEKT BUDOWLANY
Oświetlenie terenu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161689 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

328 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Zraszacz wynurzalny LVZR/RVR 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 853438 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

329 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Zraszacz wynurzalny LVZR/RVR
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 817159 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

330 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Sterownik cyfrowy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 800162 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

331 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Schemat zabudowy zraszacza
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 522972 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

332 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: NAWODNIENIE BOISKA – SYSTEM PERROT
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 238752 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

333 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: NAWODNIENIE- ROZMIESZCZENIEZRASZACZY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63084 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

334 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Instrukcja obsługi czujnika deszczu 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 635566 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

335 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Instrukcja obsługi czujnika deszczu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 607518 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

336 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Środa , 08/07/2009
  Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. 19 STYCZNIA W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 246005 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

337 BUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. 19 STYCZNIA W RACIĄŻU Środa , 08/07/2009
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 476936 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

338 Załącznik Nr. 1 Środa , 08/07/2009
  Opis: FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66708 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

339 Załącznik Nr. 2 Środa , 08/07/2009
  Opis: FORMULARZ CENOWY „BUDOWY POMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY ULICY 19
STYCZNIA W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51561 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

340 Załącznik Nr. 3 Środa , 08/07/2009
  Opis: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35730 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

341 Załącznik Nr. 4 Środa , 08/07/2009
  Opis: WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34235 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

342 Załącznik Nr. 5 Środa , 08/07/2009
  Opis: WYKAZ OSÓB (KIEROWNICTWA),KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ
WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38610 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

343 Załącznik Nr. 6 Środa , 08/07/2009
  Opis: WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30381 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

344 Załącznik Nr. 7 Środa , 08/07/2009
  Opis: Zakres warunków gwarancyjnych i serwisowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29992 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

345 UMOWA Środa , 08/07/2009
  Opis: Wzór umowy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82966 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

346 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Środa , 08/07/2009
  Opis: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91733 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

347 POMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY 19 STYCZNA W RACIĄŻU Środa , 08/07/2009
  Opis: Projekt zagospodarowania
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1276612 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

348 POMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY 19 STYCZNA W RACIĄŻU Środa , 08/07/2009
  Opis: Profil podłużny rurociągów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89307 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

349 POMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY 19 STYCZNA W RACIĄŻU Środa , 08/07/2009
  Opis: Ogrodzenie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68255 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

350 POMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY 19 STYCZNA W RACIĄŻU Środa , 08/07/2009
  Opis: PRZEDMIAR ROBÓT
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67328 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

351 Pompownia ścieków przy ul. 19 Stycznia w Raciążu Środa , 08/07/2009
  Opis: Fundament
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81248 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

352 PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Budowa pompowni ścieków przy ul. 19 Stycznia w Raciążu Środa , 08/07/2009
  Opis: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Budowa pompowni ścieków przy ul. 19 Stycznia w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 326064 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

353 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza przetarg ustny nieograniczony Wtorek , 16/06/2009
  Opis: na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Sportowej 3, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW 28112
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 184603 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

354 OGŁOSZENE Wtorek , 26/05/2009
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu pod nazwą:
Nadanie funkcji turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej parku miejskiemu w Raciążu po jego rewitalizacji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40349 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

355 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Wtorek , 19/05/2009
  Opis: Raciąż, ul. Mławska
Na działce usytuowany kiosk z prasą
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 373668 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

356 Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników Wtorek , 19/05/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, ul. Błonie 25
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 185292 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

357 Wykaz nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Środa , 06/05/2009
  Opis: Nieruchomość położona jest w Raciążu przy ul. Kilińskiego 6.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189681 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

358 ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Czwartek , 30/04/2009
  Opis: jako Zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:
- uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Raciąż oraz
- nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z działek gruntu o numerach: 894/1, 894/2 i 895/2 położoną w Raciążu przy ulicy Płockiej, obręb nr 233 Raciąż, o łącznej powierzchni 4,9802 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku prowadzi Księgi Wieczyste (odpowiednio): PL1L/00011712/5 i PL1L/00047675/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 132736 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

359 Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Środa , 29/04/2009
  Opis: Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. oraz Uchwały VI/35/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ulicy Sportowej 3, Burmistrz Miasta Raciąż informuje o przeznaczeniu do sprzedaży n/w nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151102 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

360 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Czwartek , 09/04/2009
  Opis: Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-1/09. nazwa zadania: "Budowa sali gimnastycznej na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296678 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

361 ZAWIADOMIENIE nr 1 Wtorek , 31/03/2009
  Opis: Zawiadomienie nr 1 o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU
Nr ogłoszenia 56282-2009 z dnia 10.03.2009r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111892 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

362 Wyjaśnienia zapisów specyfikacji Wtorek , 31/03/2009
  Opis: Dotyczy: wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU - przetarg nieograniczony, nr ogłoszenia 56282-2009 z dnia 10.03.209
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1131145 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

363 Ogłoszenie Wtorek , 31/03/2009
  Opis: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48988 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

364 OGŁOSZENIE Poniedziałek, 30/03/2009
  Opis: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36796 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

365 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Poniedziałek, 30/03/2009
  Opis: Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 56282-2009
data 10.03.2009r.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117421 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

366 Wyjaśnienia zapisów specyfikacji Poniedziałek, 30/03/2009
  Opis: Dotyczy: wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU - przetarg nieograniczony, nr ogłoszenia 56282-2009 z dnia 10.03.2009r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 124695 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

367 Ogłoszenie Wtorek , 10/03/2009
  Opis: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34088 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

368 Ogłoszenie Wtorek , 10/03/2009
  Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-1/09
Nazwa zadania "Budowa sali gimnastycznej na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 366182 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

369 Ogłoszenie Wtorek , 10/03/2009
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania "Budowa sali gimnastycznej na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu"
Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-1/09
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1896076 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

370 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Numer sprawy GKM.OŚ.GP.341-1/09
Raciąż, 2009-03-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58954 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

371 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120670 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

372 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Załącznik Nr. 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

373 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Załącznik Nr. 2
FORMULARZ CENOWY „BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

374 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Załącznik Nr. 3
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

375 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Załącznik Nr. 4
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

376 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Załącznik Nr. 5
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

377 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Załącznik Nr. 6 WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

378 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Załącznik Nr. 7
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 19968 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

379 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: WZÓR
UMOWA Nr GKM.OŚ.GP.342-1/09
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88178 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

380 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Branża: BUDOWLANA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 294240 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

381 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: SPECYFACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
INSTALACJE SANITARNE
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 181122 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

382 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: ST-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNÆTRZNE
ST-02 OÚWIETLENIE TERENU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182048 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

383 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych
Budowa Sali Gimnastycznej - Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59593 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

384 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt : Sala gimnastyczna
działka nr 1292/5
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195986 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

385 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: PROJEKT ARCHITETONICZNO BUDOWLANY
elewacja zachodnia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 86348 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

386 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: PROJEKT ARCHITETONICZNO BUDOWLANY
rzut +670
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69593 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

387 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: PROJEKT ARCHITETONICZNO BUDOWLANY
Elewacja Południowa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139305 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

388 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: PROJEKT ARCHITETONICZNO BUDOWLANY
Parter
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 123450 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

389 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: PROJEKT ARCHITETONICZNO BUDOWLANY
Zestawienie drzwi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47398 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

390 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: PROJEKT ARCHITETONICZNO BUDOWLANY
Przekrój
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 220102 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

391 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: PROJEKT ARCHITETONICZNO BUDOWLANY
Zestawienie Okien
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60410 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

392 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: PROJEKT ARCHITETONICZNO BUDOWLANY
Piętro
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 107638 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

393 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: KOSZTORYS ŚLEPY / PRZEDMIAR ROBÓT
Rodzaj robót: budowlane
Zakres robót: Sala gimnastyczna
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 328763 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

394 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56406 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

395 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Sala gimnastyczna - Raciąż
instalacja wody parter
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77797 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

396 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Sala gimnastyczna - Raciąż
instalacja wody parter
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300079 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

397 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: ROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 248433 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

398 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Sala gimnastyczna - Raciąż
instalacja co piętro
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92343 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

399 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Kosztorys
ŚLEPY / PRZEDMIAR ROBÓT
Instalacje wewnetrzne wod - kan, c.o., przyłacze kanalizacji sanitarnej,- Sala Gimnastyczna
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 184442 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

400 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: PROJEKT BUDOWLANY
Instalacja elektryczna wewnêtrzna i odgromowa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 326829 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

401 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Instalacja elektryczna wewnętrzna
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 113843 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

402 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: Przedmiar
Instalacja wewnętrzna , odgromowa oraz zasilająca
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 305179 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

403 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA
RZUT INSTALACJI PARTERU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115941 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

404 Załącznik Wtorek , 10/03/2009
  Opis: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA
SCHEMAT INSTALACJI
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148212 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

405 W Y K A Z L O K A L I M I E S Z K A L N Y C H Wtorek , 24/02/2009
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
Raciąż, ul. Mławska 20
lokal nr 1


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57376 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

406 W Y K A Z L O K A L I M I E S Z K A L N Y C H Wtorek , 24/02/2009
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali
Raciąż, ul. Kilińskiego 58
lokal nr 5


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57884 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

407 W Y K A Z L O K A L I U Ż Y T KO W Y C H Czwartek , 08/01/2009
  Opis: W Y K A Z L O K A L I U Ż Y T KO W Y C H
położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych najemców, dzierżawców.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53642 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

408 O G Ł O S Z E N I E o drugim przetargu ustnym nieograniczonym Wtorek , 06/01/2009
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego numer 7 o pow. 46,3 m kw. położonego w budynku komunalnym w Raciążu przy ul. Akacjowej 1 wraz z udziałem wynoszącym 463/2425 części we współwłasności wszelkich części budynku i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz taki sam udział w działce o nr ewid. 1528/15 o pow. 999 m.kw., uregulowanej w księdze wieczystej nr KW 28113.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65423 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

409 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali. Wtorek , 04/11/2008
  Opis: Raciąż
ul. Kilińskiego 58
lokal nr 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57496 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

410 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali. Wtorek , 04/11/2008
  Opis: Raciąż
Pl.A.Mickiewicza
18/22 I
lokal nr 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57349 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

411 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali. Wtorek , 04/11/2008
  Opis: Raciąż
ul. 19 Stycznia 7A
lokal nr 14
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57343 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

412 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: Wtorek , 16/09/2008
  Opis: 1) lokalu mieszkalnego numer 13 o pow. 33,8 m kw. położonego w Raciążu przy pl. A. Mickiewicza 18/22.
2) nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Sportowej 3.
3) lokalu mieszkalnego numer 3 o pow. 43,3 m kw. położonego w Raciążu przy ul. Zawoda 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
4) lokalu użytkowego numer 7 o pow. 46,3 m kw. położonego w Raciążu przy ul. Akacjowej 1.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74943 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

413 Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 12/08/2008
  Opis: Dot.: postępowania o udzelenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.3030-1/08. Nazwa zadania: "Modernizacja boiska sportowego na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 650581 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

414 Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wtorek , 29/07/2008
  Opis: Raciąż, ul. Sortowa 3
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148872 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

415 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z ułamkową częścią działki Wtorek , 29/07/2008
  Opis: Raciąż, pl. A. Mickiewicza 18/22 II lokal nr 13
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 124584 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

416 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z ułamkową częścią działki Wtorek , 29/07/2008
  Opis: Raciąż, ul. Akacjowa 1 (lokal użytkowy)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 124201 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

417 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z ułamkową częścią działki Wtorek , 29/07/2008
  Opis: Raciąż, ul. Zawoda 7 lokal nr 3
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 128992 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

418 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Środa , 09/07/2008
  Opis: Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.3030-1/08. Nazwa zadania: Modernizacja boiska sportowego na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 317867 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

419 Modernizacja boiska sportowego na terenie miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu Środa , 09/07/2008
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 503193 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

420 Załącznik nr 1 Środa , 09/07/2008
  Opis: Formularz oferty

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54412 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

421 Załącznik nr 2 Środa , 09/07/2008
  Opis: Formularz cenowy

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33280 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

422 Załącznik nr 3 Środa , 09/07/2008
  Opis: Dświadczenie zawodowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69256 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

423 Załącznik nr 4 Środa , 09/07/2008
  Opis: Potencjał kadrowy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56667 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

424 Załącznik nr 5 Środa , 09/07/2008
  Opis: Oświadczenie w trybie art.22 i art.24
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195757 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

425 Załącznik nr 6 Środa , 09/07/2008
  Opis: Przedmiar robót
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88222 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

426 Załącznik nr 7 Środa , 09/07/2008
  Opis: Wzór umowy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64567 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

427 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali. Poniedziałek, 16/06/2008
  Opis: Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 118327 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

428 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali. Poniedziałek, 16/06/2008
  Opis: Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 121156 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

429 Wykaz nieruchomości niezabudowanych Wtorek , 15/04/2008
  Opis: Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy zagospodarowania terenu posiadanych nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48463 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

430 Pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położoneuj w Raciążu, przy ul. 19-stycznia Środa , 13/02/2008
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położoneuj w Raciążu, przy ul. 19-stycznia, stanowiącej własność Gminy Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 292651 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

431 Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Wtorek , 12/02/2008
  Opis: Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy zagospodarowania terenu posiadanych nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120798 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

432 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 6 uregulowanej w księdze wieczystej nr KW22929 Wtorek , 05/02/2008
  Opis: Przedmiotem przetargu jest działka o nr ewid. 1212/7 o pow. 0,0157ha, zabudowana pawilonem handlowym o pow. zabudowy 157m2, powierzchni użytkowej 150m2 i kubaturze 470m2.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98776 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

433 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciążu przy pl. A. Mickiewicza 18/22 Wtorek , 18/12/2007
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 7 o pow. 44,5 m kw. położonego
w Raciążu przy pl. A. Mickiewicza 18/22 I wraz z udziałem wynoszącym
445/ 18230 części w działce o nr ewid. 1212/5 o pow. 944 m.kw., uregulowanej w księdze wieczystej nr KW PL1L/00004348/0.
Cena wywoławcza lokalu – 53.400,00 zł.
Minimalne postąpienie - 600,00 zł.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54006 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

434 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego numer 7 o pow. 46,3 m kw. położonego w Raciążu przy ul. Akacjowej 1 Wtorek , 18/12/2007
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego numer 7 o pow. 46,3 m kw. położonego w Raciążu przy ul. Akacjowej 1 wraz z udziałem wynoszącym 463/2425 części w działce o nr ewid. 1528/15 o pow. 999 m.kw., uregulowanej w księdze wieczystej nr KW 28113.
Cena wywoławcza lokalu – 28.000,00 zł.
Minimalne postąpienie - 500,00 zł.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53473 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

435 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Sportowej 3, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW28112 Czwartek , 26/07/2007
  Opis: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Sportowej 3, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW28112
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 99014 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

436 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Wolności 10, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW 1149 Wtorek , 10/10/2006
  Opis:
Przedmiotem przetargu jest działka o ewid. nr 1054 o pow. 0,1179 ha oraz budynek po byłym kinie „Ziemowit” ( w granicach ewidencyjnych działki )
o pow. zabudowy 344 m2, powierzchni użytkowej 332 m² i kubaturze 1.615 m3.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 553437 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

437 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Wolności 10, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW 1149. Wtorek , 18/07/2006
  Opis: Przedmiotem przetargu jest działka o ewid. nr 1054 o pow. 0,1179 ha oraz budynek po byłym kinie „Ziemowit” ( w granicach ewidencyjnych działki )
o pow. zabudowy 344 m², powierzchni użytkowej 332 m² i kubaturze 1.615 m³.

  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56200 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

438 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Środa , 14/06/2006
  Opis: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 12 o pow. 29,5 m kw. położonego w Raciążu przy ul. 19- Stycznia 7 C wraz z udziałem wynoszącym 0,0540 części w działce o nr ewid. 1147/2 o pow. 312 m.kw., uregulowanej w księdze wieczystej nr KW 24884.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52046 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

439 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60.000 EURO Poniedziałek, 23/05/2005
  Opis: Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciążu - I etap
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 124199 bytes
 

Redaktor: Elżbieta Grala

  ostatnia modyfikacja: 22 Październik 2018 - 14:13
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna