Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 212584
strona główna: 136743
    witamy w raciążu / przetargi 
   Przetargi
 
  
1 Informacja z otwarcia ofert Czwartek , 26/08/2021
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145890 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Ogłoszenie o zamówieniu nr KS.271.10.2021 Wtorek , 10/08/2021
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 4769250 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr KP.271.1.2021 Środa , 28/04/2021
  Opis: na świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Miasto Raciąż w okresie od 01.04.2021 roku do 31.12.2021 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 669301 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego Poniedziałek, 22/03/2021
  Opis: na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 38 położonego na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym w Raciążu przy ul. Józefa Piłsudskiego 1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105170 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Czwartek , 25/02/2021
  Opis: Dotyczy postępowania nr OK.271.3.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2021 do 14.05.2024”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 129361 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 04/02/2021
  Opis: Dotyczy postępowania nr OK.271.3.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2021 do 14.05.2024”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 166576 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Burmistrz Gminy Miasto Raciąż ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony Czwartek , 04/02/2021
  Opis: na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Józefa Piłsudskiego 1 w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 159279 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Informacja z otwarcia ofert Czwartek , 28/01/2021
  Opis: Dotyczy postępowania nr OK.271.3.2020 z dnia 28 stycznia 2021 r. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2021 do 14.05.2024”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162269 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Pytania do przetargu nr nr OK.271.3.2020 z dnia 22.12.2020 r. Wtorek , 12/01/2021
  Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2021 do 14.05.2024

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 118914 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego Wtorek , 29/12/2020
  Opis: na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 38 położonego na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym w Raciążu przy ul. Józefa Piłsudskiego 1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105934 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Ogłoszenie o zamówieniu nr OK.271.3.2020 z dnia 22.12.2020 r. Wtorek , 22/12/2020
  Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2021 do 14.05.2024
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 2598340 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Unieważnienie postępowania nr KW.271.2.2020 Piątek , 18/12/2020
  Opis: Remonty dróg gminnych w Raciążu:
- ul. Wolności na odcinku od km 0+000 do km 0+293 o długości 0,293 km;
- ul. Parkowa na odcinku od km 0+000 do km 0+111 o długości 0,111 km;
- ul. Młodzieżowa na odcinku od km 0+000 do km 0+056 o długości 0,056 km
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 205243 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Środa , 02/12/2020
  Opis: Remonty dróg gminnych w Raciążu:
- ul. Wolności na odcinku od km 0+000 do km 0+293 o długości 0,293 km;
- ul. Parkowa na odcinku od km 0+000 do km 0+111 o długości 0,111 km;
- ul. Młodzieżowa na odcinku od km 0+000 do km 0+056 o długości 0,056 km
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 579262 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Burmistrz Gminy Miasto Raciąż ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony Wtorek , 17/11/2020
  Opis: na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego w Raciążu przy ul. Piłsudskiego 1 nr lokalu 38.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1431683 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wtorek , 03/11/2020
  Opis: na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135180 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. KO.271.6.2020 z dnia 24 września 2020r. Czwartek , 24/09/2020
  Opis: dot przetargu nieograniczonego na na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 372791 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Informacja o treści złożonych ofert nr. KO.271.6.2020 z dnia 10.09.2020r. Czwartek , 10/09/2020
  Opis: dot przetargu nieograniczonego na na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 402837 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Przetarg nieograniczony nr. KO.271.6.2020 z dnia 02.09.2020r. Środa , 02/09/2020
  Opis: dot przetargu nieograniczonego na na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 14735887 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Ogłoszenie o zamówieniu nr. KO.271.6.2020 z dnia 02.09.2020r. Środa , 02/09/2020
  Opis: dot przetargu nieograniczonego na na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5809030 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. KO.271.2.2020 z dnia 01.09.2020r. Wtorek , 01/09/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 359656 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Sprostowanie treści informacji z otwarcia ofert nr. KO.271.2.2020 z dnia 01.09.2020r. Wtorek , 01/09/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 274754 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Informacja o treści złożonych ofert nr. KO.271.2.2020 z dnia 26 sierpnia 2020r. Środa , 26/08/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 350291 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Sprostowanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego nr. KO.271.2.2020 z dnia 18.08.2020r. Środa , 19/08/2020
  Opis: na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269176 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Ogłoszenie o zamówieniu nr. KO.271.2.2020 z dnia 18 sierpnia 2020r. Wtorek , 18/08/2020
  Opis: dot przetargu nieograniczonego na na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5852362 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Przetarg nieograniczony nr. KO.271.2.2020 z dnia 18 sierpnia 2020r. Wtorek , 18/08/2020
  Opis: na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż"

  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 14626753 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 07/07/2020
  Opis: KG.271.4.2020 z dnia 06.07.2020 r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 444906 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy KG.271.4.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. Piątek , 19/06/2020
  Opis: Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż materiałów, na podstawie realizacji projektu pn. „Przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 37017465 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. KO.271.1.2020 z dnia 15 czerwca 2020r. Poniedziałek, 15/06/2020
  Opis: dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 363513 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. KG.271.2.2020 z dnia 08 czerwca 2020r. Poniedziałek, 08/06/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 197542 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Informacja z otwarcia ofert nr. KG.271.2.2020 z dnia 08 czerwca 2020r. Poniedziałek, 08/06/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 256428 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ Wtorek , 02/06/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 1117343 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. KG.271.2.2020 z dnia 20.05.2020r. Wtorek , 02/06/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 167652 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ dot. KG.271.2.2020 z dnia 02.06.2020r. Wtorek , 02/06/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 180311 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Informacja o treści złożonych ofert nr. KO.271.1.2020 z dnia 29 maja 2020r. Piątek , 29/05/2020
  Opis: na "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 889413 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ dot. KG.271.2.2020 z dnia 27.05.2020r. Środa , 27/05/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 16815653 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Informacja w sprawie modyfikacji treści SIWZ dot. KG.271.2.2020 z dnia 20.05.2020r. Piątek , 22/05/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 885711 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ dot. KG.271.2.2020 z dnia 20.05.2020r. Piątek , 22/05/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2655292 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. KG.271.2.2020 z dnia 20.05.2020r. Piątek , 22/05/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 873775 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Przetarg nieograniczony na usługi nr. KO.271.1.2020 z dnia 21.05.2020r. Czwartek , 21/05/2020
  Opis: na "Odbierania, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 16481789 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr. KO.271.1.2020 z dnia 21.05.2020r. Czwartek , 21/05/2020
  Opis: na "Odbierania, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8633030 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr. KG.271.2.2020 z dnia 20.05.2020r. Czwartek , 21/05/2020
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola w Raciążu do przepisów ppoż.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 55292641 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie nr KZ.271.19.2019 Środa , 20/11/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego pn. "Remont dachu Hali Sportowej w Gminie Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 557730 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.19.2019 Wtorek , 05/11/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego pn. "Remont dachu Hali Sportowej w Gminie Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 209824 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Sprostowanie informacji z otawcia ofert KZ.271.19.2019 Wtorek , 05/11/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego pn. "Remont dachu Hali Sportowej w Gminie Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162872 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Informacja z otwarcia ofert KZ.271.19.2019 Piątek , 25/10/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego pn. "Remont dachu Hali Sportowej w Gminie Miasto Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 169095 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Przetarg nieograniczony KZ.271.19.2019 Środa , 09/10/2019
  Opis: Remont dachu Hali Sportowej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 10442459 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Unieważnienie postępowania nr KZ.271.18.2019 z dnia 11.09.2019 r. Środa , 02/10/2019
  Opis: dot. "Remontu Hali Sportowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 123263 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ Środa , 25/09/2019
  Opis: dot. postępowania nr. KZ.271.18.2019 na „Remont Hali Sportowej w Raciążu”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 683469 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Środa , 25/09/2019
  Opis: dot. postępowania nr. KZ.271.18.2019 na „Remont Hali Sportowej w Raciążu”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 457391 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Przetarg nieograniczony nr. KZ.271.18.2019 z dnia 11.09.2019r. Środa , 11/09/2019
  Opis: Zadanie pn. "Remont Hali Sportowej w Raciążu", współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019".
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 43565346 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Informacja o wynikach sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu publicznego Środa , 31/07/2019
  Opis: dot. sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki FORD FT 2.0 Kat. MR'95 3.5t o numerze rejestracyjnym WPN EE40, rok produkcji 1997
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108643 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KO.7031.1.2019 z dnia 29 lipca 2019r. Poniedziałek, 29/07/2019
  Opis: dotyczy postępowania na "Usuwanie wyborów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - Etap III".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 767473 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Przetarg publiczny nr KZ.271.17.2019 z dnia 22.07.2019r. Wtorek , 23/07/2019
  Opis: dot. sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki FORD

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 591744 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Informacja z otwarcia ofert nr. KO.7031.1.2019 z dnia 16 lipca 2019r. Wtorek , 16/07/2019
  Opis: w spr. postępowania na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - ETAP III".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 645440 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr. KO.271.2.2019 z dnia 24 czerwca 2019r. Poniedziałek, 24/06/2019
  Opis: dot przetargu nieograniczonego na. „Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż.”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2937718 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KO.271.2.2019 z dnia 11 czerwca 2019r. Wtorek , 11/06/2019
  Opis: na. „Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 169278 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Informacja o treści złożonych ofert nr. KO.271.2.2019 z dnia 27 maja 2019r. Piątek , 31/05/2019
  Opis: dot przetargu nieograniczonego na. „Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż.”

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 828618 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Przetarg nieograniczony nr. KO.271.2.2019 z dnia 17 maja 2019r. Piątek , 17/05/2019
  Opis: dot przetargu nieograniczonego na. „Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż.”

  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 10275662 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Ogłoszenie o zamówieniu nr. KO.271.2.2019 z dnia 17.05.2019r. Piątek , 17/05/2019
  Opis: dot przetargu nieograniczonego na. „Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż.”


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13778099 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr. KO.271.1.2019 z dnia 17 maja 2019r. Piątek , 17/05/2019
  Opis: dot przetargu nieograniczonego na. „Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż.”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 15241 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. KO.271.1.2019 z dnia 16.05.2019r. Czwartek , 16/05/2019
  Opis: dot przetargu nieograniczonego na. „Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż.”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 830334 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym KO.271.1.2019 Środa , 15/05/2019
  Opis: dot. „Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż.”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 535788 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ nr. KO.271.1.2019 z dnia 13.05.2019r. z dnia 13.05.2019r. Poniedziałek, 13/05/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego pn."Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 737190 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ nr. KO.271.1.2019 z dnia 09.05.2019r. Czwartek , 09/05/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego pn."Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 391576 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Przetarg nieograniczony nr. KO.271.1.2019 z dnia 07 maja 2019r. Wtorek , 07/05/2019
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 14659694 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.11.2019 Poniedziałek, 25/03/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia działań projektowych „Pakiet kluczowych kompetencji”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 203662 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego KZ.271.11.2019 Poniedziałek, 18/03/2019
  Opis: dot. „Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia działań projektowych „Pakiet kluczowych kompetencji”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 384194 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Odpowiedzi na pytania dot. postępowania nr KZ.271.11.2019 z dnia 08.03.2019r. Czwartek , 14/03/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia działań projektowych „Pakiet kluczowych kompetencji”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 433517 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr KZ.271.11.2019 z dnia 08.03.2019r. Czwartek , 14/03/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia działań projektowych „Pakiet kluczowych kompetencji”.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 5447626 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Przetarg nieograniczony nr KZ.271.11.2019 Piątek , 08/03/2019
  Opis: Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia działań projektowych „Pakiet kluczowych kompetencji”.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 5033095 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania KZ.271.7.2019 Czwartek , 07/03/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia działań projektowych „Pakiet kluczowych kompetencji”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 209646 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.03.2019r. - przetarg nieograniczony KZ.271.7.2019 Poniedziałek, 04/03/2019
  Opis: dot. Dostawy materiałów dydaktycznych dla uczniów nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia działań projektowych „Pakiet kluczowych kompetencji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137232 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Przetarg nieograniczony nr KZ.271.7.2019 z dnia 22 lutego 2019r Piątek , 22/02/2019
  Opis: dotyczący "Dostawy materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia działań projektowych "Pakiet kluczowych kompetencji""
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 8031213 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KZ.271.4.2019 z dn. 20.02.2019r. Piątek , 22/02/2019
  Opis: Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematyczno – przyrodniczych, językowych, informatycznych) do realizacji projektu „Pakiet kluczowych kompetencji”; Część I - „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego”; Część II - „Dostawa pomocy dydaktycznych”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 377464 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.5.2019 Wtorek , 19/02/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego na usługę opracowania materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli oraz nadzór metodyczny w projekcie „Pakiet kluczowych kompetencji”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 539635 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 Informacja z otwarcia ofert KZ.271.5.2019 z dnia 06 lutego 2019r. Środa , 06/02/2019
  Opis: dot. postępowania pn. „Usługa opracowania materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli oraz nadzór metodyczny w projekcie „Pakiet kluczowych kompetencji”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 180834 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 Informacja z otwarcia ofert KZ.271.4.2019 z dnia 06 lutego 2019r. Środa , 06/02/2019
  Opis: dot. postępowania pn. "Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematyczno-przyrodniczych, językowych i informatycznych) do realizacji projektu "Pakiet kluczowych kompetencji"; Część I - "Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego", Część II - "Dostawa pomocy dydaktycznych".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 305700 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 Zmiana w zamówieniu KZ.271.4.2019 Piątek , 01/02/2019
  Opis: dotyczy „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematyczno – przyrodniczych, językowych, informatycznych) do realizacji projektu „Pakiet kluczowych kompetencji”
- Część I - „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego”
- Część II - „Dostawa pomocy dydaktycznych”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13693137 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr. KZ.271.4.2019 Piątek , 01/02/2019
  Opis: dot. przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematyczno-przyrodniczych, językowych i informatycznych) do realizacji projektu "Pakiet kluczowych kompetencji"; Część I - "Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego", Część II - "Dostawa pomocy dydaktycznych".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 224666 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 Przetarg nieograniczony nr KZ.271.5.2019 z dnia 29.01.2019r. Środa , 30/01/2019
  Opis: Przetarg nieograniczony pn. „Usługa opracowania materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli oraz nadzór metodyczny w projekcie „Pakiet kluczowych kompetencji”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 11203063 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 Przetarg nieograniczony nr KZ.271.4.2019 z dnia 29.01.2019r. Środa , 30/01/2019
  Opis: Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematyczno – przyrodniczych, językowych, informatycznych) do realizacji projektu „Pakiet kluczowych kompetencji”
- Część I - „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego”
- Część II - „Dostawa pomocy dydaktycznych”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13334984 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. KZ.271.3.2019 z dnia 23 stycznia 2019r. Środa , 23/01/2019
  Opis: dotyczy "Usługi opracowania materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli oraz nadzór metodyczny w projekcie "Pakiet kluczowych kompetencji".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145436 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. KZ.271.2.2019 z dnia 23 stycznia 2019r. Środa , 23/01/2019
  Opis: dot. "Dostawy wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematycznych - przyrodniczych, językowych, informatycznych) do realizacji projektu "Pakiet Kluczowych kompetencji".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146454 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KG.271.15.2018 Czwartek , 20/12/2018
  Opis: Dot. postępowania: "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1192031 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 Informacja o wynikach drugiego przetargu ustanego nieograniczonego Wtorek , 11/12/2018
  Opis: który odbył się dnia 30 listopada 2018r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 185239 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty - KG.271.15.2018 Poniedziałek, 03/12/2018
  Opis: Dot. postępowania: "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1194404 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 Informacja z otwarcia ofert KG.271.15.2018 Poniedziałek, 26/11/2018
  Opis: Dot. postępowania: "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 279260 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.15.2018 Piątek , 16/11/2018
  Opis: na „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu”.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 17406080 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 Informacja o unieważnieniu postępowania nr KG.271.13.2018 Środa , 14/11/2018
  Opis: w sprawie "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130277 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 Informacja z otwarcia ofert KG.271.13.2018 Piątek , 26/10/2018
  Opis: Dot. postępowania: "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 169097 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 Edytowalne załączniki do postępowania nr KG.271.13.2018 Środa , 24/10/2018
  Opis: na "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 334761 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.13.2018 Poniedziałek, 22/10/2018
  Opis: "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1335736 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.13.2018 Piątek , 19/10/2018
  Opis: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4828237 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

94 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dot. zamówienia nr KG.271.13.2018 z dn. 17.10.2018 r. Środa , 17/10/2018
  Opis: na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8884707 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

95 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KZ.271.4.2018 Poniedziałek, 24/09/2018
  Opis: w sprawie przebudowy Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 192992 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

96 Informacja z otwarcia ofert - postępowanie KZ.271.4.2018 Piątek , 14/09/2018
  Opis: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 o długości 0,257 km w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 149195 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

97 Odpowiedzi na pytania do postęowania KZ.271.4.2018 Piątek , 07/09/2018
  Opis: pn. Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 415188 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

98 Ogłoszenie o zamówieniu nr KZ.271.4.2018 Wtorek , 28/08/2018
  Opis: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 7362372 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

99 Informacja o unieważnieniu postęowania nr KZ.271.2.2018 Poniedziałek, 27/08/2018
  Opis: pn. Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km w Gminie Miasto Racią
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 126110 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KG.271.8.2018 Środa , 22/08/2018
  Opis: dotyczy przetargu nieograniczonego KG.271.8.2018 Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3437065 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

101 Ogłoszenie o zamówieniu nr KZ.271.2.2018 Piątek , 10/08/2018
  Opis: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 7501803 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

102 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.271.8.2018 Środa , 08/08/2018
  Opis: dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego KG.271.8.2018 "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216988 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

103 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KG.271.8.2018 Środa , 08/08/2018
  Opis: dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego KG.271.8.2018 "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216988 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

104 Unieważnienie postępowania nr. KG. 271.9.2018 Czwartek , 02/08/2018
  Opis: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 0 długości 0,257 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 0 długości 0,493 km.”
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust 1 pkt. 7 „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. "
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 289552 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

105 Uniważnienie postępowania nr KG.271.9.2018 Czwartek , 02/08/2018
  Opis: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 289552 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

106 Unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty KG.271.8.2018 Środa , 01/08/2018
  Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 209235 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

107 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr KZ. 6845.1.2018 Środa , 01/08/2018
  Opis: dot. zapytania ofertowego nr. KZ.6845.1.2018 w zakresie "Punktów gastronomiczno-handlowych przy Placu Adama Mickiewicza podczas trwania wydarzenia artystyczno-rozrywkowego "V Jarmark Raciąski".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 259671 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

108 Informacja z otwarcia ofert KG.271.9.2018 Wtorek , 31/07/2018
  Opis: „ Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1 : Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 ( ul. Nadrzeczna ) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 0 długości 0,357 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 ( ul. J. Piłsudskiego ) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 0 długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 ( ul. Zielona ) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 0 długości 0,493 km.”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 185095 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

109 Zawiadomienie owyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 26/07/2018
  Opis: dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego KG.271.8.2018 "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216577 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

110 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Środa , 25/07/2018
  Opis:
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 3978107 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

111 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Poniedziałek, 23/07/2018
  Opis: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 o długości 0,257 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1502721 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

112 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.9.2018 Poniedziałek, 09/07/2018
  Opis: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 o długości 0,257 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 4181005 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

113 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KG.271.8.2018 Piątek , 06/07/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 315090 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

114 Informacja o unieważnieniu postępowania KG.271.7.2018 Poniedziałek, 02/07/2018
  Opis: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 o długości 0,257 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km oraz drogi gminnej nr G0000061420021 (ul. Cicha) na odcinku od km 0+000 do km 0+066 o długości 0,066 km
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 251113 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

115 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Czwartek , 28/06/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 696595 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

116 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.8.2018 Czwartek , 28/06/2018
  Opis: odpowiedzi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3938104 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

117 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr. KO.271.1.2018 Czwartek , 14/06/2018
  Opis: dotyczy "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1038132 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

118 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.8.2018 Środa , 13/06/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 235680233 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

119 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.7.2018 Środa , 13/06/2018
  Opis: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Miasto Raciąż z podziałem na części:
Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+257 o długości 0,257 km.
Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr G0000271420021 (ul. J. Piłsudskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+107 km o długości 0,107 km.
Część 3: Przebudowa drogi gminnej nr G0000431420021 (ul. Zielona) na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości 0,493 km oraz drogi gminnej nr G0000061420021 (ul. Cicha) na odcinku od km 0+000 do km 0+066 o długości 0,066 km
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 5802884 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

120 Informacja o unieważnieniu postępowania KG.271.6.2018 Wtorek , 12/06/2018
  Opis:
„Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 325192 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

121 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 05/06/2018
  Opis: dotyczy "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 241671 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

122 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KG.271.6.2018 Poniedziałek, 04/06/2018
  Opis: Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 431766 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

123 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.6.2018 Piątek , 01/06/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2979435 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

124 Informacja o treści złożonych ofert Wtorek , 29/05/2018
  Opis: dotyczy "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 536458 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

125 Zapytania i wyjaśnienia do SIWS nr. KO.271.1.2018 Piątek , 25/05/2018
  Opis: dotyczy "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 818727 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

126 Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr KO.271.1.2018 z dnia 21 maja 2018r. Wtorek , 22/05/2018
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8490775 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

127 Załączniki do postępowania nr KO.271.1.2018 Poniedziałek, 21/05/2018
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 156831 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

128 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Poniedziałek, 21/05/2018
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18087134 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

129 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.6.2018 Środa , 16/05/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 235547866 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

130 Informacja o unieważnieniu postępowania KG.271.5.2018 Wtorek , 15/05/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 169269 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

131 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KG.271.5.2018 Poniedziałek, 14/05/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 435048 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

132 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.5.2018 Czwartek , 10/05/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52944 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

133 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego Wtorek , 08/05/2018
  Opis: na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinny przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 355182 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

134 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 30/04/2018
  Opis: dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2018 do 14.05.2021.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 550830 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

135 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.5.2018 Piątek , 27/04/2018
  Opis: Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 235838038 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

136 Informacja o treści złożonych ofert Piątek , 27/04/2018
  Opis: dot. zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2018r do 14.05.2018r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 340487 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

137 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Czwartek , 26/04/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na "Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 577657 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

138 Ogłoszenie o zamówienu z dnia 17 kwietnia 2018r. Wtorek , 17/04/2018
  Opis: dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2018r. do 14.05.2021r.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 24916835 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

139 Informacja o unieważnieniu postępowania KG.271.4.2018 Środa , 04/04/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 460355 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

140 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KG.271.4.2018 Środa , 04/04/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 380228 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

141 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.4.2018 Piątek , 30/03/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1025217 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

142 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Środa , 28/03/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 538655 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

143 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.4.2018 Środa , 21/03/2018
  Opis:
Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 235625267 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

144 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert Wtorek , 20/02/2018
  Opis: dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135756 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

145 Informacja o unieważnieniu postępowania KG.271.3.2018 Piątek , 16/02/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 353243 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

146 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KG.271.3.2018 Piątek , 16/02/2018
  Opis: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170435 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

147 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KG.271.3.2018 Poniedziałek, 12/02/2018
  Opis: Dotyczy postępowania Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1080743 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

148 Ogłoszenie o zamówieniu nr KG.271.3.2018 Piątek , 02/02/2018
  Opis: Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż


  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 239736205 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

149 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Czwartek , 01/02/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141957 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

150 Odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2018 r. dotyczące postępowania nr KS.271.1.2018 Poniedziałek, 29/01/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171115 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

151 Odpowiedzi na pytania z dnia 17.01.2018 r. dotyczące postępowania nr KS.271.1.2018 Wtorek , 23/01/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 530394 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

152 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Wtorek , 23/01/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.1.2018 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 653180 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

153 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Piątek , 19/01/2018
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.7.2017 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 406503 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

154 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KS.271.1.2018 Piątek , 19/01/2018
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1397729 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

155 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KS.271.1.2018 Wtorek , 16/01/2018
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3562282 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

156 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr KS.271.1.2018 Piątek , 12/01/2018
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 705046 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

157 Plan postęowań o udzielenie zamówień na 2018 rok Czwartek , 11/01/2018
  Opis: przez Gminę Miasto Raciąż

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 294904 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

158 Ogłoszenie o zamówieniu nr KS.271.1.2018 Piątek , 05/01/2018
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 4697507 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

159 Informacja o unieważnieniu postępowania Piątek , 08/12/2017
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.7.2017 na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 173269 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

160 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Poniedziałek, 27/11/2017
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.7.2017 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 753665 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

161 Odpowiedzi na pytania dot. postępowania nr KS.271.7.2017 Poniedziałek, 27/11/2017
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 9587887 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

162 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Poniedziałek, 20/11/2017
  Opis: Dotyczy postępowania nr KS.271.7.2017 na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 372218 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

163 Odpowiedzi na pytania dot. postępowania nr KS.271.7.2017 Poniedziałek, 20/11/2017
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1657920 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

164 Modyfikacja treści SIWZ - nr postępowania KS.271.7.2017 Środa , 15/11/2017
  Opis: Modyfikacja treści SIWZ do postępowania na Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3115816 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

165 Ogłszenie o zamówieniu Piątek , 10/11/2017
  Opis: Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i uruchomienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3013374 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

166 Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta Raciąz z dnia 02 listopada 2017r. Wtorek , 07/11/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1031474 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

167 Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 października 2017r. Wtorek , 24/10/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2009780 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

168 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Środa , 28/06/2017
  Opis: dotyczy: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 638496 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

169 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Wtorek , 27/06/2017
  Opis: na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 768216 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

170 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 07/06/2017
  Opis: dot. "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165886 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

171 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Piątek , 02/06/2017
  Opis: dot. "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 216022 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

172 Wybór najkorzystniejszej oferty Piątek , 02/06/2017
  Opis: Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr KS.271.5.2017 na realizację inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221588 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

173 Zapytania i wyjaśnienia do Specyfikacji Istornych Warunków Zamówenia Wtorek , 30/05/2017
  Opis: dot. "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117452 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

174 Załączniki do przetargu nieograniczonego Czwartek , 25/05/2017
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1603926 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

175 SIWZ do przetargu nieoganiczonego Czwartek , 25/05/2017
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5591306 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

176 Ogłoszenie o zamówieniu usługi Czwartek , 25/05/2017
  Opis: na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3052625 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

177 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Piątek , 28/04/2017
  Opis: Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr KS.271.5.2017 na realizację inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 287847 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

178 Odpowiedź na zapytania do SIWZ Wtorek , 18/04/2017
  Opis: dotyczy postępowania nr KS.271.5.2017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 647141 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

179 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane KS.271.5.2017 Wtorek , 18/04/2017
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1994483 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

180 Odpowiedź na zapytania do SIWZ Poniedziałek, 10/04/2017
  Opis: dotyczy postępowania nr KS.271.5.2017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 359639 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

181 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Poniedziałek, 20/03/2017
  Opis: dotyczy postępowania nr KS.271.5.2017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 12063521 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

182 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NR KS.271.1.2017 Poniedziałek, 13/03/2017
  Opis: o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 269208 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

183 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wtorek , 07/03/2017
  Opis: Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr KS.271.1.2017 na realizację inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 250856 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

184 Odpowiedzi do zapytań do SIWZ Piątek , 24/02/2017
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 3986607 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

185 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane KS.271.1.2017 Piątek , 24/02/2017
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1014541 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

186 Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego nr KS.271.1.2017 z dnia 15.02.2017 r. Piątek , 17/02/2017
  Opis: W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1015675 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

187 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane KS.271.1.2017 Wtorek , 31/01/2017
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 200110 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

188 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Czwartek , 26/01/2017
  Opis: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-zip
  Rozmiar: 10432990 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

189 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, Piątek , 07/10/2016
  Opis: który odbył się w dniu 29 września 2016r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w sprawie sposobu i trybu zbycia nieruchomości przy ul. 19 stycznia.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 181007 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

190 Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 21 lipca 2016 roku Poniedziałek, 25/07/2016
  Opis: W sprawie ogłoszenie i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 625387 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

191 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KO.271.1.2016 Poniedziałek, 04/07/2016
  Opis: dotyczy udzielenia zamówienia w postępowaniu KO.271.1.2016 "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż".

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 287267 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

192 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu KO.271.1.2016 Czwartek , 16/06/2016
  Opis: dotyczący "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 547026 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

193 Ogłoszenie o przetargu Piątek , 10/06/2016
  Opis: Ogłasza się przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę dwóch wydzielonych miejsc pod stoiska o pow. ok.400 m² (10m x 40 m przeznaczone, na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej podczas trwania wydarzeń artystyczno-rozrywkowych „III Jarmark Raciąski”
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 333099 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

194 Zawiadomienie o złożeniu odwołania Środa , 18/05/2016
  Opis: Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż"nr sprawy KO.271.1.2016
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 2391550 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

195 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Czwartek , 12/05/2016
  Opis: dotyczy:Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 119272 – 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016

  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 9350206 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

196 Ogłoszenie o przetargu Poniedziałek, 04/04/2016
  Opis: Ogłasza się przetarg na dzierżawę dwóch wydzielonych miejsc pod stoiska o powierzchni ok. 600m2 (30mx20m) oznaczonych numerami 1 i 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 w dniu 02.05.2016r przeznaczone na prowadzenie działalności gastronomiczno - handlowej podczas trwania wydarzeń artystyczno - rozrywkowych :Festiwal Disco Polo - Majówka 2016" w zakresie stanowiącym załącznik nr 2.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1708538 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

197 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane cz. I,II,III,IV,V,VI Nr sprawy KM.271.2.2015 Wtorek , 22/12/2015
  Opis: Numer ogłoszenia: 351426 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 245411 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

198 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane cz. VII, VIII,IX,X,XI Nr sprawy KM.271.2.2015 Poniedziałek, 14/12/2015
  Opis: Numer ogłoszenia: 341614 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
cz. VII, VIII,IX,X,XI

  Autor:
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 243309 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

199 Zawiadomnienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy KM.271.1.2015 Poniedziałek, 14/12/2015
  Opis: dotyczy przetargu nieograniczonego w ramach projektu "Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż".

  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 344541 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

200 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KM.271.2.2015 Piątek , 11/12/2015
  Opis: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie :
Część nr I Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (A)
Część nr II Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (B)
Część nr III Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (C)
Część nr IV Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (D)
Część nr V Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (E)
Część nr VI Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (F)
Część nr VII Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (A)
Część nr VIII Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (B)
Część nr IX Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (C)
Część nr X Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (D)
Część nr XI Remont lokali i budynków komunalnych – Akacjowa 9
w ramach projektu pn.:
„Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ”
Numer ogłoszenia: 319720 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
Znak sprawy KM.271.2.2015


  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 4729926 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

201 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane KM.271.1.2015 Czwartek , 10/12/2015
  Opis: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania pn: Remont mieszkań komunalnych wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach projektu pn. „Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ”
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 231983 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

202 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI XII POSTĘPOWANIA KM.271.2.2015 Poniedziałek, 07/12/2015
  Opis: Zamawiający unieważnia części XII postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 229449 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

203 Przetarg nieograniczony na: Remont mieszkań komunalnych w ramach projektu pn.: „Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ” Środa , 02/12/2015
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza przetarg nieograniczony na:
Część nr I Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (A)
Część nr II Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (B)
Część nr III Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (C)
Część nr IV Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (D)
Część nr V Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (E)
Część nr VI Remont lokali i budynków komunalnych – wymiana pokrycia dachowego. (F)
Część nr VII Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (A)
Część nr VIII Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (B)
Część nr IX Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (C)
Część nr X Remont lokali i budynków komunalnych – wykonanie docieplenia. (D)
Część nr XI Remont lokali i budynków komunalnych – Akacjowa 9
Część nr XII Remont lokali i budynków komunalnych – Kilińskiego 21
w ramach projektu pn.:
„Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ”
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 757796 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

204 Przetarg nieograniczony na: Remont mieszkań komunalnych – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach projektu pn.: „Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ” Środa , 02/12/2015
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont mieszkań komunalnych – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach projektu pn.: „Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż ”
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 822923 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

205 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia Czwartek , 27/08/2015
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia wraz z ustanowieniem dla niej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1037783 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

206 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Środa , 05/08/2015
  Opis: na odbieranie i transport oraz gospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 655017 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

207 Przetarg na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu Piątek , 24/07/2015
  Opis: Burmistrz Miasta ogłasza przetarg na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-rar
  Rozmiar: 60992228 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

208 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Wtorek , 21/07/2015
  Opis: ZAWIADOMIENIEO UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.: Przebudowa przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu"

  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 321082 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

209 Załącznik_ nr_8_Projekt budowlany-1 dot. przetargu Środa , 08/07/2015
  Opis: "Przebudowa przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu"
Numer ogłoszenia: 167126-2015; data zamieszczenia:06.07.2015
  Autor:
  Typ: application/x-rar-compressed
  Rozmiar: 39719544 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

210 Przetarg na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu Poniedziałek, 06/07/2015
  Opis: Burmistrz Miasta ogłasza przetarg na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Akacjowej w Raciążu

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 38132231 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

211 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Środa , 01/07/2015
  Opis: dotyczący "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż".
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 271800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

212 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Czwartek , 18/06/2015
  Opis: Raciąż: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 148074 – 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015


  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 16531573 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

213 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Czwartek , 11/06/2015
  Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania numer KO.271.1.2015 z dnia 28 maja 2015r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 836039 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

214 Załącznik nr 4, załącznik nr 9 do ogłoszenia nr 127858 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 Środa , 10/06/2015
  Opis: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż Numer ogłoszenia: 127858 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 20666 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

215 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Czwartek , 28/05/2015
  Opis: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż Numer ogłoszenia: 127858 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 8886152 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

216 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wtorek , 05/05/2015
  Opis: dot. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15 maja 2015r. do 14 maja 2018r.".
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 395171 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

217 Odpowiedź na zapytanie wykonawcy do SIWZ Poniedziałek, 04/05/2015
  Opis: w postępowaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Raciąż w okresie od 15.05.2015 r. do 14.05.2018 r.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 1573088 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

218 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Piątek , 24/04/2015
  Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2015 do 14.05.2018
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 1697610 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

219 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52. Piątek , 20/03/2015
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1083425 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

220 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Środa , 28/01/2015
  Opis: Unieważnienie przetargu na realizację zamówienia publicznego: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu – II etap” wchodzącego w zakres projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 467062 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

221 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 12/12/2014
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu – II etap” wchodzącego w zakres projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1416745 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

222 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Piątek , 05/12/2014
  Opis: Raciąż: Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu – II etap wchodzącego w zakres projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Numer ogłoszenia: 398174 – 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 63092766 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

223 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Środa , 22/10/2014
  Opis: Nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1316882 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

224 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Raciąża Środa , 15/10/2014
  Opis: Ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę wydzielonej części terenu (chodnika) przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. Ok. 8m2 (4m x 2m) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych (handel zniczami i kwiatami), w dniach od 30.10.2014r. do 02.11.2014r. (tj. każde miejsce 4 dni).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 919629 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

225 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Remont wodociągu w ul. Kilińskiego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Kilińskiego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1560114 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

226 Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu - II etap Piątek , 29/08/2014
  Opis: Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu - II etap wchodzącego w zakres projektu np.: Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 287718 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
  Autor:
  Typ: application/x-zip
  Rozmiar: 62350975 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

227 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52 Czwartek , 28/08/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Miasto Raciąż, jest położona na terenie miasta Raciąż, przy ul. Płockiej 52.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1075143 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

228 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Sobota , 02/08/2014
  Opis: Raciąż: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.
Numer ogłoszenia: 256748 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 234154 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

229 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Poniedziałek, 28/07/2014
  Opis: Raciąż: Remont wodociągu w ul. Kilińskiego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Kilińskiego w Raciążu.
Numer ogłoszenia: 250376 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 16771480 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

230 Remont wodociągu w ul. Kilińskiego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Kilińskiego w Raciążu Piątek , 25/07/2014
  Opis: Nr postępowania: znak KS.271.2.2014. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont wodociągu
w ul. Kilińskiego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w ul. Kilińskiego w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 252564 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

231 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Czwartek , 24/07/2014
  Opis: dot.: "Dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 321917 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

232 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wtorek , 24/06/2014
  Opis: dot.: "Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Raciąż."
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 274907 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

233 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52 Wtorek , 17/06/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Miasto Raciąż, jest położona na terenie miasta Raciąż, przy ul. Płockiej 52, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00055555/6, oznaczona jako działka o nr ewid. 1265 o pow. 0,1827ha.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 983597 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

234 Załącznik Nr 9 do SIWZ - Numer ogłoszenia: 182824 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 Wtorek , 17/06/2014
  Opis: Raciąż: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 182824 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13067 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

235 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poniedziałek, 16/06/2014
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 182824 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 272365 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

236 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czwartek , 05/06/2014
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego: "Dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu"
Numer ogłoszenia w BZP: 176830-2014; data zamieszczenia: 26 maja 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 3251338 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

237 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Piątek , 30/05/2014
  Opis: Raciąż: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 182824 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
  Autor:
  Typ: application/x-zip
  Rozmiar: 8141104 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

238 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Poniedziałek, 26/05/2014
  Opis: Dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu.
Numer ogłoszenia: 176830 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 2966356 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

239 Zapytanie ofertowe Nr KP.7021.1.2014 Czwartek , 08/05/2014
  Opis: Zamawiający: Gmina Miasto Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż Zaprasza do złożenia oferty na: USŁUGI BUDOWLANE
Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 533437 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

240 Burmistrz Miasta Raciąż ZAWIADAMIA o unieważnieniu postępowania Środa , 07/05/2014
  Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 309847 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

241 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 18/04/2014
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego: "Dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu"
Numer ogłoszenia w BZP: 123308-2014; data zamieszczenia: 10 kwietnia 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 585534 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

242 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czwartek , 10/04/2014
  Opis: Raciąż: Dostawa i montaż kotła w Miejskiej Ciepłowni w Raciążu
Numer ogłoszenia: 123308 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 3174398 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

243 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia – roboty budowlane Wtorek , 01/10/2013
  Opis: Raciąż: Pompownia ścieków P1 przy ulicy Jana Pawła II w Raciążu
Numer ogłoszenia: 395294 – 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
Ogłoszenie powiązane nr 270830-2013 z dnia 2013-07-11 r.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 193729 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

244 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Czwartek , 11/07/2013
  Opis: Raciąż: Pompownia ścieków P1 przy ulicy Jana Pawła II w Raciążu
Numer ogłoszenia: 270830 – 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 15510519 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

245 Ogłoszenie o przetargu ofertowym Środa , 10/07/2013
  Opis: Nr sprawy KI.7011.5.2013
Zamawiający : Gmina Miasto Raciąż 09-140 Raciąż Pl. A. Mickiewicza 17 zaprasza do złożenia oferty na : USŁUGI  BUDOWLANE w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50375 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

246 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Środa , 10/07/2013
  Opis: dot.: „Remont Miejskiego Przedszkola w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32402 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

247 Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane Wtorek , 18/06/2013
  Opis: Remont Miejskiego Przedszkola w Raciążu.
Numer ogłoszenia: 116589 – 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 3776718 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

248 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 23/05/2013
  Opis: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 97930 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

249 Po stwierdzeniu błędów pisarskich, wprowadza się następujące zmiany: Poniedziałek, 13/05/2013
  Opis: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 181580 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36213 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

250 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 10/05/2013
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
„Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż”
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 72742 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

251 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Środa , 08/05/2013
  Opis: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 181580 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 266922 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

252 INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Środa , 03/04/2013
  Opis: Zamawiający – Gmina Miasto Raciąż – informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny w zakresie sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na planowane postępowanie w zakresie „Odbierania, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37625 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

253 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Czwartek , 27/12/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SOiO.27I.1.2012. Nazwa zadania: „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110521 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

254 WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wtorek , 11/12/2012
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego: Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
Numer ogłoszenia w BZP: 495568-2012; data zamieszczenia: 06 grudnia 2012r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1597980 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

255 Sprostowanie – dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ Piątek , 07/12/2012
  Opis: Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116897 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

256 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czwartek , 06/12/2012
  Opis: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1098517 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

257 ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 07/09/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.271.3.2012.
Nazwa zadania: „BUDOWA PRZYŁĄCZ KABLOWEGO ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. KS. GR. RZEWUSKIEGO”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2967455 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

258 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Środa , 25/07/2012
  Opis: Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.271.1.2012.
Nazwa zadania: „BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY OBIEKTAMI DYDAKTYCZNYMI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302165 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

259 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Piątek , 20/07/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 271.3.12 . Nazwa zadania: ‘BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. KS. GR. RZEWUSKIEGO”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 582011 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

260 Załączniki Piątek , 20/07/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 271.3.12 . Nazwa zadania: ‘BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. KS. GR. RZEWUSKIEGO”.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 22097476 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

261 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 02/07/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.271.2.2012. Nazwa zadania: Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39347 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

262 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Piątek , 22/06/2012
  Opis: dot.: Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 271.1.2012.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 590441 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

263 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 22/06/2012
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 668073 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

264 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 1 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 1
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 36864 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

265 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 2 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 690252 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

266 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 3 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 3
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

267 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 4 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 4
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

268 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 5 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 5
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 15872 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

269 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 6 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 6
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 84480 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

270 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 7 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 7
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

271 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 8 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 8
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 15360 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

272 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 9 Piątek , 22/06/2012
  Opis: Załącznik nr 9
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 5503162 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

273 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Ekspertyza techniczna budynków Piątek , 22/06/2012
  Opis: Ekspertyza techniczna budynków.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1978064 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

274 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Piątek , 15/06/2012
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.271.1.12
Nazwa zadania: BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY OBIEKTAMI DYDAKTYCZNYMI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83701 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

275 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czwartek , 14/06/2012
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
„Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża.”
nr ogłoszenia w BZP: 184806-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 124424 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

276 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poniedziałek, 11/06/2012
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
„Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża.”
nr ogłoszenia w BZP: 184806-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108519 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

277 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poniedziałek, 11/06/2012
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
„Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża.”
nr ogłoszenia w BZP: 184806-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155992 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

278 Załączniki Poniedziałek, 11/06/2012
  Opis: WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy zamówienia publicznego:
„Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża.”
nr ogłoszenia w BZP: 184806-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 87946 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

279 Wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Piątek , 08/06/2012
  Opis: Zadanie: BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY OBIEKTAMI DYDAKTYCZNYMI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ w RACIĄŻU.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 852661 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

280 BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY OBIEKTAMI DYDAKTYCZNYMI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU – Załącznik nr 9 Piątek , 08/06/2012
  Opis: Dotyczy uzupełnienia dokumentacji projektowej o ekspertyzę stanu technicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1978064 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

281 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 08/06/2012
  Opis: Dotyczy zamówienia publicznego:
„Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża.”
nr ogłoszenia w BZP: 184806-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 330558 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

282 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Piątek , 01/06/2012
  Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82420 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

283 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piątek , 01/06/2012
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 225280 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

284 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża – załączniki Piątek , 01/06/2012
  Opis: Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Załącznik nr 6 - Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia
Załącznik nr 7 - Wykaz robót
Załącznik nr 8 - Projekt na budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 6027472 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

285 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Czwartek , 24/05/2012
  Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

286 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czwartek , 24/05/2012
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 155648 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

287 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 1 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Formularz oferty
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

288 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 2 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Przedmiar robót dla robót budowlanych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 690252 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

289 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 3 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Tabela elementów scalonych
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

290 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 4 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

291 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 5 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 15872 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

292 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 6 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Projekt umowy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 62464 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

293 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 7 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

294 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 8 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Wykaz robót
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 15360 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

295 Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Załącznik nr 9 Czwartek , 24/05/2012
  Opis: Dokumentacja projektowa na łącznik budynków dydaktycznych Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu


  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 5503162 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

296 Sprostowanie do: ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 27.04.2012. Czwartek , 03/05/2012
  Opis: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015”.
Pomyłkowo w tytule podano okres od 15.05.2012 do 14.05.2014. Prawidłowy okres zawarcia umowy to: od 15.05.2012 do 14.05.2015.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143332 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

297 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEISZEJ OFERTY Piątek , 27/04/2012
  Opis: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2014”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 140536 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

298 Załączniki Środa , 18/04/2012
  Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 39612 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

299 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Środa , 18/04/2012
  Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 282580 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Środa , 18/04/2012
  Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80401 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

301 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony Czwartek , 12/01/2012
  Opis: na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej  położonej w Raciążu  przy ul. Błonie, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1376/2 o pow. 0,0360 ha  , uregulowanej w księdze wieczystej nr KW PL1L/00003845/7.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości zabudowanej przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2011r. zakończył się wynikiem negatywnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119453 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

302 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Raciążu Czwartek , 17/11/2011
  Opis: 1) nieruchomość zabudowana położona przy ul. Sportowej 3, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00028112/1, oznaczona jako działka o nr ewid. 1482/2 o pow. 0,3973ha. Na działce zlokalizowany jest były budynek biurowy o pow. zabudowy 427m2, powierzchni użytkowej 1090 m2 i kubaturze 3.416m2.
2) nieruchomość zabudowana położona przy ul. Błonie 23, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00003845/7 oznaczona jako działka o nr ewid. 1376/2 o pow. 0,0360 ha. Na działce znajdują się naniesienia po komunalnym budynku mieszkalnym.
3) nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Warszawskiej 24, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00003845/7, oznaczona jako działka o nr ewid. 1376/1 o pow. 0,0355ha.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 386670 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

303 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 19/08/2011
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SOiO.271.1.2011. Nazwa zadania: „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 261277 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

304 Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Środa , 17/08/2011
  Opis: „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu”

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 326251 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

305 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wtorek , 09/08/2011
  Opis: GMINA MIASTO RACIĄŻ
Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
Numer ogłoszenia: 236658 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 246131 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

306 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wtorek , 09/08/2011
  Opis: Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 303665 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

307 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 06/08/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 341-5/10 Nazwa zadania: ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148420 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

308 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Poniedziałek, 02/08/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 105481 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

309 WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Poniedziałek, 26/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 275702 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

310 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Poniedziałek, 26/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 196315 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

311 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 16/07/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341/2/10
Nazwa zadania: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU – ETAP I”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221007 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

312 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 521888 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

313 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 207074 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

314 ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 222208 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

315 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 399011 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

316 PROJEKT TECHNICZNY Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 294381 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

317 ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46117 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

318 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27679 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

319 UKŁAD TECHNOLOGICZNY Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110126 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

320 PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Środa , 14/07/2010
  Opis: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 703249 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

321 WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Środa , 14/07/2010
  Opis: Zadanie: ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ
NR OGŁOSZENIA: 187546-2010 z dnia 29.06.2010r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98346 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

322 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wtorek , 29/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 341-5/10 Nazwa zadania: ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 582252 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

323 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wtorek , 29/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-5/10 Nazwa zadania: „ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 421664 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

324 Załącznik nr 1 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31744 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

325 Załącznik nr 2 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: FORMULARZ CENOWY „ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ”
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 50176 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

326 Załącznik nr 3 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

327 Załącznik nr 4 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

328 Załącznik nr 5 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: WZÓR UMOWY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114563 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

329 Załącznik nr 6 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: INFORMACJE O WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

330 Załącznik nr 7 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH .
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

331 Załącznik nr 8 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: WYKAZ OSÓB (KIEROWNICTWA),KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA „ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RACIĄŻU PRZY UL. AKACJOWEJ”
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

332 Przedmiary robót, projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne – Branża ogólno budowlana Wtorek , 29/06/2010
  Opis: Komplet dokumentów do pobrania, spakowane w formacie ZIP.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 11174120 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

333 Przedmiary robót, projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne – Branża elektryczna Wtorek , 29/06/2010
  Opis: Komplet dokumentów do pobrania, spakowane w formacie ZIP.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 6519938 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

334 Przedmiary robót, projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne – Branża sanitarna i specyfikacje energetyczne Wtorek , 29/06/2010
  Opis: Komplet dokumentów do pobrania, spakowane w formacie ZIP.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 19869135 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

335 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Środa , 23/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 341-4/10 Nazwa zadania: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU – ETAP I „
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 688819 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

336 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Środa , 23/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-4/10 Nazwa zadania: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU – ETAP I”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 224597 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

337 Załącznik Nr 1 Środa , 23/06/2010
  Opis: FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

338 Załącznik Nr 2 Środa , 23/06/2010
  Opis: FORMULARZ CENOWY „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU – ETAP I”
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39424 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

339 Załącznik nr 3 Środa , 23/06/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

340 Załącznik nr 4 Środa , 23/06/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

341 WZÓR UMOWY Środa , 23/06/2010
  Opis: WZÓR UMOWY
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 79872 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

342 Załącznik Nr 6 Środa , 23/06/2010
  Opis: INFORMACJE O WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

343 Załącznik Nr 7 Środa , 23/06/2010
  Opis: WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

344 Załącznik Nr 8 Środa , 23/06/2010
  Opis: WYKAZ OSÓB (KIEROWNICTWA),KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU – ETAP I”
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

345 Załącznik Nr 9 Środa , 23/06/2010
  Opis: WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

346 KOSZTORYS - ŚLEPY / PRZEDMIAR ROBÓT Środa , 23/06/2010
  Opis: Rodzaj robót: remontowo -budowlane
Zakres robót: Rozbudowa i modernizacja osrodka zdrowia w Raciążu - ETAP 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 154742 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

347 Ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych Środa , 23/06/2010
  Opis: Rozbudowa i modernizacja ośrodka zdrowia w Raciążu - ETAPY 1 i 2
Roboty remontowo - budowlane
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59635 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

348 PROJEKT BUDOWLANY Środa , 23/06/2010
  Opis: SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1088502 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

349 Projekt zagospodarowania działki NR. EW 1012/2, 1012/3 Środa , 23/06/2010
  Opis: Projekt zagospodarowania działki NR. EW 1012/2, 1012/3
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1191115 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

350 Rysunek nr 5 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut fundamentów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58079 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

351 Rysunek nr 1 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut piwnicy - Inwentaryzacja
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48730 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

352 Rysunek nr 2 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut parteru - Inwentaryzacja
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50295 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

353 Rysunek nr 3 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut I piętra - Inwentaryzacja
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47253 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

354 Rysunek nr 7 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut I pietra
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58841 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

355 Rysunek nr 8 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut II pietra
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57969 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

356 PROJEKT BUDOWLANY Środa , 23/06/2010
  Opis: lnstalacja elektryczna wewnętrzna
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3934888 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

357 Rysunek nr 9 Środa , 23/06/2010
  Opis: Rzut dachu + konstr
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49468 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

358 Rysunek nr 10 Środa , 23/06/2010
  Opis: Przekrój A-A
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72034 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

359 Rysunek nr 11 Środa , 23/06/2010
  Opis: ELEWACJE
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51774 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

360 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 14/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-3/10
Nazwa zadania: „WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU W SPRZĘT SPORTOWY”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 291619 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

361 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 04/06/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 341/2/10 Nazwa zadania: „REMONT CHODNIKÓW NA ULICACH: BŁONIE, MŁODZIEŻOWA, NADRZECZNA, SPORTOWA W RACIĄŻU”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 333785 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

362 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Czwartek , 06/05/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP. 341-2/10 Nazwa zadania: „ REMONT CHODNIKÓW NA ULICACH : BŁONIE, MŁODZIEŻOWA, NADRZECZNA, SPORTOWA W RACIĄŻU”  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155646 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

363 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czwartek , 06/05/2010
  Opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-2/10 Nazwa zadania: „REMONT CHODNIKÓW NA ULICACH : BŁONIE, MŁODZIEŻOWA, NADRZECZNA, SPORTOWA W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 321057 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

364 Załącznik Nr. 1 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70262 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

365 Załącznik Nr. 2 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: FORMULARZ CENOWY „REMONT CHODNIKÓW NA ULICACH : BŁONIE, MŁODZIEŻOWA, NADZRECZNA, SPORTOWA W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57266 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

366 Załącznik Nr. 3 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31950 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

367 Załącznik nr. 4 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35386 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

368 Załącznik nr 5 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38896 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

369 WZÓR UMOWY Czwartek , 06/05/2010
  Opis: WZÓR UMOWY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88536 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

370 Załącznik Nr. 7 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: WYKAZ OSÓB (KIEROWNICTWA),KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA „REMONT CHODNIKÓW NA ULICACH : BŁONIE, MŁODZIEŻOWA, NADRZECZNA, SPOTOWA W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40633 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

371 Załącznik Nr. 8 Czwartek , 06/05/2010
  Opis: WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36575 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

372 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Czwartek , 06/05/2010
  Opis: KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84105 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

373 Ogłoszenie o przetargu Środa , 17/02/2010
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 o pow. 59,5 m kw. położonego w Raciążu przy Pl. A. Mickiewicza 18/22 I.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 236295 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

374 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 12/02/2010
  Opis: Dot.: postępowania nr 1 o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341/1/2010 Nazwa zadania: "Dostawa energii elektrycznej do obiektów zamawiającego"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 181217 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

375 Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Pełnomocnictwo
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119868 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

376 Zalacznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Lista obiektów Zamawiającego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98289 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

377 Załącznik nr 6 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Wzór umowy

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 443678 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

378 Załącznik nr 5 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61327 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

379 Załącznik nr 4a Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104535 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

380 Załącznik nr 4 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68484 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

381 Załącznik nr 3 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Formularz cenowy

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66634 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

382 Załącznik nr 2 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Formularz oferty
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76346 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

383 Załącznik nr 1 Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178225 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

384 Ogłoszenie o przetargu Wtorek , 02/02/2010
  Opis: przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4114879 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

385 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Środa , 09/12/2009
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 o pow. 59,5 m kw. położonego w Raciążu przy Pl. A. Mickiewicza 18/22 I.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 227056 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

386 OGŁOSZENIE Wtorek , 27/10/2009
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 o pow. 59,5 m kw. Położonego w Raciążu przy Pl. A. Mickiewicza 18/22 I.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212883 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

387 Zawiadomienie (OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 28/09/2009
  Opis: Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.1040-
10/09. Nazwa zadania: „Dostawa materiałów do przebudowy ulicy Akacjowej w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 579443 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

388 Wykaz lokali położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu wraz z ułamkową częścią działki Wtorek , 08/09/2009
  Opis: Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na działce o nr ewid. 1212/5 o pow. 944m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Raciąż, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW 4348.
Raciąż, Pl. A. Miciewicza 18/22 I lokal nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172824 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

389 Zawiadomienie (OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty Poniedziałek, 10/08/2009
  Opis: Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-2/09. Nazwa zadnia: „Budowa pompowni ścieków przy ul. 19 Stycznia w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 470950 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

390 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170324 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

391 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 293589 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

392 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66409 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

393 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 2
FORMULARZ CENOWY „REMONTU STADIONU MIEJSKIEGO W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51126 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

394 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 3
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE „REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W RACIĄŻ”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35592 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

395 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 4
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34235 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

396 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 5
WYKAZ OSÓB (KIEROWNICTWA),KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ
WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA „REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38832 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

397 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 6
WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30381 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

398 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Załącznik Nr. 7
OFEROWANE WARUNKI GWARANCYJNE I SERWISOWE
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29992 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

399 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Wzór umowy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81286 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

400 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40863 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

401 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Plan zagospodarowania działki nr 1482
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12094069 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

402 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - PRZĘSŁO 1,5m
Rysunek 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10054 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

403 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: PIŁKOCHWYT h=5m l=30
Rysunek 6
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13255 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

404 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - FURTKA 1,25m F2
Rysunek 8
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13482 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

405 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - BRAMA WJAZDOWA B1
Rysunek 7
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42709 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

406 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - BRAMA WJAZDOWA F1
Rysunek 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16821 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

407 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - PRZÊS£O h=4m d³.=2,5m
Rysunek 5
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46549 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

408 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - PRZEKRÓJ POPRZECZNY
Rysunek 3
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13941 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

409 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: OGRODZENIE - FURTKA 1,25m F2
Rysunek 3
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8355 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

410 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Projekt Remontu Miejskiego Stadionu w
Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44977 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

411 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Boisko nr 2
Rysunek 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7252 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

412 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Boisko nr 1
Rysunek 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8436 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

413 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Przekrój poprzeczny
Bieżnia

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24205 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

414 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Schemat szafy rozdzielczej Z1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85892 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

415 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Widok szafy rodzielczej Z1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49136 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

416 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Przedmiar
Instalacja elektryczna
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98936 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

417 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Rzut instalacji elektrycznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3566211 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

418 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: PROJEKT BUDOWLANY
Oświetlenie terenu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161689 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

419 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Zraszacz wynurzalny LVZR/RVR 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 853438 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

420 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Zraszacz wynurzalny LVZR/RVR
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 817159 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

421 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Sterownik cyfrowy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 800162 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

422 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Schemat zabudowy zraszacza
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 522972 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

423 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: NAWODNIENIE BOISKA – SYSTEM PERROT
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 238752 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

424 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: NAWODNIENIE- ROZMIESZCZENIEZRASZACZY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63084 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

425 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Instrukcja obsługi czujnika deszczu 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 635566 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

426 Remont stadionu miejskiego w Raciążu Czwartek , 16/07/2009
  Opis: Instrukcja obsługi czujnika deszczu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 607518 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

427 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Środa , 08/07/2009
  Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. 19 STYCZNIA W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 246005 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

428 BUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. 19 STYCZNIA W RACIĄŻU Środa , 08/07/2009
  Opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 476936 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

429 Załącznik Nr. 1 Środa , 08/07/2009
  Opis: FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66708 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

430 Załącznik Nr. 2 Środa , 08/07/2009
  Opis: FORMULARZ CENOWY „BUDOWY POMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY ULICY 19
STYCZNIA W RACIĄŻU”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51561 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

431 Załącznik Nr. 3 Środa , 08/07/2009
  Opis: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35730 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

432 Załącznik Nr. 4 Środa , 08/07/2009
  Opis: WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34235 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

433 Załącznik Nr. 5 Środa , 08/07/2009
  Opis: WYKAZ OSÓB (KIEROWNICTWA),KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ
WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38610 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

434 Załącznik Nr. 6 Środa , 08/07/2009
  Opis: WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30381 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

435 Załącznik Nr. 7 Środa , 08/07/2009
  Opis: Zakres warunków gwarancyjnych i serwisowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29992 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

436 UMOWA Środa , 08/07/2009
  Opis: Wzór umowy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82966 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

437 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Środa , 08/07/2009
  Opis: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91733 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

438 POMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY 19 STYCZNA W RACIĄŻU Środa , 08/07/2009
  Opis: Projekt zagospodarowania
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1276612 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

439 POMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY 19 STYCZNA W RACIĄŻU Środa , 08/07/2009
  Opis: Profil podłużny rurociągów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89307 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

440 POMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY 19 STYCZNA W RACIĄŻU Środa , 08/07/2009
  Opis: Ogrodzenie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68255 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

441 POMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY 19 STYCZNA W RACIĄŻU Środa , 08/07/2009
  Opis: PRZEDMIAR ROBÓT
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67328 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

442 Pompownia ścieków przy ul. 19 Stycznia w Raciążu Środa , 08/07/2009
  Opis: Fundament
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81248 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

443 PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Budowa pompowni ścieków przy ul. 19 Stycznia w Raciążu Środa , 08/07/2009
  Opis: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Budowa pompowni ścieków przy ul. 19 Stycznia w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 326064 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

444 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza przetarg ustny nieograniczony Wtorek , 16/06/2009
  Opis: na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Sportowej 3, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW 28112
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 184603 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

445 OGŁOSZENE Wtorek , 26/05/2009
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu pod nazwą:
Nadanie funkcji turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej parku miejskiemu w Raciążu po jego rewitalizacji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40349 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

446 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Wtorek , 19/05/2009
  Opis: Raciąż, ul. Mławska
Na działce usytuowany kiosk z prasą
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 373668 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

447 Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników Wtorek , 19/05/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, ul. Błonie 25
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 185292 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

448 Wykaz nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Środa , 06/05/2009
  Opis: Nieruchomość położona jest w Raciążu przy ul. Kilińskiego 6.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 189681 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

449 ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Czwartek , 30/04/2009
  Opis: jako Zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:
- uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Raciąż oraz
- nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z działek gruntu o numerach: 894/1, 894/2 i 895/2 położoną w Raciążu przy ulicy Płockiej, obręb nr 233 Raciąż, o łącznej powierzchni 4,9802 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku prowadzi Księgi Wieczyste (odpowiednio): PL1L/00011712/5 i PL1L/00047675/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 132736 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

450 Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Środa , 29/04/2009
  Opis: Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. oraz Uchwały VI/35/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ulicy Sportowej 3, Burmistrz Miasta Raciąż informuje o przeznaczeniu do sprzedaży n/w nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151102 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

451 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Czwartek , 09/04/2009
  Opis: Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-1/09. nazwa zadania: "Budowa sali gimnastycznej na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296678 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

452 ZAWIADOMIENIE nr 1 Wtorek , 31/03/2009
  Opis: Zawiadomienie nr 1 o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU
Nr ogłoszenia 56282-2009 z dnia 10.03.2009r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111892 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

453 Wyjaśnienia zapisów specyfikacji Wtorek , 31/03/2009
  Opis: Dotyczy: wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU - przetarg nieograniczony, nr ogłoszenia 56282-2009 z dnia 10.03.209
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1131145 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

454 Ogłoszenie Wtorek , 31/03/2009
  Opis: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48988 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

455 OGŁOSZENIE Poniedziałek, 30/03/2009
  Opis: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
NA TERENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36796 bytes
&n