Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zarządzenia burmistrza: 4574
strona główna: 134133
    witamy w raciążu / prawo lokalne / zarządzenia burmistrza 
   Zarządzenia Burmistrza
 
  
1 Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 17 sierpnia 2018r. Środa , 22/08/2018
  Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Raciąża wniosków, uwag i opinii w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 990131 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 17 sierpnia 2018r. Środa , 22/08/2018
  Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmienionego Gminnego Programu Rewitalizacji
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143503 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 30 września 2017 r Piątek , 01/09/2017
  Opis: Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 30 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż na lata 2016-2026".
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 7390826 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Zarzadzenie nr 66/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 sierpnia 2017r. Poniedziałek, 21/08/2017
  Opis: w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 220684 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 24 lipca 2017r Wtorek , 01/08/2017
  Opis: w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 442804 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 26 kwietnia 2017 r. Piątek , 05/05/2017
  Opis: Zarządzenie Nr 25/2017
Burmistrza Miasta Raciąż
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Raciąża wniosków, uwag i opinii w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1220894 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 24 października 2016 r. Czwartek , 26/01/2017
  Opis: w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Gminy Miasta Raciąż ds. Realizacji Projektu pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu" (Measure Authorising Officer - MAO)
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 446471 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 9 grudnia 2016r. Środa , 14/12/2016
  Opis: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 180200 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 12 października 2016 Piątek , 28/10/2016
  Opis: zmieniające Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Miasta Raciążu z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 114489 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 lipca 2016r. Wtorek , 09/08/2016
  Opis: w sprawie wytycznych do sporządzenia projektu uchwały Budżetowej Gminy Miasto Raciąż i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1170994 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Zarządzenie Burmistrza Nr 51/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 16.05.2016r. Piątek , 20/05/2016
  Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Raciążu
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 5732899 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 kwietnia 2016r. Poniedziałek, 11/04/2016
  Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 37997 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 14 marca 2016r. Wtorek , 15/03/2016
  Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Raciąż dotyczących Raciąskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1967194 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Zarządzenie nr 123/2015 Burmistrza Miasta Raciąża Poniedziałek, 07/12/2015
  Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 195563 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Uchwała nr Ci.236.20'l5 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ lZBY OBACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 10 września 2015r. Czwartek , 17/09/2015
  Opis: wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Raciąż informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 1633938 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 ZARZĄDZENIE Nr 88/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 21 sierpnia 2015 roku. Czwartek , 17/09/2015
  Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Raciąż za pierwsze półrocze 2015, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2015 roku.
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 45938205 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 ZARZĄDZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 11 lutego 2015 roku Wtorek , 24/02/2015
  Opis: w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Raciąża przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 3219699 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 ZARZĄDZENIE Nr 84/2014 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 18 września 2014 r. Czwartek , 18/09/2014
  Opis: W sprawie wprowadzenia „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1462002 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 ZARZĄDZENIE Nr 58/2014 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 9 czerwca 2014 r. Wtorek , 10/06/2014
  Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 84541 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 marca 2014r. Czwartek , 20/03/2014
  Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 179394 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 20 listopada 2013 r. Czwartek , 21/11/2013
  Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 51879 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Zarządzenie nr 13/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 24 kwietnia 2008 roku Poniedziałek, 28/04/2008
  Opis: Zarządzenie nr 13/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2008 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56867 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Zarządzenie nr 12/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 15 kwietnia 2008 roku. Poniedziałek, 28/04/2008
  Opis: Zarządzenie nr 12/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 15 kwietnia 2008 roku
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2008 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56703 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Zarządzenie nr 28/2007 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 18 grudnia 2007 roku Czwartek , 27/12/2007
  Opis: Zarządzenie nr 28/2007 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 18 grudnia 2007 roku, w sprawie zmiany godzin pracy Urządu Miejskiego w Raciążu w dniu 31 grudnia 2007 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67365 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Zarządzenie nr 27/2007 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 26 listopada 2007 roku Środa , 28/11/2007
  Opis: Zarządzenie nr 27/2007 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 26 listopada 2007 roku
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007 roku.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58922 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna