Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2003-2010: 5516
strona główna: 134135
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010
 
  
1 Uchwała nr XVIII/141/2005 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2005r. Środa , 01/03/2017
  Opis: w sprawie nadania nazwy ulicy Bronisława Zielińskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146393 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Uchwała nr XIX/151/2005 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 marca 2005r. Środa , 01/03/2017
  Opis: w sprawie nadania nazwy ulicy Barańskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 383359 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2011 roku Niedziela , 11/12/2011
  Opis: w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148825 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała Nr XLII/230/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 listopada 2010 roku. Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: Zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach i słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93072 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Uchwała Nr XLII/229/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 listopada 2010 roku. Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106091 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Uchwała Nr XLII/228/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 09 listopada 2010 roku. Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie wniesienia aportem wkładów niepieniężnych na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Raciążu i objęcia w zamian udziałów przez miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 282009 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała Nr XLI/227/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 8 października 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2010.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 751533 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Uchwała Nr XLI/226/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 08 października 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 168154 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Uchwała Nr XLI/225/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 8 października 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/82/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2008 roku zmieniającej uchwałę Nr VII/52/93 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 lutego 1993 w sprawie połączenia instytucji kultury.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 121343 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Uchwała Nr XLI/224/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 8 października 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157478 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Uchwała Nr XLI/223/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 8 października 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 175017 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Uchwała Nr XLI/222/10 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 08 października 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195928 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Uchwała Nr XLI/221/10 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 08 października 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Raciąż i jej jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 657142 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Uchwała Nr XL/220/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 września 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2010.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 975237 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Uchwała Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 września 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie nadania Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu imienia Ryszarda Kaczorowskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51421 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Uchwała Nr XL/218/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 września 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie przyjęcia planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9740862 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Uchwała Nr XL/217/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 września 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65738 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Uchwała Nr XXXIX/216/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2010.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1642438 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Uchwała Nr XXXIX/215/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zmian w podziale miasta Raciąż na okręgi wyborcze dla wyboru rady gminy oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70820 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Uchwała Nr XXXIX/214/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 482538 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Uchwała Nr XXXIX/213/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie ustalenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4735832 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Uchwała Nr XXXIX/212/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie ustalenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4830362 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Uchwała Nr XXXIX/211/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/143/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/157/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009 roku oraz Uchwałę Nr XXXII/186/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2009 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 757002 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Uchwała Nr XXXIX/210/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXV/142/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raciąż zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/156/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/185/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2009 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 760010 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Uchwała Nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach i słupach Ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 438219 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Uchwała Nr XXXIX/208/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Miasto Raciąż pod nazwą „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135366 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Uchwała Nr XXXIX/207/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 172761 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Uchwała Nr XXXVIII/206/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2010r. Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Raciąż oraz o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu za pierwsze półrocze wraz i informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 201493 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Uchwała Nr XXXVIII/205/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2010r. Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2010.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1057617 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Uchwała Nr XXXVII/204/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 maja 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2010.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1158499 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Uchwała Nr XXXVII/203/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 maja 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Raciążu przy ul. Błonie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144368 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała Nr XXXVII/202/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 maja 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Raciąż umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Sali Gimnastycznej na Terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu” do kwoty 750000,00 złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących tych środków.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83820 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała Nr XXXVI/201/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 kwietnia 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2010
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 893773 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Uchwała Nr XXXVI/200/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 kwietnia 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla zbycia samodzielnego komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadku zbycia lokalu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 227255 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Uchwała Nr XXXVI/199/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 kwietnia 2010 roku Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie odwołania Pana Andrzeja Wojciecha Staniszewskiego z Rady Programowej gazety samorządowej „Puls Raciąża”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61876 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Uchwała Nr XXXV/198/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 lutego 2010r. Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2010 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 179715 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Uchwała Nr XXXV/197/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 lutego 2010r. Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2010 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 604910 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Uchwała Nr XXXV/196/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 lutego 2010r. Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii narkomanii
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 651581 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Uchwała Nr XXXV/195/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 lutego 2010r. Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie: nadania nazwy ulicy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 238713 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Uchwała Nr XXXV/194/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 lutego 2010r. Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152741 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Uchwała Nr XXXIV/193/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2010r. Poniedziałek, 30/05/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2010.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1482973 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Uchwała nr XXIII/131/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7908510 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Uchwała nr XXIII/126/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2799776 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Uchwała nr XXIII/125/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Raciąż do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155077 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Uchwała nr XXIII/124/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104784 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Uchwała nr XXIII/123/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290968 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Uchwała nr XXII/123/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 8 grudnia 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290968 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Uchwała nr XXII/122/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 8 grudnia 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notorialnego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 194231 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Uchwała nr XXII/120/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 8 grudnia 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 332708 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Uchwała nr XXII/118/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 8 grudnia 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie i współfinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Miasto Raciąż pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221365 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Uchwała nr XXI/117/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 listopada 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Miasto Raciąż pod nazwą "Modernizacja ulic miejskich: Jagiełły i Juranda w Raciążu" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 209112 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Uchwała nr XIX/113/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 października 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Raciąż Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenia Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 315897 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Uchwała nr XVIII/109/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 września 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XVII/96/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych niebędących własnością Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 300879 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Uchwała nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 czerwca 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego komunalnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Raciążu przy ul. Zawoda 7.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 232842 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Uchwała nr XVII/99/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 czerwca 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 304690 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Uchwała nr XVII/98/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 czerwca 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci obszaru Maiasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 881539 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Uchwała nr XVII/97/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 czerwca 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Raciążu przy ul. Błonie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296583 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Uchwała nr XVII/96/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 czerwca 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1265854 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Uchwała nr XVII/95/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 czerwca 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek opłat na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 459288 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Uchwała nr XV/92/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego komunalnego lokalu mieszkalnego nr. 13 położonego w Raciążu przy pl. A. mickiewicza 18/22 II z jednoczesnym zbyciem ułamkowej części gruntu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 226254 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Uchwała nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Raciąż za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 99232 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Uchwała nr XV/88/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 561290 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Uchwała nr XV/87/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1047634 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Uchwała nr XV/86/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 149617 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Uchwała nr XIV/83/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2008 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1347155 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Uchwała nr XIV/82/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: zmnieniająca Uchwałę Nr VII/52/93 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 lutego 1993 roku w sprawie połączenia instytucji kultury.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1253405 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Uchwała nr XIV/81/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 395866 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Uchwała nr XIV/80/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1354587 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Uchwała nr XIII/79/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 stycznia 2008 Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Mławskiej 15.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 485388 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Uchwała nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2007 Piątek , 05/02/2010
  Opis: w sprawie umorzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciążu zaległych opłat za ciepło.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152823 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Uchwała nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2007 Piątek , 05/02/2010
  Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/182/2005 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 grudnia 2005 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94068 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Uchwała nr XII/75/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2007 Piątek , 05/02/2010
  Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/244/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 października 2006 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 107942 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Uchwała nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2007 Piątek , 05/02/2010
  Opis: w sprawie zmian w budżecie miasta w 2007 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1322536 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Uchwała nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 6
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 113216 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 1 Uchwała nr XI/72/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 lipca 2007 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106905 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 Uchwała nr XI/71/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Płońskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 97635 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 Uchwała nr XI/70/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie: powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 201482 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 Uchwała nr XI/69/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 320879 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 Uchwała nr XI/68/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w Miejskim Zespole Szkól w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 277311 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 Uchwała nr XI/67/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu na rok 2008.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1459510 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 Uchwała nr XI/66/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 546905 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 Uchwała nr XI/65/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7442415 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 Uchwała nr XI/64/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 661151 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 Uchwała nr XI/63/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 192950 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 Uchwała nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 grudnia 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie zmian w budżecie miasta w 2007 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1380735 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Uchwała nr X/60/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego na okres dłuższy niż 3 lata.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120773 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 Uchwała nr X/59/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84761 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 Uchwała nr X/58/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1409729 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 Uchwała nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 września 2007 Poniedziałek, 01/02/2010
  Opis: w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu pisemnego ograniczonego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147335 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 Uchwała nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie zmian w budżecie miasta w 2007 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1164356 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 Uchwała nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 września 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie wyboru ławników sądowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51641 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 Uchwała nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 września 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez mieszkańców bloku przy ul. Kilińskiego 56B w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 391420 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 Uchwała nr IX/53/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 września 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 164392 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

94 Uchwała nr IX/52/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 września 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego komunalnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Raciążu przy pl. A. Mickiewicza 18/22 I z jednoczesnym zbyciem ułamkowej części gruntu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122701 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

95 Uchwała nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 149026 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

96 Uchwała nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola w Raciążu w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191942 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

97 Uchwała nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagrodzeń nauczycieli na rok 2007.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105810 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

98 Uchwała nr VII/41/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć bezpośrednio prowadzonych z uczniami i wychowankami dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, pedagoga szkolnego oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu prowadzonym przez Gminę Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269152 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

99 Uchwała nr VII/42/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie odwołania Sekretarza Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47454 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

100 Uchwała nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 243051 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

101 Uchwała nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie zmian w budżecie miasta w 2007 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 995766 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

102 Uchwała nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego komunalnego lokalu użytkowego, położonego w Raciążu przy ul. Akacjowej nr 1 z jednoczesnym zbyciem ułamkowej części gruntu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61162 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

103 Uchwała nr VIII/46/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 lipca 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71551 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

104 Uchwała nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 lipca 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o jednym lokalu użytkowym, położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 6, na rzecz najemcy lokalu.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148577 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

105 Uchwała nr VIII/48/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 lipca 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie zasad odpłatności rodziców za świadczenia w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117498 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

106 Uchwała nr VIII/49/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 lipca 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100923 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

107 Uchwała nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 lipca 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64107 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

108 Uchwała nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 września 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie zmian w budżecie miasta w 2007 roku.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1820885 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

109 Uchwała nr VI/37/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 Czwartek , 19/04/2007
  Opis: Uchwała nr VI/37/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 w sprawie: powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 177603 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

110 Uchwała nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 Czwartek , 19/04/2007
  Opis: Uchwała nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178126 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

111 Uchwała nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 Czwartek , 19/04/2007
  Opis: Uchwała nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ulicy Sportowej Nr 3.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60676 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

112 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA RACIĄŻA na lata 2006-2011 Czwartek , 19/04/2007
  Opis: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA RACIĄŻA na lata 2006-2011.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 402638 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

113 Uchwała nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 Czwartek , 19/04/2007
  Opis: Uchwała nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Raciąż na lata 2007- 2001.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67273 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

114 Uchwała nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 Czwartek , 19/04/2007
  Opis: Uchwała nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 494741 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

115 Uchwała nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 Czwartek , 19/04/2007
  Opis: Uchwała nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156470 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

116 Statut Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu Czwartek , 19/04/2007
  Opis: Statut Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1054959 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

117 Uchwała nr VI/31/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 Czwartek , 19/04/2007
  Opis: Uchwała nr VI/31/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 276152 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

118 Uchwała nr VI/30/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 Środa , 11/04/2007
  Opis: Uchwała nr VI/30/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007, w sprawie zmian w budżecie miasta w 2007 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 607705 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

119 Uchwała nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007 Środa , 11/04/2007
  Opis: Uchwała nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2007, w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Raciąż za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28526 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

120 Uchwała nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku Piątek , 02/02/2007
  Opis: Uchwała nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47041 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

121 Uchwała nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku Piątek , 02/02/2007
  Opis: Uchwała nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2007 rok.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 128101 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

122 Uchwała nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku Piątek , 02/02/2007
  Opis: Uchwała nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej na 2007 rok.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 377571 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

123 Uchwała nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku Piątek , 02/02/2007
  Opis: Uchwała nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miasta Raciąż.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88684 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

124 Uchwała nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku Piątek , 02/02/2007
  Opis: Uchwała nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miasta Raciąż.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77533 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

125 Uchwała nr V/23/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku Piątek , 02/02/2007
  Opis: Uchwała nr V/23/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 127593 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

126 Uchwała nr V/22/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku Piątek , 02/02/2007
  Opis: Uchwała nr V/22/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 533067 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

127 Uchwała nr IV/21/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku Piątek , 12/01/2007
  Opis: Uchwała nr IV/21/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 roku.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41224 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

128 Uchwała nr IV/20/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku Piątek , 12/01/2007
  Opis: Uchwała nr IV/20/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Raciążu.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 136862 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

129 Uchwała nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku Piątek , 12/01/2007
  Opis: Uchwała nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet dla Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65884 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

130 Uchwała nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku Piątek , 12/01/2007
  Opis: Uchwała nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta w 2006 roku.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1356571 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

131 Uchwała nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku Czwartek , 11/01/2007
  Opis: Uchwała nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54545 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

132 Uchwała nr IV/16/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku Czwartek , 11/01/2007
  Opis: Uchwała nr IV/16/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Miasta Raciąż na członka Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51511 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

133 Uchwała nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku Czwartek , 11/01/2007
  Opis: Uchwała nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli na rok 2007.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1077837 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

134 Uchwała nr IV/14/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku Czwartek , 04/01/2007
  Opis: Uchwała nr IV/14/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2449514 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

135 Uchwała nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 roku Czwartek , 04/01/2007
  Opis: Uchwała nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50942 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

136 Uchwała nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 roku Czwartek , 04/01/2007
  Opis: Uchwała nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta w 2006 roku.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1228311 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

137 Uchwała nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 roku Czwartek , 04/01/2007
  Opis: Uchwała nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47687 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

138 Uchwała nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 roku Czwartek , 04/01/2007
  Opis: Uchwała nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65563 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

139 Uchwała nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 roku Czwartek , 04/01/2007
  Opis: Uchwała nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41559 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

140 Uchwała nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 Czwartek , 04/01/2007
  Opis: Uchwała nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2007
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130812 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

141 Uchwała nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 Czwartek , 04/01/2007
  Opis: Uchwała nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie miasta Raciąża nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 211057 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

142 Uchwała nr III/6/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 Czwartek , 04/01/2007
  Opis: Uchwała nr III/6/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 125087 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

143 Uchwała nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z 2 grudnia 2006r. Wtorek , 12/12/2006
  Opis: Uchwała nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z 2 grudnia 2006r., w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3719928 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

144 Uchwała nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z 2 grudnia 2006r. Wtorek , 12/12/2006
  Opis: Uchwała nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z 2 grudnia 2006r., w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1866031 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

145 Uchwała nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z 2 grudnia 2006r. Wtorek , 12/12/2006
  Opis: Uchwała nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z 2 grudnia 2006r., w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1885736 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

146 U C H W A Ł A Nr I / 2 /2006 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Raciążu Piątek , 01/12/2006
  Opis: U C H W A Ł A Nr I / 2 /2006 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Raciążu
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57448 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

147 U C H W A Ł A Nr I/ 1 /2006 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu Piątek , 01/12/2006
  Opis: U C H W A Ł A Nr I/ 1 /2006 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57680 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

148 Projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie miasta Raciąża nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami Czwartek , 16/11/2006
  Opis: Projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie miasta Raciąża nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64508 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

149 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE RACIĄŻ W ROKU 2006 Środa , 21/06/2006
  Opis: HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE RACIĄŻ W ROKU 2006
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 127531 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

150 UCHWAŁA NR XVII/124/2004 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2004 roku. Środa , 21/06/2006
  Opis: W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53915 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

151 UCHWAŁA Nr XXV/194/2006 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2006 roku Poniedziałek, 15/05/2006
  Opis: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58560 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

152 U C H W A Ł A NR XXIV/193/2005 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 29 grudnia 2005 r. Piątek , 28/04/2006
  Opis: w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65684 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

153 UCHWAŁA NR XXIII/185/2005 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 grudnia 2005 r. Piątek , 28/04/2006
  Opis: w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Raciąż w 2005 r.
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57658 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

154 U C H W A Ł A Nr XXIII/180/2005 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 grudnia 2005 r. Piątek , 28/04/2006
  Opis: w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106994 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

155 U C H W A Ł A Nr XXIII/182/2005 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 9 grudnia 2005 r. Piątek , 28/04/2006
  Opis: w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od psów
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73055 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

156 U C H W A Ł A Nr XXII/ 173 /2005 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 września 2005 roku Piątek , 28/04/2006
  Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/163/2005 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2005 roku oraz Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2005 roku
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59759 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

157 U C H W A Ł A NR XXIII/179/2005 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 9 grudnia 2005 r. Piątek , 28/04/2006
  Opis: W sprawie : określenia stawek w podatku od nieruchomości
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88682 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

158 U C H W A Ł A Nr XXIII/183/2005 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 9 grudnia 2005 r. Piątek , 28/04/2006
  Opis: W sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72875 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

159 U C H W A Ł A NR XXIII/181/2005 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 grudnia 2005 r. Piątek , 28/04/2006
  Opis: W sprawie : obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76360 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

160 U C H W A Ł A Nr XXIII/184/2005 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok Czwartek , 27/04/2006
  Opis: U C H W A Ł A Nr XXIII/184/2005
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 9 grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62508 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

161 Uchwała nr VII/52/2003 Piątek , 18/07/2003
  Opis: U C H W A Ł A Nr VII/52/2003 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta w 2003 roku.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 291328 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

162 Uchwała nr XVI/122/2000 z dn. 29 grudnia 2000 r Wtorek , 15/07/2003
  Opis: U C H W A Ł A Nr XVI/122/2000
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2000 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Raciążu


  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

163 Uchwała nr IV/29/2003 z dn 7 marca 2003 r. Czwartek , 03/07/2003
  Opis: U C H W A Ł A Nr IV/ 29/2003
RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU
z dnia 7 marca 2003 roku

w sprawie : Statutu Gminy Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna