Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
budżet miasta na 2006 rok : 2588
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / prawo lokalne / budżet miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2006 rok
 
  
1 Wyniki naboru na wolne stanowisko Środa , 04/07/2018
  Opis: podinspektora do spraw technicznych, budownictwa, gospodarki przestrzennej i inwestycji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 174038 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 XXXVII/302/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r. Piątek , 25/05/2018
  Opis: w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 882920 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Zapytanie ofertowe nr KM.6812.2.2017 Wtorek , 14/02/2017
  Opis: dotyczące Wyceny lokali znajdujących się w zasobach Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 694657 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Uchwała nr XXIV/205/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2016r. Środa , 04/01/2017
  Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2017 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1439055 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Uchwała XXI/182/2016 Rada Miejska w Raciążu z dnia 21 października 2016r. Środa , 26/10/2016
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
  Autor: Katarzyna Wawrowska
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 50250508 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Uchwała nr XXI?181?2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 października 2016r Środa , 26/10/2016
  Opis: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Raciąż w ramach pomocy de minimis
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 9648390 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 OBWIESZCZENIE Piątek , 06/06/2014
  Opis: Zawiadamiam, że została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 05 czerwca 2014 znak KP.6733.5.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę o nr ew. 1058/1 położoną w Raciążu, w rejonie ul. Wolności 4, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym w celu zasilenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną z wniosku Inwestora Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 235752 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Uchwała nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 września 2007 Niedziela , 14/09/2008
  Opis: W sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 148235 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 B U D Ż E T MIASTA RACIĄŻ NA 2006 ROK Czwartek , 27/04/2006
  Opis: B U D Ż E T MIASTA RACIĄŻ NA 2006 ROK
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 435769 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna